WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ ản wa̒n tha̒nh baw ngă̒i 8/1/1997 khâw mô̠ch năm xâi zư̠ng ản khảnh tha̒nh baw ngă̒i kí niê̠m 67 năm tha̒nh lâ̠p Dáng Kô̠ng xán Viê̠t Nam. Twa̒n bô̠ kông chi̒nh kaw 18 mét, tloong dỏ vâ̒n thân tươ̠ng kaw 13,5m (tỉnh bớ chân zép kaw xu lêênh dêểnh dál lál ), bê̠ tươ̠ng (vâ̒n xoỏng rác. mâl, tlơ̒l) kaw 4,5 m. Tươ̠ng da̒i Bác nă̠ng khwáng 400 tẩn, bă̒ng chất liê̠w bê tông xiêw kaw, bê tông granit zo Viê̠n vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng ngiên kửw va̒ thư̠c hiê̠n thew iêw kâ̒w kuố kông chi̒nh. Tươ̠ng da̒i ản xâi zư̠ng tlêênh dính dô̒l ông Tươ̠ng kỏ dô̠ kaw khwáng 168m xo mân mă̠t rác biến


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh, thu hút zu khéch dêểnh ng hương, thăm kwan.

Ản hôốc la̒ dô̒l ông Tươ̠ng vi̒ ngỏ bớ xa, tlải dô̒l ni̒ chôổng nhơ mô̠ch kon woi to dang vú vu̠c zuôl wo̒l thuổng rác chơ̒ khôông Da̒. Bớ chân tươ̠ng da̒i lêênh khu vư̠c tiê̒n xánh ản thiết kể 79 bơ̠c tương ửng 79 thuối Bác. Xuốt kuô̠c dơ̒i kuố vi̠ lảnh tu̠ vẩn dẩw vi̒ xư̠ ngiê̠p zái voỏng zân tô̠c, lo cho zân, cho nước ản dô̠c lâ̠p, tư̠ zo, ẩm ro, ha̠nh vúc.

Ỉ tướng kiển chúc xâi zư̠ng Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh xwất vát bớ xư̠ kiê̠n Bác Hô̒ wơ̒l tham Dáng bô̠ va̒ nhân zân kác zân tô̠c tloong tính. Tloong chiển thăm, Bác da̒ dểnh thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̠ng XHCN, ka̠ ni̒ thuô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Bác dểnh thăm baw muô̒ rác za̒w, nhân zân la̒ bee̒ to dớ dươ Bác kwa khôông. Choong tlêênh bee̒ Bác tló thăi thuổng rác khôông Da̒ va̒ nỏi: Khâw ni̒ dất nước thôổng nhất, ha vái chinh vu̠c khôông ni̒ dớ ngăn rác za̒w, vu̠c vu̠ lơ̠i ích nhân zân. Chính vi̒ thiể, kiển chúc tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tló thăi thuổng khôông Da̒ nhơ thế hiê̠n tư tướng lởn law kuố Ngươ̒i ản tác zá thế hiê̠n baw tác vấm Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒

Thư̠c hiê̠n thiểng ră̠i kuố Bác, bă̒ng ỉ chỉ kwiết tâm: "Ó kỏ wiê̠c chi khỏ/ Chí rưới loo̒ng ó bê̒n/ Da̒w khu̠ mân lấp biến/ Kwiết chỉ ắt la̒ rêênh”, ản xư̠ zúp dơ̠ kuố Liên Xô, ká nước bă̒ng tinh thâ̒n, ỉ chỉ, nghi̠ lư̠c kaw dô̠, dôô̒ng thơ̒i vươ̠t kwa baw khỏ khăn, hi xinh zan khố, kwiết tâm kái ta̠w, chinh vu̠c kon khôông Da̒ rất hung, xâi zư̠ng kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh dám báw tiển dô̠ va̒ chất lươ̠ng, vu̠c vu̠ xư̠ ngiê̠p vát chiến dất nước


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.