Tâ̭p chung chí da̭w tố chức tốt Da̭i hô̭i Liên hiḙ̂p Thanh niên kác kấp

HBDT) – Chi̒ ni̒, 100% xa̭ fươ̒ng, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c tố chức Da̭i hô̭i LHTN ku̒ng kấp. Wí ban Hô̭i LHTN tính dê̒ tha mṷc tiêw, tloong khảng kwi̭ III năm 2019 hwa̒n thă̒nh da̭i hô̭i kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tiển tởi tố chức Da̭i hô̭i Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam tính tloong khảng 10 năm năi.

Wiḙ̂c chiến khai, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 va̒ Chí thi̭ xổ 45 ngiêm túc, ba̒i bán, fu̒ hơ̭p vơie diê̒w kiḙ̂n kuố diḙ̂ fương

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 10/5, Dwa̒n kiém tla kuố Ban chí da̭w tôống kết 15 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 kuố BCH T.Ư (Khwả XI) wê̒l kôông tác zân tôô̭c va̒ 25 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 45 kuố Ban bỉ thư wê̒l môô̭ch xổ kôông tác ớ vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông zo dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang, Fỏ Tlướng Ban Zân vâ̭n T.Ư la̒ tlươ̒ng dwa̒n da̒ la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính. Tham za dwa̒n kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ Vu, Kṷc thuô̭c kác Bô̭, Ban, Ngă̒nh T.Ư. Tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng lẳnh da̭w UBND, UB MTTQ tính, môô̭ch xổ ban, ngă̒nh, tố chức CT-XH tính.

Kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh – Ngă̒i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 14/5, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN tính, Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính tố chức Lḙ̂ Kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh – Ngă̒i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Tham zư̭ kỏ Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Anh hu̒ng lư̭c lươ̭ng vṷ chang nhân zân, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam; lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính va̒ dôông hô̭i viên Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính

Hô̭i dô̒ng nhân zân hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fổi hơ̭p dươ hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, zái kwiết dơn thư di baw nê̒ nếp

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Tố chức Chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ Ngi̭ kwiết xổ 759 ngă̒i 15/5/2015 kuố Wí ban Thươ̒ng vṷ Kuốc hô̭i kwi di̭nh wê̒l hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân kuố Kuốc hô̭i, da̭i biếw Kuốc hô̭i, HĐND kác kấp, Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n tloong hwa̭t dôô̭ng, kwa rỉ dươ hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, xứ lỉ dơn, thư khiểw na̭i, tổ kảw (KN-TC) ngă̒i ka̭ng di baw nê̒ nếp, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Zi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh luôn dôô̒ng hă̒nh vởi Dáng va̒ nhân zân ha tlêênh kon dươ̒ng xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 50 thư̭c hiḙ̂n Zi chúc Bác Hô̒ (1960 – 2019, Dôô̒ng chỉ BU̒I VĂN TÍNH, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ ză̒nh cho Bảw Hwa̒ Bi̒nh kuô̭c foóng vẩn. Dôô̒ng chỉ khắng di̭nh: Zi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh luôn dôô̒ng hă̒nh vởi Dáng va̒ nhân zân ha tlêênh kon dươ̒ng xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc. Khâw ni la̒ nô̭i zung kuô̭c foóng vẩn.

Kuốc foo̒ng – An ninh: Viḙ̂n kỉ thwâ̭t Hái kwân vởi kôông tác tiên chiê̒n biến dáw ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kwản chiḙ̂t va̒ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh kỉ kết fổi hơ̭p tiên chiê̒n wê̒l biến, dáw zươ̭ Dáng wí Bô̭ Tư lêḙ̂nh Hái kwân vởi Tính wí Hwa̒ Bi̒nh. Viḙ̂n Kỉ thwâ̭t Hái kwân va̒ Ban Twiên zảw Tính wí Hwa̒ Bi̒nh la̒ kơ kwan thươ̒ng chư̭c tham mưw zúp cho wiḙ̂c Dáng wí Bô̭ Tư lêḙ̂nh Hái kwân va̒ Tính wí Hwa̒ Bi̒nh chiến khai kác nô̭i zung, chương chi̒nh hal bên da̒ kỉ kết. Khânh môô̭ch năm fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n da̒ fát hwi vai tlo̒ noo̒ng kốt, dấi meḙnh kôông tác fổi hơ̭p tiên chiê̒n wê̒l biến dáw vởi kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh vởi nhê̒w nô̭ng zung, hi̒nh thức foong fủ.

