(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.


Khéch zu lch dêểnh kơ̒ng homestay I Muổ, x Hang Kiê (Mai Châw).

Thơ̒i zan dâ̒w, ản hưởng zẩn, tư vẩn wơ̒l kách la̒ zu li̠ch homestay, hal ông ba̒ kwiết di̠nh xâi nha̒ 2 thơ̒ng dú kôông chi̒nh vu̠ chơ̠ la̒ homestay I Muổ. Thơ̒ng mô̠ch thôông thwảng la̒ voo̒ng ăn, thơ̒ng 2 la̒ dươ̠c ngí, chi̠ chang chỉ nô̠i thất ta̠w khôông zan xa̠ch xe̠, li̠ch thiê̠p. Mổi thơ̒ng kỏ 1 lo̒ xưới dốch kúi la̒ ẩm kăn voo̒ng baw muô̒ chả.

Dớ ó cho ánh hướng dêểnh kôông wiê̠c ớ tla̠m i tể, I Muổ zaw wiê̠c kwản xwiển homesaty cho mô̠ch nhân viên năng lư̠c nhất. Khi kâ̒n thiết, chi̠ hưởng zâ̠n kwa diê̠n thwa̠i dớ kác nhân viên thư̠c hiê̠n. I Muổ la̒ zâ̒w vổn thiếng Anh bă̒ng kách tư̠ ho̠c thêm dớ tư̠ tin zaw tiếp mân zu khéch nước wa̒i, khai thác thể me̠nh kuố internet dớ kwáng bả cho rêênh khéch dêểnh mân homestay I Muổ ngă̒i ka̠ng tăng. Ha̒ng ngă̒i chi̠ dớ thơ̒i zan kiếm tla thư̠c vấm, ố, dô̠i, nháw chiê̠n mân khéch. Kỏ nhửng tốp khéch mo̠l Hô̒i zảw dêểnh dủng baw khảng ăn kiêng kuố bâ̠w, chi̠ mân nhân viên vái ớ khwiê dớ chể biển thức ăn, dám báw zu khéch ản ăn, oỏng tlước khi mă̠̒t tlơ̒i mo̠c. Rêênh rỉ zu khéch dêểnh dê̒w rất ha̒i loo̒ng vi̒ ản kung kấp zi̠ch vu̠ tốt nhất kỏ thế. Năm 2016 homestay I Muổ dỏn 786 lươ̠t khéch, 7 khảng năm năi dỏn 1.058 lươ̠t, tloong dỏ hơn 50% la̒ khéch nước wa̒i. Hiê̠n chi̒ ni̒ khéch da̒ da̠ch li̠ch kỉn hết năm. Zwanh thu chươ kaw mê i dú chi vỉ, chi tiêw tloong za di̒nh mân tlá lương cho khaanh chu̠c law dôô̠ng tloong xa̠ mức bớ 170.000 – 200.000 dô̒ng/ngươ̒i/ngă̒i.

Hiê̠n homesay I Muổ kung kấp 2 zu li̠ch, dỏ la̒ khảm vả mân chái ngiê̠m, zu khéch di bô̠ lêênh Thung Ma̒i mân la̠i bán Bước (xa̠ Xăm Khwe̒) dêểnh dô̠ kaw 1.500m xo mân mư̠c rác biến, ngẳm kánh de̠p wang xơ, hu̒ng vi̠ kuố khu̠ rư̒ng. Ha̒nh chi̒nh chái ngiê̠m khéch ho̠c la̒ zẩi zỏ, nhuô̠m cha̒m, thi̒m hiêw nếp xinh wa̠t kuố ngươ̒i Mông...ỉ thức ản diếm me̠nh kuố zu li̠ch Hang Kiê la̒ ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̠ ản nhửng nét văn wả chiê̒n thôổng cho rêênh I Muổ kổ gẳng mân mo̠i ngươ̒i zư̠ zi̒n nét de̠p kuố ngươ̒i Mông. Tloong khi di zu li̠ch nểw khéch kỏ thiê̠n ỉ zúp dơ̠ ngươ̒i zân, chi̠ zởi thiê̠w va̒ dươ khéch dêểnh nhửng za di̒nh thư̠c xư̠ khỏ khăn dớ khéch tlư̠c thiếp zúp dơ̠, ó dớ khéch tư̠ ỉ hổ chơ̠, tlẻnh xắi tha zớp xẩw zươ̠ ngươ̒i zân mân zu khéch. Nhê̒w do̒n khéch da̒ ớ la̠i homestay I Muổ ká twâ̒n, tham za ro̠n vê̠ xinh môi tlươ̒ng, we chanh tươ̒ng chang chỉ cho tlươ̒ng mâ̒m non, ră̠i thiểng Anh cho kon rét. Khéch tloong nước i dêểnh Hang Kiê dư̒ hơn, kỏ ngươ̒i dêểnh va̒i bâ̠n tloong năm dớ ngí ngơi, tă̠ng kwa̒, khảm bêê̠nh miê̠n vỉ cho ba̒ kon.

