(WBDT) – Tloong 5 năm la̠i ni, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) dấi me̠nh chiến dối kơ kẩw kinh tể, dă̠c biê̠t tlôông kâl kỏ mủi. Dêểnh ni bước dâ̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i rất khá kwan, tlớ the̒nh hưởng dối dơ̒i kuố ba̒ kon nơi ni̒.


Dêểnh vṷ thử 5, wâ̒n kam khai lỉu tlải, hưở hḙn zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh ông Vủ Xwân Dáng, xỏm Dong Ha̒, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi)

Theo dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Mi̭ Hwa̒ tiếp záp mân Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni da̒ khả nối thiểng mân kâl kam. Khâw ni̒ khi̒ nông tlươ̒ng zái thế, kâl kam ó ko̒n, thăi baw rỉ ba̒ kon tlôông miể, rố xen vṷ hiḙ̂w kwá bấp bêênh. Da̒ kỏ nhê̒w thơ̒i diếm, ba̒ kon chiến dối tlôông lo̭i kâl khác nhơ bái thiê̒w Lṷc Nga̭n (Bắc Zang), zan lôô̒ng Hưng Iên, mê dê̒w thất ba̭i, fâ̒n vi̒ kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể, fâ̒n vi̒ xán xwất manh mủn cho rêênh dâ̒w tha rất khỏ khăn. Ản kwi wa̭ch baw vu̒ng tlôông kâl kỏ mủi, năm 2013, kâl kam, kâl bưới nhơ "khôổng la̭i” tlêênh dôô̒ng dất Mi̭ Hwa̒. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống ziḙ̂n tích tlôông kâl kỏ mủi kuố Mi̭ Hwa̒ 197 ha, tloong rỉ kam 122 ha, ko̒n la̭i bưới da xenh mân bưới dó. Thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p, mo̭l ớ ni i khă̒n, ham ho̭c hói cho rêênh khâw 5 năm, kam, bưới da̒ zoong la̭i kết kwá xửng dảng cho law dôô̭ng kuố ngươ̒i nông zân.

Nông zân kỏ dất, zwanh ngiḙ̂p mân tư nhân kỏ zôổng, vổn, kỉ thwâ̭t mân kinh ngiḙ̂m kanh tác, thew kông thức rỉ ớ xỏm Dông Ha̒ xư̭ liên kết 50/50 zươ̭ ba̒ kon mân zwanh ngiḙ̂p dang zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Wơ̒l Dông Ha̒, mṷ tôi bất ngơ̒ thẩi nhửng wâ̒n kam xenh mướt, mới 5 năm kâl no̒ i khai líu tlải. Dươ dâ̒n tôi di tham ngỏ wâ̒n kam tloong xỏm, Tlướng xỏm Chu Văn Dương cho máwt: Xỏm kỏ 40/46 hô̭ tlôông kam, hâ̒w hết kác vươ̒n dê̒w da̭t 4 – 5 thuối. Nawm vươ̒ rô̒i nhê̒w wâ̒n da̒ cho thu bỏl, năm năi 30 hô̭ bắt dâ̒w cho thu chỉnh. Xỏm kỏ lơ̭i thể dất rôô̭ng, bă̒ng fắng, tlung bi̒nh mối hô̭ kỏ 1 ha dất. Thêm nươ̭ da xổ kác hô̭ tloong xỏm dê̒w la̒ kông nhân ớ Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni rêênh ít nhê̒w kỏ kinh ngiḙ̂m tlôông kam. Dêểnh thơ̒i diếm ni̒, dâ̒w tha thwâ̭n lơ̭i, thương lải dêểnh hói muô liên tṷc, kỏ ngươ̒i hói muô ká wâ̒n. Nawm hơ zả kam Kanh 20.000 dô̒ng/1kg, năm năi tăng lêênh 30.000đ/kg; kam V2 i tăng lêênh 35 – 40.000 dô̒ng/kg (vṷ tlước 30.000 dô̒ng/kg)

Tlôông kâl da̒ dêểnh ngă̒i lể tlải, ku̒ng nhơ nhê̒w hô̭ khác tloong xỏm Dông Ha̒, khấp khơl chơl mơ̒ng tlol ro̭ tlêênh khuôn mă̭t kuố ông Vủ Xwân Dảng. Tlêênh ziḙ̂n tích 1,6ha, 5 năm tlước za di̒nh ông da̒ liên kết mân tư nhân dớ tlôông kam. Vṷ năm hơ za di̒nh ông thu bỏl tlêênh 20 tẩn kam Kanh mân kam V2. Vṷ ni̒ kam khai hơn hắn, nhê̒w kâl kam ản 50 – 70 kg tlải. "Fẩn khới za̒, kam fát chiến tốt, nhê̒w ngươ̒i baw thăm wâ̒n ó tin wâ̒n kam mới chí 5 thuối vi̒ kâl to nhơ da̒ 8 – 10 thuối. Nỏi chung kứ tlôông miể, tlôông rố nhơ tlước ni kinh tể bấp bêênh lấm. Ka̒ ni̒ tâ̭p chung baw to̒n kâl kam, bước dâ̒w thẩi thwâ̭n lơ̭i rêênh rỉ mṷ tôi rất mơ̒ng”, ông Dáng tâm xư̭.

