(WBDT) – Bâ̠w hăi ră̒ng "Kản bô̠ no̒ voong tla̒w rỉ”. Thiểng rỉ rất dủng mân thư̠c tể kuố Kư̠w chiển binh (KCB) Ngwiển Di̒nh Vính. Kứ kỏ dew kwân ha̒m Thươ̠ng tả Kwân chúng Voo̒ng khôông, khôông kwân la̒ cho enh lỉnh ku thẩi xaw xiển, bô̒i hô̒i mân tư̠ ha̒w 32 năm tloong kwân dô̠i. Ông khinh năm 1954, baw bô̠ dô̠i khảng 5/1972, ku̒ng dơn vi̠ tham za chiển dẩw ta̠i kẻnh dô̒ng Chum – Xiêng Khwáng, zúp nước ba̠n La̒o zái voỏngKCB Ngwiển Di̒nh Vính thăm kwan mô hnh vát chiển kinh t kuố za di̒nh hội viên KCB x Mai Hch (Mai Châw). ánh: P.V

Tiếp dêểnh dơn vi̠ ông baw chiển tlươ̒ng B3 (Tâi Ngwiên) dớ deẻnh ză̠c tham za Da̠i thẳng muô̒ xwân 1975, chiển dẩw ta̠i Biên Hwa̒, Dô̒ng Nai, kóp vâ̒n baw chiển thẳng vỉ da̠i, zái voỏng miê̒n Nam, thôổng nhất dất nước ngă̒i 30/4/1975.

          Khâw rỉ ông tư̒ng la̒ ho̠c viên, chơ̠ lỉ hwẩn liê̠n rô̒i la̒ zảw viên tlươ̒ng Hâ̠w kâ̒n Kwân chúng Voo̒ng khôông, khôông kwân.

          Năm 2004 Thươ̠ng tả Vính wơ̒l hưw ta̠i Khu 4, thi̠ chẩn Mai Châw. Wơ̒l hưw ản 3 khảng, ông ản Dáng kứ, zân bâ̒w "kwa̠c tu̒ va̒ ha̒ng tôống” la̒ tlướng thôn, Vỏ bỉ thư, Bỉ thư chi bô̠, dáng wí viên thi̠ chẩn Mai Châw

          Năm 2007 Hô̠ KCB wiê̠n Mai Châw Da̠i hô̠i lâ̒n thử IV, ông ản tlêênh kwi wa̠ch tham za BCH, Ban Thươ̒ng vu̠ Hô̠i KCB wiê̠n. Chúng kử với xổ viểw kaw, Thươ̠ng tả Ngwiển Di̒nh Vính kỏ 2 khwả liên tu̠c la̒ Chú ti̠ch Hô̠i KCB wiê̠n Mai Châw, UVBTV Hô̠i KCB tính khwả IV va̒ khwả V. Ông luôn bảm xát voong tla̒w dwa̒n thế, vởi 24 kơ xớ Hô̠i gẳn bỏ tlư̠c tiếp va̒ zản tiếp 4.218 hô̠i viên la̒ "chu̠ kô̠t” kuố BCH Hô̠i KCB wiê̠n.

          Diê̠ ba̒n kuố wiê̠n rôô̠ng, za̒i, zu̒ ngă̒i rẳng khốt, mươ ba̠w hay chả vỏi, ông ó kwán khỏ, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh. Nhửng chi hô̠i, hô̠i kơ xớ wa̠t dôô̠ng ko̒n iểw, ông dôô̠ng viên chẩn chính la̠i voong tla̒w ó dớ tu̠t la̠i. Hô̠i KCB zo ông la̒ ngươ̒i dửng dâ̒w luôn chú dôô̠ng vổi hơ̠p mân kác kơ kwan, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố wiê̠n tó chức tâ̠p hwẩn; bô̒i zươ̠ng kản bô̠; hwẩn liê̠n kwân xư̠; voo̒ng chôổng thô̠i va̠m ma tw; thu hô̒ỉ vâ̠t liê̠w rố; chăm lo kác wa̠t dôô̠ng ti̒nh ngiê̠, văn ngê̠ thế thaw, zám nge̒w bê̒n vưng...

        Ông la̒ bảw kảw viên kuố wiê̠n tham za nhê̒w ban chí da̠w kuố wiê̠n. Thết mo̠l Mông kuố hal xa̠ Kang Kiê, Pa̒ Ko̒, ông thươ̒ng kỏ mă̠t bui chung ku̒ng KCB va̒ nhân zân. Nỏi va̒ la̒m dổi mân KCB Ngwiển Di̒nh Vính luôn nhất chỉ, mô̒m khêể thăi la̒, khỏ khăn ó nhảl. Bớ khi̒ ông "kâ̒m ka̒ng” voong tla̒w thi duô "KCB gương mâ̠w” kuố wiê̠n da̒ vươn lênh ha̒ng năm, ản xếp ớ tốp dâ̒w nhửng tôố chức Hô̠i tloong khe̠ch vưng me̠nh xwất xắc, ản tă̠ng zẩi khen, kơ̒ thi duô kuố tính va̒ T Ư Hô̠i KCB Viê̠t Nam

          Thơ̒i tloong kwân dô̠i va̒ tlớ wơ̒l diê̠ vương tham za kôông tác Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ Hô̠ KCB ông kỏ "mô̠ch thơ̒i dớ nhở” da̒ ản kấp tlêênh khen thướng nhê̒w wân chương, wi chương, bă̒ng khen, zẩi khen.

 

                                              P.V

 

 

 

 

KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.