(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Da̠i ziê̠n Ku̠c Xớ hửw hữu chỉ twê̠ tlaw văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính, wiê̠n thăm kwan zan ha̒ng bưới dó kuố kác nha̒ vươ̒n


Ni la̒ zi̠p dớ kôô̠ng dôô̒ng mo̠l tlôông bưới Tân La̠c kwáng bả xán fấm


Dôông dáw kản bô̠, nhân zân kác zân tô̠c tloong tính hảw hức tham za xư̠ kiê̠n ni̒

Bớ khi̒ kỏ Ngi̠ kwiết xổ 10-NQ/HU kuố Wiê̠n wí, ziê̠n tích tlôông bưới dó, bưới da xeenh tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c tăng lenh, zai dwa̠n 2013 – 2015, ziê̠n tích bưới dó, bưới da xeenh tăng bớ 109,7ha lêênh 509,2 ha, vươ̠t 358 ha xo mân Ngi̠ kwiết, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi tlêênh 300 ha. Dêểnh năm 2017, tôống ziê̠n tích to̒n wiê̠n tiếp tu̠c da̠t 991,8 ha, tăng 177,6% xo mân năm 2015, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi 43 ha, ziê̠n tích tlôông bớ 1 – 3 năm khânh 599 ha, ziê̠n tích cho thu wa̠ch 350 ha. Vu̒ng tlôông bưới tâ̠p tlung ở kác xa̠ zo̠c dươ̒ng QL12B, QL6, mô̠ch xổ xa̠ fát chiến nhanh ziê̠n tích la̒ Dông Lai, Thanh Hổi, Tứ Nê, Ngo̠c Mi̠, Kwi Hâ̠w, Ma̠n Dức, Fong Fủ. Thu nhâ̠p bi̒nh kwân tlêênh kâl bưới dó da̠t tlêênh 700 tliê̠w dô̒ng/ha, kả biê̠t kỏ hô̠ thu tlêênh 1 tí dô̒ng/ha. Dớ dă̠c xán bưới fát chiến bê̒n, vưng, UBND wiê̠n da̒ chí da̠w kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân mân Tlung tâm Zôổng kâl tlôô̒ng, Tlung tâm ngiên kửw va̒ fát chiến kâl k ỏ mủi Xwân Mai mân mô̠ch xổ hô̠ xâi zư̠ng wâ̒n ươm zôổng bưới, muô, baảnh, tlaw dối thew hi̒nh thức nông hô̠, áp zu̠ng kỉ thwâ̠t nhân zôổng vô tỉnh dáp ửng nhu kâ̒w wơ̒l bưới zôổng kuố nhân zân. Kâl bưới da̒ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, ta̠w wiê̠c la̒, nơng kaw zả tli̠, zám nge̒w bê̒n vưng

Bớ kết kwá xán xwất bưới dó kuố wiê̠n, UBND tính da̒ fê zwiê̠t dê̒ ản xán xwất Bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n tính zai dwa̠n 2016 – 2020, dôô̒ng thơ̒i kôông nhâ̠n Mo hi̒nh xán xwất bưới dó, bưới da xeenh kuố wiê̠n Tân La̠c la̒ mô hi̒nh xán xwất diến hi̒nh tiên tiển dớ chiến khai, nhân rôô̠ng tloong to̒n tính. Ngă̒i 13/4/2017, UBND tính kỏ Kwiết di̠ng xổ 567/QĐ-UBND wơ̒l wiê̠c thăi dối thên diê̠ zanh dăng kỉ báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế cho xán fấm Bưới dó thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ khwa ho̠c va̒ kông ngê̠ kấp tính. UBND wiê̠n Tân La̠c da̒ chí da̠w kác kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân Tlung tâm Ngiên kửw va̒ Fát chiến hê̠ thôổng nông ngiê̠p xâi zư̠ng nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

