(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Da̠i ziê̠n Ku̠c Xớ hửw hữu chỉ twê̠ tlaw văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính, wiê̠n thăm kwan zan ha̒ng bưới dó kuố kác nha̒ vươ̒n


Ni la̒ zi̠p dớ kôô̠ng dôô̒ng mo̠l tlôông bưới Tân La̠c kwáng bả xán fấm


Dôông dáw kản bô̠, nhân zân kác zân tô̠c tloong tính hảw hức tham za xư̠ kiê̠n ni̒

Bớ khi̒ kỏ Ngi̠ kwiết xổ 10-NQ/HU kuố Wiê̠n wí, ziê̠n tích tlôông bưới dó, bưới da xeenh tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c tăng lenh, zai dwa̠n 2013 – 2015, ziê̠n tích bưới dó, bưới da xeenh tăng bớ 109,7ha lêênh 509,2 ha, vươ̠t 358 ha xo mân Ngi̠ kwiết, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi tlêênh 300 ha. Dêểnh năm 2017, tôống ziê̠n tích to̒n wiê̠n tiếp tu̠c da̠t 991,8 ha, tăng 177,6% xo mân năm 2015, tloong rỉ ziê̠n tích tlôông mởi 43 ha, ziê̠n tích tlôông bớ 1 – 3 năm khânh 599 ha, ziê̠n tích cho thu wa̠ch 350 ha. Vu̒ng tlôông bưới tâ̠p tlung ở kác xa̠ zo̠c dươ̒ng QL12B, QL6, mô̠ch xổ xa̠ fát chiến nhanh ziê̠n tích la̒ Dông Lai, Thanh Hổi, Tứ Nê, Ngo̠c Mi̠, Kwi Hâ̠w, Ma̠n Dức, Fong Fủ. Thu nhâ̠p bi̒nh kwân tlêênh kâl bưới dó da̠t tlêênh 700 tliê̠w dô̒ng/ha, kả biê̠t kỏ hô̠ thu tlêênh 1 tí dô̒ng/ha. Dớ dă̠c xán bưới fát chiến bê̒n, vưng, UBND wiê̠n da̒ chí da̠w kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân mân Tlung tâm Zôổng kâl tlôô̒ng, Tlung tâm ngiên kửw va̒ fát chiến kâl k ỏ mủi Xwân Mai mân mô̠ch xổ hô̠ xâi zư̠ng wâ̒n ươm zôổng bưới, muô, baảnh, tlaw dối thew hi̒nh thức nông hô̠, áp zu̠ng kỉ thwâ̠t nhân zôổng vô tỉnh dáp ửng nhu kâ̒w wơ̒l bưới zôổng kuố nhân zân. Kâl bưới da̒ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, ta̠w wiê̠c la̒, nơng kaw zả tli̠, zám nge̒w bê̒n vưng

Bớ kết kwá xán xwất bưới dó kuố wiê̠n, UBND tính da̒ fê zwiê̠t dê̒ ản xán xwất Bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n tính zai dwa̠n 2016 – 2020, dôô̒ng thơ̒i kôông nhâ̠n Mo hi̒nh xán xwất bưới dó, bưới da xeenh kuố wiê̠n Tân La̠c la̒ mô hi̒nh xán xwất diến hi̒nh tiên tiển dớ chiến khai, nhân rôô̠ng tloong to̒n tính. Ngă̒i 13/4/2017, UBND tính kỏ Kwiết di̠ng xổ 567/QĐ-UBND wơ̒l wiê̠c thăi dối thên diê̠ zanh dăng kỉ báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế cho xán fấm Bưới dó thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ khwa ho̠c va̒ kông ngê̠ kấp tính. UBND wiê̠n Tân La̠c da̒ chí da̠w kác kơ kwan chwiên môn fổi hơ̠p mân Tlung tâm Ngiên kửw va̒ Fát chiến hê̠ thôổng nông ngiê̠p xâi zư̠ng nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

Wiê̠c ản kôông nhâ̠n va̒ kấp zẩi chửng nhâ̠n nhả hiê̠w tâ̠p thế la̒ kơ hô̠i dớ wiê̠n tiếp tu̠c xán xwất bưới dó, tươ̒ng bước xâi zư̠ng thương hiê̠w, ta̠w dôô̠ng lư̠c tải kơ kẩw nga̒nh nông ngiê̠p thew hưởng nơng kaw zả tli̠ za tăng va̒ fát chiến bê̒n, vưng, gẳn mân xâi zư̠ng NTM. Fẩn dẩw dêểnh năm 2020 ziê̠n tích tlôông bưới dó tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n da̠t 1.200 ha la̒ kơ xớ cho wiê̠c xâi zư̠ng nhả hiê̠w ha̒ng hwả, tiển dêểnh xâi zư̠ng chí zâ̠n diê̠ lỉ "Bưới dó Tân La̠c”


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Kiếm tra wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú ớ kơ xớ ta̭i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 23/11, Do̒n kiếm tla kuố Ban chí da̭w (BCD) thư̭c hiḙ̂n n kwi chể zân chú (KCZC) ớ kơ xớ zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ tiển ha̒nh kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n KCZC ta̭i i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT). Tham za do̒n kỏ da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi paw muô̒ la̒ vṷ dôông

(HBDT) – Tlung tâ̒n khảng 11, wiḙ̂c la̒ vṷ dôông ta̭i kác xa̭ roo̭c thew ảng khả 12B: Vỉnh Dô̒ng, Ha̭ Bi̒, Kim Bi̒nh, Nam Thươ̭ng, Sa̒w Bẳi (Kim Bôi)... ớ no i khấn chương. Mâ̒w xeenh mướt kuố vṷ dôông da̒ fú khắw tlêênh keẻnh dôô̒ng xỏm Mở Dô̒l, Mở Khwắc, Mơe Dả xa̭ Ha̭ Bi̒. Nôông zân hâ̭m huối la̒ vṷ dôông cho ví khung thơ̒i vṷ, dươ̭c la̒ kă̒l dất, dươ̭c nó fân, dươ̭c la̒ za̒n lew, khu thưởi kâl...

Kư̭w chiển binh xa̭ Lủng Vân tích kư̭c fát chiến kinh tể

(HBDT) – Nhă̒m zúp hô̭i viên kỏ dôô̭ng lư̭c vươn lêênh fát chiến kinh tể, thơ̒i zan kwa, Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Lủng Vân (Tân La̭c) luôn kwan tâm, dôô̭ng viên hô̭i viên nêu cao ỉ chỉ tư̭ kươ̒ng, chăng chi̭u dỏl nge̒w, thi duô law dôô̭ng, xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương

Zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ta̭i xa̭ Xwất Hwả, Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi. Tham zư̭ zaw lưw kỏ kác dô̭i nôông zân kuố 3 xa̭ Xwất Hwả, Liên Vṷ, Vṷ Lâm.

Ki̭ xư tlé thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng pớ vươ̒n ươm

(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang la̒ zâ̒w pớ tlôông kâl tlói

(HBDT) – Ươ kâl, mển dất, tư zwi khác pơ̭i nhê̒w ngươ̒i, khâw hơn chṷc năm, eenh Hwa̒ng Văn Zang da̒ kỏ vươ̒n 400 kâl tlói, kỏ kwi mô nhất vu̒ng La̭c Xơn. Wa̒i tha za di̒nh eenh ruôi ha̒ng tlăm kon kủi bán diḙ̂, tlôông 2ha kam loo̒ng wa̒ng dang ớ thơ̒i ki̒ kinh zwanh. Mô hi̒nh kinh tể dang vâ̭n hă̒nh chí tloong ít năm nươ̭, eenh Zang kỏ thes thu nhê̒w tí dôô̒ng bớ baảnh hô̭t tlói.