(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.


Khéch zu lch dêểnh kơ̒ng homestay I Muổ, x Hang Kiê (Mai Châw).

Thơ̒i zan dâ̒w, ản hưởng zẩn, tư vẩn wơ̒l kách la̒ zu li̠ch homestay, hal ông ba̒ kwiết di̠nh xâi nha̒ 2 thơ̒ng dú kôông chi̒nh vu̠ chơ̠ la̒ homestay I Muổ. Thơ̒ng mô̠ch thôông thwảng la̒ voo̒ng ăn, thơ̒ng 2 la̒ dươ̠c ngí, chi̠ chang chỉ nô̠i thất ta̠w khôông zan xa̠ch xe̠, li̠ch thiê̠p. Mổi thơ̒ng kỏ 1 lo̒ xưới dốch kúi la̒ ẩm kăn voo̒ng baw muô̒ chả.

Dớ ó cho ánh hướng dêểnh kôông wiê̠c ớ tla̠m i tể, I Muổ zaw wiê̠c kwản xwiển homesaty cho mô̠ch nhân viên năng lư̠c nhất. Khi kâ̒n thiết, chi̠ hưởng zâ̠n kwa diê̠n thwa̠i dớ kác nhân viên thư̠c hiê̠n. I Muổ la̒ zâ̒w vổn thiếng Anh bă̒ng kách tư̠ ho̠c thêm dớ tư̠ tin zaw tiếp mân zu khéch nước wa̒i, khai thác thể me̠nh kuố internet dớ kwáng bả cho rêênh khéch dêểnh mân homestay I Muổ ngă̒i ka̠ng tăng. Ha̒ng ngă̒i chi̠ dớ thơ̒i zan kiếm tla thư̠c vấm, ố, dô̠i, nháw chiê̠n mân khéch. Kỏ nhửng tốp khéch mo̠l Hô̒i zảw dêểnh dủng baw khảng ăn kiêng kuố bâ̠w, chi̠ mân nhân viên vái ớ khwiê dớ chể biển thức ăn, dám báw zu khéch ản ăn, oỏng tlước khi mă̠̒t tlơ̒i mo̠c. Rêênh rỉ zu khéch dêểnh dê̒w rất ha̒i loo̒ng vi̒ ản kung kấp zi̠ch vu̠ tốt nhất kỏ thế. Năm 2016 homestay I Muổ dỏn 786 lươ̠t khéch, 7 khảng năm năi dỏn 1.058 lươ̠t, tloong dỏ hơn 50% la̒ khéch nước wa̒i. Hiê̠n chi̒ ni̒ khéch da̒ da̠ch li̠ch kỉn hết năm. Zwanh thu chươ kaw mê i dú chi vỉ, chi tiêw tloong za di̒nh mân tlá lương cho khaanh chu̠c law dôô̠ng tloong xa̠ mức bớ 170.000 – 200.000 dô̒ng/ngươ̒i/ngă̒i.

Hiê̠n homesay I Muổ kung kấp 2 zu li̠ch, dỏ la̒ khảm vả mân chái ngiê̠m, zu khéch di bô̠ lêênh Thung Ma̒i mân la̠i bán Bước (xa̠ Xăm Khwe̒) dêểnh dô̠ kaw 1.500m xo mân mư̠c rác biến, ngẳm kánh de̠p wang xơ, hu̒ng vi̠ kuố khu̠ rư̒ng. Ha̒nh chi̒nh chái ngiê̠m khéch ho̠c la̒ zẩi zỏ, nhuô̠m cha̒m, thi̒m hiêw nếp xinh wa̠t kuố ngươ̒i Mông...ỉ thức ản diếm me̠nh kuố zu li̠ch Hang Kiê la̒ ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̠ ản nhửng nét văn wả chiê̒n thôổng cho rêênh I Muổ kổ gẳng mân mo̠i ngươ̒i zư̠ zi̒n nét de̠p kuố ngươ̒i Mông. Tloong khi di zu li̠ch nểw khéch kỏ thiê̠n ỉ zúp dơ̠ ngươ̒i zân, chi̠ zởi thiê̠w va̒ dươ khéch dêểnh nhửng za di̒nh thư̠c xư̠ khỏ khăn dớ khéch tlư̠c thiếp zúp dơ̠, ó dớ khéch tư̠ ỉ hổ chơ̠, tlẻnh xắi tha zớp xẩw zươ̠ ngươ̒i zân mân zu khéch. Nhê̒w do̒n khéch da̒ ớ la̠i homestay I Muổ ká twâ̒n, tham za ro̠n vê̠ xinh môi tlươ̒ng, we chanh tươ̒ng chang chỉ cho tlươ̒ng mâ̒m non, ră̠i thiểng Anh cho kon rét. Khéch tloong nước i dêểnh Hang Kiê dư̒ hơn, kỏ ngươ̒i dêểnh va̒i bâ̠n tloong năm dớ ngí ngơi, tă̠ng kwa̒, khảm bêê̠nh miê̠n vỉ cho ba̒ kon.

