(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.Bớ dâ̒w năm 2016, tlươ̒ng FT ZTBC TH&THKX xa̭ Dô̭c Lâ̭p (Ki̒ Xơn)  ản tha̒nh lâ̭p, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn.

Dôô̒ng chỉ Lê Văn Kông, Tlươ̒ng Foo̒ng  ZZ&DT hwiḙ̂n cho mắt: Tlước thư̭c tla̭ng kơ xớ vâ̭t chất khỏ khăn chi̒ ni̒, Foo̒ng  ZZ&DT da̒ tham mưw cho kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương tiếp tṷc dâ̒w tư kinh fỉ, kái ta̭w, xướ chươ̭, nơng kấp kơ xớ vâ̭t chất va̒ tlang thiết bi̭ ta̭i kác nha̒ tlươ̒ng, dám báw fṷc vṷ cho năm hoo̭c. Ka̭ ni̒, to̒n hwiḙ̂n ko̒n 26 foo̒ng hoo̭c bản kiên kổ, 15 foo̒ng hoo̭c ta̭m va̒ 26 foo̒ng ho dang xâi zư̭ng. Tloong năm hoo̭c 2019 – 2020 to̒n hwiḙ̂n kỏ 14 kôông chi̒nh xâi zư̭ng va̒ xướ chươ̭, tôống mức dâ̒w tư hơn 22 tí dôô̒ng. Tloong rỉ xâi zư̭ng mởi 12 va̒ kái ta̭w 7 nha̒ vḙ̂ xinh.; xâi mởi 6 va̒ kái ta̭w 12 foo̒ng hoo̭c... Wa̒i tha Foo̒ng ku̒ng dâ̒w tư hơn 6,6 tí dôô̒ng dớ muô khẳm chang thiết bi̭ fṷc vṷ kôông tác chwiên môn, fâ̒n mê̒m kwán lỉ, chư̭ kỉ xổ, kôông thôông tin diḙ̂n tứ va̒ tlang thiết ră̭i ho̭c, ba̒n kể...
Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn dang kă̭p khỏ wê̒l vẩn dê̒ kản bô̭, zảw viên, nhân viên. Tôống xổ kản bô̭, zảw viên, nhân viên to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 744 dôô̒ng chỉ. Kăn kử thew kwi mô tlươ̒ng, lớp hoo̭c ka̭ ni̒, bơ̭c ho̭c mâ̒m non thiểw 96 nhân viên; Bơ̭c TH&THKX thiểw 9 zảw viên, 67 nhân viên, thươ̒ 29 zảw viên. Xổ lươ̭ng nhân viên thiểw tâ̭p chung baw kác vi̭ chỉ nhơ: kể twả, thư viḙ̂n, thiêt bi̭, i tể...Ka̭ ni̒ hwiḙ̂n fái bổ chỉ zaw viên la̒ kiêm nhiḙ̂m... Wiḙ̂c ni̒ la̒ ắnh hướng dêểnh tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố kản bô̭, nhân viên ku̒ng nhơ chất lươ̭ng kôông wiḙ̂c
Dớ khắc fṷc ti̒nh tla̭ng thươ̒, thiểw zảw viên kṷc bô̭, Foo̒ng da̒ tiển hă̒nh ra̒ xwát, xắp xếp dô̭i ngṷ zảw viên, da̒ tham mưw cho UBNZ hwiḙ̂n diê̒w dôô̭ng, lwân chiến 38 zảw viên, nhân viên
Kác nha̒ tlươ̒ng ku̒ng da̒ tố chức tlaw dối, bảw kảw vởi chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương wê̒l nhửng thôông tin liên kwan dêểnh kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc kuố nha̒ tlươ̒ng tloong năm hoo̭c. kwa rỉ nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, úng hô̭ wê̒l vâ̭t chất, tinh thâ̒n, kóp fâ̒n tăng kươ̒ng kơ xớ vâ̭t chất cho kác dơn vi̭, ki̭p thơ̒i dôô̭ng viên hoo̭c xinh nhân zi̭p khai záng năm hoo̭c. Foo̒ng ZZ&DT thươ̒ng xwiên tố chức kiếm tla kác dơn vi̭ tlươ̒ng hoo̭c dớ nẳm bắt ti̒nh hi̒nh nha̒ tlươ̒ng, ki̭p thơ̒i khắc fṷc nhửng ha̭n chể, iểw kẻm, dám báw dú kác diê̒w kiḙ̂n fṷc vṷ nhiḙ̂m vṷ ră̭i va̒ hoo̭c.
Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Niê̒m tin mởi tlêênh kwê hương Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) – Kwê hương Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng dang bước baw muô̒ thu li̭ch xứ. Thu kuố chiê̒n thôổng eenh hu̒ng, kiên kươ̒ng kắch ma̭ng, kuố xư̭ do̒n kết, thôổng nhất, ku̒ng chung khức fẩn dẩw hưởng dêểnh tương lai xản la̭n, ẩm ro. Dâ̒n tôi kám nhân xâw xắc xư̭ chiến mêê̒nh kuố Mươ̒ng Dôô̭ng ngửng ngă̒i kuổi khảng 8.