(HBDT) – Khuô̭ng 3/7, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kwiết di̭nh wê̒l kôông tác kản bô̭. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương; Ngwiḙ̂n Thanh Bi̒nh, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Fỏ Tlươ̒ng Ban TC Ban Tố chức Tlung ương; Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; da̭i ziḙ̂n kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương; kác dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND, UBND tính, UB MTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh va̒ diḙ̂ fương tloong tính.


Dô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương tlaw kwiết di̭nh cho dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn zư̭ chức Fỏ Bỉ thư Tính wí.

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 26 – NQ/TW ngă̒i 19/5/2018 kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng khwả XII wê̒l tâ̭p chung xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, nhất la̒ kấp chiển lươ̭c dú fấm chất, năng lư̭c va̒ wi tỉn ngang tâ̒m nhiḙ̂m vu, ta̭i hô̭i ngi̭ ngă̒i 19/5/2019, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ thôổng nhất dê̒ ngi̭ Ban Bỉ thư cho chú chương dớ tính Ho̒a Bi̒nh bố xung thêm 1 Fỏ Bỉ thư Tính wí, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 bớ nguô̒n nhân xư̭ xo Tlung ương kwi hwa̭ch, lwân chiến. Ta̭i hô̭i ngi̭ ngă̒i 19/6/2019 Ban Bỉ thư da̒ dôô̒ng ỉ vởi dê̒ ngi̭ kuố Ban Tố chức Tlung ương va̒ Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí Hwa̒ Bi̒nh.


Kác dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tă̭ng hwa chúc mư̒ng dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí

Ta̭i hô̭i, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thanh Bi̒nh, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Fỏ Tlươ̒ng Ban TC Ban Tố chức Tlung ương da̒ kôông bỏ Kwiết di̭nh xổ 1295 – QĐNS/TW ngă̒i 21/6/2019 kuố Ban Bỉ thư. Thew rỉ dôô̒ng chỉ Ngô Văn twẩn, Fỏ Tlươ̒ng Ban kinh tể Tlung ương thôi zư̭ chức Fỏ Tlươ̒ng Ban Kinh tể Tlung ơng, lwân chiến, chí di̭nh doo̒ng chỉ tham za Ban Chấp ha̒nh, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ zư̭ chức FỏBỉ thư Tính wí Hwa̒ Bi̒nh, nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương tlaw kwiết di̭nh kuố Ban Bỉ thư cho dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twân va̒ tin tướng, tlêênh kương vi̭ mởi dôô̒ng chỉ xḙ ku̒ng tâ̭p thế Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Ban Thươ̒ng vṷ, Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính tiếp tṷc fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, tâ̭p chung lảnh da̭w thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp va̒ Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Da̭i biếw to̒n kuốc lâ̒n thử XII kuố Dáng.

LC


KÁC TIN KHÁC


Tlaw zái Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, ta̭i Kung Văn hwả tính da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tôống kết, tlaw zái Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Xư̭ kiḙ̂n zo Xớ VH-TT&ZL, Hô̭I Van hoo̭c - Ngḙ̂ thwâ̭t va̒ Da̒i FT-CH tính fổi hơ̭p tố chức

Hwiḙ̂n Kim Bôi tha kwân Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019

(HBDT) – Ta̭i xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Nuông Zăm, Hô̭i LHTN hwiḙ̂n Kim Bôi vươ̒ tố chức tha kwân ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019 va̒ Xwân ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2020. Kác i, bác xi̭ KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác kuố hwiḙ̂n, hơn 100 dwa̒n viên, thanh niên ku̒ng dôông nhê̒w nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ tham za, hướng ửng chương chi̒nh

Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn vươ̭t khỏ

(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.