Tha̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla, zảm xát kuố Dáng

(HBDT) – Wí ban Kiếm tla (WBKT) Tha̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh da̒ ki̭p thơ̒i tham mưw zúp kấp wí thư̭c hiḙ̂n kôông tác kiếm tla, zảm xát (KT, ZX) va̒ thi hă̒nh kí lwâ̭t tloong Dáng, nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông tác KT,ZX kuố Dáng, kóp fâ̒n xâi zư̭ng Dáng bô̭ thă̒nh fổ tloong kheḙch, vưng meḙnh. Xổ lươ̭ng kác kuô̭c kiếm tla tăng 10%, chất lươ̭ng i ản nơng lêênh, tâ̭p chung baw nhửng nô̭i zung nhă̭i kám ản zư lwâ̭n kwan tâm.

Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 zư̭ kiển ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 2-6/11

(HBDT) – Ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019, zư̭ kiển tố chức bớ ngă̒i 2 – 6/11. Vởi kwi mô kấp tính kỏ mơ̒i môô̭ch xổ tính lân kâ̭n tham za, kác hwa̭t dôô̭ng xḙ ản tố chức ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ môô̭ch xổ hwiḙ̂n tloong tính. Tloong rỉ, lḙ̂ khai ma̭c va̒ bể ma̭c tố chức ta̭i Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh).

Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính: Doỏng kóp ỉ kiển baw zư̭ ản Lwâ̭t Zảw zṷc (xướ dối) chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 7, Kuốc hô̭i khwả XIV

(HBDT) – Ngă̒i 8/5 Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i (DBKH) tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ doỏng kóp ỉ kiển baw zư̭ tháw Lwâ̭t Zảw zṷc (xướ dối) chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 7, Kuốc hô̭i khwả XIV. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒ng dwa̒n DBKH tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ kác vi̭ da̭i biếw Kuốc hô̭i tính Hwa̒ Bi̒nh khwả XIV, lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính, kác xớ, ngă̒nh hư̭w kwan. Hô̭i Lwâ̭t za va̒ môô̭ch xổ dơn vi̭ tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.

Kă̭p mă̭t kí niḙ̂m 65 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú

(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/5 ta̭i hô̭i tlươ̒ng Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức kă̭p mă̭yt kí niḙ̂m 65 chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954 – 7/5/2019). Tham zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; kác vi̭ Tưởng Kwân dô̭i nhân zân Viḙ̂t Nam, Anh hu̒ng LLVC, Anh hu̒ng Law dôô̭ng; lẳnh da̭w kác xớ, ban ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, tlêênh 90 KCB, thanh niên xung foong zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú.

Chiến khai kác zái fáp zái kwiết zứt diếm kác vṷ wiḙ̂c khiểw na̭i, tổ kảw dôông ngươ̒i, fức ta̭p, kẻw za̒i

(HBDT) – Ngă̒i 7/5, Thanh tla Chỉnh fú da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển vởi kác diḙ̂ fương chiến khai Kwiết di̭nh xổ 1849/QĐ-TTg ngă̒i 27/12/2019 kuố Thú tưởng Chỉnh fủ va̒ Kể hwă̭ch xổ 363/KH-TTCP ngă̒i 20/3/2019 kuố Thanh tla Chỉnh fú wê̒l kiếm tla, ra̒ xwát, zái kwiết vṷ wiḙ̂c khiểw na̭i, tổ kảw dôông ngươ̒i fư̭c ta̭p, kẻw za̒i. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính.

Hiḙ̂w kwá bớ wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p tlươ̒ng zân tôô̭c bản chủ ớ vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn

(HBDT) – Tí lḙ̂ hoo̭c xinh dá hoo̭c zám dảng kế, hooc xinh ản hoo̭c 2 buối tlêênh/ ngă̒i, ản re̒n liḙ̂n ki̭ năng khôổng dớ thêm tư̭ tin tloong xinh hwa̭t, zaw tiếp, chất lươ̭ng zảw zṷc tư̒ng bước ản nơng lêênh... Dỏ la̒ nhửng kết kwá gi nhâ̭n wê̒l mô hi̒nh tlươ̒ng zân tôô̭c bản chủ (ZTBC) vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn da̒, dang ản tính kwan tâm xâi zư̭ng.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh: Dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ rẳng noỏng

(HBDT) – Hiḙ̂n tươ̭ng rẳng noỏng, mươ zôông xwất hiḙ̂n tloong khảng dâ̒w muô̒ he̒ da̒ ánh hướng, gâi tha xư̭ kổ vất diḙ̂n kṷc bô̭ ta̭i va̒i khu zân kư tloong tính. Twi nhiên, vởi fương châm khác fṷc leenh, xứ lỉ ti̒nh huổng ki̭p thơ̒i, ngă̒nh Diḙ̂n da̒ khấn chương kấp diḙ̂n tlớ la̭i, dám báw káp diḙ̂n ốn di̭nh cho xih hwa̭t kuố ngươ̒i zân.

