(WBDT) – Tloong 5 năm la̠i ni, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) dấi me̠nh chiến dối kơ kẩw kinh tể, dă̠c biê̠t tlôông kâl kỏ mủi. Dêểnh ni bước dâ̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i rất khá kwan, tlớ the̒nh hưởng dối dơ̒i kuố ba̒ kon nơi ni̒.


Dêểnh vṷ thử 5, wâ̒n kam khai lỉu tlải, hưở hḙn zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh ông Vủ Xwân Dáng, xỏm Dong Ha̒, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi)

Theo dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Mi̭ Hwa̒ tiếp záp mân Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni da̒ khả nối thiểng mân kâl kam. Khâw ni̒ khi̒ nông tlươ̒ng zái thế, kâl kam ó ko̒n, thăi baw rỉ ba̒ kon tlôông miể, rố xen vṷ hiḙ̂w kwá bấp bêênh. Da̒ kỏ nhê̒w thơ̒i diếm, ba̒ kon chiến dối tlôông lo̭i kâl khác nhơ bái thiê̒w Lṷc Nga̭n (Bắc Zang), zan lôô̒ng Hưng Iên, mê dê̒w thất ba̭i, fâ̒n vi̒ kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể, fâ̒n vi̒ xán xwất manh mủn cho rêênh dâ̒w tha rất khỏ khăn. Ản kwi wa̭ch baw vu̒ng tlôông kâl kỏ mủi, năm 2013, kâl kam, kâl bưới nhơ "khôổng la̭i” tlêênh dôô̒ng dất Mi̭ Hwa̒. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống ziḙ̂n tích tlôông kâl kỏ mủi kuố Mi̭ Hwa̒ 197 ha, tloong rỉ kam 122 ha, ko̒n la̭i bưới da xenh mân bưới dó. Thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p, mo̭l ớ ni i khă̒n, ham ho̭c hói cho rêênh khâw 5 năm, kam, bưới da̒ zoong la̭i kết kwá xửng dảng cho law dôô̭ng kuố ngươ̒i nông zân.

Nông zân kỏ dất, zwanh ngiḙ̂p mân tư nhân kỏ zôổng, vổn, kỉ thwâ̭t mân kinh ngiḙ̂m kanh tác, thew kông thức rỉ ớ xỏm Dông Ha̒ xư̭ liên kết 50/50 zươ̭ ba̒ kon mân zwanh ngiḙ̂p dang zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Wơ̒l Dông Ha̒, mṷ tôi bất ngơ̒ thẩi nhửng wâ̒n kam xenh mướt, mới 5 năm kâl no̒ i khai líu tlải. Dươ dâ̒n tôi di tham ngỏ wâ̒n kam tloong xỏm, Tlướng xỏm Chu Văn Dương cho máwt: Xỏm kỏ 40/46 hô̭ tlôông kam, hâ̒w hết kác vươ̒n dê̒w da̭t 4 – 5 thuối. Nawm vươ̒ rô̒i nhê̒w wâ̒n da̒ cho thu bỏl, năm năi 30 hô̭ bắt dâ̒w cho thu chỉnh. Xỏm kỏ lơ̭i thể dất rôô̭ng, bă̒ng fắng, tlung bi̒nh mối hô̭ kỏ 1 ha dất. Thêm nươ̭ da xổ kác hô̭ tloong xỏm dê̒w la̒ kông nhân ớ Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni rêênh ít nhê̒w kỏ kinh ngiḙ̂m tlôông kam. Dêểnh thơ̒i diếm ni̒, dâ̒w tha thwâ̭n lơ̭i, thương lải dêểnh hói muô liên tṷc, kỏ ngươ̒i hói muô ká wâ̒n. Nawm hơ zả kam Kanh 20.000 dô̒ng/1kg, năm năi tăng lêênh 30.000đ/kg; kam V2 i tăng lêênh 35 – 40.000 dô̒ng/kg (vṷ tlước 30.000 dô̒ng/kg)

Tlôông kâl da̒ dêểnh ngă̒i lể tlải, ku̒ng nhơ nhê̒w hô̭ khác tloong xỏm Dông Ha̒, khấp khơl chơl mơ̒ng tlol ro̭ tlêênh khuôn mă̭t kuố ông Vủ Xwân Dảng. Tlêênh ziḙ̂n tích 1,6ha, 5 năm tlước za di̒nh ông da̒ liên kết mân tư nhân dớ tlôông kam. Vṷ năm hơ za di̒nh ông thu bỏl tlêênh 20 tẩn kam Kanh mân kam V2. Vṷ ni̒ kam khai hơn hắn, nhê̒w kâl kam ản 50 – 70 kg tlải. "Fẩn khới za̒, kam fát chiến tốt, nhê̒w ngươ̒i baw thăm wâ̒n ó tin wâ̒n kam mới chí 5 thuối vi̒ kâl to nhơ da̒ 8 – 10 thuối. Nỏi chung kứ tlôông miể, tlôông rố nhơ tlước ni kinh tể bấp bêênh lấm. Ka̒ ni̒ tâ̭p chung baw to̒n kâl kam, bước dâ̒w thẩi thwâ̭n lơ̭i rêênh rỉ mṷ tôi rất mơ̒ng”, ông Dáng tâm xư̭.

