(HBDT) - Ngă̒i 2/9/1945, Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh doo̭c Twiên ngôn dôô̭c lâ̭p ta̭i Kwáng tlươ̒ng Ba Di̒nh li̭ch xứ khai xinh nước Viḙ̂t Nam Zân chú kôông hwa̒ - Nha̒ nước kôông nôông dâ̒w tiên ớ Dôông Nam châw Ả. Kwa 74 năm, nhửng ba̒i hoo̭c kinh ngiḙ̂m kwỉ kuố Kách ma̭ng Khảng Thảm va̒ Kwuốc khảnh 2/9 luôn ta̭w rêênh khức meḙnh nô̭i lư̭c cho to̒n zân, to̒n kwân ha.


Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh do̭c Bán Twiên ngôn dôô̭c lâ̭p ta̭i Kwáng tlươ̒ng Ba Di̒nh ngă̒i 2/9/1945 (Ánh tư liḙ̂w)

Dỏ la̒ ba̒i hoo̭c: Wêl gương kaw ngo̭n kơ̒ zái foỏng zân tôô̭c, vi̒ dôô̭c lâ̭p, tư̭ zo kuố Tố kwuốc, vi̒ tư̭ zo, ha̭nh fúc kuố dôô̒ng ba̒w, wê̒l da̭i do̒n kết zân tôô̭c, fát hwi kaw nhất chú ngiḙ̂ iêw nước, vi̒ lơ̭i ích kwuốc za, zân tôô̭c; kiên di̭nh mṷc tiêw chiển lươ̭c dôô̒ng thơ̒i khôn khẻw wê̒l xách lươ̭c vởi xư̭ nhă̭i kám dă̭c biḙ̂t wê̒l chỉnh tli̭ kuố lảnh tṷ va̒ dôi kwân tiên foong lảnh da̭w; xứ lỉ dủng dẳn ti̒nh thể va̒ thơ̒i kơ kách ma̭ng; wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ dô̭i ngṷ dáng viên chỉ twḙ̂, bán li̭nh va̒ chi̭w chách nhiḙ̂m tlước dất nước va̒ nhân zân.

Vâ̭n zṷng kác ba̒i hoo̭c rỉ, zưởi xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng va̒ Chúti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, zân tô̭c ha da̒ za̒nh hết thẳng lơ̭i ni̒, dêểnh thẳng lơ̭i khác, lâ̭p rêênh nhửn ki̒ tích vang zô̭i tloong thể kí XX va̒ khânh 2thâ̭p niên thể kí XXI. Dỏ la̒ thẳng lơ̭i kuố kuô̭c khảng chiển chươ̒ng ki̒ 9 năm chôổng thư̭c zân Fáp va̒ kan thiêm Mi̭, kết túc bă̒ng chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú "chẩn dôô̭ng diḙ̂ kâ̒w”. Dỏ la̒ thẳng lơ̭i kuố kuô̭c khảng chiên 21 năm chôổng Mi̭ kửw nước, zái foỏng hwa̒n twa̒n miê̒n Nam, thôổng nhất dất nước, dươ ká nước di lêênh CNXH

Dỏ la̒ thẳng lơ̭i kuố xư̭ ngiḙ̂p dối mởi kuố dất nước, vươ̭t kwa kơn "dôô̭ng dất chỉnh tli̭” tlêênh thể zởi ma̒ chể dô̭ XHCN ớ kác nước Dôông Âw va̒ Liên Xô xṷp dố, dươ hḙ̂ thôổng XHCN thể zởi lâm baw thwải cha̒w. Xâi zư̭ng dất nước bớ dôổng tlo ta̒n dố tát kuố chiển chanh, vươ̭t kwa mo̭i khỏ khăn, baw vâi, kẩm vâ̭n, dươ nước ha tha khói khúng hwáng kinh tể, xa̭ hô̭i, tiển ha̒nh xư̭ ngiḙ̂p dối mởi da̭t nhửng tha̒nh tư̭w to lởn va̒ kỏ ie ngiḙ̂ li̭ch xứ.