La̒ mo̠l Mông, I Muổ hiếw thư̠c tla̠ng khaanh 70% mô̠ng za̠ Mông xa̠ Hang Kiê ó khêể ản thiếng vố thôông, hiếw mắt wơ̒l dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i rất ha̠n chể cho rêênh chi̠w nhê̒w thiê̠t tho̒i. Vi̒ thiể, chi̠ kwiết di̠nh dâ̒w tư la̒ zu li̠ch ớ xa̠ Hang Kiê dớ mo̠l zân ản zaw lưw mân kác nê̒n văn wả, tăng thêm xư̠ hiếw mắt. Homestay kuố chi̠ da̒ ta̠w wiê̠c la̒ cho ha̒ng chu̠c law dôô̠ng, kwáng bả ản kánh de̠p kuố kwê hương mân zu khéch tloong nước mân kuốc tể. Bớ ngă̒i kỏ nhê̒w khéch wơ̒l bán tác dôô̠ng me̠nh dêểnh nhâ̠n thức kuố mo̠l zân ớ ni, nhất la̒ ủn ma̠ng mô̠ng za̠, da̒ mắt chăm chút dêểnh wiê̠c ăn, ớ, ruôi, ră̠i kon, zư̠ vê̠ xinh chung. Nhửng dê̒w ma̒ I Muổ bui hơn chính la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng da̒ kóp vâ̒n zư̠ zi̒n va̒ tôn vinh bán xắc văn wả, tư̒ng bước khôi vu̠c va̒ zi chi̒ ản kác nga̒nh ngê̒ chiê̒n thôổng kuố mo̠l Mông, zư̠ tloong khe̠ch môi tlươ̒ng khôổng, tăng thu nhâ̠p cho ngươ̒i zân ngăi ta̠i chô̠.

Khi̒ ản hói nhửng zư̠ di̠nh cho tương lai, I Muổ cho mắt: Năm 2018 tôi xe̠ dâ̒w tư la̒ thêm nha̒ chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mông dớ zu khéch kỏ xư̠ lươ̠ cho̠n, chái ngiê̠m, tiếp tu̠c vâ̠n dôô̠ng ba̒ kon xả bó hú tu̠c la̠c hâ̠w, lưw zư̠ nhửng nét de̠p văn wả dang mai mô̠ch nhơ: nha̒ kố, ấm thư̠c, kác tlo̒ zôô̠ng dơ̒i hơ, la̒ thố kấm, we sáp ong... dớ zu khéch dêểnh Hang Kiê kám nhâ̠n ản xư̠ khác biê̠t xo mân kác diếm zu li̠ch khác... bớ rỉ thu hút bâ̠w kwăi la̠i va̒ dỏn thêm nhê̒w lươ̠t khéch mởi.

Bă̒ng tâm wiết va̒ ỉ chỉ, Xu̒ng I Muổ da̒ the̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiê̠p. Homestay I Muổ da̒ tlớ the̒nh diếm dêểnh kuố nhê̒w zu khéch, ta̠w diếm nhẩn kóp vâ̒n vát chiến zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng ớ xa̠ Hang Kiê wiê̠n Mai Châw


                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Twa̭ da̒m thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i

(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭

Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.