(HBDT) – Khuô̭ng 21/6, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ kiếm tla tiển dô̭ dâ̒w tư, xâi zư̭ng kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2, kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3 ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh. Ku̒ng di kỏ dôô̒ng chỉ Bi̒ Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính va̒ lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ kiếm tla tiển dô̭ dâ̒w tư, xâi zư̭ng kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2

Zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3 va̒ dươ̒ng zâ̭n thuô̭c chương chi̒nh dô thi̭ miê̒n nủi fiể Bắc, zo TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ chú dâ̒w tư kỏ tôống mức dâ̒w tư xổ vổn khânh 435 tí dôô̒ng, khới kôông bớ năm 2016, zư̭ kiển hwa̒n thă̒nh baw năm 2018. Twi nhiên dêểnh ka̭ ni̒ vấn chươ hwa̒n thă̒nh. Ngwiên nhân chỉnh la̒ vưởng vắc tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng, chú iểw bên khu vư̭c fươ̒ng Thi̭nh Lang ko̒n 30 hô̭ chươ nhâ̭n thiê̒n dê̒n bu̒. Nguô̒n vổn chươ ản bổ chỉ dú, zả tli̭ thănh tỏn baw gô̒m thiê̒n ta̭m ửng va̒ hô̒ xơ thanh tỏn dath 231 tí dôô̒ng. TF Hwa̒ Bi̒nh dă̭ch mṷch tiêw dêểnh khảng 7/2019 xḙ hwa̒n thă̒nh kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng, Khảng 9/2019 xḙ law zâ̒m va̒ thi kôông dươ̒ng di baw khảng 12/2019. TF Hwa̒ Bi̒nh dê̒ ngi̭ ta̭m ửng 80 tí dớ chi tlá cho nha̒ thâ̒w xâi lắp. Nha̒ thâ̒w i kiển ngi̭ bổ chỉ vổn baw khổi lươ̭ng da̒ thư̭c hiḙ̂n, kam kết nếw kỏ mă̭t bă̒ng xḙ hwa̒n thă̒nh kôông chi̒nh thew kể hwă̭ch.

Zư̭ ản xâi zư̭ng kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 kỏ tôống chiê̒w za̒i 780m, tôống mức dâ̒w tư 590 tí dôô̒ng, nguô̒n ngân xắch tính. Năm 2019, zư̭ ản ản zaw kể hwă̭ch vổn 150 tí dôô̒ng. Kỏ 60 hô̭ bi̭ ánh hướng liên kwan dêển zái foỏng mă̭t bă̒ng, Xớ ZT-VT dang thư̭c hiḙ̂n kác hú tṷc kâ̒n thiết, ư̭ kiển ngă̒i 28/6/2019 xḙ ỏ dâ̒i dú hô̒ xơ do da̭c diḙ̂ chỉnh chiến la̭i Tlung tâm fát chiến kwi̭ dất TF Hwa̒ Bi̒nh dớ thư̭c hiḙ̂n kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng, chấn bi̭ kác die̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết, fát lêḙ̂nh khới kôông khảng 8/2019.

Kiếm tla thư̭c diḙ̂, iểng kác ngă̒nh chức năng va̒ TF Hwa̒ Bi̒nh bảw kảw, fát biếw kết lwâ̭n buối kiếm tla, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Kôông chi̒nh kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 va̒ kâ̒w hwa̒ Bi̒nh 3 la̒ kác zư̭ ản tloo̭ng diếm kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng, zám tái áp lư̭c cho kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 1, dáp ửng iêw kâ̒w fát chiến TF Hwa̒ Bi̒nh tloong tương lai. Twi nhien tiển dô̭ kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3 rất châ̭m, tloong ringwiên nhân chỉnh la̒ xư̭ thiểw chú dôô̭n, kwiết liḙ̂t tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng. Dôô̒ng chỉ chí da̭w TF Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung zái kwiết zứt diếm vưởng vắc, khỏ khăn, hwa̒n thă̒nh kể hwă̭ch, hwa̒n thă̒nh kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng baw ngă̒i 30/7/2019, bảw kảw kơ kwan thấm kwiê̒n diê̒w chính kể hwă̭ch vổn dâ̒w tư xâi zư̭ng kơ bán ngân xắch tính, dám báw hwa̒n thă̒nh dươ baw xứ zṷng tloong năm 2019

Dổi vởi zư̭ ản kâ̒w hwa̒ Bi̒nh 2, Xớ ZT-VT fổi hơ̭p chă̭t vởi thă̒nh fổ va̒ kác kơ kwan liên kwan khấn chương hwa̒n thiḙ̂n kác thú tṷc chấn bi̭ thú tṷc dâ̒w tư thew kwi di̭nh kuố fpá lwâ̭t. Thă̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh thă̒nh lâ̭p tố kôông tác, kwiết liḙ̂t chí da̭w kôông tác dê̒n bu̒, zái foỏng mă̭t bă̒ng. Tâ̭p chung tiên chiê̒n chú chương, chỉnh xắch dê̒n bu̒ zái foỏng mă̭t bă̒ng, hổ chơ̭ tải di̭nh kư, ta̭w xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ngươ̒i zân. Chí da̭w zứt diếm kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng, tleẻnh lă̭p la̭i ti̒nh tla̭ng châ̭m zái foỏng mă̭t bă̒ng nơ zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3, fẩn dâ̒w khới kôông zư̭ ản baw khảng 8/2019

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Tlaw zái Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, ta̭i Kung Văn hwả tính da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tôống kết, tlaw zái Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Xư̭ kiḙ̂n zo Xớ VH-TT&ZL, Hô̭I Van hoo̭c - Ngḙ̂ thwâ̭t va̒ Da̒i FT-CH tính fổi hơ̭p tố chức

Hwiḙ̂n Kim Bôi tha kwân Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019

(HBDT) – Ta̭i xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Nuông Zăm, Hô̭i LHTN hwiḙ̂n Kim Bôi vươ̒ tố chức tha kwân ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019 va̒ Xwân ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2020. Kác i, bác xi̭ KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác kuố hwiḙ̂n, hơn 100 dwa̒n viên, thanh niên ku̒ng dôông nhê̒w nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ tham za, hướng ửng chương chi̒nh

Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn vươ̭t khỏ

(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.