(HBDT) – Ngă̒I 14/8, ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, Bô̭ TT&TT fổi hơ̭i vởi UBNZ tính tố chức lḙ̂ khai ma̭c Chiến la̭m ánh Hô̭i thi tiên chiê̒n wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Kṷc Thôông tin kơ xớ – Bô̭ TT&TT; lảnh da̭w Xớ VH,TT&ZL, Xơ TT&TT tính.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Kṷc Thôông tin kơ xớ – Bô̭ TT&TT lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh kắch băng khai ma̭c Chiến la̭m

Chiến la̭m nă̒m tloong chuô̭i kuố Hô̭i hti, kỏ xư̭ tham za kuố 9 tính khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc: Hwa̒ Bi̒nh, Bắc Ka̭n, La̭ng Xơn, Xơn La, Thải Ngwiên, Twiên Kwang, Vỉnh Fúc, Iên Bải. Chiến la̭m tlưng bă̒i kác chanh, anhs thế hiḙ̂n kôông kuô̭c xâi zư̭ng, fát chiến, báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw Viḙ̂t Nam. Dôô̒ng thơ̒i la̒ zi̭p dớ kác diḙ̂ fương zởi thiḙ̂w nhửng zả tli̭ dă̭c chưng wê̒l văn hwả, zi tích, thẳg kắnh, lḙ̂ hô̭i, ấm thư̭c, zu li̭ch biến dáw; kác chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t zân zan vu̒ng biến, dáw Viḙ̂t Nam. kwa nhửng khwánh khắc, nét xinh hwa̭t thươ̒ng ngă̒i, foon ṷc, tâ̭p kwản kuố ngươ̒i zan ven biến Viḙ̂t Nam; kuô̭c khôổng, hoo̭c tâ̭p, hwẩn liḙ̂n, xă̭n xa̒ng chiển dẩw báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw kuố lác lư̭c lươ̭ng vṷ chang.

Thôông kwa chiến la̭m, mối tác fấm zư̭ thi xḙ la̒ máng gép la̒ rêênh bức chanh fán ánh kác hwa̭t dôô̭ng báw tô̒n, khai thác, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng biến, dáw; fát chiến zu li̭ch biến dáw, zởi thiḙ̂w kách la̒ ăn kuố ngươ̒i ven biến... Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n tiên chiê̒n, kwáng bả wê̒l vai tlo̒, tiê̒m năng, vé dḙp biến dáw Viḙ̂t nam. Kwa rỉ nơng kaw tinh thâ̒n iêw nước, loo̒ng tư̭ ha̒w zân tô̭c, ỉ thức, chách nhiḙ̂m mối ngươ̒i zân tloong xư̭ ngiḙ̂p fát chiến, báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw Tố kwuốc.

Hô̒ng Ngo̭c

 


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.