(HBDT) – Ngă̒i 22/6, Dáng bô̭ tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tố chức lḙ̂ kết na̭p 14 kwâ̒n chúng ưw tủ la̒ hoo̭c xinh baw Dáng


Bỉ thư Chi bô̭ 2 thuô̭c Dáng wí tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tlaw kwiết di̭nh kết na̭p Dáng cho kác dáng viên mởi

Dáng bô̭ tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thu ka̭ ni̒ kỏ tôống xổ 84 dáng viên, chiểm 65% tôống xố kản bô̭, zảw viên to̒n tlươ̒ng. Tlung bi̒nh mối năm, Dáng bô̭ nha̒ tlươ̒ng kết na̭p ản bớ 7 – 8 kwâ̒n chủng ưw tủ la̒ hoo̭c xinh baw Dáng

Riêng năm hoo̭c 2018 – 2019, nha̒ tlươ̒ng da̒ cho̭n kứ ản 35 kwâ̒n chủng ưw tủ la̒ hoo̭c xinh lớp 12 tham za lớp hoo̭c bô̒i zươ̭ng kám ti̒nh Dáng. Ni la̒ nhửng hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong hoo̭c tâ̭p, da̭w dức tốt, kương mâ̭w va̒ tích kưck tloong mo̭i hwa̭t dôô̭ng nha̒ tlươ̒ng. Kwả chi̒nh tu zươ̭ng, re̒n liḙ̂n, thứ thắch da̒ kỏ 14 hoo̭c xinh dửng tloong ha̒ng ngṷ Dáng.

Fát biếw ta̭i lḙ̂ kết na̭p dáng viên mởi, lẳnh da̭w Dáng wí, Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒n da̒ chúc mư̒ng, kăn ză̭n kác dôô̒ng chỉ dáng viên mởi luôn fẩn dẩw, hoo̭c tâ̭p tốt, re̒n liḙ̂n, tu zươ̭ng da̭w dức va̒ la̒ tẩm kương tlảng kác tlươ̒ng KD, DH

D.L

 


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.