(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC thôổng nhất kác nô̭i zung tloong kuô̭c ho̭p.  

Ta̭i hô̭i ngi̭, BTC da̒ thôông bảw Kwiết di̭nh kuố UBND tính wê̒l thă̒nh lâ̭p BTC diḙ̂ fương; Kể hwă̭ch UBND tính wê̒l tham za, fổi hơ̭p tố chức Hô̭i thi; zư̭ thaw fân kôông nhiḙ̂m vṷ kác thă̒nh viên BTC va̒ zư̭ tỏn kinh fỉ tham za va̒ tố chức Hô̭i thi. Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ản tố chức ta̭i tính ha zo Bô̭ TT&TT fổi hơ̭p ku̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức. Thew rỉ, Hô̭i thi kỏ chú dê̒ "Twiên chiê̒n báw vḙ̂ chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam” kỏ 14 tính tham za gô̒m: Kaw Bă̒ng, Ha̒ Zang. Law Kai, Lai Châw, Twiên Kwang, Bắc Ka̭n, La̭ng Xơn, Iên Bải, Diḙ̂n Biên, Xơn La, Hwa̒ Bi̒nh, Fủ Tho̭, Vỉnh Fúc, Thải Ngwiên. Hô̭i thi zư̭ kiển ziḙ̂n tha tloong khảng 8 năm 2019 ta̭i tính ha, gô̒m kác hi̒nh thức thi: hi kác dô̭i tiên chiê̒n lưw dôô̭ng, chiến la̭m ánh, tố chức lḙ̂ tha kwân... Kác tiết mṷc zư̭ thi dám báw chiê̒n da̭t nô̭i zung wê̒l dươ̒ng lổi, chú chương kuố Dáng, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t... kỏ lien kwan dêểnh biến dáw. Nhửng kơ xớ, chửng kơử li̭ch xứ, fáp lỉ khắng di̭nh chú kwiê̒n Viḙ̂t Nam dổi vơit hal kwâ̒n dáw Hwa̒ng Xa va̒ Chươ̒ng Xa, kác hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác kuốc tể wê̒l biến dáw, khỉ hâ̭w va̒ nửng kam kết, hă̒nh dôô̭ng kuố viḙ̂t Nam dổi vởi hiḙ̂n tươ̭ng biển dối khỉ hâ̭w...
Kết lwâ̭n buối ho̭p, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC nhẩn meḙnh: Ni la̒ Hô̭i thi zo Bô̭ TT&TT fổi hơ̭p ku̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức kỏ kwi mô rôô̭ng, nhê̒w tính tham za va̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn vi̭ chú chi̒. Zo rỉ BTC diḙ̂ fương kâ̒n thôổng nhất la̭i vởi Bô̭ TT&TT wê̒l nô̭i zung chương chi̒nh tôống thế. Tlước mă̭t kác thă̒nh viên BTC kăn kử kể hwă̭ch ản fân kôông kâ̒n kháw xát, deẻnh zả, kỏ kể hwă̭ch kṷ thế, chi tiết dớ lêênh chương chi̒nh. Dôô̒ng thơ̒i, kâ̒n bố xung thêm thă̒nh viên BTC va̒ fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế. Tlêênh kơ xớ zư̭ twản bước dâ̒w, kác dơn vi̭ thă̒nh viê nfổi hơ̭p Xớ Ta̒i chỉnh ra̒ xwát la̭i mức kinh fỉ tlước khi chi̒nh UBND tính.

Hô̒ng Ngo̭c

KÁC TIN KHÁC


Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn vươ̭t khỏ

(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.

Ho̭p bảw thôông tin wê̒l Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính năm 2019

(HBDT) – Khuô̭ng 25/11 ta̭i Bô̭ VH-TT&ZL, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch (VH-ZL) tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p bảw dớ kung kấp thôông tin liên kwan dêểnh Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính năm 2019 tính chú chi̒. Tham zư̭ buối ho̭p bảw kỏ da̭i ziḙ̂n Bô̭ VH-TT&ZL, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính, kác nha̒ ta̒i chơ̭ ku̒ng dôông nhê̒w foỏng viên kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ưng va̒ diḙ̂ fương

Ta̭w khức lan twá hoo̭c tâ̭p, la̒ thew thiểng Bác

(HBDT) – Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh” ản chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, thu hút xư̭ hướng ửng, tham za kuố kản bô̭ va̒ nhân zân, kơ kwan, dơn vi̭, tố chức vởi nhê̒w kắch la̒ hăi, xảng ta̭w. Nhửng wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ lan twá tlêênh mo̭i fương ziḙ̂n kuố dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.