(WBDT) – Ngă̒i 6/12, ta̭i thi̭ chẩn Bo, wiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w nâm baảnh xán fấm thư̭c fấm an twa̒n. Wiḙ̂c khai chương kướ ha̒ng da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Da̭i biếw tính, wiḙ̂n mân dơn vi̭ chú kướ ha̒ng kách băng khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w va̒ baảnh thư̭c fấm an twa̒n wiḙ̂n Kim Bôi

Dơn vi̭ ản zaw la̒ HTX Chăn ruôi va̒ zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim chwiên xán xwất va̒ kung ửng kác xán fấm dám báw an twa̒n thư̭c fấm thew tiêw chấn VietGAP, kướ ha̒ng la̒ diḙ̂ chí kung kấp kác mă̭t ha̒ng nông xán, thư̭c fấm nă̒m tloong chuô̭i nông xán zả tli̭ kuố tính nhơ xâwhửw kơ Lương Xơn, bưới dó Tân La̭c. Dă̭c biḙ̂t kỏ xán fấm thi̭t kủi mân kác xán fấm chể biển bớ thi̭t nhơ xúc xích, zo̒, chá zo chỉnh HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim xán xwất, xơ chể, kấp dôông, báw kwán dáp ửng chất lươ̭ng ATTP

Dôô̒ng thơ̒i ni la̒ mô hi̒nh xán xwất – tiêw thṷ thư̭c fấn an twa̒n theo chuô̭i liên kết, chwi xwất nguô̒n kốc ro̭ ra̒ng vi̒ mṷc dích zoong la̭i khức khwé cho kác za di̒nh Viḙ̂t. Ta̭i lḙ̂ khai chương, nhê̒w dơn vi̭ nha̒ ha̒ng, khéch xa̭n tloong mân wa̒i wiḙ̂n nhơ Xuổi Khwảng Kim Bôi, Serena, V’Resort Vỉnh Tiển, nha̒ ha̒ng Bếp Mươ̒ng… da̒ kỉ biên bán mân HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim. Ha̒ng tlăm mo̭l tiêw zu̒ng da̒ dêểnh thawm kwan, muô khẳm ta̭i kướ ha̒ng                                                    Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

Ngươ̒i zoong tlải ngo̱ch wơ̒l Dô̒ng Tâm

(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n

The̒nh kông wiê̠c ruôi “chim la̠c da̒”

(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.

1.790 hô̱ thwát nge̒w nhơ̒ vổn chỉnh xách

(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015