(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Tố chức Chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ Ngi̭ kwiết xổ 759 ngă̒i 15/5/2015 kuố Wí ban Thươ̒ng vṷ Kuốc hô̭i kwi di̭nh wê̒l hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân kuố Kuốc hô̭i, da̭i biếw Kuốc hô̭i, HĐND kác kấp, Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n tloong hwa̭t dôô̭ng, kwa rỉ dươ hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, xứ lỉ dơn, thư khiểw na̭i, tổ kảw (KN-TC) ngă̒i ka̭ng di baw nê̒ nếp, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.
HĐND hiwiḙ̂n La̭c Xơn tiếp xúc kứ chi xa̭ Fúc Twi nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố nhân zân
 
Dôô̒ng chỉ Kwách Văn Chúc, Fỏ Chú ti̭ch HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt: Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn chăng tố chức tiếp kôông zân riêng ma̒ fổi hơ̭p vởi lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n tiếp kôông zân ta̭i chṷ xớ tiếp kôông zân kuố hwiḙ̂n baw ngă̒i 10 va̒ 25 ha̒ng khảng. Khâw buối tiếp kôông zân dê̒w kỏ văn bán wê̒l kết kwá tiếp kôông zân, nô̭i zung KN-TC kuố kôông zân va̒ zaw chắch nhiḙ̂m cho kơ kwan chức năng xem xét, zái kwiết. Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên nhâ̭n, fân lo̭i, chwiến dơn va̒ thew ro̭i, dôn dôốc kác kơ kwan chức năng tố chức zái kwiết va̒ tlá lơ̒i kôông zân. Bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, ta̭i Ban tiếp kôông zân kuố hwiḙ̂n da̒ tiếp 40 do̒n kôông zân, 106 ngươ̒i; tiếp nhâ̭n 64 dơn, thư KN-TC kuố kôông zân. Tloong 3 khảng dâ̒w năm tiếp nhâ̭n 15 dơn thư khiểw na̭i, fán ánh kuố kôông zân chú iểw liên kwan dêểnh lỉnh vư̭c dất dai, zái foỏng mă̭t bă̒ng, tư fáp va̒ môô̭ch xổ nô̭i zung hă̒nh chỉnh khác.

Thôông kwa tiếp kôông zân va̒ zái kwiết dơn thư, HĐND hwiḙ̂n la̒ kă kử xâi zư̭ng kác chương chi̒nh zảm xát thew chwiên dê̒ ta̭i kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Dớ kóp fâ̒n zái kwiết zứt diếm nhửng vẩn dê̒ bức xúc bớ kơ xớ, năm 2018, Ban Fáp chể - HĐND hwiḙ̂n da̒ lươ̭ cho̭n nhửng vẩn dê̒ KN-TC dớ zảm xát chwiên dê̒ ta̭i 10 xa̭. Kwa kwan xát tló tha nhửng ưw diếm, khwiết diếm, ngwiên nhân, tô̒n ta̭i va̒ dươ tha kác zái fáp, kiển ngi̭ nhă̒m thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác zái kwiết KN-TC bớ kơ xớ. Tlước mổi ki̒ ho̭p, Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n chí da̭w Ban Fáp chể thấm tla kác bảw kảw kuố UBND hwiḙ̂n, Viḙ̂n KSND, TAND va̒ Chi kṷc Thi hă̒nh ản zân xư̭ wê̒l kôông tác tiếp kôông zân, KN-TC. Kwa rỉ, nhâ̭n thẩi nhân zân bức xúc wê̒l vẩn dê̒ chi xḙ tiển hă̒nh xem xét, chất vẩn kác vẩn dê̒ rỉ ta̭i ki̒ ho̭p HĐND hwiḙ̂n. Năm 2018, HĐND hwiḙ̂n da̒ cho̭n chú dê̒ "Kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l dất dai, ta̒i ngwiên, môi tlươ̒ng” dớ da̭i biếw chất vẩn ta̭i ki̒ ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 6. Ni la̒ vẩn dê̒ kôông zân kới dơn, thư khiểw na̭i, fán ánh nhê̒w nhất dêểnh lẳnh da̭w hwiḙ̂n. Ta̭i ki̒ ho̭p ni̒, nhê̒w kiển ngi̭ kuố ngươ̒i zân da̒ ản tlá lơ̒i va̒ zái kwiết kôông khai, minh bă̭ch ta̭w ản zư lwâ̭n tốt tloong nhân zân.

Dôô̒ng chỉ Kwách Văn Chúc, Fỏ Chú ti̭ch HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt thêm: Dớ tư̒ng bước nơng kaw hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, xứ lỉ dơn thư KN-TC kuố HĐND va̒ da̭i biếw HĐND tloong tiếp kôông zân, zái kwiết KN-TC kuố kôông zân. Hưởng zẩn da̭i biêw HĐND hwiḙ̂n tloong tiếp kôông zân, zái kwiết KN-TC kuố kôông zân. Hưởng zẩn da̭i biếw HĐND hwiḙ̂n tiếp kôông zân ta̭i nơi kư chủ. Thư̭c tể ở ta̭i diḙ̂ fương, chăng kỏ nhê̒w da̭i biếw HĐND chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n kôông tác tiếp kôông zân, lẳng nge ỉ kiển ngươ̒i zân, tloong khi̒ rỉ nhê̒w vẩn dê̒ bức xúc, ngươ̒i zân nga̭i dêểnh kác kơ xớ tiếp zân. Hwiḙ̂n tăng kươ̒ng zảm xát wiḙ̂c thi hă̒nh fáp lwâ̭t KN-TC ta̭i kấp xa̭ thôông kwa kác kuô̭c zảm xát kuốc kác Ban HĐND hwiḙ̂n. Dă̭c biḙ̂t tiếp tṷc tiển hă̒nh zảm xát kác kơ kwan hă̒nh chỉnh, tư fáp wê̒l thư̭c thi fáp lwâ̭t wê̒l KN-TC. Thươ̒ng xwiên thew ro̭i, dôn dôốc kác kơ kwan chức năng thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác kwi di̭nh wê̒l tiếp kôông zân va̒ zái kwiết TC-KN kuố HĐND va̒ da̭i biêw HĐND.Dinh Hwa̒


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.