Dáng bô̭ xa̭ Tlung Thă̒nh Dươ nghi̭ kwiết Dáng baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Vởi tinh thâ̒n zân chú, do̒n kết, dối mởi, xảng ta̭w, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Tlung Thă̒nh (Da̒ Bắc) da̒ ó ngư̒ng fẩn dẩw vươn lêênh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ da̭t va̒ vươ̭t 14/17 chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chiến biển bớ hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew thiểng Bác

(HBDT) – "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ ản chiến khai ngiêm túc va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c, ta̭w chiến biển kwan tloo̭ng tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố kản bô̭, dáng viên (KB, DV), nhân zân, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp” - dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Kim Bôi Ngwiḙ̂n Văn Xiê̒ng khắng di̭nh.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.

Xa̭ Fong Fủ hoo̭c tâ̭p Bác bớ wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c

(HBDT) – Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh"”da̒ tlớ thee̒nh nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, xwiên xuốt nhiḙ̂m ki̒ kwa ớ Dáng bô̭ xa̭ Foong Fủ (Tân La̭c). Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chí thi̭ di baw thư̭c chất, mối chi bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân dê̒w kỏ nhửng wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c dớ hướng ửng, la̒ thew.