La̒ mo̠l Mông, I Muổ hiếw thư̠c tla̠ng khaanh 70% mô̠ng za̠ Mông xa̠ Hang Kiê ó khêể ản thiếng vố thôông, hiếw mắt wơ̒l dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i rất ha̠n chể cho rêênh chi̠w nhê̒w thiê̠t tho̒i. Vi̒ thiể, chi̠ kwiết di̠nh dâ̒w tư la̒ zu li̠ch ớ xa̠ Hang Kiê dớ mo̠l zân ản zaw lưw mân kác nê̒n văn wả, tăng thêm xư̠ hiếw mắt. Homestay kuố chi̠ da̒ ta̠w wiê̠c la̒ cho ha̒ng chu̠c law dôô̠ng, kwáng bả ản kánh de̠p kuố kwê hương mân zu khéch tloong nước mân kuốc tể. Bớ ngă̒i kỏ nhê̒w khéch wơ̒l bán tác dôô̠ng me̠nh dêểnh nhâ̠n thức kuố mo̠l zân ớ ni, nhất la̒ ủn ma̠ng mô̠ng za̠, da̒ mắt chăm chút dêểnh wiê̠c ăn, ớ, ruôi, ră̠i kon, zư̠ vê̠ xinh chung. Nhửng dê̒w ma̒ I Muổ bui hơn chính la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng da̒ kóp vâ̒n zư̠ zi̒n va̒ tôn vinh bán xắc văn wả, tư̒ng bước khôi vu̠c va̒ zi chi̒ ản kác nga̒nh ngê̒ chiê̒n thôổng kuố mo̠l Mông, zư̠ tloong khe̠ch môi tlươ̒ng khôổng, tăng thu nhâ̠p cho ngươ̒i zân ngăi ta̠i chô̠.

Khi̒ ản hói nhửng zư̠ di̠nh cho tương lai, I Muổ cho mắt: Năm 2018 tôi xe̠ dâ̒w tư la̒ thêm nha̒ chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mông dớ zu khéch kỏ xư̠ lươ̠ cho̠n, chái ngiê̠m, tiếp tu̠c vâ̠n dôô̠ng ba̒ kon xả bó hú tu̠c la̠c hâ̠w, lưw zư̠ nhửng nét de̠p văn wả dang mai mô̠ch nhơ: nha̒ kố, ấm thư̠c, kác tlo̒ zôô̠ng dơ̒i hơ, la̒ thố kấm, we sáp ong... dớ zu khéch dêểnh Hang Kiê kám nhâ̠n ản xư̠ khác biê̠t xo mân kác diếm zu li̠ch khác... bớ rỉ thu hút bâ̠w kwăi la̠i va̒ dỏn thêm nhê̒w lươ̠t khéch mởi.

