(WBDT) – Ngă̒i 6/12, ta̭i thi̭ chẩn Bo, wiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w nâm baảnh xán fấm thư̭c fấm an twa̒n. Wiḙ̂c khai chương kướ ha̒ng da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Da̭i biếw tính, wiḙ̂n mân dơn vi̭ chú kướ ha̒ng kách băng khai chương kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w va̒ baảnh thư̭c fấm an twa̒n wiḙ̂n Kim Bôi

Dơn vi̭ ản zaw la̒ HTX Chăn ruôi va̒ zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim chwiên xán xwất va̒ kung ửng kác xán fấm dám báw an twa̒n thư̭c fấm thew tiêw chấn VietGAP, kướ ha̒ng la̒ diḙ̂ chí kung kấp kác mă̭t ha̒ng nông xán, thư̭c fấm nă̒m tloong chuô̭i nông xán zả tli̭ kuố tính nhơ xâwhửw kơ Lương Xơn, bưới dó Tân La̭c. Dă̭c biḙ̂t kỏ xán fấm thi̭t kủi mân kác xán fấm chể biển bớ thi̭t nhơ xúc xích, zo̒, chá zo chỉnh HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim xán xwất, xơ chể, kấp dôông, báw kwán dáp ửng chất lươ̭ng ATTP

Dôô̒ng thơ̒i ni la̒ mô hi̒nh xán xwất – tiêw thṷ thư̭c fấn an twa̒n theo chuô̭i liên kết, chwi xwất nguô̒n kốc ro̭ ra̒ng vi̒ mṷc dích zoong la̭i khức khwé cho kác za di̒nh Viḙ̂t. Ta̭i lḙ̂ khai chương, nhê̒w dơn vi̭ nha̒ ha̒ng, khéch xa̭n tloong mân wa̒i wiḙ̂n nhơ Xuổi Khwảng Kim Bôi, Serena, V’Resort Vỉnh Tiển, nha̒ ha̒ng Bếp Mươ̒ng… da̒ kỉ biên bán mân HTX Chăn ruôi va̒ Zi̭ch vṷ tôống hơ̭p Hơ̭p Kim. Ha̒ng tlăm mo̭l tiêw zu̒ng da̒ dêểnh thawm kwan, muô khẳm ta̭i kướ ha̒ng                                                    Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Wiḙ̂n Tân La̭c fát chiến xán xwất thew chuô̭i liên kết

(HBDT) – Nga̒NH nôông ngiḙ̂p wiḙ̂n Tân La̭c ko̒n manh mủn, xán xwất thew kiếw chiê̒n thôổng, vỉ thiể liên kết tloong xán xwất la̒ hưởng di dủng, ản khwiển khích thew mô hi̒nh chuô̭i liên kết xán xwất. Tloong mô hi̒nh ni̒, zwanh ngiḙ̂p doỏng vai tlo̒ nha̒ dâ̒w tư, ngươ̒i tố chức xán xwất, ửng zṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t va̒ vai tlo̒ dám báw thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Nôông zân nhâ̭n khwản thew di̭nh mức chi fỉ, ản hổ chơ̭ môô̭ch fâ̒n chi fỉ xâi zư̭ng kơ bán ban dâ̒w, chi fải law dôô̭ng va̒ xán xwất tlêênh dâwt kuố mêê̒nh.

Nơng kaw hiḙ̂w kwá kwản lỉ kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông

(HBDT) – “Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT) da̒ ngiêm túc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05”/CT-UBND ngă̒i 8/3/2017 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ dâ̒w tư xâi zư̭ng bớ nguô̒n dâ̒w tư kôông tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan cho thẩi kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông zo Xớ ZTVT la̒ chú dâ̒w tư dê̒w ản thư̭c hiḙ̂n thew dủng kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, dám báw tiển dô̭, chât lươ̭ng thi kôông tốt, dôô̒ng thơ̒i ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng nơ̭ doo̭ng xâi zư̭ng kơ bán, kác zư̭ ản dê̒w fát hwi hiḙ̂w kwá tốt” – dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hâ̭w, Fỏ zảm dôốc xớ ZTVT cho mắt.

Mai Châw kỏ nhê̒w zái fáp thúc dấi zu li̭ch fát chiến

(HBDT) – La̒ vu̒ng tlảng kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n năm kwa wiḙ̂n Mai Châw kỏ nhê̒w zía fáp dớ fát chiến zu li̭ch, nhă̒m khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l ta̒i ngwiên zu li̭ch, kóp fâ̒n ta̭w zư̭ng bô̭ mă̭t NTM, kái thiḙ̂n va̒ nơ̒n kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân.

Dôô̭ng lư̭c dớ thwát nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Khâw 5 năm chiến khai chương chi̒nh tỉn zṷng cho wăl hô̭ kâ̭n nge̒w thew Kwiết di̭nh xổ 15/2013 da̒ kỏ hơn 17 ngi̒n hô̭ kâ̭n nge̒w ản wăl vổn ưw da̭i dớ fát chiến xán xwất, kinh zwanh, dỏ la̒ nê̒n táng kwan tloo̭ng kóp fâ̒n ha̭n chể ti̒nh tla̭ng tải nge̒w, báw dám an xinh xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Chương chi̒nh tỉn zṷng hô̭ kâ̭n nge̒w da̒ ta̭w dôô̭ng lư̭c cho kác hô̭ kâ̭n nge̒w fát chiến kinh tể nơng kaw dơ̒i khôổng za di̒nh va̒ zám nge̒w bê̒n vưng.

Xa̭ Zân Hwa̒ - Lả kơ̒ dâ̒w tloong foong tla̒w thi duô iêw nước

(HBDT) – Dâ̒w khảng 6, tâ̒n tôi wê̒l tham xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) – dơn vi̭ vinh zư̭ ản tă̭ng kơ̒ thi duô kuố Thú tưởng Chỉnh fú vi̒ kỏ nhửng tha̒nh tích xwất xắc tloong fát chiến KT-XH, dám báw AN-QP. Tlước mă̭t tâ̒n tôi la̒ hḙ̂ thôổng kơ xớ ha̭ thơ̒ng, zaw thôông nô̭i dôô̒ng... ản xâi zư̭ng, kái ta̭w, xướ chươ̭ khang chang... ta̭w rêênh ziḙ̂n ma̭w mởi kuố diḙ̂ fương. Kết kwá ni̒ la̒ "tlải ngo̭ch” bu̒ dắp cho nhửng vươ̭t khỏ kuố kản bô̭, nhân zân tloong xa̭.

Kôông ti kố fâ̒n thương ma̭i Za̭ Hơ̭p khắng di̭nh vi̭ thể tlêênh thương tlươ̒ng

(HBDT) – Tlái kwa hơn 8 năm xâi zư̭ng va̒ fát chiến, Kôông ti CPTM Za̭ Hơ̭p ó ngư̒ng hwa̒n thiḙ̂n bô̭ mẳi kán lỉ tlêênh 80 law dôô̭ng, kản bô̭, kỉ xư, chwiên za, kôông nhân viên law dôô̭ng kỏ kiển thức chwiên xâw, zâ̒w kinh ngiḙ̂m, da̒ va̒ dang khắng di̭nh vi̭ thể kuố mêê̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n PF Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi chung.