(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh


Thươ̒ wí kwiê̒n , lẳnh da̭w Bô̭ CHKX tính tă̭ng thướng 1 Hwân chương Báw vḙ̂ Tó kuốc ha̭ng nhi̒, 4 Hwân chương Báw vḙ̂ Tó kuốc ha̭ng ba,  2 Hwân chương Chiển kôông ha̭ng ba cho kác kả nhân thuô̭c Bô̭ CHKX tính

Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” thư̭c hiḙ̂n  Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong  kách Hô̒ Chỉ Minh kuố lư̭c lươ̭ng vṷ chang tính ản chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá ta̭i kác kơ kwan, dơn vi̭, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng tôống hơ̭p, khức meḙnh chiển dẩw hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ kuốc foo̒ng- kwân xư̭ diḙ̂ fương, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho fát chiến KT-XH va̒ kúng kổ an ninh – kuốc foo̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. 100% kản bô̭, chiển xi̭ LLVC tính kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭, kiên di̭nh, vưng va̒ng, ha̒ng năm kỏ bớ 75 – 80% dáng viên hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ. Bớ năm 2014 – 2019, Hô̭i dôô̒ng Khwa hoo̭c kwân xư̭ Bô̭ CHKX tính kôông nhâ̭n 132 xảng kiển, tloong rỉ kỏ nhê̒w xảng kiển ản Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu tă̭ng bă̒ng khen. To̒n tính dang xâi zư̭ng 23 mô hi̒nh "La̒ng văn hwả – kuốc foo̒ng”. LLVC tính da̒ tố chức foong tla̒w dôô̒ng hă̒nh ku̒ng tlé em dêểnh tlươ̒ng, vâ̭n dôô̭ng úng hô̭ va̒ tlaw tă̭ng 1.021 chiếc xe da̭p, nhê̒w kheéch va̒ dô̒ zu̒ng ho tâ̭p cho hoo̭c xinh nge̒w; thư̭c hiḙ̂n tốt chỉnh xách hâ̭w fương kwân dô̭i ku̒ng nhê̒w chương chi̒nh ti̒nh ngiḙ̂, hổ chơ̭ thiết thư̭c dôô̒ng ba̒w bi̭ thiên tai, lṷ ba̭w... 5 nă kwa, da̒ kỏ 3.6088 lươ̭t tâ̭p thế, kả nhân ản kác kấp thấm kwiê̒n khen thướng thư̭c hiḙ̂n tốt kuô̭c vâ̭n dôô̭ng. Liên tṷc kác năm 204 – 2018, LLVC tính ản UBND tính, Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3, Bô̭ Kuốc foo̒ng tă̭ng Kơ̒ thi duô xwất xắc

Tai hô̭i ngi̭, Bô̭ CHKX tính da̒ tố chức zaw lưw twa̭ da̒m tlaw dối nhửng kách la̒ hăi wê̒l thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng. Nhân zi̭p ni̒, Chú ti̭ch nước da̒ tă̭ng thướng 1 Hwân chương Báw vḙ̂ Tố kuôc ha̭ng nhi̒, 4 Hwân chương Báw vḙ̂ Tố kuôc ha̭ng ba, 2 Hwân chương Chiển kông ha̭ng ba cho kác kả nhân thuô̭c Bô̭ CHKX tính. Bô̭ CHKX tính tă̭ng zẩi khen cho 20 tâ̭p thế, 23 ká nhân diến hi̒nh tiên tiển tloong thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” thư̭c hiḙ̂n  Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong  kách Hô̒ Chỉ Minh, fát dôô̭ng foong tla̒w xâi zư̭ng "Nét dḙp kwê hương”

                                                                                            PV

KÁC TIN KHÁC