Thew dẻnh zả kuố Ban Kwán lỉ kác khu kông ngiḙ̂p (KCN) tính, nawm 2017 gi nhâ̭n xư̭ fát chiến ốn di̭n kuố kác zwanh ngiḙ̂p tloong KCN. Zư̭ bảw khá thi, nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kỏ wa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kác chí tiêw wơ̒l zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, chấp ha̒nh tốt kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, doỏng kóp tích kư̭c baw chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diệ fương.


Kông ti Esquel Viḙ̂t Nam la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá ta̭i KCN Lương Xơn, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho 4.000 law dôô̭ng tăng 1.000 law dôô̭ng xo mân năm 2016. Ánh: LC

Kông ti Esquel Viḙ̂T Nam la̒ diến hi̒nh zái kwiết wiḙ̂c la̒, chăm lo dơ̒i khôổng ngươ̒i law dôô̭ng kuố tính. Chỉnh thức di baw hwa̭t dôô̭ng bớ dâ̒w nawm 2013, Kông ti luôn tâ̭p tlung dâ̒w tư kông ngḙ̂, áp zṷng kác kwi chi̒nh xán xwất thân thiḙ̂n kơ̒ng môi tlươ̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất va̒ kỏ xư̭ fát chiến ốn di̭nh, nhất la̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho ngươ̒i law dôô̭ng. Năm 2017 Kông ti TNHH Esquel Viḙ̂t Nam ta̭w ản xư̭ fát chiến kả "ẩn tươ̭ng”. Năm 2017, Kông ti da̒ tăng thêm 50.000 xán fấm, tăng 30% xo mân năm 2016. Dổi tác khéch ha̒ng tăng lêênh bớ 15 lêênh 19 khéch ha̒ng. Zwanh thu i tăng thêm 30%. Law dôô̭ng tăng thêm 1.000 mo̭l, nơng tôống xổ law dôô̭ng kuố Kông ti da̭t hơn 4.000 ngươ̒i, la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w ta̭i KCN Lương Xơn

Kông ti TNHH Doosung Tech Viḙ̂t Nam 100% vổn Ha̒n Kuốc, la̒ zwanh ngiḙ̂p fṷ chơ̭, xán xwất, lắp ráp linh kiḙ̂n diḙ̂n tứ cho Samsung, tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản khwáng 200 tí dôô̒ng. Kong ti hwa̭t dôô̭ng da̭t nhửng kết kwá khá kwan khi dâ̒w tư baw KCN Lương Xơn. Kác dơn ha̒ng tiếp tṷc ản zwi chi̒ ốn di̭nh. Xổ lươ̭ng law dôô̭ng tăng mḙnh bướ 600 ngươ̒i lêênh 1.700 ngươ̒i. Dêểnh hết khảng 11, Kông ti da̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kể kwa̭ch, thư̭c hiḙ̂n zwanh thu 115/98,9 tliḙ̂w USD, tăng 5% xo mân năm tlước. Kông ti la̒ mô̭ch tloong xổ zwanh ngiḙ̂p chấp ha̒nh ngiêm túc kác kwi dinh fáp lwâ̭t dối mân ngươ̒i law dôô̭ng ản Thanh tla Xớ LĐ-TB&XH dê̒ ngi̭ BQL kác KCN khen thướng dô̭t xwất vi̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh dổi mân ngươ̒i law dôô̭ng

Kông ti Almine Viḙ̂t Nam da̒ chỉnh thức hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá khâw mô̭ch năm, zwanh thu tăng bớ 15-20% zwi chi̒ thu nhâ̭p kaw cho ngươ̒i law dôô̭ng. Nhê̒w zwanh ngiḙ̂p KCN i kỏ nhửng hwa̭t nhửng hwa̭t dôô̭ng khả ốn di̭nh ta̭i Viḙ̂t Nam nhơ kác kông ti: HNT ViNa, Nissin Manufatungring Viḙ̂t Nam; Seyong INC, Midori Apparel Viḙ̂t Nam ta̭i KCN Lương Xơn; kác Kông ti TNHH ngiên kửw kỉ thwâ̭t R.Sankon dâ̒w tư ta̭i KCN bơ̒ tlải khôông Da̒... dang kóp fân dảng kế baw zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, nô̭p ngân xách Nha̒ nước kuố tính.

Hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nawm 2017 da̒ kỏ nhửng tỉn hiḙ̂w bui khi nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kwna tâm, ngiên kửw chiến khai kác zư̭ ản dâ̒w tư ta̭i kác KCN. Riêng KCN Mông Hwả da̒ thu hút thêm 4 zư̭ ản dâ̒w tư với tôống xổ vổn 40 tí dô̒ng gô̒m Zư̭ ản ép rác tlải kâl

Tí dôô̒ng. Zư̭ ản xán xwất vản ép 150 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất thiết bi̭ i tể 100 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất fân bỏn 25 tí dô̒ng

Dêểnh ni kác KCN tloong tính kỏ 72 zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư, tloong rỉ kỏ 22 zư̭ ản dâ̒w tư tlư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống vổn dăng kỉ 438 tliḙ̂w USD mân 50 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước kỏ vổn dăng kỉ 7.581,3 tí dô̒ng; kỏ 45 zư̭ ản da̒ di baw hwa̭t dô̭ng xánw xwất kinh zwanh, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 16,230 mo̭l, tloong rỉ khânh 90% la̒ law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Zư̭ bảw khá thi, nawm 2017, kác chí tiêw kể hwa̭ch fát chiến KCN hwa̒n tha̒nh, tloong dỏ, 2 chí tiêw wơ̒l thu hút zư̭ ản mân zái kwiết wiḙ̂c la̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức. UBND tính chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN, kái kách ha̒nh chỉnh, ta̭w thwâ̭n lơ̭i nhất cho kác zư̭ ản khởm di baw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, doỏng kóp tích kư̭c baw zái kwiểt wiḙ̂c la̒, ngân xách Nha̒ nước mân chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể kuố diḙ̂ fương.

LC


KÁC TIN KHÁC


Wiḙ̂n Kim Bôi wi dôô̭ng nguô̒n lư̭c zám nge̒w bê̒n vưng

WBDT) - năm 2017, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố wiḙ̂n Kim Bôi chiểm tlêênh 25%. Năm năi, wiḙ̂n da̭ch mṷc tiêw zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n tlêênh 20%. Dớ thư̭c hiḙ̂n ản mṷc tiêw da̭ch tha, ngăi bớ dâ̒w năm, Ban chí da̭w (BCD) zám nge̒w wiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng kể wa̭ch, kác văn bán hưởng zâ̭n chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản zám nge̒w dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn.

Wiḙ̂n Da̒ Bắc fát chiến 1.125 lôô̒ng kả

(WBDT) – Tâ̭n zṷng lơ̭i thể khă̭n kỏ kuố diḙ̂ fương kỏ tlêênh 6.000 ha mă̭t dác ớ kác xa̭ ven hô̒ khôông Da̒, tloong nhưngx năm khânh ni, ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ dâ̒w tư kuố mô̭ch xổ chương chi̒nh, zư̭ ản, cho rêênh ngê̒ ruôi kả lôô̒ng kuố wiḙ̂ Da̒ Bắc da̒ fát chiến ká wơ̒l xổ lươ̭ng, chúng lo̭i va̒ chất lươ̭ng xán fấm.

Kiếm tla kác zư̭ ản liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ ta̭i wiḙ̂n Mai Châw

(WBDT) – Ngă̒I 16/6, do̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNN da̒ la̒ wiḙ̂c mân UBND wiḙ̂n Mai Châw kiếm tka tiển dô̭, kết kwá thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n.

Thu ngân xách Nha̒ nước ước da̭t 502 tí dôô̒ng

(WBDT) – Năm 2018 tính ha da̭ch mṷc tiêw thu ngân xách Nha nước 3.325 tí dôô̒ng. Tloong khảng 2, thu ngân xách Nha̒ nước tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 215 tí dôô̒ng. Lwi̭ kể 2 khảng dâ̒w năm ước da̭t 501,7 tí dôô̒ng, bă̒ng 18% zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ 15% chí tiêw Ngi̭ kwiết HĐND tính; thu xwất, nhâ̭p khấw da̭t 7,5 tí dôô̒ng

Tlớ the̒nh tliḙ̂w fủ nhơ̒ ruôi kủi rư̒ng

(WBDT) - Tloong khi̒ zả thi̭t tlêênh thi̭ tlươ̒ng zám khu, dâ̒w tha bấp bêênh la̒ cho nhê̒w hô̭ nôông zân lo lẳng thi̒ nhửng kon kủi rư̒ng kuố eenh Bu̒i Văn Thwâ̭n, xỏm Kwê Xṷ, xa̭ Kaw Răm (Lương Xơn) vẩn xwất chuô̒ng dê̒w dă̭n. Chă̒ng nhửng ó thuổng zả, mô hi̒nh ruôi kủi rư̒ng zoong la̭i cho eenh Thwâ̭n thu nhâ̭p bớ 500 – 600 tliḙ̂w dôô̒ng/năm

Wiḙ̂n La̭c Thwí thu hút dâ̒w tư baw chăn ruôi an twa̒n

(WBDT) – Wa̒i ha̒ng tlăm tla̭i chăn ruôi za di̒nh, wiḙ̂n La̭c Thwí hiḙ̂n dửng dâ̒w tính vởi 18 tlang tla̭i chăn ruôi da̭t tiêw chỉ ản kấp zẩi chửng nhâ̭n. Kác tlang tla̭i dê̒w tố chức xăn xwất, chăn ruôi thew hưởng an twa̒n zi̭ch bêḙ̂nh, an twa̒n thư̭c fấm. Kết kwá tlêênh kỏ xư̭ doỏng kóp kwan tloo̭ng kuố wiêch thu hút kác tố chức, kả nhân dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c chăn ruôi tlêênh diḙ̂ ba̒n.