Wiê̠c ản kôông nhâ̠n va̒ kấp zẩi chửng nhâ̠n nhả hiê̠w tâ̠p thế la̒ kơ hô̠i dớ wiê̠n tiếp tu̠c xán xwất bưới dó, tươ̒ng bước xâi zư̠ng thương hiê̠w, ta̠w dôô̠ng lư̠c tải kơ kẩw nga̒nh nông ngiê̠p thew hưởng nơng kaw zả tli̠ za tăng va̒ fát chiến bê̒n, vưng, gẳn mân xâi zư̠ng NTM. Fẩn dẩw dêểnh năm 2020 ziê̠n tích tlôông bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n da̠t 1.200 ha la̒ kơ xớ cho wiê̠c xâi zư̠ng nhả hiê̠w ha̒ng hwả, tiển dêểnh xâi zư̠ng chí zâ̠n diê̠ lỉ "Bưới dó Tân La̠c”


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Tí fủ vu̒ng kam Kaw Fong

(HBDT) - Baw thăm wâ̒n kam xeenh mướt, tư̒ng kâl ản kách tiế ke̒nh hơ̭p lỉ, kam khai win kee̒nh kuố za di̒nh eenh Bu̒i Văn Bách ớ khu 3, thi̭ chẩn Kaw Fong (Kaw Fong) mḙ̂ thẩi xư̭ vất vả khi̒ tlôông kam

Chiến voo̭ng bớ kâl bỉl dó lể hô̭t

(HBDT) - Dâ̒w năm 2017, mô̭ch xổ hô̭ zân ta̭i xỏm Bai Vởl, xa̭ Di̭nh Kư, wiḙ̂n La̭c Xơn da̒ liên kết kúng zwanh ngiḙ̂p thỉ diếm mô hi̒nh tlôông kâl bỉl dó lể hô̭t, bước dâ̒w chi hiḙ̂w kwá tích kư̭c. Xo mân tlôông kác kâl nôông ngiḙ̂p chiê̒n thôổng, tlôông bỉl dó lể hô̭t cho lơ̭i nhwâ̭n kaw kấp 5 – 6 lâ̒n.

4 khảng, zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p ước da̭t 10.140 tí dôô̒ng

(HBDT) – Năm 2018, tính ha dă̭ch kể hwă̭ch fẩn dẩw zả tli xán xwất kôông ngiḙ̂p da̭t 31.651 tí dôô̒ng, tăng 15% xo vởi năm 2017

Xa̭ An Bi̒nh fát hwi kwi chể zân chú tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thew fương châm “Nha̒ nước va̒ nhân zân ku̒ng la̒”, dêểnh ka̭ ni̒ xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) da̒ hwa̒n tha̒nh 15,19 tiêw chỉ, la̒ thăi dối ro̭ nét ziḙ̂n ma̭w nôông thôn. Kỏ ản kết kwá rỉ fái kế dêểnh vai tlo̒ kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương fát hwi tốt kwi chể zân chú (KwCZC) ớ kơ xớ tloong xâi zư̭ng NTM. Bớ rỉ, ta̭w niê̒m tin, dôô̭ng lư̭c, nơng kaw xư̭ dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

Nổ lư̭c thư̭c hiḙ̂n tiêw chỉ môi tlươ̒ng va̒ an twa̒n thư̭c fấm tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) - Tiêw chỉ xổ 17 wơ̒l môi tlươ̒ng va̒ an twa̒n thư̭c fấm (MTl&ATTTF) ản xác di̭nh la̒ tiêw chỉ khỏ với 8 tiêw chỉ rất kwan tloo̭ng tloong Bô̭ tiêw chỉ wê̒l xa̭ NTM zai dwa̭n 2016 – 2020. Ta̭i tính ha, dêểnh ka̭ ni̒ mới kỏ 55/191 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 17, chiểm tí lḙ̂ 28,79%. Tiêw chỉ ni̒ dang “la̒ khỏ” nhê̒w xa̭ tlêênh ha̒nh chi̒nh fẩn dẩw wơ̒l dích NTM, thâ̭m chỉ ká nhửng xa̭ da̒ ản kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM

Khới xắc kôông ngiḙ̂p tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dớ xửng dảng la̒ tlung tâm chỉnh tli̭, ha̒nh chỉnh, kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ dâ̒w tư fát chiến to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c. Tloong dỏ lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p ản koi tloo̭ng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho kác zwanh ngiḙ̂p fát chiến xán xwất – kinh zwanh