(WBDT) – Tloong 5 năm la̠i ni, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) dấi me̠nh chiến dối kơ kẩw kinh tể, dă̠c biê̠t tlôông kâl kỏ mủi. Dêểnh ni bước dâ̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i rất khá kwan, tlớ the̒nh hưởng dối dơ̒i kuố ba̒ kon nơi ni̒.


Dêểnh vṷ thử 5, wâ̒n kam khai lỉu tlải, hưở hḙn zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh ông Vủ Xwân Dáng, xỏm Dong Ha̒, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi)

Theo dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Mi̭ Hwa̒ tiếp záp mân Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni da̒ khả nối thiểng mân kâl kam. Khâw ni̒ khi̒ nông tlươ̒ng zái thế, kâl kam ó ko̒n, thăi baw rỉ ba̒ kon tlôông miể, rố xen vṷ hiḙ̂w kwá bấp bêênh. Da̒ kỏ nhê̒w thơ̒i diếm, ba̒ kon chiến dối tlôông lo̭i kâl khác nhơ bái thiê̒w Lṷc Nga̭n (Bắc Zang), zan lôô̒ng Hưng Iên, mê dê̒w thất ba̭i, fâ̒n vi̒ kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể, fâ̒n vi̒ xán xwất manh mủn cho rêênh dâ̒w tha rất khỏ khăn. Ản kwi wa̭ch baw vu̒ng tlôông kâl kỏ mủi, năm 2013, kâl kam, kâl bưới nhơ "khôổng la̭i” tlêênh dôô̒ng dất Mi̭ Hwa̒. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống ziḙ̂n tích tlôông kâl kỏ mủi kuố Mi̭ Hwa̒ 197 ha, tloong rỉ kam 122 ha, ko̒n la̭i bưới da xenh mân bưới dó. Thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p, mo̭l ớ ni i khă̒n, ham ho̭c hói cho rêênh khâw 5 năm, kam, bưới da̒ zoong la̭i kết kwá xửng dảng cho law dôô̭ng kuố ngươ̒i nông zân.

Nông zân kỏ dất, zwanh ngiḙ̂p mân tư nhân kỏ zôổng, vổn, kỉ thwâ̭t mân kinh ngiḙ̂m kanh tác, thew kông thức rỉ ớ xỏm Dông Ha̒ xư̭ liên kết 50/50 zươ̭ ba̒ kon mân zwanh ngiḙ̂p dang zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Wơ̒l Dông Ha̒, mṷ tôi bất ngơ̒ thẩi nhửng wâ̒n kam xenh mướt, mới 5 năm kâl no̒ i khai líu tlải. Dươ dâ̒n tôi di tham ngỏ wâ̒n kam tloong xỏm, Tlướng xỏm Chu Văn Dương cho máwt: Xỏm kỏ 40/46 hô̭ tlôông kam, hâ̒w hết kác vươ̒n dê̒w da̭t 4 – 5 thuối. Nawm vươ̒ rô̒i nhê̒w wâ̒n da̒ cho thu bỏl, năm năi 30 hô̭ bắt dâ̒w cho thu chỉnh. Xỏm kỏ lơ̭i thể dất rôô̭ng, bă̒ng fắng, tlung bi̒nh mối hô̭ kỏ 1 ha dất. Thêm nươ̭ da xổ kác hô̭ tloong xỏm dê̒w la̒ kông nhân ớ Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni rêênh ít nhê̒w kỏ kinh ngiḙ̂m tlôông kam. Dêểnh thơ̒i diếm ni̒, dâ̒w tha thwâ̭n lơ̭i, thương lải dêểnh hói muô liên tṷc, kỏ ngươ̒i hói muô ká wâ̒n. Nawm hơ zả kam Kanh 20.000 dô̒ng/1kg, năm năi tăng lêênh 30.000đ/kg; kam V2 i tăng lêênh 35 – 40.000 dô̒ng/kg (vṷ tlước 30.000 dô̒ng/kg)

Tlôông kâl da̒ dêểnh ngă̒i lể tlải, ku̒ng nhơ nhê̒w hô̭ khác tloong xỏm Dông Ha̒, khấp khơl chơl mơ̒ng tlol ro̭ tlêênh khuôn mă̭t kuố ông Vủ Xwân Dảng. Tlêênh ziḙ̂n tích 1,6ha, 5 năm tlước za di̒nh ông da̒ liên kết mân tư nhân dớ tlôông kam. Vṷ năm hơ za di̒nh ông thu bỏl tlêênh 20 tẩn kam Kanh mân kam V2. Vṷ ni̒ kam khai hơn hắn, nhê̒w kâl kam ản 50 – 70 kg tlải. "Fẩn khới za̒, kam fát chiến tốt, nhê̒w ngươ̒i baw thăm wâ̒n ó tin wâ̒n kam mới chí 5 thuối vi̒ kâl to nhơ da̒ 8 – 10 thuối. Nỏi chung kứ tlôông miể, tlôông rố nhơ tlước ni kinh tể bấp bêênh lấm. Ka̒ ni̒ tâ̭p chung baw to̒n kâl kam, bước dâ̒w thẩi thwâ̭n lơ̭i rêênh rỉ mṷ tôi rất mơ̒ng”, ông Dáng tâm xư̭.

Vởi tốc dô̭ fát chiến nhơ chi̒ ni̒, kâl kam, kâl bưới dang "khôổng la̭i” rất mḙnh tlêênh dất Mi̭ Hwa̒. Dớ ma̒ lô za̒i fát chiến bê̒n vưng, ba̒ kon nơi ni̒u kâ̒n xư̭ tiếp khức kuố kác kơ kwan chức năng. Dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ bă̒i tó: Dớ ma̒ xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, kỏ xán fấm xa̭ch dươ tha thi̭ tlươ̒ng, ba̒ kon mong mỏnh kác kơ kwan chức năng tiếp tṷc hổ chơ̭ KH-KT, thi̒m dâ̒w tha ốn di̭nh, lô za̒i. Hiḙ̂n năi Mi̭ Hwa̒ ko̒n khwáng 100 ha dôô̒ng dất kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i dớ chiến dối tlôông kâl kỏ mủi. Nểw kỏ ản dâ̒w tha ốn di̭nh, ni thư̭c xư̭ la̒ hưởng fát chiến zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw cho ba̒ kon


KÁC TIN KHÁC


“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

Ngươ̒i zoong tlải ngo̱ch wơ̒l Dô̒ng Tâm

(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n

The̒nh kông wiê̠c ruôi “chim la̠c da̒”

(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.

1.790 hô̱ thwát nge̒w nhơ̒ vổn chỉnh xách

(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015