(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.


Khéch zu lch dêểnh kơ̒ng homestay I Muổ, x Hang Kiê (Mai Châw).

Thơ̒i zan dâ̒w, ản hưởng zẩn, tư vẩn wơ̒l kách la̒ zu li̠ch homestay, hal ông ba̒ kwiết di̠nh xâi nha̒ 2 thơ̒ng dú kôông chi̒nh vu̠ chơ̠ la̒ homestay I Muổ. Thơ̒ng mô̠ch thôông thwảng la̒ voo̒ng ăn, thơ̒ng 2 la̒ dươ̠c ngí, chi̠ chang chỉ nô̠i thất ta̠w khôông zan xa̠ch xe̠, li̠ch thiê̠p. Mổi thơ̒ng kỏ 1 lo̒ xưới dốch kúi la̒ ẩm kăn voo̒ng baw muô̒ chả.

Dớ ó cho ánh hướng dêểnh kôông wiê̠c ớ tla̠m i tể, I Muổ zaw wiê̠c kwản xwiển homesaty cho mô̠ch nhân viên năng lư̠c nhất. Khi kâ̒n thiết, chi̠ hưởng zâ̠n kwa diê̠n thwa̠i dớ kác nhân viên thư̠c hiê̠n. I Muổ la̒ zâ̒w vổn thiếng Anh bă̒ng kách tư̠ ho̠c thêm dớ tư̠ tin zaw tiếp mân zu khéch nước wa̒i, khai thác thể me̠nh kuố internet dớ kwáng bả cho rêênh khéch dêểnh mân homestay I Muổ ngă̒i ka̠ng tăng. Ha̒ng ngă̒i chi̠ dớ thơ̒i zan kiếm tla thư̠c vấm, ố, dô̠i, nháw chiê̠n mân khéch. Kỏ nhửng tốp khéch mo̠l Hô̒i zảw dêểnh dủng baw khảng ăn kiêng kuố bâ̠w, chi̠ mân nhân viên vái ớ khwiê dớ chể biển thức ăn, dám báw zu khéch ản ăn, oỏng tlước khi mă̠̒t tlơ̒i mo̠c. Rêênh rỉ zu khéch dêểnh dê̒w rất ha̒i loo̒ng vi̒ ản kung kấp zi̠ch vu̠ tốt nhất kỏ thế. Năm 2016 homestay I Muổ dỏn 786 lươ̠t khéch, 7 khảng năm năi dỏn 1.058 lươ̠t, tloong dỏ hơn 50% la̒ khéch nước wa̒i. Hiê̠n chi̒ ni̒ khéch da̒ da̠ch li̠ch kỉn hết năm. Zwanh thu chươ kaw mê i dú chi vỉ, chi tiêw tloong za di̒nh mân tlá lương cho khaanh chu̠c law dôô̠ng tloong xa̠ mức bớ 170.000 – 200.000 dô̒ng/ngươ̒i/ngă̒i.

Hiê̠n homesay I Muổ kung kấp 2 zu li̠ch, dỏ la̒ khảm vả mân chái ngiê̠m, zu khéch di bô̠ lêênh Thung Ma̒i mân la̠i bán Bước (xa̠ Xăm Khwe̒) dêểnh dô̠ kaw 1.500m xo mân mư̠c rác biến, ngẳm kánh de̠p wang xơ, hu̒ng vi̠ kuố khu̠ rư̒ng. Ha̒nh chi̒nh chái ngiê̠m khéch ho̠c la̒ zẩi zỏ, nhuô̠m cha̒m, thi̒m hiêw nếp xinh wa̠t kuố ngươ̒i Mông...ỉ thức ản diếm me̠nh kuố zu li̠ch Hang Kiê la̒ ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̠ ản nhửng nét văn wả chiê̒n thôổng cho rêênh I Muổ kổ gẳng mân mo̠i ngươ̒i zư̠ zi̒n nét de̠p kuố ngươ̒i Mông. Tloong khi di zu li̠ch nểw khéch kỏ thiê̠n ỉ zúp dơ̠ ngươ̒i zân, chi̠ zởi thiê̠w va̒ dươ khéch dêểnh nhửng za di̒nh thư̠c xư̠ khỏ khăn dớ khéch tlư̠c thiếp zúp dơ̠, ó dớ khéch tư̠ ỉ hổ chơ̠, tlẻnh xắi tha zớp xẩw zươ̠ ngươ̒i zân mân zu khéch. Nhê̒w do̒n khéch da̒ ớ la̠i homestay I Muổ ká twâ̒n, tham za ro̠n vê̠ xinh môi tlươ̒ng, we chanh tươ̒ng chang chỉ cho tlươ̒ng mâ̒m non, ră̠i thiểng Anh cho kon rét. Khéch tloong nước i dêểnh Hang Kiê dư̒ hơn, kỏ ngươ̒i dêểnh va̒i bâ̠n tloong năm dớ ngí ngơi, tă̠ng kwa̒, khảm bêê̠nh miê̠n vỉ cho ba̒ kon.