Do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi 7 xa̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/4 ta̭i xa̭ Văn Ngiḙ̂, Do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính (DBKH) tính gô̒m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Tiển Xinh, Fỏ Tlướng Do̒n DBKH tính; Bă̭ch Thi̭ Hương Thwí, Tlướng Foo̒ng Tố chức kản bô̭ VKXNZ tính; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc kứ chi 7 xa̭: Văn Ngiḙ̂, Miê̒n Dô̒l, Kwỉ Hwa̒, Twân Da̭w, Tân Lâ̭p, Nhân Ngiḙ̂, Mi̭ Tha̒nh kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ku̒ng tham za kỏ Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Chiến khai nhiḙ̂m vṷ Ban Tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw kác zân tôô̭c thiếw xổ lâ̒n thử III, năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Ban Tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw kác zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử III, năm 2019 tố chức hô̭i chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác Ban Tố chức Da̭i hô̭i, thôông kwa kể hwă̭ch wê̒l tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i, thă̒nh lâ̭p kác Tiếw ban zúp wiḙ̂c Ban Tố chức Da̭i hô̭i.

Do̒n kôông tác kuố Tiếw ban Diê̒w lḙ̂ Dáng Da̭i hô̭i XIII la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, do̒n kháw xát kuố Tiếw ban Diê̒w lḙ̂ Dáng Da̭i hô̭i XIII zo dôô̒ng chỉ Chương Thi̭ Mai, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tlung ương la̒ tlướng do̒n da̒ la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính ha.

Zaw lưw twa̭ da̒m tiên chiê̒n zảw zṷc chiê̒n thôổng cho thể hḙ̂ tlé

(HBDT) – Ngă̒i 18/4, ta̭i Nha̒ văn hwả TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Kư̭w Chiển binh (KCB) Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh va̒ Foo̒ng GD&ĐT TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức fổi hơ̭p zaw lưw – twa̭ da̒m tiên chiê̒n, zảw zṷc chiê̒n thôổng cho thể hḙ̂ tlé nhân zi̭p 50 năm thư̭c hiḙ̂nZi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, 44 năm zái foỏng miê̒n nam, 65 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú zươ̭ kác KCB vởi DVTN va̒ hoo̭c xinh

Xâi zư̭ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za kỏ khức hút zu kheéch

(HBDT) – LTX: Thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg, ngă̒i 1/8/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za (ZLKZ) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030, ngă̒i 22/6/62017, Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ xổ 14-NQ/TU wê̒l fát chiến khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối vởi dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, TUV, Zảm dôốc Xớ VH-TT&DL deenh kweenh nô̭i zung ni̒.

Nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng tham mưw báw dám an ninh châ̭t tư̭, fṷc vṷ fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i

(HBDT) – Khởm 12/4, Thươ̒ng chư̭c Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ zaw ban Khổi Nô̭i chỉnh Kwi̭ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ kwỉ II – 2019, dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Hô̭i nghi̭ Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 16, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Meḙnh za̭n dô̭t fả, thi̒m zái fáp nhă̒m hwa̒n thă̒nh nhi̭em vṷ thiết iểw dă̭ch tha

(HBDT) – Ngă̒i 8/4, ta̭i hô̭i tlươ̒ng Tính wí da̒ ziḙ̂n tha Hô̭i nghi̭ Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 16, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn dấi leenh tiển dô̭ Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn tố chức we ản 10 xơ dô̒ nê̒n kác xa̭, thi̭ chẩn. To̒n hwiḙ̂n kỏ 72 diḙ̂ ba̒n diê̒w tla vởi 8.249 hô̭, 33.400 nhân khấw, tloong rỉ kỏ 1 dơn vi̭ dă̭c thu̒ la̒ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính. (Thơ̒i zan kâ̭p nhâ̭t xổ liḙ̂w dêểnh ngă̒i 10/4). Tỉnh dêểnh hết ngă̒i 7/4, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̭t 46% xo ku̒ng 3.839 hô̭ da̒ ản diê̒w tla.

Fát dôô̭ng tha kwân chương chi̒nh “Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân”

(HBDT) – Ngă̒i 31/3, Tôống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển lḙ̂ fát dôô̭ng tha kwân chương chi̒nh “Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân” . Chương chi̒nh ản kết nổl tlư̭c tiển dêểnh 63 diếm kâ̒w kuố tất ká kác Bưw diḙ̂n tính, thă̒nh fổ

Khới xắc zu li̭ch Da̒ Bắc

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zu li̭ch Da̒ Bắc kỏ nhê̒w khới xắc, la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n, thu hút zu kheéch tham kwan, khảm fả va̒ dang tlớ thee̒nh ngă̒nh kinh tể dâ̒i chiến voo̭ng kuố hwiḙ̂n, kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể thew hưởng tích kư̭c