Vởi tốc dô̭ fát chiến nhơ chi̒ ni̒, kâl kam, kâl bưới dang "khôổng la̭i” rất mḙnh tlêênh dất Mi̭ Hwa̒. Dớ ma̒ lô za̒i fát chiến bê̒n vưng, ba̒ kon nơi ni̒u kâ̒n xư̭ tiếp khức kuố kác kơ kwan chức năng. Dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ bă̒i tó: Dớ ma̒ xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, kỏ xán fấm xa̭ch dươ tha thi̭ tlươ̒ng, ba̒ kon mong mỏnh kác kơ kwan chức năng tiếp tṷc hổ chơ̭ KH-KT, thi̒m dâ̒w tha ốn di̭nh, lô za̒i. Hiḙ̂n năi Mi̭ Hwa̒ ko̒n khwáng 100 ha dôô̒ng dất kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i dớ chiến dối tlôông kâl kỏ mủi. Nểw kỏ ản dâ̒w tha ốn di̭nh, ni thư̭c xư̭ la̒ hưởng fát chiến zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw cho ba̒ kon


KÁC TIN KHÁC


Tí fủ vu̒ng kam Kaw Fong

(HBDT) - Baw thăm wâ̒n kam xeenh mướt, tư̒ng kâl ản kách tiế ke̒nh hơ̭p lỉ, kam khai win kee̒nh kuố za di̒nh eenh Bu̒i Văn Bách ớ khu 3, thi̭ chẩn Kaw Fong (Kaw Fong) mḙ̂ thẩi xư̭ vất vả khi̒ tlôông kam

Chiến voo̭ng bớ kâl bỉl dó lể hô̭t

(HBDT) - Dâ̒w năm 2017, mô̭ch xổ hô̭ zân ta̭i xỏm Bai Vởl, xa̭ Di̭nh Kư, wiḙ̂n La̭c Xơn da̒ liên kết kúng zwanh ngiḙ̂p thỉ diếm mô hi̒nh tlôông kâl bỉl dó lể hô̭t, bước dâ̒w chi hiḙ̂w kwá tích kư̭c. Xo mân tlôông kác kâl nôông ngiḙ̂p chiê̒n thôổng, tlôông bỉl dó lể hô̭t cho lơ̭i nhwâ̭n kaw kấp 5 – 6 lâ̒n.

4 khảng, zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p ước da̭t 10.140 tí dôô̒ng

(HBDT) – Năm 2018, tính ha dă̭ch kể hwă̭ch fẩn dẩw zả tli xán xwất kôông ngiḙ̂p da̭t 31.651 tí dôô̒ng, tăng 15% xo vởi năm 2017

Xa̭ An Bi̒nh fát hwi kwi chể zân chú tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thew fương châm “Nha̒ nước va̒ nhân zân ku̒ng la̒”, dêểnh ka̭ ni̒ xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) da̒ hwa̒n tha̒nh 15,19 tiêw chỉ, la̒ thăi dối ro̭ nét ziḙ̂n ma̭w nôông thôn. Kỏ ản kết kwá rỉ fái kế dêểnh vai tlo̒ kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương fát hwi tốt kwi chể zân chú (KwCZC) ớ kơ xớ tloong xâi zư̭ng NTM. Bớ rỉ, ta̭w niê̒m tin, dôô̭ng lư̭c, nơng kaw xư̭ dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

Nổ lư̭c thư̭c hiḙ̂n tiêw chỉ môi tlươ̒ng va̒ an twa̒n thư̭c fấm tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) - Tiêw chỉ xổ 17 wơ̒l môi tlươ̒ng va̒ an twa̒n thư̭c fấm (MTl&ATTTF) ản xác di̭nh la̒ tiêw chỉ khỏ với 8 tiêw chỉ rất kwan tloo̭ng tloong Bô̭ tiêw chỉ wê̒l xa̭ NTM zai dwa̭n 2016 – 2020. Ta̭i tính ha, dêểnh ka̭ ni̒ mới kỏ 55/191 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 17, chiểm tí lḙ̂ 28,79%. Tiêw chỉ ni̒ dang “la̒ khỏ” nhê̒w xa̭ tlêênh ha̒nh chi̒nh fẩn dẩw wơ̒l dích NTM, thâ̭m chỉ ká nhửng xa̭ da̒ ản kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM

Khới xắc kôông ngiḙ̂p tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dớ xửng dảng la̒ tlung tâm chỉnh tli̭, ha̒nh chỉnh, kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ dâ̒w tư fát chiến to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c. Tloong dỏ lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p ản koi tloo̭ng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho kác zwanh ngiḙ̂p fát chiến xán xwất – kinh zwanh