Kôông bổ Kwiết di̭nh wê̒l hơ̭p nhát, tha̒nh lâ̭p kác Chi kṷc Thể khu vư̭c ta̭i 35 tính, tha̒nh fổ

(HBDT) - Ngă̒i 30/9, Bô̭ Ta̒i chỉnh tố chức Hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển to̒n kwuốc kôông bổ kác Kwiết di̭nh kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh wê̒l wiḙ̂c hơ̭p nhất kác Chi kṷc Thể (CKT) dớ thă̒nh lâ̭p kác CKT khu vư̭c thuô̭c 35 Kṷc Thể tính, thă̒nh fổ dơ̭t 3 năm 2019. Dôô̒ng chỉ Dinh Tiển Zủng, WV BCH TƯ Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ ta̒i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính.

Chấn bi̭ tốt Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, tiển tới Da̭i hô̭i III kuố Dáng
Zaw ban tlư̭c tiển ngă̒nh Tố chức xâi zư̭ng Dáng to̒n kwuốc:

(HBDT) – Khuô̭ng 30/9, Ban Tố chức Tlung ương tố chức Hô̭i ngi̭ zaw ban tlư̭c tiển ngă̒nh Tố chức xâi zư̭ng Dáng deẻnh zả ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 9 khaảng dâ̒w năm 2019 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh. Dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Chỉnh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Tlươ̒ng Ban Tố chức T.Ư chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭, ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Hwa̒ng Minh Twẩn, Wí viên BTV Tính wí, Tlướng Ban Tố chức Tính wó; lẳnh da̭w kác Ban xâi zư̭ng Dáng, hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Dấi meḙnh chiến khai zư̭ ản tiển kaw tôốc Hwa̒ Bi̒nh – Mô̭c Châw

Khuô̭ng 24/9, ta̭i văn foo̒ng UBNZ tính, kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính da̒ kỏ buối la̒ wiḙ̂c pơ̭i dwa̒n kôông tác UBNZ tính Xơn La ba̒n wêl wiḙ̂c chiến khai zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng tiển dươ̒ng bô̭ kaw tôốc Hwa̒ Bi̒nh – Mô̭c Châw (Xơn La)

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc chú dôô̭ng kôông tác foo̒ng chôổng lṷ ba̭w

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc la̒ vu̒ng tloo̭ng diếm kuố tính wê̒l lṷ, ba̭w. Zo thể tloong muô̒ mươ lṷ năm năi, hwiḙ̂n da̒ chú dôô̭ng foo̒ng, chôổng, ửng fỏ va̒ leenh choỏng khắc fṷc hâ̭w kwá zo mươ ba̭w gâi tha, ha̭n chể tối da thiḙ̂t ha̭i wê̒l ngươ̒i va̒ ta̒i xán.

Vổn chỉnh xắch tiếp khức cho ngươ̒i zân nge̒w
Xa̭ Nam Fong:

Tloong thơ̒i zan kwa, nguô̒n vổn bớ kác chương chi̒nh tỉn zṷng chỉnh cắch la̒ zái fáp kwan tloo̭ng, hiḙ̂w kwá dớ thư̭c hiḙ̂n tốt mṷc tiêw, chiển lươ̭c kwuốc za wê̒l zám nge̒w, ta̭w wiḙ̂c la̒, zái kwiết kác vẩn dê̒ an xinh xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Nam Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong. Nhơ̒ rỉ, nhê̒w hô̭ zân, dă̭c biḙ̂t la̒ hô̭ dôô̒ng ba̒w thiếw xỏ da̒ vươn lêênh thwát nge̒w, la̒ rêênh ăn zâ̒w kỏ.

Kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Ban Thươ̒ng vṷTính wí wê̒l kôông tác kản bô̭

(HBDT) – Khuô̭ng 12/9, ta̭i Văn foo̒ng Tính wí, Thươ̒ng chư̭c Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Ban Thươ̒ng vṷTính wí wê̒l kôông tác kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính, Tlươ̒ng do̒n Da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; lảnh da̭w Ban Tố chức, Ban Zân vâ̭n Tính wí; Hô̭i LHFN tính; lẳnh da̭w kác xớ: Nô̭i vṷ, Xâi zư̭ng, TN&MT; Ban Kwán lỉ kác KKN; lẳnh da̭w chú chốt TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn.