(HBDT) – Ngă̒I 14/8, ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, Bô̭ TT&TT fổi hơ̭i vởi UBNZ tính tố chức lḙ̂ khai ma̭c Chiến la̭m ánh Hô̭i thi tiên chiê̒n wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Kṷc Thôông tin kơ xớ – Bô̭ TT&TT; lảnh da̭w Xớ VH,TT&ZL, Xơ TT&TT tính.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Kṷc Thôông tin kơ xớ – Bô̭ TT&TT lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh kắch băng khai ma̭c Chiến la̭m

Chiến la̭m nă̒m tloong chuô̭i kuố Hô̭i hti, kỏ xư̭ tham za kuố 9 tính khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc: Hwa̒ Bi̒nh, Bắc Ka̭n, La̭ng Xơn, Xơn La, Thải Ngwiên, Twiên Kwang, Vỉnh Fúc, Iên Bải. Chiến la̭m tlưng bă̒i kác chanh, anhs thế hiḙ̂n kôông kuô̭c xâi zư̭ng, fát chiến, báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw Viḙ̂t Nam. Dôô̒ng thơ̒i la̒ zi̭p dớ kác diḙ̂ fương zởi thiḙ̂w nhửng zả tli̭ dă̭c chưng wê̒l văn hwả, zi tích, thẳg kắnh, lḙ̂ hô̭i, ấm thư̭c, zu li̭ch biến dáw; kác chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t zân zan vu̒ng biến, dáw Viḙ̂t Nam. kwa nhửng khwánh khắc, nét xinh hwa̭t thươ̒ng ngă̒i, foon ṷc, tâ̭p kwản kuố ngươ̒i zan ven biến Viḙ̂t Nam; kuô̭c khôổng, hoo̭c tâ̭p, hwẩn liḙ̂n, xă̭n xa̒ng chiển dẩw báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw kuố lác lư̭c lươ̭ng vṷ chang.

Thôông kwa chiến la̭m, mối tác fấm zư̭ thi xḙ la̒ máng gép la̒ rêênh bức chanh fán ánh kác hwa̭t dôô̭ng báw tô̒n, khai thác, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng biến, dáw; fát chiến zu li̭ch biến dáw, zởi thiḙ̂w kách la̒ ăn kuố ngươ̒i ven biến... Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n tiên chiê̒n, kwáng bả wê̒l vai tlo̒, tiê̒m năng, vé dḙp biến dáw Viḙ̂t nam. Kwa rỉ nơng kaw tinh thâ̒n iêw nước, loo̒ng tư̭ ha̒w zân tô̭c, ỉ thức, chách nhiḙ̂m mối ngươ̒i zân tloong xư̭ ngiḙ̂p fát chiến, báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw Tố kwuốc.

Hô̒ng Ngo̭c

 


KÁC TIN KHÁC


UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.