(WBDT) – Bâ̠w hăi ră̒ng "Kản bô̠ no̒ voong tla̒w rỉ”. Thiểng rỉ rất dủng mân thư̠c tể kuố Kư̠w chiển binh (KCB) Ngwiển Di̒nh Vính. Kứ kỏ dew kwân ha̒m Thươ̠ng tả Kwân chúng Voo̒ng khôông, khôông kwân la̒ cho enh lỉnh ku thẩi xaw xiển, bô̒i hô̒i mân tư̠ ha̒w 32 năm tloong kwân dô̠i. Ông khinh năm 1954, baw bô̠ dô̠i khảng 5/1972, ku̒ng dơn vi̠ tham za chiển dẩw ta̠i kẻnh dô̒ng Chum – Xiêng Khwáng, zúp nước ba̠n La̒o zái voỏngKCB Ngwiển Di̒nh Vính thăm kwan mô hnh vát chiển kinh t kuố za di̒nh hội viên KCB x Mai Hch (Mai Châw). ánh: P.V

Tiếp dêểnh dơn vi̠ ông baw chiển tlươ̒ng B3 (Tâi Ngwiên) dớ deẻnh ză̠c tham za Da̠i thẳng muô̒ xwân 1975, chiển dẩw ta̠i Biên Hwa̒, Dô̒ng Nai, kóp vâ̒n baw chiển thẳng vỉ da̠i, zái voỏng miê̒n Nam, thôổng nhất dất nước ngă̒i 30/4/1975.

          Khâw rỉ ông tư̒ng la̒ ho̠c viên, chơ̠ lỉ hwẩn liê̠n rô̒i la̒ zảw viên tlươ̒ng Hâ̠w kâ̒n Kwân chúng Voo̒ng khôông, khôông kwân.

          Năm 2004 Thươ̠ng tả Vính wơ̒l hưw ta̠i Khu 4, thi̠ chẩn Mai Châw. Wơ̒l hưw ản 3 khảng, ông ản Dáng kứ, zân bâ̒w "kwa̠c tu̒ va̒ ha̒ng tôống” la̒ tlướng thôn, Vỏ bỉ thư, Bỉ thư chi bô̠, dáng wí viên thi̠ chẩn Mai Châw

          Năm 2007 Hô̠ KCB wiê̠n Mai Châw Da̠i hô̠i lâ̒n thử IV, ông ản tlêênh kwi wa̠ch tham za BCH, Ban Thươ̒ng vu̠ Hô̠i KCB wiê̠n. Chúng kử với xổ viểw kaw, Thươ̠ng tả Ngwiển Di̒nh Vính kỏ 2 khwả liên tu̠c la̒ Chú ti̠ch Hô̠i KCB wiê̠n Mai Châw, UVBTV Hô̠i KCB tính khwả IV va̒ khwả V. Ông luôn bảm xát voong tla̒w dwa̒n thế, vởi 24 kơ xớ Hô̠i gẳn bỏ tlư̠c tiếp va̒ zản tiếp 4.218 hô̠i viên la̒ "chu̠ kô̠t” kuố BCH Hô̠i KCB wiê̠n.

          Diê̠ ba̒n kuố wiê̠n rôô̠ng, za̒i, zu̒ ngă̒i rẳng khốt, mươ ba̠w hay chả vỏi, ông ó kwán khỏ, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh. Nhửng chi hô̠i, hô̠i kơ xớ wa̠t dôô̠ng ko̒n iểw, ông dôô̠ng viên chẩn chính la̠i voong tla̒w ó dớ tu̠t la̠i. Hô̠i KCB zo ông la̒ ngươ̒i dửng dâ̒w luôn chú dôô̠ng vổi hơ̠p mân kác kơ kwan, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố wiê̠n tó chức tâ̠p hwẩn; bô̒i zươ̠ng kản bô̠; hwẩn liê̠n kwân xư̠; voo̒ng chôổng thô̠i va̠m ma tw; thu hô̒ỉ vâ̠t liê̠w rố; chăm lo kác wa̠t dôô̠ng ti̒nh ngiê̠, văn ngê̠ thế thaw, zám nge̒w bê̒n vưng...

