(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.


Khéch zu lch dêểnh kơ̒ng homestay I Muổ, x Hang Kiê (Mai Châw).

Thơ̒i zan dâ̒w, ản hưởng zẩn, tư vẩn wơ̒l kách la̒ zu li̠ch homestay, hal ông ba̒ kwiết di̠nh xâi nha̒ 2 thơ̒ng dú kôông chi̒nh vu̠ chơ̠ la̒ homestay I Muổ. Thơ̒ng mô̠ch thôông thwảng la̒ voo̒ng ăn, thơ̒ng 2 la̒ dươ̠c ngí, chi̠ chang chỉ nô̠i thất ta̠w khôông zan xa̠ch xe̠, li̠ch thiê̠p. Mổi thơ̒ng kỏ 1 lo̒ xưới dốch kúi la̒ ẩm kăn voo̒ng baw muô̒ chả.

Dớ ó cho ánh hướng dêểnh kôông wiê̠c ớ tla̠m i tể, I Muổ zaw wiê̠c kwản xwiển homesaty cho mô̠ch nhân viên năng lư̠c nhất. Khi kâ̒n thiết, chi̠ hưởng zâ̠n kwa diê̠n thwa̠i dớ kác nhân viên thư̠c hiê̠n. I Muổ la̒ zâ̒w vổn thiếng Anh bă̒ng kách tư̠ ho̠c thêm dớ tư̠ tin zaw tiếp mân zu khéch nước wa̒i, khai thác thể me̠nh kuố internet dớ kwáng bả cho rêênh khéch dêểnh mân homestay I Muổ ngă̒i ka̠ng tăng. Ha̒ng ngă̒i chi̠ dớ thơ̒i zan kiếm tla thư̠c vấm, ố, dô̠i, nháw chiê̠n mân khéch. Kỏ nhửng tốp khéch mo̠l Hô̒i zảw dêểnh dủng baw khảng ăn kiêng kuố bâ̠w, chi̠ mân nhân viên vái ớ khwiê dớ chể biển thức ăn, dám báw zu khéch ản ăn, oỏng tlước khi mă̠̒t tlơ̒i mo̠c. Rêênh rỉ zu khéch dêểnh dê̒w rất ha̒i loo̒ng vi̒ ản kung kấp zi̠ch vu̠ tốt nhất kỏ thế. Năm 2016 homestay I Muổ dỏn 786 lươ̠t khéch, 7 khảng năm năi dỏn 1.058 lươ̠t, tloong dỏ hơn 50% la̒ khéch nước wa̒i. Hiê̠n chi̒ ni̒ khéch da̒ da̠ch li̠ch kỉn hết năm. Zwanh thu chươ kaw mê i dú chi vỉ, chi tiêw tloong za di̒nh mân tlá lương cho khaanh chu̠c law dôô̠ng tloong xa̠ mức bớ 170.000 – 200.000 dô̒ng/ngươ̒i/ngă̒i.

Hiê̠n homesay I Muổ kung kấp 2 zu li̠ch, dỏ la̒ khảm vả mân chái ngiê̠m, zu khéch di bô̠ lêênh Thung Ma̒i mân la̠i bán Bước (xa̠ Xăm Khwe̒) dêểnh dô̠ kaw 1.500m xo mân mư̠c rác biến, ngẳm kánh de̠p wang xơ, hu̒ng vi̠ kuố khu̠ rư̒ng. Ha̒nh chi̒nh chái ngiê̠m khéch ho̠c la̒ zẩi zỏ, nhuô̠m cha̒m, thi̒m hiêw nếp xinh wa̠t kuố ngươ̒i Mông...ỉ thức ản diếm me̠nh kuố zu li̠ch Hang Kiê la̒ ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̠ ản nhửng nét văn wả chiê̒n thôổng cho rêênh I Muổ kổ gẳng mân mo̠i ngươ̒i zư̠ zi̒n nét de̠p kuố ngươ̒i Mông. Tloong khi di zu li̠ch nểw khéch kỏ thiê̠n ỉ zúp dơ̠ ngươ̒i zân, chi̠ zởi thiê̠w va̒ dươ khéch dêểnh nhửng za di̒nh thư̠c xư̠ khỏ khăn dớ khéch tlư̠c thiếp zúp dơ̠, ó dớ khéch tư̠ ỉ hổ chơ̠, tlẻnh xắi tha zớp xẩw zươ̠ ngươ̒i zân mân zu khéch. Nhê̒w do̒n khéch da̒ ớ la̠i homestay I Muổ ká twâ̒n, tham za ro̠n vê̠ xinh môi tlươ̒ng, we chanh tươ̒ng chang chỉ cho tlươ̒ng mâ̒m non, ră̠i thiểng Anh cho kon rét. Khéch tloong nước i dêểnh Hang Kiê dư̒ hơn, kỏ ngươ̒i dêểnh va̒i bâ̠n tloong năm dớ ngí ngơi, tă̠ng kwa̒, khảm bêê̠nh miê̠n vỉ cho ba̒ kon.