La̒ mo̠l Mông, I Muổ hiếw thư̠c tla̠ng khaanh 70% mô̠ng za̠ Mông xa̠ Hang Kiê ó khêể ản thiếng vố thôông, hiếw mắt wơ̒l dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i rất ha̠n chể cho rêênh chi̠w nhê̒w thiê̠t tho̒i. Vi̒ thiể, chi̠ kwiết di̠nh dâ̒w tư la̒ zu li̠ch ớ xa̠ Hang Kiê dớ mo̠l zân ản zaw lưw mân kác nê̒n văn wả, tăng thêm xư̠ hiếw mắt. Homestay kuố chi̠ da̒ ta̠w wiê̠c la̒ cho ha̒ng chu̠c law dôô̠ng, kwáng bả ản kánh de̠p kuố kwê hương mân zu khéch tloong nước mân kuốc tể. Bớ ngă̒i kỏ nhê̒w khéch wơ̒l bán tác dôô̠ng me̠nh dêểnh nhâ̠n thức kuố mo̠l zân ớ ni, nhất la̒ ủn ma̠ng mô̠ng za̠, da̒ mắt chăm chút dêểnh wiê̠c ăn, ớ, ruôi, ră̠i kon, zư̠ vê̠ xinh chung. Nhửng dê̒w ma̒ I Muổ bui hơn chính la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng da̒ kóp vâ̒n zư̠ zi̒n va̒ tôn vinh bán xắc văn wả, tư̒ng bước khôi vu̠c va̒ zi chi̒ ản kác nga̒nh ngê̒ chiê̒n thôổng kuố mo̠l Mông, zư̠ tloong khe̠ch môi tlươ̒ng khôổng, tăng thu nhâ̠p cho ngươ̒i zân ngăi ta̠i chô̠.

Khi̒ ản hói nhửng zư̠ di̠nh cho tương lai, I Muổ cho mắt: Năm 2018 tôi xe̠ dâ̒w tư la̒ thêm nha̒ chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mông dớ zu khéch kỏ xư̠ lươ̠ cho̠n, chái ngiê̠m, tiếp tu̠c vâ̠n dôô̠ng ba̒ kon xả bó hú tu̠c la̠c hâ̠w, lưw zư̠ nhửng nét de̠p văn wả dang mai mô̠ch nhơ: nha̒ kố, ấm thư̠c, kác tlo̒ zôô̠ng dơ̒i hơ, la̒ thố kấm, we sáp ong... dớ zu khéch dêểnh Hang Kiê kám nhâ̠n ản xư̠ khác biê̠t xo mân kác diếm zu li̠ch khác... bớ rỉ thu hút bâ̠w kwăi la̠i va̒ dỏn thêm nhê̒w lươ̠t khéch mởi.

Bă̒ng tâm wiết va̒ ỉ chỉ, Xu̒ng I Muổ da̒ the̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiê̠p. Homestay I Muổ da̒ tlớ the̒nh diếm dêểnh kuố nhê̒w zu khéch, ta̠w diếm nhẩn kóp vâ̒n vát chiến zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng ớ xa̠ Hang Kiê wiê̠n Mai Châw


                                                                                       P.V

KÁC TIN KHÁC


Chiến khai bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 30/5, Ban Twiên zảw Tính wí fổi hơ̭p ku̒ng Xớ VH-TT&DL tố chức Hô̭i ngi̭ tâ̭p hwẩn chiến khai xứ zṷng bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w mô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh, lảnh da̭w UBND, Ban Twiên zảw, Foo̒ng VH-TT kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kơ kwan bảw chỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính chúc mư̒ng Da̭i Lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

Thuối tleé wiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew kương Bác Hô̒

(HBDT) – "Khâw 2 nam thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ chỉnh tli̭, thuối tleé wiḙ̂n Iên Thwí da̒ thẩm nhwâ̒n tư, da̭w dức kách ma̭ng. Foong kách kuố Bác. Bớ rỉ nơng kaw tlách nhiḙ̂m kuố bán thân vởi za di̒nh, xa̭ hô̭i, thi duô law dôô̭ng. Hoo̭c tâ̭p, xảng ta̭w, xung kích, tính ngwiḙ̂n tloong mo̭i hwa̭t dôô̭ng, kóp fâ̒n ku̒ng Đáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng. Dwa̒n kác kấp”. Dỏ la̒ nhâ̭n di̭nh kuố dôô̒ng chỉ Trương Dức Hwi, Fỏ Bỉ thư Hwiḙ̂n Dwa̒n Iên Thwí khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l dấi mḙnh Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh tloong kác kơ xớ Dwa̒n to̒n wiḙ̂n.

Zơng hương kí niḙ̂m 128 năm ngă̒i xinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18/5, nhân zi̭p kí niḙ̂m 128 năm xinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính da̒ tố chức lḙ̂ zơng hương ta̭i tươ̭ng da̒i Bác Hô̒. Tham zư̭ lḙ̂ zơng hương kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fó Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Dôông chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ lảnh da̭w, kản bô̭ kôông nhân viên Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Kon dươ̒ng dêểnh vởi chư Mươ̒ng

(HBDT) – Thew thôông kê năm 2013, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ 7 zân tô̭c dê̒w chung khôổng, tloong dỏ zân tô̭c Mươ̒ng chiểm tlêênh 63,3%, kư chủ ta̭i tất ká 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ thew kiếw vươ̒ tâ̭p chung, vươ̒ dan xen. Hwa̒ Bi̒nh la̒ dươ̭c khôổng tâ̭p chung, lô dơ̒i kuố mo̭l Mươ̒ng. Ngăi bớ ngă̒i dâ̒w ản tha̒nh lâ̭p (Ngă̒i 22/6/1886, thew Ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc Ki̒), thên go̭i dâ̒w tiên kuố tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ "Tính Mươ̒ng”. Cho dêểnh ka̭ ni̒, zân xổ mo̭l Mươ̒ng ớ Hwa̒ Bi̒nh dôông nhất xo vởi kác zân tô̭c khác va̒ xo vởi ngươ̒i Mươ̒ng ớ kác tính khác. Tloong 54 zân tô̭c ủn eenh kuố ká nước, zân tô̭c Mươ̒ng la̒ 1 tloong 5 zân tô̭c thiếw xổ kỏ xổ zân tlêênh 1 tliḙ̂w ngươ̒i.

Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

(WBDT) – Ngă̒i 13/4, Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c mân Do̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh dawk Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính.