(WBDT) – Tloong 5 năm la̠i ni, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) dấi me̠nh chiến dối kơ kẩw kinh tể, dă̠c biê̠t tlôông kâl kỏ mủi. Dêểnh ni bước dâ̒w hiḙ̂w kwá zoong la̭i rất khá kwan, tlớ the̒nh hưởng dối dơ̒i kuố ba̒ kon nơi ni̒.


Dêểnh vṷ thử 5, wâ̒n kam khai lỉu tlải, hưở hḙn zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh ông Vủ Xwân Dáng, xỏm Dong Ha̒, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi)

Theo dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Mi̭ Hwa̒ tiếp záp mân Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni da̒ khả nối thiểng mân kâl kam. Khâw ni̒ khi̒ nông tlươ̒ng zái thế, kâl kam ó ko̒n, thăi baw rỉ ba̒ kon tlôông miể, rố xen vṷ hiḙ̂w kwá bấp bêênh. Da̒ kỏ nhê̒w thơ̒i diếm, ba̒ kon chiến dối tlôông lo̭i kâl khác nhơ bái thiê̒w Lṷc Nga̭n (Bắc Zang), zan lôô̒ng Hưng Iên, mê dê̒w thất ba̭i, fâ̒n vi̒ kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể, fâ̒n vi̒ xán xwất manh mủn cho rêênh dâ̒w tha rất khỏ khăn. Ản kwi wa̭ch baw vu̒ng tlôông kâl kỏ mủi, năm 2013, kâl kam, kâl bưới nhơ "khôổng la̭i” tlêênh dôô̒ng dất Mi̭ Hwa̒. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống ziḙ̂n tích tlôông kâl kỏ mủi kuố Mi̭ Hwa̒ 197 ha, tloong rỉ kam 122 ha, ko̒n la̭i bưới da xenh mân bưới dó. Thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p, mo̭l ớ ni i khă̒n, ham ho̭c hói cho rêênh khâw 5 năm, kam, bưới da̒ zoong la̭i kết kwá xửng dảng cho law dôô̭ng kuố ngươ̒i nông zân.

Nông zân kỏ dất, zwanh ngiḙ̂p mân tư nhân kỏ zôổng, vổn, kỉ thwâ̭t mân kinh ngiḙ̂m kanh tác, thew kông thức rỉ ớ xỏm Dông Ha̒ xư̭ liên kết 50/50 zươ̭ ba̒ kon mân zwanh ngiḙ̂p dang zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Wơ̒l Dông Ha̒, mṷ tôi bất ngơ̒ thẩi nhửng wâ̒n kam xenh mướt, mới 5 năm kâl no̒ i khai líu tlải. Dươ dâ̒n tôi di tham ngỏ wâ̒n kam tloong xỏm, Tlướng xỏm Chu Văn Dương cho máwt: Xỏm kỏ 40/46 hô̭ tlôông kam, hâ̒w hết kác vươ̒n dê̒w da̭t 4 – 5 thuối. Nawm vươ̒ rô̒i nhê̒w wâ̒n da̒ cho thu bỏl, năm năi 30 hô̭ bắt dâ̒w cho thu chỉnh. Xỏm kỏ lơ̭i thể dất rôô̭ng, bă̒ng fắng, tlung bi̒nh mối hô̭ kỏ 1 ha dất. Thêm nươ̭ da xổ kác hô̭ tloong xỏm dê̒w la̒ kông nhân ớ Nông tlươ̒ng Thanh Ha̒ tlước ni rêênh ít nhê̒w kỏ kinh ngiḙ̂m tlôông kam. Dêểnh thơ̒i diếm ni̒, dâ̒w tha thwâ̭n lơ̭i, thương lải dêểnh hói muô liên tṷc, kỏ ngươ̒i hói muô ká wâ̒n. Nawm hơ zả kam Kanh 20.000 dô̒ng/1kg, năm năi tăng lêênh 30.000đ/kg; kam V2 i tăng lêênh 35 – 40.000 dô̒ng/kg (vṷ tlước 30.000 dô̒ng/kg)

