(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Da̠i ziê̠n Ku̠c Xớ hửw hữu chỉ twê̠ tlaw văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính, wiê̠n thăm kwan zan ha̒ng bưới dó kuố kác nha̒ vươ̒n


Ni la̒ zi̠p dớ kôô̠ng dôô̒ng mo̠l tlôông bưới Tân La̠c kwáng bả xán fấm


Dôông dáw kản bô̠, nhân zân kác zân tô̠c tloong tính hảw hức tham za xư̠ kiê̠n ni̒

Bớ khi̒ kỏ Ngi̠ kwiết xổ 10-NQ/HU kuố Wiê̠n wí, ziê̠n tích tlôông bưới dó, bưới da xeenh tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c tăng lenh, zai dwa̠n 2013 – 2015, ziê̠n tích bưới dó, bưới da xeenh tăng bớ 109,7ha lêênh 509,2 ha, vươ̠t 358 ha xo mân Ngi̠ kwiết, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi tlêênh 300 ha. Dêểnh năm 2017, tôống ziê̠n tích to̒n wiê̠n tiếp tu̠c da̠t 991,8 ha, tăng 177,6% xo mân năm 2015, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi 43 ha, ziê̠n tích tlôông bớ 1 – 3 năm khânh 599 ha, ziê̠n tích cho thu wa̠ch 350 ha. Vu̒ng tlôông bưới tâ̠p tlung ở kác xa̠ zo̠c dươ̒ng QL12B, QL6, mô̠ch xổ xa̠ fát chiến nhanh ziê̠n tích la̒ Dông Lai, Thanh Hổi, Tứ Nê, Ngo̠c Mi̠, Kwi Hâ̠w, Ma̠n Dức, Fong Fủ. Thu nhâ̠p bi̒nh kwân tlêênh kâl bưới dó da̠t tlêênh 700 tliê̠w dô̒ng/ha, kả biê̠t kỏ hô̠ thu tlêênh 1 tí dô̒ng/ha. Dớ dă̠c xán bưới fát chiến bê̒n, vưng, UBND wiê̠n da̒ chí da̠w kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân mân Tlung tâm Zôổng kâl tlôô̒ng, Tlung tâm ngiên kửw va̒ fát chiến kâl k ỏ mủi Xwân Mai mân mô̠ch xổ hô̠ xâi zư̠ng wâ̒n ươm zôổng bưới, muô, baảnh, tlaw dối thew hi̒nh thức nông hô̠, áp zu̠ng kỉ thwâ̠t nhân zôổng vô tỉnh dáp ửng nhu kâ̒w wơ̒l bưới zôổng kuố nhân zân. Kâl bưới da̒ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, ta̠w wiê̠c la̒, nơng kaw zả tli̠, zám nge̒w bê̒n vưng

Bớ kết kwá xán xwất bưới dó kuố wiê̠n, UBND tính da̒ fê zwiê̠t dê̒ ản xán xwất Bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n tính zai dwa̠n 2016 – 2020, dôô̒ng thơ̒i kôông nhâ̠n Mo hi̒nh xán xwất bưới dó, bưới da xeenh kuố wiê̠n Tân La̠c la̒ mô hi̒nh xán xwất diến hi̒nh tiên tiển dớ chiến khai, nhân rôô̠ng tloong to̒n tính. Ngă̒i 13/4/2017, UBND tính kỏ Kwiết di̠ng xổ 567/QĐ-UBND wơ̒l wiê̠c thăi dối thên diê̠ zanh dăng kỉ báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế cho xán fấm Bưới dó thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ khwa ho̠c va̒ kông ngê̠ kấp tính. UBND wiê̠n Tân La̠c da̒ chí da̠w kác kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân Tlung tâm Ngiên kửw va̒ Fát chiến hê̠ thôổng nông ngiê̠p xâi zư̠ng nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

Wiê̠c ản kôông nhâ̠n va̒ kấp zẩi chửng nhâ̠n nhả hiê̠w tâ̠p thế la̒ kơ hô̠i dớ wiê̠n tiếp tu̠c xán xwất bưới dó, tươ̒ng bước xâi zư̠ng thương hiê̠w, ta̠w dôô̠ng lư̠c tải kơ kẩw nga̒nh nông ngiê̠p thew hưởng nơng kaw zả tli̠ za tăng va̒ fát chiến bê̒n, vưng, gẳn mân xâi zư̠ng NTM. Fẩn dẩw dêểnh năm 2020 ziê̠n tích tlôông bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n da̠t 1.200 ha la̒ kơ xớ cho wiê̠c xâi zư̠ng nhả hiê̠w ha̒ng hwả, tiển dêểnh xâi zư̠ng chí zâ̠n diê̠ lỉ "Bưới dó Tân La̠c”


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Wa̒ Bi̒nh dỏn nhâ̭n zanh hiiḙ̂w xa̭ da̭t chwấn Nông thôn mởi

(WBDT) – Ngă̒i 6/2 ta̭i nha̒ văn wả xa̭ Wa̒ Bi̒nh, UBND, Tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh tố chức kôông bổ xa̭ Wa̒ Bi̒nh da̭t chwấn NTM năm 2017. Wơ̒l zư̭ va̒ chúc mơ̒ng buối lḙ̂ kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tloong tính ku̒ng dôông dư̒ nhân zân tloong xa̭

Năm 2017 Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh doỏng kóp ngân xách tính da̭t 1.408 tí dô̒ng

(WBDT) – Khởm 24/1, Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai kể wa̭ch, nhiḙ̂m vṷ năm 2018. Thew rỉ, năm 2017, xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 11,254 tliḙ̂w KWh, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức 11,8% xo mân kể hwa̭ch, da̭t kí lṷc kaw nhất bớ khi̒ dươ nha̒ mẳi baw vâ̭n ha̒nh

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Nhửng diếm nhẩn zwanh ngiḙ̂p khu kông ngiḙ̂p năm 2017

Thew dẻnh zả kuố Ban Kwán lỉ kác khu kông ngiḙ̂p (KCN) tính, nawm 2017 gi nhâ̭n xư̭ fát chiến ốn di̭n kuố kác zwanh ngiḙ̂p tloong KCN. Zư̭ bảw khá thi, nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kỏ wa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kác chí tiêw wơ̒l zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, chấp ha̒nh tốt kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, doỏng kóp tích kư̭c baw chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diệ fương.

Kim Bôi: Khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w mân baảnh thư̭c fấm an twa̒n

(WBDT) – Ngă̒i 6/12, ta̭i thi̭ chẩn Bo, wiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w nâm baảnh xán fấm thư̭c fấm an twa̒n. Wiḙ̂c khai chương kướ ha̒ng da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xa̠ Mi̭ Hwa̒ - dất kam dang “khôổng la̭i”

(WBDT) – Tloong 5 năm la̠i ni, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) dấi me̠nh chiến dối kơ kẩw kinh tể, dă̠c biê̠t tlôông kâl kỏ mủi. Dêểnh ni bước dâ̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i rất khá kwan, tlớ the̒nh hưởng dối dơ̒i kuố ba̒ kon nơi ni̒.