Bă̒ng tâm wiết va̒ ỉ chỉ, Xu̒ng I Muổ da̒ the̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiê̠p. Homestay I Muổ da̒ tlớ the̒nh diếm dêểnh kuố nhê̒w zu khéch, ta̠w diếm nhẩn kóp vâ̒n vát chiến zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng ớ xa̠ Hang Kiê wiê̠n Mai Châw


                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i “thức zẩl” zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xa̭ Hang Kiê

Ba̒i 2 – Biển xwi ngi̭ thee̒nh hiḙ̂n thư̭c 
(HBDT) – Nhửng ỉ tướng "khác mo̭l” wê̒l fát chiến zu li̭ch ớ Hang Kiê râ̒n tlớ thee̒nh hi̭en thư̭c. Da̒ deẻnh rẩw thên mêê̒nh lêênh bán dô̒ zu li̭ch, Hang Kiê ản nhê̒w zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước mắt dêểnh. Eenh Nha̒, chi̭ Muổ da̒ thee̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p, ko̒n ta̭w diếm tlaảng khới ngiḙ̂p cho kác hô̭ khác tloong bán la̒ thew pơ̭i mṷc dích la̒ zâ̒w chỉnh dảng tlêênh kwê hương.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí – Nhửng diếm nhẩn nướ nhiḙ̂m ki̒

(HBDT) - Pớ xứ do̒n kết, thôổng nhất kaw tloong to̒n Dáng bô̭, pơ̭i tư zwi va̒ khát voo̭ng dối mởi, khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV (nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020), La̭c Thwí tư̒ng bước khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, thể meḙnh riêng kỏ, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kác tố chức dwa̒n thế. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến kinh tể thew hưởng thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kôông ngiḙ̂p thew kwi hwă̭ch, fát chiến nôông ngiḙ̂p kỏ lơ̭i thể, nơng kaw thu nhâ̭p ngươ̒i zân, ta̭w nê̒n táng kwan tloo̭ng xâi zư̭ng La̭c Thwí thee̒nh vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể va̒ hwiḙ̂n nôông thôn mởi tloong tương lai khânh.

Hwiḙ̂n Mai Châw dấi nhanh lô̭ chi̒nh báw hiếm i tể to̒n zân

(HBDT) – Nhửng năm kwa, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p pơ̭i kác nga̒nh, dwa̒n thế, kác xa̭, thi̭ chẩn dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭ xứ zṷgn law dôô̭ng, ngươ̒i law dôô̭ng, kác thơ̒ng lớp nhân zân, dă̭c biḙ̂t la̒ hô̭ kâ̭n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tham za báw hiếm i tể (BHIT), dô̒ng thơ̒i xâi zư̭ng ma̭ng lưởi, da̭i lỉ baảnh BHIT ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn. Vi̒ thiể, xổ ngươ̒i tham za BHIT tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ha̒ng năm dê̒w tăng

Thươ̒ng chư̭c Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính dỏn tiếp, hô̭i da̒m pơ̭i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/10, i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân (HDNZ) tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố zo nga̒i TS. Enkhbat, Chú ti̭ch HDNZ tính Tuv la̒ tlướng dwa̒n da̒ bắt dâ̒w chiển thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i ti̒nh ha.

Xa̭ Nam Thươ̭ng fát hwi zân chú, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

(HBDT) – Xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi) kỏ 433 ha dất kănh tác. Bớ năm 2016 dêểnh la̭ ni̒, xa̭ zô̒n diê̒n, dối thươd da̭t 70% ớ kác xỏm: Ba̭i Xe, Nam Ha̭, Nước Ruô̭ng, Bi̒nh Tân, chú iểw tlôô̒ng bỉl xeenh, zươ chuô̭t, zươ bớ, lă̭c lă̒i. Hô̭ nhê̒w nhất 3 kon na̒, ít nhất 1 na̒. Hal xỏm Nam Thươ̭ng va̒ Bôi Ká dang tloong kwả chính thư̭c hiḙ̂n, zư̭ kiển hwa̒n tha̒nh baw kuổi năm 2018. Kết kwá thiể cho thẩi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n xa̭ fát hwi tốt tỉnh zân chú, kôông khai, minh bă̭ch, ta̭w niê̒m tin va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021