Vởi tốc dô̭ fát chiến nhơ chi̒ ni̒, kâl kam, kâl bưới dang "khôổng la̭i” rất mḙnh tlêênh dất Mi̭ Hwa̒. Dớ ma̒ lô za̒i fát chiến bê̒n vưng, ba̒ kon nơi ni̒u kâ̒n xư̭ tiếp khức kuố kác kơ kwan chức năng. Dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ bă̒i tó: Dớ ma̒ xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, kỏ xán fấm xa̭ch dươ tha thi̭ tlươ̒ng, ba̒ kon mong mỏnh kác kơ kwan chức năng tiếp tṷc hổ chơ̭ KH-KT, thi̒m dâ̒w tha ốn di̭nh, lô za̒i. Hiḙ̂n năi Mi̭ Hwa̒ ko̒n khwáng 100 ha dôô̒ng dất kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i dớ chiến dối tlôông kâl kỏ mủi. Nểw kỏ ản dâ̒w tha ốn di̭nh, ni thư̭c xư̭ la̒ hưởng fát chiến zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw cho ba̒ kon


KÁC TIN KHÁC


Kiếm tra wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú ớ kơ xớ ta̭i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 23/11, Do̒n kiếm tla kuố Ban chí da̭w (BCD) thư̭c hiḙ̂n n kwi chể zân chú (KCZC) ớ kơ xớ zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ tiển ha̒nh kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n KCZC ta̭i i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT). Tham za do̒n kỏ da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi paw muô̒ la̒ vṷ dôông

(HBDT) – Tlung tâ̒n khảng 11, wiḙ̂c la̒ vṷ dôông ta̭i kác xa̭ roo̭c thew ảng khả 12B: Vỉnh Dô̒ng, Ha̭ Bi̒, Kim Bi̒nh, Nam Thươ̭ng, Sa̒w Bẳi (Kim Bôi)... ớ no i khấn chương. Mâ̒w xeenh mướt kuố vṷ dôông da̒ fú khắw tlêênh keẻnh dôô̒ng xỏm Mở Dô̒l, Mở Khwắc, Mơe Dả xa̭ Ha̭ Bi̒. Nôông zân hâ̭m huối la̒ vṷ dôông cho ví khung thơ̒i vṷ, dươ̭c la̒ kă̒l dất, dươ̭c nó fân, dươ̭c la̒ za̒n lew, khu thưởi kâl...

Kư̭w chiển binh xa̭ Lủng Vân tích kư̭c fát chiến kinh tể

(HBDT) – Nhă̒m zúp hô̭i viên kỏ dôô̭ng lư̭c vươn lêênh fát chiến kinh tể, thơ̒i zan kwa, Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Lủng Vân (Tân La̭c) luôn kwan tâm, dôô̭ng viên hô̭i viên nêu cao ỉ chỉ tư̭ kươ̒ng, chăng chi̭u dỏl nge̒w, thi duô law dôô̭ng, xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương

Zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ta̭i xa̭ Xwất Hwả, Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi. Tham zư̭ zaw lưw kỏ kác dô̭i nôông zân kuố 3 xa̭ Xwất Hwả, Liên Vṷ, Vṷ Lâm.

Ki̭ xư tlé thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng pớ vươ̒n ươm

(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang la̒ zâ̒w pớ tlôông kâl tlói

(HBDT) – Ươ kâl, mển dất, tư zwi khác pơ̭i nhê̒w ngươ̒i, khâw hơn chṷc năm, eenh Hwa̒ng Văn Zang da̒ kỏ vươ̒n 400 kâl tlói, kỏ kwi mô nhất vu̒ng La̭c Xơn. Wa̒i tha za di̒nh eenh ruôi ha̒ng tlăm kon kủi bán diḙ̂, tlôông 2ha kam loo̒ng wa̒ng dang ớ thơ̒i ki̒ kinh zwanh. Mô hi̒nh kinh tể dang vâ̭n hă̒nh chí tloong ít năm nươ̭, eenh Zang kỏ thes thu nhê̒w tí dôô̒ng bớ baảnh hô̭t tlói.