(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc la̒ vu̒ng tloo̭ng diếm kuố tính wê̒l lṷ, ba̭w. Zo thể tloong muô̒ mươ lṷ năm năi, hwiḙ̂n da̒ chú dôô̭ng foo̒ng, chôổng, ửng fỏ va̒ leenh choỏng khắc fṷc hâ̭w kwá zo mươ ba̭w gâi tha, ha̭n chể tối da thiḙ̂t ha̭i wê̒l ngươ̒i va̒ ta̒i xán.Dơn vi̭ thi kôông dấi leenh tiển dô̭ xướ chươ̭, nơng kấp tiển dươ̒ng bớ xa̭ Hiê̒n Lương wê̒l tlung tâm hwiḙ̂n Da̒ Bắc.

Tloong muô̒ mươ lṷ năm năi, tỉnh dêênh thơ̒i diếm khảng 9/2019, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ thiḙ̂t ha̭i nhê̒w nha̒ kướ. Kṷ thế xế dất baw 28 nha̒, băl mải 19 nha̒, xế dất la̒ xâ̭p 1nha̒, dác lṷ ngâ̭p 1 nha̒. Xơ tản khấn kấp mo̭l va̒ ta̒i xán kuố 1 hô̭ ta̭i xỏm Ko̒ Fă̒i, xa̭ Tân Minh. Dác za̒w kuổn tlôi dô̒ da̭c, ta̒i xán  kuố 1 hô̭ ta̭i xỏm Mít, xa̭ Tân Minh, la̒ di̒m 1 thiê̒n khắch gẳn mẳi ta̭i xỏm Hô̒m, xa̭ Dô̒ng Ruô̭ng.. Thiḙ̂t ha̭i hwa mâ̒w, ta̒i xán: 7 ha lo̭ ta̭i xa̭ Ha̒w Lỉ, Tân Minh, Dô̒ng Ruô̭ng, thi̭ chẩn Da̒ Bắc bi̭ lṷ kuổn tlô̒i, dất dả bu̒l lấp hwa̒n twa̒n. Kác tiển dươ̒ng liên xa̭ bi̭ hư hoóng, xa̭t lớ zo ba̭w xổ 3, dươ̒ng tính 433, tiển dươ̒ng liên xa̭ bớ thi̭ chẩn Da̒ Bắc di xa̭ Tiê̒n Fong, dươ̒ng liên xa̭ Êênh – Iên hwa̒ - Dô̒ng Ruô̭ng; tiển dươ̒ng Chúc Xơn – Fú – Reḙnh... tôống zả tli̭ thiḙ̂t ha̭i khwáng 5 tí dôô̒ng.
Thew dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Xơn, Tlướng Foo̒ng NN&FTNT hwiḙ̂n, Da̒ Bắc la̒ hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên fái chi̭w thiḙ̂t ha̭i tloong  thiên tai, vi̒ thể kôông tác foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm kửw na̭n (FCTT&TKKN) luôn la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng ha̒ng dâ̒w kuố kác kấp, kác ngă̒nh tloong hwiḙ̂n.
Ban Chí hwi FCTT&TKKN hwiḙ̂n thướng xwiên thew ro̭i ziển biển khỉ hâ̭w, thwí văn, tích kư̭c tham mưw wê̒l kôông tác chí da̭w,t hôông tin ki̭p thơ̒i wê̒l ziển biẻn thơ̒i tiết, tăng kươ̒ng chú dôô̭ng kiếm tla, dônốn kác kơ kwan, dơn vi̭, xa̭, thi chẩn să̭ xa̒ng dổi fỏ vởi ba̭w, lṷt, thiên tai ánh hướng dêểnh diḙ̂ ba̒n.
Kác dơn vi̭ xa̭, thi̭ chẩn thươ̒ng xwiên kiếm tla, báw vḙ̂ kôông chi̒nh thwí lơ̭i, dă̭c biḙ̂t la̒ kôông chi̒nh tloo̭ng diếm, hô̒ chưở lởn, nhửng tiển dươ̒ng mương, bai xung iểw. Tăng kươ̒ng kiếm tla kwán lỉ, khai thác kác kôông chi̒nh thwí lơ̭i, diê̒w tiết dác hơ̭p lỉ fṷc vṷ xán xwất, ha̭n chể ít nhất thiḙ̂t ha̭i zo thiên tai gâi tha. Tích kư̭c vâ̭n dôô̭ng  kác hô̭ zân zi chiến tha khói vu̒ng kỏ ngwi kơ kaw xăi tha xa̭t lớ, lôốc  xwẳi, lṷ ôổng , lṷ kwét. Thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác chư̭c Ban chí hwi FCTT&TKKN, xă̭n xa̒ng ửng fỏ khi kỏ thiên tai xắi tha. Lêênh fương ản hiḙ̂p dôô̒ng vởi kác dơn vi̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n va̒ thư̭c hiḙ̂n tố "4 ta̭i chô̭” ta̭i kác kơ kwan, diḙ̂ fương.
Rút kinh ngiḙ̂p bớ nhửng muô̒ mươ lṷ năm tlước, hwiḙ̂n Da̒ Bắc luôn kwan tâm dêểnh dám báw thôông tin, liên la̭c, hḙ̂ thôổng dươ̒ng rai diḙ̂n, dám báw an ninh châ̭t tư̭, zaw thôông, khi thiên tai xắi tha. Thew ro̭i chă̭t chḙ ziển biển kuố thơ̒i tiết dớ kỏ fương ản chú dôô̭ng ửng fỏ, hwi dôô̭ng mo̭i nguô̒n lư̭c leenh choỏng khôi fṷc hḙ̂ thôổng ha̭ thơ̒ng, khác z fṷc hâ̭w kwá, ốn di̭nh dơ̒i khôổng, xinh hwa̭t kuố nhân zân, nhất la̒ ớ vu̒ng xâw, vu̒ng xa kuố hwiḙ̂n ngăi khâw khi thiên tai xắi tha.

H. Chung

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.