(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.


Khéch zu lch dêểnh kơ̒ng homestay I Muổ, x Hang Kiê (Mai Châw).

Thơ̒i zan dâ̒w, ản hưởng zẩn, tư vẩn wơ̒l kách la̒ zu li̠ch homestay, hal ông ba̒ kwiết di̠nh xâi nha̒ 2 thơ̒ng dú kôông chi̒nh vu̠ chơ̠ la̒ homestay I Muổ. Thơ̒ng mô̠ch thôông thwảng la̒ voo̒ng ăn, thơ̒ng 2 la̒ dươ̠c ngí, chi̠ chang chỉ nô̠i thất ta̠w khôông zan xa̠ch xe̠, li̠ch thiê̠p. Mổi thơ̒ng kỏ 1 lo̒ xưới dốch kúi la̒ ẩm kăn voo̒ng baw muô̒ chả.

Dớ ó cho ánh hướng dêểnh kôông wiê̠c ớ tla̠m i tể, I Muổ zaw wiê̠c kwản xwiển homesaty cho mô̠ch nhân viên năng lư̠c nhất. Khi kâ̒n thiết, chi̠ hưởng zâ̠n kwa diê̠n thwa̠i dớ kác nhân viên thư̠c hiê̠n. I Muổ la̒ zâ̒w vổn thiếng Anh bă̒ng kách tư̠ ho̠c thêm dớ tư̠ tin zaw tiếp mân zu khéch nước wa̒i, khai thác thể me̠nh kuố internet dớ kwáng bả cho rêênh khéch dêểnh mân homestay I Muổ ngă̒i ka̠ng tăng. Ha̒ng ngă̒i chi̠ dớ thơ̒i zan kiếm tla thư̠c vấm, ố, dô̠i, nháw chiê̠n mân khéch. Kỏ nhửng tốp khéch mo̠l Hô̒i zảw dêểnh dủng baw khảng ăn kiêng kuố bâ̠w, chi̠ mân nhân viên vái ớ khwiê dớ chể biển thức ăn, dám báw zu khéch ản ăn, oỏng tlước khi mă̠̒t tlơ̒i mo̠c. Rêênh rỉ zu khéch dêểnh dê̒w rất ha̒i loo̒ng vi̒ ản kung kấp zi̠ch vu̠ tốt nhất kỏ thế. Năm 2016 homestay I Muổ dỏn 786 lươ̠t khéch, 7 khảng năm năi dỏn 1.058 lươ̠t, tloong dỏ hơn 50% la̒ khéch nước wa̒i. Hiê̠n chi̒ ni̒ khéch da̒ da̠ch li̠ch kỉn hết năm. Zwanh thu chươ kaw mê i dú chi vỉ, chi tiêw tloong za di̒nh mân tlá lương cho khaanh chu̠c law dôô̠ng tloong xa̠ mức bớ 170.000 – 200.000 dô̒ng/ngươ̒i/ngă̒i.

Hiê̠n homesay I Muổ kung kấp 2 zu li̠ch, dỏ la̒ khảm vả mân chái ngiê̠m, zu khéch di bô̠ lêênh Thung Ma̒i mân la̠i bán Bước (xa̠ Xăm Khwe̒) dêểnh dô̠ kaw 1.500m xo mân mư̠c rác biến, ngẳm kánh de̠p wang xơ, hu̒ng vi̠ kuố khu̠ rư̒ng. Ha̒nh chi̒nh chái ngiê̠m khéch ho̠c la̒ zẩi zỏ, nhuô̠m cha̒m, thi̒m hiêw nếp xinh wa̠t kuố ngươ̒i Mông...ỉ thức ản diếm me̠nh kuố zu li̠ch Hang Kiê la̒ ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̠ ản nhửng nét văn wả chiê̒n thôổng cho rêênh I Muổ kổ gẳng mân mo̠i ngươ̒i zư̠ zi̒n nét de̠p kuố ngươ̒i Mông. Tloong khi di zu li̠ch nểw khéch kỏ thiê̠n ỉ zúp dơ̠ ngươ̒i zân, chi̠ zởi thiê̠w va̒ dươ khéch dêểnh nhửng za di̒nh thư̠c xư̠ khỏ khăn dớ khéch tlư̠c thiếp zúp dơ̠, ó dớ khéch tư̠ ỉ hổ chơ̠, tlẻnh xắi tha zớp xẩw zươ̠ ngươ̒i zân mân zu khéch. Nhê̒w do̒n khéch da̒ ớ la̠i homestay I Muổ ká twâ̒n, tham za ro̠n vê̠ xinh môi tlươ̒ng, we chanh tươ̒ng chang chỉ cho tlươ̒ng mâ̒m non, ră̠i thiểng Anh cho kon rét. Khéch tloong nước i dêểnh Hang Kiê dư̒ hơn, kỏ ngươ̒i dêểnh va̒i bâ̠n tloong năm dớ ngí ngơi, tă̠ng kwa̒, khảm bêê̠nh miê̠n vỉ cho ba̒ kon.

La̒ mo̠l Mông, I Muổ hiếw thư̠c tla̠ng khaanh 70% mô̠ng za̠ Mông xa̠ Hang Kiê ó khêể ản thiếng vố thôông, hiếw mắt wơ̒l dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i rất ha̠n chể cho rêênh chi̠w nhê̒w thiê̠t tho̒i. Vi̒ thiể, chi̠ kwiết di̠nh dâ̒w tư la̒ zu li̠ch ớ xa̠ Hang Kiê dớ mo̠l zân ản zaw lưw mân kác nê̒n văn wả, tăng thêm xư̠ hiếw mắt. Homestay kuố chi̠ da̒ ta̠w wiê̠c la̒ cho ha̒ng chu̠c law dôô̠ng, kwáng bả ản kánh de̠p kuố kwê hương mân zu khéch tloong nước mân kuốc tể. Bớ ngă̒i kỏ nhê̒w khéch wơ̒l bán tác dôô̠ng me̠nh dêểnh nhâ̠n thức kuố mo̠l zân ớ ni, nhất la̒ ủn ma̠ng mô̠ng za̠, da̒ mắt chăm chút dêểnh wiê̠c ăn, ớ, ruôi, ră̠i kon, zư̠ vê̠ xinh chung. Nhửng dê̒w ma̒ I Muổ bui hơn chính la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng da̒ kóp vâ̒n zư̠ zi̒n va̒ tôn vinh bán xắc văn wả, tư̒ng bước khôi vu̠c va̒ zi chi̒ ản kác nga̒nh ngê̒ chiê̒n thôổng kuố mo̠l Mông, zư̠ tloong khe̠ch môi tlươ̒ng khôổng, tăng thu nhâ̠p cho ngươ̒i zân ngăi ta̠i chô̠.

Khi̒ ản hói nhửng zư̠ di̠nh cho tương lai, I Muổ cho mắt: Năm 2018 tôi xe̠ dâ̒w tư la̒ thêm nha̒ chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mông dớ zu khéch kỏ xư̠ lươ̠ cho̠n, chái ngiê̠m, tiếp tu̠c vâ̠n dôô̠ng ba̒ kon xả bó hú tu̠c la̠c hâ̠w, lưw zư̠ nhửng nét de̠p văn wả dang mai mô̠ch nhơ: nha̒ kố, ấm thư̠c, kác tlo̒ zôô̠ng dơ̒i hơ, la̒ thố kấm, we sáp ong... dớ zu khéch dêểnh Hang Kiê kám nhâ̠n ản xư̠ khác biê̠t xo mân kác diếm zu li̠ch khác... bớ rỉ thu hút bâ̠w kwăi la̠i va̒ dỏn thêm nhê̒w lươ̠t khéch mởi.

Bă̒ng tâm wiết va̒ ỉ chỉ, Xu̒ng I Muổ da̒ the̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiê̠p. Homestay I Muổ da̒ tlớ the̒nh diếm dêểnh kuố nhê̒w zu khéch, ta̠w diếm nhẩn kóp vâ̒n vát chiến zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng ớ xa̠ Hang Kiê wiê̠n Mai Châw


                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

1.450 thanh niên tính ha lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 5/3, 11/11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức lḙ̂ tiển dươ 1.450 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n Nghiḙ̂ vṷ kwân xư̭, Báw vḙ̂ Tố kuốc.

Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất

(WBDT) – Khởm ngă̒i 27/2, ta̭i Nha̒ văn wả Tlung tâm wiḙ̂n Ki̒ Xơn, UBND wiḙ̂n da̒ tố chức khai ma̭c Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất. Tham zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ 10 do̒n, hơn 300 ziḙ̂n viên, ngḙ̂ nhân, vâ̭n dôô̭ng viên, rất dôông nhân zân tl diḙ̂ ba̒n tloong wiḙ̂n

Fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 21/2, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”. Tham zư̭ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHTƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh, rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chú ti̭ch nước Châ̒n Da̭i Kwang tham zư̭ ngă̒i hô̭i “Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc”

(WBDT) – Ngă̒i 24/2, dô̒ng chỉ Châ̒n Da̭i Kwang, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Chú ti̭ch nước Kôô̭ng wa̒ XHCN Viḙ̂t Nam de̒ dêểnh zư̭ ngă̒i hô̭i "Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc” ta̭i La̒ng Văn wả – Zu li̭ch kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam ớ xa̭ Dô̒ng Mô, thi̭ xa̭ Xơn Tâi (Ha̒ Nô̭i). Tham za do̒n kôông tác kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngwiển Ngo̭c Thiḙ̂n, UV BCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ VH-TT&DL; Hâ̒w A Lê̒nh, UV BCH T.Ư Dáng, Fỏ chú ti̭ch – Tôống thư kỉ UB T.Ư MMTQ Viḙ̂t Nam... Zư̭ ngă̒i hô̭i, tính ha kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính.

Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Ngă̒i 21/2 (tức môô̒ng 6 Thết) ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng xa̭ Zủng Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức lḙ̂ Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018. Ni la̒ năm dâ̒w tiên Lḙ̂ hô̭i ản tố chức ớ kwi mô kấp wiḙ̂n, tlêênh kơ xớ nơng kấp Lḙ̂ hô̭i Thuổng dôô̒ng kuố zân tôô̭c Mươ̒ng xa̭ Zủng Fong