WBDT - Ngă̒i 9/6, UBND wiê̠n Da̒ Bắc da̒ tố chức hô̠i tháw deẻnh zả m ô hi̒nh tlôông lo̠ dă̠c xán J02 ta̠i xa̠ Mươ̒ng Chiê̒ng.Kác da̠i biếw v kơ kwan chwiên môn kiếm tla năng xwất zôổng l J02 ta̠i xa̠ Mươ̒ng Chiê̒ng wiê̠n Da̒ Bắc.

Mô hi̒nh zôổng lo̠ J02 la̒ zôổng lo̠ thwâ̒n kỏ ngwô̒n kốc bớ Nhâ̠t Bán zo Viê̠n Zi chwiê̒n nông ngiê̠p nhâ̠p nô̠i va̒ tiến cho̠n ản chiến khai tlêênh ziê̠n tích 8 ha vởi 50 hô̠ kỏ 4 Na̒ Mươ̒l, Na̒ Vang, Na̒ Ngwô̒m, bán Ha̠ tham za. Thơ̒i zan thư̠c hiê̠n bớ ngă̒i 5-7/2 dêểnh ni da̒ bắt dâ̒w thu wa̠ch. Deẻnh zả cho thẩi zôổng lo̠ J02 kỏ kiếw hi̒nh kửng kâl, ó hăi tlôốc, chi̠w chaả tốt, bô̠ laả go̠n, khá năng khảng khâw bê̠nh tốt, kỏ khá năng xinh tlướng val vát chiến tốt, tiê̒m năng năng xwất kaw (năng xwất ước da̠t 10,8 tẩn/ha) vu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n dất dai, khỉ hâ̠w xa̠ Mươ̒ng Chiê̒ng. Dă̠c biê̠t zôổng lo̠ J02 kỏ chất lươ̠ng kảw tốt, mu̒i hơm, ăn ngon, vu̒ hơ̠p mân thi̠ hiểw kuố mo̠l tiêw zu̒ng. Tla̠m Khwiển nông khwiển lâm wiê̠n Da̒ Bắc dê̒ ngi̠ xa̠ Mươ̒ng Chiê̒ng tiếp tu̠c chiến khai tlôông thứ ngiê̠m tloong vu̠ muô̒ 2017 dớ dẻnh zả khá năng xinh tlướng, phát chiên khá năng thích ửng va̒ năng xwất zôổng lo̠ J02 tlêênh diê̠ ba̒n, la̒ kơ xớ dớ tiên chiê̒n nhân rô̠ng mô hi̒nh xán xwất. UBND wiê̠n dang kỏ kể wa̠ch dươ zôổng lo̠ ni̒ baw kơ kẩw zôổng, xâi zư̠ng zôổng J02 the̒nh zôổng lo̠ dă̠c xán ta̠i diê̠ vương.


                                                                                  Lê Chung

KÁC TIN KHÁC


Nhê̒w hưởng chiến dối kơ kẩw kinh tể hiê̠w kwá

(WBDT) - Nhửng năm khânh ni, ba̒ kon xa̠ Kwi Hâ̠w (Tân La̠c) tâ̠p tlung chiến dối kơ kẩw kinh tể với nhửng hưởng di vu̒ hơ̠p tiê̒m năng, thể me̠nh kuố xa̠. Dê̒w ni̒ da̒ va̒ dang kóp vâ̒n tích kư̠c baw kông kuô̠c xả dỏl , zám nge̒w bê̒n vưng kuố xa̠.

Xa̠ Thải Thi̠nh khai thác tiê̒n năng vát chiến kinh tể

(WBDT) - La̒ xa̠ thwô̠c tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, mê Thải Thi̠nh la̒ xa̠ vu̒ng xâw, vu̒ng xa, dơ̒i khôổng ngươli zân ko̒n nhê̒w khỏ khăn. Vởi dă̠c thu̒ diê̠ hi̒nh vức ta̠p, mo̠l zân khôổng zo̠c hal bên nâ̠m khôông Da̒, ó kỏ na̒ kẩl, dô̒l rư̒ng chiểm 2/3 ziê̠n tích tự nhiên. Nhửng năm khaanh ni, khai thác tiê̒m năng vát chiến tlôông rư̒ng, chăn ruôi bo̒ xinh xán, bo̒ thi̠t va̒ kả lôô̒ng ản xác di̠nh la̒ thể me̠nh vát chiến KT-XH kuố xa̠

Bí thư Tính úy Bu̒i Văn Tính la̒ wiê̠c kơ̒ng lảnh da̠w Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam

(WBDT) - Khởm ngă̒i 14/7 dô̒ng chỉ Ngwiển Kwang Vi, Tôống Zảm dốc Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam, zẩn dâ̒w dwa̒n kông tác kuố Tâ̠p dwa̒n Báw viê̠t Viê̠t Nam da̒ tham va̒ la̒ wiê̠c ta̠i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiê̠c mân dwa̒n kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, lảnh da̠w kác xớ Ta̒i chỉnh, Kể wa̠ch va̒ Dâ̒w tư, Văn vo̒ng Tính úy.

Vươ̠t khỏ la̒ zâ̒w tlêênh vu̒ng dất nge̒w

(WBDT) - Da̒ kwả tlươ, mu̠ tôi ti̒m dêểnh nha̒ ông Châ̒n Xwân Vu ớ xỏm Tiê̒n Vong, xa̠ Mai Ha̠ (Mai Châw). Khác mân lâ̠n kuố tôi la̒ kăn nha̒ khang chang, rô̠ng ra̠i. Tlước kướ nha̒ kỏ wâ̒n kâl, dâ̒m kả ớ khươ xỏm nge̒w.

UBND tính dẻnh zả tình hình KT-XH 6 tháng năm 2017


(HBĐT) - Vừa qua,  dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính chú chi̒ kuô̠c ho̠p dẻnh zả ti̒nh hi̒nh KT-XH 6 khảng dâ̒w năm 2017; tháw lwâ̠n va̒ cho ỉ kiển wơ̒l kác zư̠ tháw tơ̒ chi̒nh, dê̒ a̒n kwan tlo̠ng kuố tính.

Kă̠p mă̠t kí niê̠m 10 năm the̒nh lâ̠p Ban kwá lỉ các khu KCN tính


(HBOM) - Khởm ngă̒i 2/6 Ban kwá lỉ các khu KCN tính da̒ tố chức kă̠p mă̠t 10 năm the̒nh lâ̠p (7/6/2017 - 7/6/2017). Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư tính úy. Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, kơ̒ng da̠i ziê̠n Bô̠ KHĐT, kác xớ, nga̒nh, tố chức, các wiê̠n, tha̒nh vổ và kác zwanh ngiê̠p dâ̒w tư baw KCN tloong tính.