(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Da̠i ziê̠n Ku̠c Xớ hửw hữu chỉ twê̠ tlaw văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính, wiê̠n thăm kwan zan ha̒ng bưới dó kuố kác nha̒ vươ̒n


Ni la̒ zi̠p dớ kôô̠ng dôô̒ng mo̠l tlôông bưới Tân La̠c kwáng bả xán fấm


Dôông dáw kản bô̠, nhân zân kác zân tô̠c tloong tính hảw hức tham za xư̠ kiê̠n ni̒

Bớ khi̒ kỏ Ngi̠ kwiết xổ 10-NQ/HU kuố Wiê̠n wí, ziê̠n tích tlôông bưới dó, bưới da xeenh tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c tăng lenh, zai dwa̠n 2013 – 2015, ziê̠n tích bưới dó, bưới da xeenh tăng bớ 109,7ha lêênh 509,2 ha, vươ̠t 358 ha xo mân Ngi̠ kwiết, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi tlêênh 300 ha. Dêểnh năm 2017, tôống ziê̠n tích to̒n wiê̠n tiếp tu̠c da̠t 991,8 ha, tăng 177,6% xo mân năm 2015, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi 43 ha, ziê̠n tích tlôông bớ 1 – 3 năm khânh 599 ha, ziê̠n tích cho thu wa̠ch 350 ha. Vu̒ng tlôông bưới tâ̠p tlung ở kác xa̠ zo̠c dươ̒ng QL12B, QL6, mô̠ch xổ xa̠ fát chiến nhanh ziê̠n tích la̒ Dông Lai, Thanh Hổi, Tứ Nê, Ngo̠c Mi̠, Kwi Hâ̠w, Ma̠n Dức, Fong Fủ. Thu nhâ̠p bi̒nh kwân tlêênh kâl bưới dó da̠t tlêênh 700 tliê̠w dô̒ng/ha, kả biê̠t kỏ hô̠ thu tlêênh 1 tí dô̒ng/ha. Dớ dă̠c xán bưới fát chiến bê̒n, vưng, UBND wiê̠n da̒ chí da̠w kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân mân Tlung tâm Zôổng kâl tlôô̒ng, Tlung tâm ngiên kửw va̒ fát chiến kâl k ỏ mủi Xwân Mai mân mô̠ch xổ hô̠ xâi zư̠ng wâ̒n ươm zôổng bưới, muô, baảnh, tlaw dối thew hi̒nh thức nông hô̠, áp zu̠ng kỉ thwâ̠t nhân zôổng vô tỉnh dáp ửng nhu kâ̒w wơ̒l bưới zôổng kuố nhân zân. Kâl bưới da̒ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, ta̠w wiê̠c la̒, nơng kaw zả tli̠, zám nge̒w bê̒n vưng

Bớ kết kwá xán xwất bưới dó kuố wiê̠n, UBND tính da̒ fê zwiê̠t dê̒ ản xán xwất Bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n tính zai dwa̠n 2016 – 2020, dôô̒ng thơ̒i kôông nhâ̠n Mo hi̒nh xán xwất bưới dó, bưới da xeenh kuố wiê̠n Tân La̠c la̒ mô hi̒nh xán xwất diến hi̒nh tiên tiển dớ chiến khai, nhân rôô̠ng tloong to̒n tính. Ngă̒i 13/4/2017, UBND tính kỏ Kwiết di̠ng xổ 567/QĐ-UBND wơ̒l wiê̠c thăi dối thên diê̠ zanh dăng kỉ báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế cho xán fấm Bưới dó thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ khwa ho̠c va̒ kông ngê̠ kấp tính. UBND wiê̠n Tân La̠c da̒ chí da̠w kác kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân Tlung tâm Ngiên kửw va̒ Fát chiến hê̠ thôổng nông ngiê̠p xâi zư̠ng nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

Wiê̠c ản kôông nhâ̠n va̒ kấp zẩi chửng nhâ̠n nhả hiê̠w tâ̠p thế la̒ kơ hô̠i dớ wiê̠n tiếp tu̠c xán xwất bưới dó, tươ̒ng bước xâi zư̠ng thương hiê̠w, ta̠w dôô̠ng lư̠c tải kơ kẩw nga̒nh nông ngiê̠p thew hưởng nơng kaw zả tli̠ za tăng va̒ fát chiến bê̒n, vưng, gẳn mân xâi zư̠ng NTM. Fẩn dẩw dêểnh năm 2020 ziê̠n tích tlôông bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n da̠t 1.200 ha la̒ kơ xớ cho wiê̠c xâi zư̠ng nhả hiê̠w ha̒ng hwả, tiển dêểnh xâi zư̠ng chí zâ̠n diê̠ lỉ "Bưới dó Tân La̠c”


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

Ngươ̒i zoong tlải ngo̱ch wơ̒l Dô̒ng Tâm

(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n

The̒nh kông wiê̠c ruôi “chim la̠c da̒”

(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.

1.790 hô̱ thwát nge̒w nhơ̒ vổn chỉnh xách

(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015