Tlôông kâl da̒ dêểnh ngă̒i lể tlải, ku̒ng nhơ nhê̒w hô̭ khác tloong xỏm Dông Ha̒, khấp khơl chơl mơ̒ng tlol ro̭ tlêênh khuôn mă̭t kuố ông Vủ Xwân Dảng. Tlêênh ziḙ̂n tích 1,6ha, 5 năm tlước za di̒nh ông da̒ liên kết mân tư nhân dớ tlôông kam. Vṷ năm hơ za di̒nh ông thu bỏl tlêênh 20 tẩn kam Kanh mân kam V2. Vṷ ni̒ kam khai hơn hắn, nhê̒w kâl kam ản 50 – 70 kg tlải. "Fẩn khới za̒, kam fát chiến tốt, nhê̒w ngươ̒i baw thăm wâ̒n ó tin wâ̒n kam mới chí 5 thuối vi̒ kâl to nhơ da̒ 8 – 10 thuối. Nỏi chung kứ tlôông miể, tlôông rố nhơ tlước ni kinh tể bấp bêênh lấm. Ka̒ ni̒ tâ̭p chung baw to̒n kâl kam, bước dâ̒w thẩi thwâ̭n lơ̭i rêênh rỉ mṷ tôi rất mơ̒ng”, ông Dáng tâm xư̭.

Vởi tốc dô̭ fát chiến nhơ chi̒ ni̒, kâl kam, kâl bưới dang "khôổng la̭i” rất mḙnh tlêênh dất Mi̭ Hwa̒. Dớ ma̒ lô za̒i fát chiến bê̒n vưng, ba̒ kon nơi ni̒u kâ̒n xư̭ tiếp khức kuố kác kơ kwan chức năng. Dô̒ng chỉ Ha̒ Kông Tiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ bă̒i tó: Dớ ma̒ xâi zư̭ng ản thương hiḙ̂w, kỏ xán fấm xa̭ch dươ tha thi̭ tlươ̒ng, ba̒ kon mong mỏnh kác kơ kwan chức năng tiếp tṷc hổ chơ̭ KH-KT, thi̒m dâ̒w tha ốn di̭nh, lô za̒i. Hiḙ̂n năi Mi̭ Hwa̒ ko̒n khwáng 100 ha dôô̒ng dất kỏ vi̭ chỉ thwâ̭n lơ̭i dớ chiến dối tlôông kâl kỏ mủi. Nểw kỏ ản dâ̒w tha ốn di̭nh, ni thư̭c xư̭ la̒ hưởng fát chiến zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw cho ba̒ kon


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Wa̒ Bi̒nh dỏn nhâ̭n zanh hiiḙ̂w xa̭ da̭t chwấn Nông thôn mởi

(WBDT) – Ngă̒i 6/2 ta̭i nha̒ văn wả xa̭ Wa̒ Bi̒nh, UBND, Tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh tố chức kôông bổ xa̭ Wa̒ Bi̒nh da̭t chwấn NTM năm 2017. Wơ̒l zư̭ va̒ chúc mơ̒ng buối lḙ̂ kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tloong tính ku̒ng dôông dư̒ nhân zân tloong xa̭

Năm 2017 Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh doỏng kóp ngân xách tính da̭t 1.408 tí dô̒ng

(WBDT) – Khởm 24/1, Kông ti Thwí diḙ̂n Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai kể wa̭ch, nhiḙ̂m vṷ năm 2018. Thew rỉ, năm 2017, xán lươ̭ng diḙ̂n xán xwất da̭t 11,254 tliḙ̂w KWh, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức 11,8% xo mân kể hwa̭ch, da̭t kí lṷc kaw nhất bớ khi̒ dươ nha̒ mẳi baw vâ̭n ha̒nh

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Nhửng diếm nhẩn zwanh ngiḙ̂p khu kông ngiḙ̂p năm 2017

Thew dẻnh zả kuố Ban Kwán lỉ kác khu kông ngiḙ̂p (KCN) tính, nawm 2017 gi nhâ̭n xư̭ fát chiến ốn di̭n kuố kác zwanh ngiḙ̂p tloong KCN. Zư̭ bảw khá thi, nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kỏ wa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kác chí tiêw wơ̒l zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, chấp ha̒nh tốt kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, doỏng kóp tích kư̭c baw chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diệ fương.

Kim Bôi: Khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w mân baảnh thư̭c fấm an twa̒n

(WBDT) – Ngă̒i 6/12, ta̭i thi̭ chẩn Bo, wiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w nâm baảnh xán fấm thư̭c fấm an twa̒n. Wiḙ̂c khai chương kướ ha̒ng da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dỏn nhâ̠n nhản hiê̠w tâ̠p thế “Bưới dó Tân La̠c”

(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”