(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Da̭i biếw Ngwiḙ̂n Thanh Hái da̒ bảw kaw dêểnh kứ chihửng kết kwá kwan tloo̭ng kuố ki̒ ho̭p KH vươ̒ kwa. Khâw 20 ngăig ho̭p, KH da̒ hwa̒n thă̒nh to̒n bô̭ chương chi̒nh la̒ wiḙ̂c ki̒ ho̭p. KH dax xem xét thôông kwa 7 lwâ̭t, 10 ngi̭ kwiết, cho ỉ kiển 9 zư̭ ản lwâ̭t, zảm xát tổi kaw chwiên dê̒ "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch, fáp lwâ̭t wê̒l kwi hwă̭ch, kwán lỉ xứ zṷng dất dai ta̭i dô thi̭ bớ khi̒ Lwâ̭t Dất dai năm 2013 kỏ hiḙ̂w lư̭c dêểnh hết năm 2018”, tiển hă̒nh chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất dổi vởi 4 nhỏm vẩn dê̒ liên kwan dêểnh lỉnh vư̭c ZTVT, xâi zư̭ng, ANCT, ATXH, VH-TT&ZL; xem xét kác bảw kảw wê̒l KT-XH, NXNN va̒ nhê̒w bảw kảw kwan tloo̭ng khác, fê chấn nhân xư̭...

 
Dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính kă̭p, chiḙ̂n tlo̒, nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn

Kứ chi bắi tó xư̭ fẩn khới tlước nhửng kết kwá da̭t ản ta̭i ki̒ ho̭p thử bắi, KH kwả XIV, dôô̒ng thơ̒i bắi tó nhê̒w ỉ kiển, kiển ngi̭ dêểnh Dwa̒n DBKH va̒ kác ngă̒nh liên kwan. Tloong rỉ nhê̒w vẩn dê̒ noỏng , bất kâ̭p nhơ zaw dất cho zwanh ngiḙ̂p ớ xa̭ Mông Hwả dêểnh chi̒ ni̒ hwa̭t dôô̭ng chăng hiḙ̂w kwá, ngươ̒i zân da̒ kiển ngi̭ kác kấp thấm kwiê̒n thu hô̒i, nhưng chươ kỏ kết kwá. Vâne dê̒ dê̒n bu̒ zái foỏng mă̭t bă̒ng KKN ko̒n nhê̒w bất kâ̭p vi̒ kỏ 2 mức dê̒n bu̒ khác kha̒ cho dất 1 vṷ lo va̒ 2 vṷ lo̭, dê̒ ngi̭ thôổng nhất dê̒n bu̒ chung. Liên kwan dêểnh KKN Mông Hwả da̒ kỏ 10 zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng, wiḙ̂c xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng xứ lỉ chất thái chi̒ ni̒ chươ dám báw. Kứ chi xỏm Tân Lâ̭p, xa̭ Zân Hwa̒ dê̒ ngi̭ kác kấp chỉnh kwiê̒n xem xetá kwi hwă̭ch dất ngiḙ̂ chang cho xỏm va̒ zái kwiết thư̭c tla̭ng ngươ̒i zân thiểw dất xán xwất vi̒ đf zaw cho kác zwanh ngiḙ̂p. Wa̒i tha tha kứ chi ko̒n dê̒ ngi̭ ngă̒nh chức năng kwan tâm xướ chươ̭ dươ̒ng tính lô̭ 446 thuổng kấp zo thi kôông dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh; khơi thôông reḙnh thwát dác tlêênh kuốc lô̭ 6 va̒ mô̭ch xổ tiển dươ̒ng khác dớ zái kwiết ti̒nh tla̭ng ngâ̭p ủng baw muô̒ mươ. Kứ chi rất kwan tâm dêểnh vẩn dê̒ kôông bổ thên ngươ̒i, kản bô̭ va̒ xứ lỉ ngiêm nhửng ngươ̒i liên kwan dêểnh tiêw kư̭c thi tốt ngiḙ̂p THPT năm 2018.
Lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, Xớ TN&MT da̒ zái chi̒nh, la̒ ro̭ môô̭ch xổ vẩn dê̒ ma̒ kứ chi kiển ngi̭.
Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính da̒ tiếp thu nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ kuố kứ chi. Dôô̒ng chỉ thôông tin, la̒ ro̭ thêm nhửng ỉ kiển ma̒ kứ chi kwan tâm, diến hi̒nh la̒ wiḙ̂c kôông bổ zanh xắch va̒ xứ lỉ nhửng kản bô̭ liên kwan dêểnh tiêw kư̭c ta̭i ki̒ thi tốt ngiḙ̂p THPT kuốc za năm 2018. Dổi vởi vẩn dê̒ chănh chấp dất dai zươ̭ zwanh ngiḙ̂p va̒ ngươ̒i zân ko̒n bất kâ̭p, dôô̒ng chỉ iêw kâ̒w UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kác ngă̒nh chức năng ra̒ xwát va̒ zái kwiết thew thấm kwiê̒n.

Viết Da̒w

KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Chiến la̭m ánh wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBDT) – Ngă̒I 14/8, ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, Bô̭ TT&TT fổi hơ̭i vởi UBNZ tính tố chức lḙ̂ khai ma̭c Chiến la̭m ánh Hô̭i thi tiên chiê̒n wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Kṷc Thôông tin kơ xớ – Bô̭ TT&TT; lảnh da̭w Xớ VH,TT&ZL, Xơ TT&TT tính.

Thôông bảw kuố Wí ban Kiếm tla Tính wí wê̒l wiḙ̂c thi ha̒nh kí lwâ̭t kản bô̭, dáng viên thuô̭c ziḙ̂n Tính wí, BTV Tính wí kwán lỉ liên kwan dêểnh xai fa̭m tloong ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2017 – 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 28/7/2019, WBKT Tính wí da̒ tiển ha̒nh ki̒ ho̭p thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức – Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí chú chi̒ ki̒ ho̭p. Ta̭i ki̒ ho̭p ni̒, UBNKT Tính wí da̒ xem xét, kết lwâ̭n kác nô̭i zung khâw:

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ biển thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng

(HBDT) – Thẩm nhwâ̒n thiểng Bác Hô̒ ră̭n: "Kản bô̭ la̒ kốc kuố buô wiḙ̂c”, "Muôn wiḙ̂c thee̒nh kôông hăi thất ba̭i dê̒w zo kản bô̭ tốt hwă̭c kẻm”, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn va̒ BCH Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ tâ̭p chung xắp xếp, kiḙ̂n to̒n, tố chức bô̭ mẳu Dáng wí, HĐND, UBND xa̭. Ni la̒ bước di kwan tloo̭ng dớ kấp wí, chỉnh kwiê̒n xai Iên Fủ biến thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế, hiḙ̂w kwá tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, fát chiến KT-XH, dmá báw AN-QP tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tính ha kỏ 86,48% thỉ xinh tốt ngiḙ̂p Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019

(HBDT) – Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 24 – 27/7 ta̭i tính ha kỏ tôống xổ 37 diếm thi, 399 foo̒ng thi, tôống 8.993 thỉ xinh dăng kỉ zư̭ thi. Tloong rỉ thỉ xinh THFT la̒ 7.679 diếm thi, thỉ xinh ZZTX la̒ 1.040 thỉ xinh, thỉ xinh tư̭ zo la̒ 274 thỉ xinh.