        Ông la̒ bảw kảw viên kuố wiê̠n tham za nhê̒w ban chí da̠w kuố wiê̠n. Thết mo̠l Mông kuố hal xa̠ Kang Kiê, Pa̒ Ko̒, ông thươ̒ng kỏ mă̠t bui chung ku̒ng KCB va̒ nhân zân. Nỏi va̒ la̒m dổi mân KCB Ngwiển Di̒nh Vính luôn nhất chỉ, mô̒m khêể thăi la̒, khỏ khăn ó nhảl. Bớ khi̒ ông "kâ̒m ka̒ng” voong tla̒w thi duô "KCB gương mâ̠w” kuố wiê̠n da̒ vươn lênh ha̒ng năm, ản xếp ớ tốp dâ̒w nhửng tôố chức Hô̠i tloong khe̠ch vưng me̠nh xwất xắc, ản tă̠ng zẩi khen, kơ̒ thi duô kuố tính va̒ T Ư Hô̠i KCB Viê̠t Nam

          Thơ̒i tloong kwân dô̠i va̒ tlớ wơ̒l diê̠ vương tham za kôông tác Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ Hô̠ KCB ông kỏ "mô̠ch thơ̒i dớ nhở” da̒ ản kấp tlêênh khen thướng nhê̒w wân chương, wi chương, bă̒ng khen, zẩi khen.

 

                                              P.V

 

 

 

 

KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

1.450 thanh niên tính ha lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 5/3, 11/11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức lḙ̂ tiển dươ 1.450 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n Nghiḙ̂ vṷ kwân xư̭, Báw vḙ̂ Tố kuốc.

Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất

(WBDT) – Khởm ngă̒i 27/2, ta̭i Nha̒ văn wả Tlung tâm wiḙ̂n Ki̒ Xơn, UBND wiḙ̂n da̒ tố chức khai ma̭c Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất. Tham zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ 10 do̒n, hơn 300 ziḙ̂n viên, ngḙ̂ nhân, vâ̭n dôô̭ng viên, rất dôông nhân zân tl diḙ̂ ba̒n tloong wiḙ̂n

Fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 21/2, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”. Tham zư̭ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHTƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh, rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chú ti̭ch nước Châ̒n Da̭i Kwang tham zư̭ ngă̒i hô̭i “Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc”

(WBDT) – Ngă̒i 24/2, dô̒ng chỉ Châ̒n Da̭i Kwang, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Chú ti̭ch nước Kôô̭ng wa̒ XHCN Viḙ̂t Nam de̒ dêểnh zư̭ ngă̒i hô̭i "Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc” ta̭i La̒ng Văn wả – Zu li̭ch kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam ớ xa̭ Dô̒ng Mô, thi̭ xa̭ Xơn Tâi (Ha̒ Nô̭i). Tham za do̒n kôông tác kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngwiển Ngo̭c Thiḙ̂n, UV BCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ VH-TT&DL; Hâ̒w A Lê̒nh, UV BCH T.Ư Dáng, Fỏ chú ti̭ch – Tôống thư kỉ UB T.Ư MMTQ Viḙ̂t Nam... Zư̭ ngă̒i hô̭i, tính ha kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính.

Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Ngă̒i 21/2 (tức môô̒ng 6 Thết) ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng xa̭ Zủng Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức lḙ̂ Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018. Ni la̒ năm dâ̒w tiên Lḙ̂ hô̭i ản tố chức ớ kwi mô kấp wiḙ̂n, tlêênh kơ xớ nơng kấp Lḙ̂ hô̭i Thuổng dôô̒ng kuố zân tôô̭c Mươ̒ng xa̭ Zủng Fong