(HBDT) – Ngă̒i 20/6, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCG T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ chú chi̒ Hô̭i ngi̭ Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí iểg deẻnh zả ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vu 6 khảng dâ̒w năm, nhiḙ̂m vṷ, zái fáp 6 khảng kuổi năm 201, iểng va̒ cho ỉ kiển baw nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng khác. Tham za hô̭i ngi̭ kỏ da̭i ziḙ̂n kác Ban xâi zư̭ng Dáng T.Ư; kác dôô̒ng chỉ BTV Tính wí; môô̭ch xổ ban, ngă̒nh kuố tính, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn

Hô̭i ngi̭ thôổng nhất deẻnh zả: Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính da̒ thư̭c hiḙ̂n to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c da̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng. Kôông tác xâi zư̭ng Dáng va̒ kác dwa̒n thế CT-XH kỏ nhê̒w dối mởi va̒ chiến biển tích kư̭c. Kinh tể zwi chi̒ mức tăng tlướng khả, ước da̭t 8,07%. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng. Xán xwất nôông ngiḙ̂p fát chiến khả. Tí tloo̭ng ngă̒nh nôông, lâm ngiḙ̂p thwí xán; 20,45%; kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng: 49,44%, zi̭ch vṷ la̒ 30,11%. Kái kắch ha̒nh chỉnh, môi tlươ̒g kinh zwanh chiến biển. Kwán lỉ ta̒i ngwiên, môi tlươ̒ng ản kwan tâm. Kác lỉnh vư̭c văn hwả, xa̭ hô̭i, i tể, khwa hoo̭c kôông ngḙ̂, law dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ da̭t kết kwá tích kư̭c. An xinh xa̭ hô̭i, KF-AN ản dám báw, hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản tăng kươ̒ng, vớ rôô̭ng.

Twi nhiên, wiḙ̂c kṷ thế hwả va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết, Chí thi̭ kuố T.Ư va̒ kấp wí kấp tlêênh ở môô̭ch xổ diḙ̂ fương, kơ kwan; kôông tác kwán lỉ, xâi zư̭ng tố chức Dáng va̒ dáng viên ta̭i môô̭ch xổ kơ kwan, dơn vi̭ ko̒n thiểw chă̭t chḙ. Kôông tác kiếm tla, zảm xát kuố môô̭ch xổ kấp wí chươ kwiết liḙ̂t. Kwi mô nê̒n kinh tể ko̒n nhó, xán xwất, kinh zwanh kuố zwanh ngiḙ̂p ko̒n khỏ khăn. Kái kắch ha̒nh chỉnh ta̭i môô̭ch xổ kơ kwan, dơn vi̭ chươ dáp ửng iêw kâ̒w. Ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twỉ, kơ̒ ba̭c, tỉnh zṷng den, tai na̭n zaw thôông ziḙ̂n biển fức ta̭p.

Kác da̭i biếw tháw lwâ̭n ch ỉ kiển baw Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính va̒ zư̭ tháw Dê̒ ản dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ dô thi̭ lo̭i 2 tlư̭c thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh baw năm 2020; Tớ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính, zư̭ tháw Dê̒ ản kôông nhâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c zư̭ kiển da̭t dô thi̭ lo̭i IV. Hô̭i ngi̭ kơ bán nhất chỉ vởi kác zư̭ tháw Dê̒ ản, twi nhiên kâ̒n la̒ ro̭ môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ kác tiêw chỉ, kắch thức chẩm diếm, zân xổ kwi dối, tiêw chấn deẻnh zả...

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCG T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí kết lwâ̭n hô̭i ngi̭

Tai hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw da̒ tháw lwâ̭n baw Tơ̒ chi̒nh kuố Dáng dwa̒n HDNZ tính wê̒l wiḙ̂c xin ỉ kiển Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí cho chú chương wê̒l chương chi̒nh, thơ̒i zan Ki̒ ho̭p thử 9 HDNZ tính Khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCG T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí deẻnh zả kaw nhửng kết kwá da̭t ản tloong thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂m vṷ kôông tác 6 khảng dâ̒w năm 2019. Wê̒l nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ bỉ thư Tính wí dê̒ ngi̭: Kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ ố chức tha̒nh viên dổi mởi fương thức hwa̭t dôô̭ng, nô̭i zung, fương fáp lẳnh da̭w, chí da̭w, tố chức thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tâ̭p chung khắc fṷc xư̭ châ̭m tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭... Tăng kươ̒ng kôông tác thanh kiế tla, xứ lỉ ngiêm nhửng vi fa̭m fáp lwâ̭t, vi fa̭m hă̒nh chỉnh. Tố chức tốt ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019. Dổi vởi kác chí tiêw khỏ da̭t Ngi̭ kiết Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, kâ̒n zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, lể wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng la̒ chí tiêw deẻnh zả năng lư̭c kuố kác Dáng bô̭ tlư̭c thuô̭c, kác kấp, ngă̒nh, ngươ̒i dửng dâ̒w kơ kwan, dơn vi̭. Kwiết liḙ̂t chí da̭w kôông tác kái kắch ha̒nh chỉnh, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwanh, hổ chơ̭ va̒ thảw gơ̭ khỏ khăn cho nha̒ dâ̒w tư, thăi thể nha̒ dâ̒w tư iểw kẻm. La̒ tốt kôông tác kuốc foo̒ng – kwân xư̭ diḙ̂ fương, kwiết liḙ̂t dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, báw dám ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 

Dổi vởi tơ̒ chi̒nh kuố Ban kản xư̭ Dáng UBND tính va̒ zư̭ tháw Dê̒ ản dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ dô thi̭ lo̭i II tlư̭c thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh baw năm 2020. Tớ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính, zư̭ tháw Dê̒ ản kôông nhâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c zư̭ kiển da̭t dô thi̭ lo̭i IV, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí dôô̒ng ỉ chú chương, tlước mă̭t tố chức la̭i dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n zươ̭ TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn; chiến khai kác thú tṷc kâ̒n thiết, chi̒nh kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n kôông nhâ̭n Lương Xơn da̭t dô thi̭ lo̭i IV. Dôô̒ng chỉ Bỉ thư zaw Văn foo̒ng Tính wí fổi hơ̭p vởi kác kơ kwantiếp thu, hwa̒n thiḙ̂n tlêênh kơ xớ deẻnh zả xác thư̭c kết kwá da̭t ản, kác ha̭n chể, iểw kẻm, fân tích ngwiên nhân, dôô̒ng thơ̒i dê̒ tha mṷc tiêw, zái fáp thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH năm 2019.


L.C

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.