(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Da̠i ziê̠n Ku̠c Xớ hửw hữu chỉ twê̠ tlaw văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính, wiê̠n thăm kwan zan ha̒ng bưới dó kuố kác nha̒ vươ̒n


Ni la̒ zi̠p dớ kôô̠ng dôô̒ng mo̠l tlôông bưới Tân La̠c kwáng bả xán fấm


Dôông dáw kản bô̠, nhân zân kác zân tô̠c tloong tính hảw hức tham za xư̠ kiê̠n ni̒

Bớ khi̒ kỏ Ngi̠ kwiết xổ 10-NQ/HU kuố Wiê̠n wí, ziê̠n tích tlôông bưới dó, bưới da xeenh tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c tăng lenh, zai dwa̠n 2013 – 2015, ziê̠n tích bưới dó, bưới da xeenh tăng bớ 109,7ha lêênh 509,2 ha, vươ̠t 358 ha xo mân Ngi̠ kwiết, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi tlêênh 300 ha. Dêểnh năm 2017, tôống ziê̠n tích to̒n wiê̠n tiếp tu̠c da̠t 991,8 ha, tăng 177,6% xo mân năm 2015, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi 43 ha, ziê̠n tích tlôông bớ 1 – 3 năm khânh 599 ha, ziê̠n tích cho thu wa̠ch 350 ha. Vu̒ng tlôông bưới tâ̠p tlung ở kác xa̠ zo̠c dươ̒ng QL12B, QL6, mô̠ch xổ xa̠ fát chiến nhanh ziê̠n tích la̒ Dông Lai, Thanh Hổi, Tứ Nê, Ngo̠c Mi̠, Kwi Hâ̠w, Ma̠n Dức, Fong Fủ. Thu nhâ̠p bi̒nh kwân tlêênh kâl bưới dó da̠t tlêênh 700 tliê̠w dô̒ng/ha, kả biê̠t kỏ hô̠ thu tlêênh 1 tí dô̒ng/ha. Dớ dă̠c xán bưới fát chiến bê̒n, vưng, UBND wiê̠n da̒ chí da̠w kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân mân Tlung tâm Zôổng kâl tlôô̒ng, Tlung tâm ngiên kửw va̒ fát chiến kâl k ỏ mủi Xwân Mai mân mô̠ch xổ hô̠ xâi zư̠ng wâ̒n ươm zôổng bưới, muô, baảnh, tlaw dối thew hi̒nh thức nông hô̠, áp zu̠ng kỉ thwâ̠t nhân zôổng vô tỉnh dáp ửng nhu kâ̒w wơ̒l bưới zôổng kuố nhân zân. Kâl bưới da̒ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, ta̠w wiê̠c la̒, nơng kaw zả tli̠, zám nge̒w bê̒n vưng

Bớ kết kwá xán xwất bưới dó kuố wiê̠n, UBND tính da̒ fê zwiê̠t dê̒ ản xán xwất Bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n tính zai dwa̠n 2016 – 2020, dôô̒ng thơ̒i kôông nhâ̠n Mo hi̒nh xán xwất bưới dó, bưới da xeenh kuố wiê̠n Tân La̠c la̒ mô hi̒nh xán xwất diến hi̒nh tiên tiển dớ chiến khai, nhân rôô̠ng tloong to̒n tính. Ngă̒i 13/4/2017, UBND tính kỏ Kwiết di̠ng xổ 567/QĐ-UBND wơ̒l wiê̠c thăi dối thên diê̠ zanh dăng kỉ báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế cho xán fấm Bưới dó thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ khwa ho̠c va̒ kông ngê̠ kấp tính. UBND wiê̠n Tân La̠c da̒ chí da̠w kác kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân Tlung tâm Ngiên kửw va̒ Fát chiến hê̠ thôổng nông ngiê̠p xâi zư̠ng nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

Wiê̠c ản kôông nhâ̠n va̒ kấp zẩi chửng nhâ̠n nhả hiê̠w tâ̠p thế la̒ kơ hô̠i dớ wiê̠n tiếp tu̠c xán xwất bưới dó, tươ̒ng bước xâi zư̠ng thương hiê̠w, ta̠w dôô̠ng lư̠c tải kơ kẩw nga̒nh nông ngiê̠p thew hưởng nơng kaw zả tli̠ za tăng va̒ fát chiến bê̒n, vưng, gẳn mân xâi zư̠ng NTM. Fẩn dẩw dêểnh năm 2020 ziê̠n tích tlôông bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n da̠t 1.200 ha la̒ kơ xớ cho wiê̠c xâi zư̠ng nhả hiê̠w ha̒ng hwả, tiển dêểnh xâi zư̠ng chí zâ̠n diê̠ lỉ "Bưới dó Tân La̠c”


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.