Nhửng năm kwa zưởi xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng, dất nước ha da̒ tha khói nhỏm nước kẻm fát chiến va̒ tlớ thee̒nh nước dang fát chiến kỏ thu nhâ̭p tlung bi̒nh, dan thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw dươ nước ha fát chiến tlớ thee̒nh nước kôông ngiḙ̂p fát chiến thew hưởng hiḙ̂n da̭ hwả.

Năm năi , tón Dáng, to̒n zan, to̒n kwân ha kí niḙ̂m 74 năm Kách ma̭ng Khảng Thảm va̒ Kwuốc khảnh 2/9 tloong bổi kánh ti̒nh hi̒nh thể zởi va̒ tloong nước kỏ nhê̒w thwâ̭n lơ̭i nhơ: Tlêênh thể zởi hwa̒ bi̒nh, hơ̭p tác vấn la̒ xu thể lởn, kinh tể thể zởi kỏ rẩw hiḙ̂w fṷc hô̒i, nhất la̒ khu vư̭c Dôông Nam Ả. Ớ tloong nước, kinh tể tiếp tcj tăng tlướng kaw, tính hi̒nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i ốn di̭nh, kôông tác xâi zư̭ng Dáng ản dấi meḙnh, nhất la̒ kôông kuô̭c foo̒ng, chổng tham nhṷng, lảng fỉ ản chiến khai kwiết liḙ̂t va̒ kỏ hiḙ̂w kwá. Zo vâ̭i niê̒m tin kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân vởi Dáng ngă̒i ka̭ng ản tăng lêênh. Kwuốc foo̒ng, an ninh ản tăng kươ̒ng. Kôông tác dổi ngwa̭i ngă̒i ka̭ng nơng kaw vi̭ thể kuố nước ha tlêênh tlươ̒ng kwuốc tể

Bên keḙnh rỉ, ha i fái dổi mă̭t vởi nhê̒w khỏ khăn, thách thức nhơ: Ti̒nh hi̒nh thể zởi ziên biển leenh choỏng va̒ fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, nhất la̒ kăng thắng zươ̭ Mi – Iran, Anh – Iran. Ti̒nh hi̒nh biến Dôông thơ̒i zan kwa tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơn fức ta̭p, tlớ thee̒nh "diếm noỏng” tlêênh thể zởi. Kuô̭c chiến chanh thương ma̭i zươ̭ Mi̭ Va̒ Tlung Kwuốc dang tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kinh tể thể zởi. Chú ngiḙ̂ báw hô̭ dang ánh hướng dêểnh tăng tlướng kinh tể to̒n kâ̒w

Ớ tloong nước, twi kinh tể tăng tlướng kaw, nhưng năng xwất, chất lươ̭ng, kwi mô, khứ ka̭nh chanh kuố nê̒n kinh tể ko̒n thấp; ti̒nh tla̭ng tham nhṷng ko̒n ziển biển fức ta̭p, khwáng kắch zâ̒w – nge̒w, fân hwả xa̭ hô̭i za tăng, da̭w dức xa̭ hô̭i thuổng kấp dảng lo nga̭i; biển dối khỉ hâ̭w, thiên tai, ba̭w, han hản ziḙ̂n tha leenh va̒ fức ta̭p. Bổ vẩn dê̒ bức xúc ka̭ ni̒ wê̒l an twan zaw thông, ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng, an twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm va̒ an ninh ma̭ng, dang la̒ nhửng vẩn dê̒ noỏng kuố xa̭ hô̭i. Kác thể lư̭c thu̒ di̭ch, fán dôô̭ng dấi meḙnh chôổng fả nê̒n táng tư tướng kuố Dáng bă̒ng kác thú dwa̭n "diển biển hwa̒ bi̒nh” thúc dấi "tư̭ ziển biển”, "tư̭ chiến hwả” tloong nô̭i bô̭ ha hoo̒ng fú nhâ̭n xư̭ lảnh da̭w kuố dáng tiển dêểnh la̒ xṷp dố chể dô̭ XHCN ớ nước ha.