La̒ mo̠l Mông, I Muổ hiếw thư̠c tla̠ng khaanh 70% mô̠ng za̠ Mông xa̠ Hang Kiê ó khêể ản thiếng vố thôông, hiếw mắt wơ̒l dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i rất ha̠n chể cho rêênh chi̠w nhê̒w thiê̠t tho̒i. Vi̒ thiể, chi̠ kwiết di̠nh dâ̒w tư la̒ zu li̠ch ớ xa̠ Hang Kiê dớ mo̠l zân ản zaw lưw mân kác nê̒n văn wả, tăng thêm xư̠ hiếw mắt. Homestay kuố chi̠ da̒ ta̠w wiê̠c la̒ cho ha̒ng chu̠c law dôô̠ng, kwáng bả ản kánh de̠p kuố kwê hương mân zu khéch tloong nước mân kuốc tể. Bớ ngă̒i kỏ nhê̒w khéch wơ̒l bán tác dôô̠ng me̠nh dêểnh nhâ̠n thức kuố mo̠l zân ớ ni, nhất la̒ ủn ma̠ng mô̠ng za̠, da̒ mắt chăm chút dêểnh wiê̠c ăn, ớ, ruôi, ră̠i kon, zư̠ vê̠ xinh chung. Nhửng dê̒w ma̒ I Muổ bui hơn chính la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng da̒ kóp vâ̒n zư̠ zi̒n va̒ tôn vinh bán xắc văn wả, tư̒ng bước khôi vu̠c va̒ zi chi̒ ản kác nga̒nh ngê̒ chiê̒n thôổng kuố mo̠l Mông, zư̠ tloong khe̠ch môi tlươ̒ng khôổng, tăng thu nhâ̠p cho ngươ̒i zân ngăi ta̠i chô̠.

Khi̒ ản hói nhửng zư̠ di̠nh cho tương lai, I Muổ cho mắt: Năm 2018 tôi xe̠ dâ̒w tư la̒ thêm nha̒ chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mông dớ zu khéch kỏ xư̠ lươ̠ cho̠n, chái ngiê̠m, tiếp tu̠c vâ̠n dôô̠ng ba̒ kon xả bó hú tu̠c la̠c hâ̠w, lưw zư̠ nhửng nét de̠p văn wả dang mai mô̠ch nhơ: nha̒ kố, ấm thư̠c, kác tlo̒ zôô̠ng dơ̒i hơ, la̒ thố kấm, we sáp ong... dớ zu khéch dêểnh Hang Kiê kám nhâ̠n ản xư̠ khác biê̠t xo mân kác diếm zu li̠ch khác... bớ rỉ thu hút bâ̠w kwăi la̠i va̒ dỏn thêm nhê̒w lươ̠t khéch mởi.

Bă̒ng tâm wiết va̒ ỉ chỉ, Xu̒ng I Muổ da̒ the̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiê̠p. Homestay I Muổ da̒ tlớ the̒nh diếm dêểnh kuố nhê̒w zu khéch, ta̠w diếm nhẩn kóp vâ̒n vát chiến zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng ớ xa̠ Hang Kiê wiê̠n Mai Châw


                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.