(HBDT) - Ngă̒i 30/9, Bô̭ Ta̒i chỉnh tố chức Hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển to̒n kwuốc kôông bổ kác Kwiết di̭nh kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh wê̒l wiḙ̂c hơ̭p nhất kác Chi kṷc Thể (CKT) dớ thă̒nh lâ̭p kác CKT khu vư̭c thuô̭c 35 Kṷc Thể tính, thă̒nh fổ dơ̭t 3 năm 2019. Dôô̒ng chỉ Dinh Tiển Zủng, WV BCH TƯ Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ ta̒i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính.


Ta̭i hô̭i ngi̭ Bô̭ Ta̒i chỉnh da̒ kôông bổ kác Kwiết di̭nh kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh wê̒l wiḙ̂c hơ̭p nhất kác CKT dớ thă̒nh lâ̭p kác CKT khu vư̭c thuô̭c 35 Kṷc Thể tính, tha̒nh fổ dơ̭t 2 năm 2019. Tỉnh dêểnh hết khảng 9/2019, Tôống kṷc Thể da̒ thư̭c hiḙ̂n hơ̭p nhất ản 401 CKT thuô̭c 61 Kṷc Thể tính, thă̒nh fổ dớ thă̒nh lâ̭p 190 CKT, zám ản 211 CKT. Dêểnh ka̭ ni̒, xổ CKT tloong kác nước zám bớ 711 ko̒n 500 CKT. To̒n ngă̒nh zám ản 1.500 dô̭i thể. Thew lô̭ chi̒nh hết năm 2019, to̒n ngă̒nh Thể fái thư̭c hiḙ̂n xắp xếp la̭i kắch zám 201 CKT. Như vâ̭i Tôống kṷc Thể ka̭ ni̒ da̒ hwa̒n thă̒nh vươ̭t chí tiêw ká năm 2019.


Lẳnh da̭w Kṷc Thể tính da̒ tlaw kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p Chi kṷc Thể khu vư̭c Hwa̒ Bi̒nh – Da̒ Bắc

Ta̭i tính ha, khâw khi hô̭i ngi̭ kết thúc, Kṷc Thể tính da̒ tố chức Hô̭i ngi̭ kôông bổ Kwiết di̭nh thănhg lâ̭p kác CKT khu vư̭c. Thew rie xáp nhâ̭p kác CKT thă̒nh fỏ Hwa̒ Ki̒nh, CKT Ki̒ Xơn Va̒ Da̒ Bắc, thă̒nh lâ̭p CKT Hwa̒ Bi̒nh, chṷ xớ chỉnh dă̭ch ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Zương Kinh Châw ản diê̒w dôô̭ng zư̭ chức Chi kṷc tlướng CKT khu vư̭c Hwa̒ Bi̒nh – Da̒ Bắc.

Xáp nhâ̭p CKT hwiḙ̂n Kim Bôi vởi La̭c Thwí thee̒nh CKT khuc vư̭c Kim Bôi – La̭c Thwí, chṷ xớ chỉnh dă̭ch ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w Ngo̭c ản diê̒w dôô̭ng, bố nhiḙ̂m zư̭ chức Chi kṷc tlướng CKT khuc vư̭c Kim Bôi – La̭c Thwí

Xáp nhâ̭p CKT Kaw Fong, Tân La̭c thee̒nh CKT khu vư̭c Kaw Fong – Tân La̭c, chṷ xớ chỉnh dă̭ch ớ hwiḙ̂n Tân La̭c. Dôô̒ng chỉ Ha̒ Tlung Hiểw ản diê̒w dôô̭ng, bố nhiḙ̂m zư̭ chức Chi kṷc tlướng CKT khu vư̭c Kaw Fong – Tân La̭c

Xáp nhâ̭p CKT La̭c Xơn, Iên Thwí, thee̒nh CKT khu vư̭c La̭c Xơn – Iên Thwí, chṷ xớ chỉnh dă̭ch ta̭i hwiḙ̂n Iên Thwí. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dức Ta̒i ản bố nhiḙ̂m Chi kṷc tlướng CKT khu vư̭c La̭c Xơn – Iên Thwí

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính fát biếw nhẩn meḙnh ni la̒ chú lởn kuố Dáng va̒ Nha̒ nước wê̒l wiḙ̂c xắp xếp la̭i tố chức, bô̭ mẳi kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ tinh, go̭n, hwa̭t doo̭ng hiḙ̂w kwá. Khâw khi xáp nhâ̭p, kác CKT khu vcư̭c tiếp tṷc fổi hơ̭p chă̭t vởi kác diḙ̂ fương fát wi tinh thâ̒n do̒n kết, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ mṷc tiêw thu ngân xắh Nha̒ nước năm 2019 va̒ kác năm tiếp thew.


Hô̒ng Chung


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.