Tlước tnhf hi̒nh rỉ, vâ̭n zṷng nhửng ba̒i hoo̭c tha̒nh kôông kuố Kách ma̭ng Khảng Thảm va̒ Kwuốc khảnh 2/9, to̒n Dáng, to̒n zân, to̒n kwân ha tiếp tṷc kiên di̭nh lỉ tướng dôô̭c lâ̭p zân tôô̭c va̒ CNXH, thư̭c hiḙ̂n Zi chúc bất hú kuố Bác Hô̒ dớ dươ dất nước ha ngă̒i ka̭ng fát chiến xảnh vai vởi kác nước tloong khu vư̭c va̒ tlêênh thể zởi.

Tiếp tṷc tṷc thư̭c hiḙ̂n kác Ngi kwiết Dai hô̭ XII kuố Dáng, tloong rỉ chú chương thư̭c hiḙ̂n tốt kác Ngi̭ kwiết Tlung ương (Khwả XII) wê̒l "Hwa̒n thiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN” va̒ "Tiếp tṷc kơ kẩw la̭i, dối mởi va̒ nơng kaw hiḙ̂w kwá zwanh ngiḙ̂p nha̒ nướ”, wê̒l "Fát chiến kinh tể tư nhân tlớ thee̒nh m dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng kuố nê̒n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN”. Tlêênh kơ xớ rỉ, xâi zư̭ng nê̒n kinh tể dô lâ̭p, tj chú va̒ chú dôô̭ng hô̭i nhâ̭p kwuốc tể ngă̒i ka̭ng khu, rôô̭ng. Chủ tloo̭ng nguô̒n lư̭c kon ngươ̒i va̒ fát chiến khwa hoo̭c - kôông ngḙ̂ tlêênh kơ xớ gẳn vơie kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p lâ̒n thử tư dớ dối mởi, nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá nê̒n kinh tể, dươ dất nước ha fát chiến leenh va̒ bê̒n vưng.

Dấi meḙnh kôông tác xâi zư̭ng Dáng the Ngi̭ kwiết T.Ư 4 (khwả XII) wê̒l xâi zư̭ng, chính dổn Dáng gẳn vởi thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ a̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh” va̒ Kwi di̭nh 08-QĐ/TW kuố BCH T.Ư (khwả XII) wê̒l "Chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭, dáng viên, tlước hwwts la̒ Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Wí viên BCH T.Ư”. Dôô̒ng thơ̒i thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 35-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp tiển tởi Da̭i hô̭i da̭i biếw to̒n kwuốc lâ̒n thử XIII kuố Dáng”

Kôông tác xâi zư̭ng Dáng kâ̒n tiển ha̒nh zân chú, rôô̭ng ra̭i, thươ̒ng xwiên, ngiêm chính tư fê bi̒nh va̒ fê bi̒nh tloong Dáng. Wiḙ̂c zân chú rôô̭ng ra̭i tloong Dáng xḙ tư̒ng bước khắc fṷc ản ti̒nh tla̭ng kṷc bô̭, diḙ̂ fương chú ngiḙ̂, "lơ̭i ích nhỏm”. Tiếp tṷc dấi meḙnh kuô̭c dẩw chanh foo̒ng, chôổng tham nhṷng, la̭ng fỉ thew tinh thâ̒n chí da̭w kuố Tôống Bỉ thư, Chú ti̭ch nước Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng "Lo̒ da̒ noỏng lêênh rơ̒i thi̒ kiúi thươi baw ni i fái chẳl” thế hiḙ̂n tinh thâ̒n kwiết liḙ̂t, ó khwan nhươ̭ng kuố kuô̭c dẩw chanh dâ̒i kam go ni̒.

Ngă̒nh Twiên zwr tiếp tṷc fẩn dẩw xửng dảng la̒ chiển xi̭ xung kích tlêênh mă̭t tlâ̭n tư tướng kuố Dáng dớ hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng Dáng wê̒l chỉnh tli̭, tư tướng, da̭w dức.

Dă̭c biḙ̂t kâ̒n dối mởi lỉnh vư̭c tiên chiê̒n thew fương châm "Lể kă̒i dḙp zḙp kẳi xẩw, lể kẳi tích kức dấi lu̒i tiêw kư̭c” dớ kố vṷ to̒n bô̭ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kản bô̭, dáng viên va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân hang hải thi duô, lâ̭p tha̒nh tích tố chức tha̒nh kôông Da̭i hô̭i Dáng kác kấp va̒ Da̭i hô̭i XIII kuố Dáng.

Kí niḙ̂m 74 năm Kách ma̭ng Khảng Thảm va̒ Kwuốc khảnh 2/9 dủng baw zpj to̒n Dáng, to̒n zân, to̒n kwân ha dang kí niḙ̂m 50 năm thư̭c hiḙ̂n Bán Zi chú kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh vỉ da̭i, la̒ zi̭p mối tố chức dáng, kản bô̭, dáng viên ôn la̭i nhửng lơ̒i kăn ză̭n kuố Ngươ̒i. Fat hwi ha̒w khỉ Kách ma̭ng Khảng Thảm va̒ Kwuốc khảnh 2/9 tăng thêm kwiết tâm, ỉ chỉ ha̒nh dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n hal nhiḙ̂m vṷ chiển lươ̭c la̒ xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kwuốc tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Thư̭c hiḙ̂n tốt fương châm kuố Dáng dê̒ tha: "Fát chiến kinh tể la̒ nhiḙ̂m vṷ tlung tâm, xâi zư̭ng Dáng la̒ nhiḙ̂m vṷ then chốt, xâi zư̭ng nê̒n văn hwả la̒ nê̒n táng thinh thâ̒n xa̭ hô̭i” dớ tiếp tṷc dươ dất nước khởm tlớ the̒nh nước kôông ngiḙ̂p thew hưởng hiḙ̂n da̭i

The bảw Dáng Kôô̭ng xán Viḙ̂t Nam


KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw zẩi zỏ Lương Xơn

(HBDT) – Ngê̒ la̒ zẩi zỏ kuố mo̭l Mươ̒ng ớ xỏm Xuổi Kó, xa̭ Hơ̭p Hwa̒, năi la̒ xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn), twi chươ lâ̭p la̒ng ngê̒, mới chí thă̒nh lâ̭p tố hơ̭p tác xán xwất, nhửng ngḙ̂ nhân vấn tiếp tṷc zư̭ zi̒n, fát chiến ngê̒ bổ dả dớ la̭i, tư̒ng bước “hô̒i xinh” cho zẩi zỏ

Xa̭ Tu Lỉ ốn di̭nh bô̭ mẳi tố chức khâw xáp nhâ̭p

(HBDT) – Ngă̒i 17/1/2020, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 830 wê̒l wiḙ̂c xếp xắp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh. thew rỉ xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) ản thă̒nh lâ̭p tlêênh kơ xớ nhâ̭p 35,21km ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 3.449 ngươ̒i kuố xa̭ Tu Lỉ va̒ to̒n bô̭ 18,88km2 ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 1.704 ngươ̒i kuố xa̭ Ha̒w Lỉ. Khâ wkhi thă̒nh lâ̭p, xa̭ Tu Lỉ kỏ ziḙ̂ntích tư̭ nhiên 54,09km2, zân xổ 5.153 ngươ̒i va̒ 12 xỏm

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra tại huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 17/2, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh gồm lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Sở GD&ĐT, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh (Sở Y tế) đã kiểm tra tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Yên Thủy.

Ngă̒nh zu li̭ch tính tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

(HBDT) – Ngăi bớ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ năm 2020, Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n dêểnh kác dơn vi̭ kinh zwănh va̒ kheéch zu li̭ch wê̒l kắch foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Tloong 7 ngă̒i ngí Thết Nwiên dản, bớ 23/1-29/1, tôống kheéch zu li̭ch dêểnh tính ước tỉnh khwáng 95.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ kheéch kwuốc tể la̒ 4.100 lươ̭t kheéch. Thew thew ro̭i chung, tỉnh bớ thơ̒i diếm 3/2 chươ fát hiḙ̂n bất kử tlươ̒ng hơ̭p kheéch zu li̭ch no̒ kỏ chiḙ̂w chửng ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha