(HBDT) – Khuô̭ng 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019Da̭i biếw zư̭ Lḙ̂ fát dôô̭ng tham za xâi zư̭ng tiển dươ̒ng hwa ta̭i xỏm 5,xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh)

Nhửng năm kwa kác nô̭i zung wê̒l hwa̭t dôô̭ng báw vḙ̂ môi tlươ̒ng zo Mă̭t tlâ̭n chiến khai va̒ fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n da̒ fát chiến khu rôô̭ng vởi nhê̒w nôi zung, hi̒nh thức foong fủ, da̭t hiḙ̂w kwá kaw, thu hút dôông dáw kản bô̭, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân tham za, nhất la̒ foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh”.
Ngăi môi tlươ̒ng thể zởi năm 2019 ản fát dôô̭ng vởi chú dê̒ "Ô nhiḙ̂m khôông khỉ”, nhă̒m kêw go̭i kôô̒ng dôô̒ng ku̒ng nhaw hă̒nh dôô̭ng dớ kái thiḙ̂n chất lươ̭ng môi tlươ̒ng khôông khỉ, khwiển khích, hổ chơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho hwa̭t dôô̭ng báw vḙ̂ ta̒i ngwiên, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng kuố ngươ̒i zân va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Dấi meḙnh tiên chiê̒n nơng kaw nhâ̭n thức chắch nhiḙ̂m kuố kác tố chức, kả nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính nhă̒m kêw go̭i mo̭i ngươ̒i kân nhắc thăi dối kuô̭c khôổng ha̒ng ngă̒i, ngăn chă̭n ngwi kơ, zám thiếw ô nhiḙ̂m khôông khỉ ánh hướng dêểnh khức khwé kuố mo̭i ngươ̒i. Tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng dớ kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, ta̭w môi tlươ̒ng tlảng – xeenh – kheḙch – dḙp.
Nhân zi̭p ni̒, kác da̭i biếw zư̭ Lḙ̂ fát dôô̭ng da̒ tham za xâi zư̭ng tiển dươ̒ng hwa ta̭i xỏm 5, xa̭ Xú Ngo̒i, kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng da̭i hô̭i da̭i biếw MTTQ tính lâ̒n thử XV, nhiḙ̂m kỉ 2019 – 2024

Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC


Thiết thư̭c hướng ửng “Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”

(HBDT) – Chứ thiểng khể kuố Bác Hô̒ "Muố xwân la̒ Thết tlôông Kâl, la̒ cho dất nước ka̭ng ngă̒i ka̭ng xwân” va̒ thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 17 kuố UBNZ tính wê̒l fát dôô̭ng "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” nhân zi̭p Xwân Kănh Tỉ 2020, bớ ngă̒i môô̒ng 6 khảng chiêng dêểnh chi̒ ni̒, nhê̒w diḙ̂ fương, kơ kwa, zwănh ngiḙ̂p tloong tính da̒ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân Thết tlôông kâl. Foong tla̒w da̒ ziḙ̂n tha xôi nối, tlớ thee̒nh nét dḙp dâ̒w năm

Xa̭ Tu Lỉ ốn di̭nh bô̭ mẳi tố chức khâw xáp nhâ̭p

(HBDT) – Ngă̒i 17/1/2020, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 830 wê̒l wiḙ̂c xếp xắp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh. thew rỉ xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) ản thă̒nh lâ̭p tlêênh kơ xớ nhâ̭p 35,21km ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 3.449 ngươ̒i kuố xa̭ Tu Lỉ va̒ to̒n bô̭ 18,88km2 ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 1.704 ngươ̒i kuố xa̭ Ha̒w Lỉ. Khâ wkhi thă̒nh lâ̭p, xa̭ Tu Lỉ kỏ ziḙ̂ntích tư̭ nhiên 54,09km2, zân xổ 5.153 ngươ̒i va̒ 12 xỏm

Thươ̒ng chư̭c Tính wí chí da̭w môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng wê̒l KT-XH

(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/2, Thường Chực Tính ứi dà họp denhqr zả tình hình thực hiện nhiệm vụ khảng 1, chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm khảng 2/2020, chí da̭w kôông tác foo̒ng chổng zi̭ch, bêḙ̂nh zo chúng mởi virus Corona gâi tha va̒ môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng liên kwan dêểnh ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) va̒ kác zư̭ ản, kôông chi̒nh tloo̭ng diếm. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭. Tham zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh. Fỏ Bỉ thư Tính wsí, Chú ti̭ch UBNZ tính; lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh, hwiḙ̂n la̭c Xơn va̒ TF Hwa̒ Bi̒nh