(HBDT) – Khuô̭ng 12/9, ta̭i Văn foo̒ng Tính wí, Thươ̒ng chư̭c Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Ban Thươ̒ng vṷTính wí wê̒l kôông tác kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính, Tlươ̒ng do̒n Da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; lảnh da̭w Ban Tố chức, Ban Zân vâ̭n Tính wí; Hô̭i LHFN tính; lẳnh da̭w kác xớ: Nô̭i vṷ, Xâi zư̭ng, TN&MT; Ban Kwán lỉ kác KKN; lẳnh da̭w chú chốt TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn.


Kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính tlaw kwiết di̭nh cho kác dôô̒ng chỉ ản diê̒w dôô̭ng, lwân chiến, bố nhiḙ̂m

Ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Minh Twẩn, WV BTV Tính wí, Tlướng Ban Tố chức Tính wí da̒ kôông bổ kác Kwiết di̭nh kuố BTV Tính wí; Chú ti̭ch UBNZ tính wê̒l kôông tác kản bô̭. Thew rỉ diê̒w dôô̭ng va̒ bố nhiḙ̂m thơ̒i ha̭n 5 năm dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tha̒nh Hwi, Chú ti̭ch UBNZ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh zư̭ chức Tlướng Ban Kwán lỉ kác KKN tính. Diê̒w dôô̭ng dôô̒ng chỉ Ngô Ngo̭c Dức, TWV, Zảm dôốc Xớ Xâi zư̭ng chí di̭nh tham za BCH BTV va̒ zư̭ chức Fỏ Bỉ thư Thă̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020; zởi thiḙ̂w dớ HDNZ tha̒nh fổ bâ̒w zư̭ chức Chú ti̭ch UBNZ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021. Diê̒w dôô̭ng va̒ bố nhiḙ̂m thơ̒i ha̭n 5 năm dôô̒ng chỉ Châ̒n Hái Lâm, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn zư̭ chức Zảm dốc Xớ Xâi zư̭ng; lwân chiến dôô̒ng chỉ Bu̒i Kwang Diḙ̂p, Fỏ Zảm dôốc xXớ Ta̒i ngwiên va̒ Môi tlươ̒ng chí di̭nh tham za BCH, BTV va̒ zư̭ chức Fỏ Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2021, zởi thiḙ̂w dớ HDNZ hwiḙ̂n bâ̒w zư̭ chức Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n ki̒ Xơn nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021; diê̒w dôô̭ng dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Thwí, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i LHFN tính dêểnh nhâ̭n kôông tác ta̭i Ban Zân vâ̭n Tính wí dớ zư̭ chức Fỏ tlướng Ban Zân vâ̭n Tính.

Fát biếw chúc mư̒ng kác dôô̒ng chỉ ản diê̒w dôô̒ng, lwân chiến bố nhiḙ̂m, dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính, Tlươ̒ng do̒n Da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính moong muổn: Kác dôô̒ng chỉ ản diê̒w dôô̭ng, lwân chiến, bố nhiḙ̂m fái luôn hoo̭c hói, re̒n liḙ̂n, fát hwi chỉ twḙ̂ va̒ kinh ngiḙ̂m da̒ dúc rút ản bớ thư̭c tể kôông tác dớ ku̒ng tâ̭p thế lảnh da̭w kơ kwan, dơn vi̭ mởi tiếp tṷc xâi zư̭ng khổi do̒n kết, thôổng nhất, hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thư TC iêw kâ̒w kác kấp wí, kơ kwan, dơn vi̭ ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ kác dôô̒ng chỉ ản diê̒w dôô̭ng, lwân chiến, bố nhiḙ̂m ku̒n kôô̭ng dôô̒ng chắch nhiḙ̂m xâi zư̭ng kơ kwan, dơn vi̭ TK-VM hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Thăi mă̭t kác dôô̒ng chỉ ản diê̒w dôô̭ng, lwân chiến, bố nhiḙ̂m, dôô̒ng chỉ Ngô Ngo̭c Dức, Fỏ Bỉ thư Thă̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh fát biếw, thế hiḙ̂n niê̒m vinh zư̭ khi̒ ản Tính wí, BTV Tính wí tin tướng, tỉnh nhiḙ̂m zaw nhiḙ̂m vṷ mởi. Dôô̒n thơ̒i nổ lư̭c hoo̭c hói, ó ngư̒ng re̒n liḙ̂n, fẩn dẩw ku̒ng tâ̭p thế kơ kwan, dơn vi̭ hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ ản fân kôông.

Hải Iển


KÁC TIN KHÁC