Thew dẻnh zả kuố Ban Kwán lỉ kác khu kông ngiḙ̂p (KCN) tính, nawm 2017 gi nhâ̭n xư̭ fát chiến ốn di̭n kuố kác zwanh ngiḙ̂p tloong KCN. Zư̭ bảw khá thi, nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kỏ wa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kác chí tiêw wơ̒l zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, chấp ha̒nh tốt kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, doỏng kóp tích kư̭c baw chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diệ fương.


Kông ti Esquel Viḙ̂t Nam la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá ta̭i KCN Lương Xơn, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho 4.000 law dôô̭ng tăng 1.000 law dôô̭ng xo mân năm 2016. Ánh: LC

Kông ti Esquel Viḙ̂T Nam la̒ diến hi̒nh zái kwiết wiḙ̂c la̒, chăm lo dơ̒i khôổng ngươ̒i law dôô̭ng kuố tính. Chỉnh thức di baw hwa̭t dôô̭ng bớ dâ̒w nawm 2013, Kông ti luôn tâ̭p tlung dâ̒w tư kông ngḙ̂, áp zṷng kác kwi chi̒nh xán xwất thân thiḙ̂n kơ̒ng môi tlươ̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất va̒ kỏ xư̭ fát chiến ốn di̭nh, nhất la̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho ngươ̒i law dôô̭ng. Năm 2017 Kông ti TNHH Esquel Viḙ̂t Nam ta̭w ản xư̭ fát chiến kả "ẩn tươ̭ng”. Năm 2017, Kông ti da̒ tăng thêm 50.000 xán fấm, tăng 30% xo mân năm 2016. Dổi tác khéch ha̒ng tăng lêênh bớ 15 lêênh 19 khéch ha̒ng. Zwanh thu i tăng thêm 30%. Law dôô̭ng tăng thêm 1.000 mo̭l, nơng tôống xổ law dôô̭ng kuố Kông ti da̭t hơn 4.000 ngươ̒i, la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w ta̭i KCN Lương Xơn

Kông ti TNHH Doosung Tech Viḙ̂t Nam 100% vổn Ha̒n Kuốc, la̒ zwanh ngiḙ̂p fṷ chơ̭, xán xwất, lắp ráp linh kiḙ̂n diḙ̂n tứ cho Samsung, tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản khwáng 200 tí dôô̒ng. Kong ti hwa̭t dôô̭ng da̭t nhửng kết kwá khá kwan khi dâ̒w tư baw KCN Lương Xơn. Kác dơn ha̒ng tiếp tṷc ản zwi chi̒ ốn di̭nh. Xổ lươ̭ng law dôô̭ng tăng mḙnh bướ 600 ngươ̒i lêênh 1.700 ngươ̒i. Dêểnh hết khảng 11, Kông ti da̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kể kwa̭ch, thư̭c hiḙ̂n zwanh thu 115/98,9 tliḙ̂w USD, tăng 5% xo mân năm tlước. Kông ti la̒ mô̭ch tloong xổ zwanh ngiḙ̂p chấp ha̒nh ngiêm túc kác kwi dinh fáp lwâ̭t dối mân ngươ̒i law dôô̭ng ản Thanh tla Xớ LĐ-TB&XH dê̒ ngi̭ BQL kác KCN khen thướng dô̭t xwất vi̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh dổi mân ngươ̒i law dôô̭ng

Kông ti Almine Viḙ̂t Nam da̒ chỉnh thức hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá khâw mô̭ch năm, zwanh thu tăng bớ 15-20% zwi chi̒ thu nhâ̭p kaw cho ngươ̒i law dôô̭ng. Nhê̒w zwanh ngiḙ̂p KCN i kỏ nhửng hwa̭t nhửng hwa̭t dôô̭ng khả ốn di̭nh ta̭i Viḙ̂t Nam nhơ kác kông ti: HNT ViNa, Nissin Manufatungring Viḙ̂t Nam; Seyong INC, Midori Apparel Viḙ̂t Nam ta̭i KCN Lương Xơn; kác Kông ti TNHH ngiên kửw kỉ thwâ̭t R.Sankon dâ̒w tư ta̭i KCN bơ̒ tlải khôông Da̒... dang kóp fân dảng kế baw zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, nô̭p ngân xách Nha̒ nước kuố tính.

Hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nawm 2017 da̒ kỏ nhửng tỉn hiḙ̂w bui khi nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kwna tâm, ngiên kửw chiến khai kác zư̭ ản dâ̒w tư ta̭i kác KCN. Riêng KCN Mông Hwả da̒ thu hút thêm 4 zư̭ ản dâ̒w tư với tôống xổ vổn 40 tí dô̒ng gô̒m Zư̭ ản ép rác tlải kâl

Tí dôô̒ng. Zư̭ ản xán xwất vản ép 150 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất thiết bi̭ i tể 100 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất fân bỏn 25 tí dô̒ng

Dêểnh ni kác KCN tloong tính kỏ 72 zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư, tloong rỉ kỏ 22 zư̭ ản dâ̒w tư tlư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống vổn dăng kỉ 438 tliḙ̂w USD mân 50 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước kỏ vổn dăng kỉ 7.581,3 tí dô̒ng; kỏ 45 zư̭ ản da̒ di baw hwa̭t dô̭ng xánw xwất kinh zwanh, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 16,230 mo̭l, tloong rỉ khânh 90% la̒ law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Zư̭ bảw khá thi, nawm 2017, kác chí tiêw kể hwa̭ch fát chiến KCN hwa̒n tha̒nh, tloong dỏ, 2 chí tiêw wơ̒l thu hút zư̭ ản mân zái kwiết wiḙ̂c la̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức. UBND tính chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN, kái kách ha̒nh chỉnh, ta̭w thwâ̭n lơ̭i nhất cho kác zư̭ ản khởm di baw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, doỏng kóp tích kư̭c baw zái kwiểt wiḙ̂c la̒, ngân xách Nha̒ nước mân chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể kuố diḙ̂ fương.

LC


KÁC TIN KHÁC


Wiḙ̂n Tân La̭c fát chiến xán xwất thew chuô̭i liên kết

(HBDT) – Nga̒NH nôông ngiḙ̂p wiḙ̂n Tân La̭c ko̒n manh mủn, xán xwất thew kiếw chiê̒n thôổng, vỉ thiể liên kết tloong xán xwất la̒ hưởng di dủng, ản khwiển khích thew mô hi̒nh chuô̭i liên kết xán xwất. Tloong mô hi̒nh ni̒, zwanh ngiḙ̂p doỏng vai tlo̒ nha̒ dâ̒w tư, ngươ̒i tố chức xán xwất, ửng zṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t va̒ vai tlo̒ dám báw thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Nôông zân nhâ̭n khwản thew di̭nh mức chi fỉ, ản hổ chơ̭ môô̭ch fâ̒n chi fỉ xâi zư̭ng kơ bán ban dâ̒w, chi fải law dôô̭ng va̒ xán xwất tlêênh dâwt kuố mêê̒nh.

Nơng kaw hiḙ̂w kwá kwản lỉ kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông

(HBDT) – “Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT) da̒ ngiêm túc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05”/CT-UBND ngă̒i 8/3/2017 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ dâ̒w tư xâi zư̭ng bớ nguô̒n dâ̒w tư kôông tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan cho thẩi kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông zo Xớ ZTVT la̒ chú dâ̒w tư dê̒w ản thư̭c hiḙ̂n thew dủng kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, dám báw tiển dô̭, chât lươ̭ng thi kôông tốt, dôô̒ng thơ̒i ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng nơ̭ doo̭ng xâi zư̭ng kơ bán, kác zư̭ ản dê̒w fát hwi hiḙ̂w kwá tốt” – dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hâ̭w, Fỏ zảm dôốc xớ ZTVT cho mắt.

Mai Châw kỏ nhê̒w zái fáp thúc dấi zu li̭ch fát chiến

(HBDT) – La̒ vu̒ng tlảng kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n năm kwa wiḙ̂n Mai Châw kỏ nhê̒w zía fáp dớ fát chiến zu li̭ch, nhă̒m khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l ta̒i ngwiên zu li̭ch, kóp fâ̒n ta̭w zư̭ng bô̭ mă̭t NTM, kái thiḙ̂n va̒ nơ̒n kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân.

Dôô̭ng lư̭c dớ thwát nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Khâw 5 năm chiến khai chương chi̒nh tỉn zṷng cho wăl hô̭ kâ̭n nge̒w thew Kwiết di̭nh xổ 15/2013 da̒ kỏ hơn 17 ngi̒n hô̭ kâ̭n nge̒w ản wăl vổn ưw da̭i dớ fát chiến xán xwất, kinh zwanh, dỏ la̒ nê̒n táng kwan tloo̭ng kóp fâ̒n ha̭n chể ti̒nh tla̭ng tải nge̒w, báw dám an xinh xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Chương chi̒nh tỉn zṷng hô̭ kâ̭n nge̒w da̒ ta̭w dôô̭ng lư̭c cho kác hô̭ kâ̭n nge̒w fát chiến kinh tể nơng kaw dơ̒i khôổng za di̒nh va̒ zám nge̒w bê̒n vưng.

Xa̭ Zân Hwa̒ - Lả kơ̒ dâ̒w tloong foong tla̒w thi duô iêw nước

(HBDT) – Dâ̒w khảng 6, tâ̒n tôi wê̒l tham xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) – dơn vi̭ vinh zư̭ ản tă̭ng kơ̒ thi duô kuố Thú tưởng Chỉnh fú vi̒ kỏ nhửng tha̒nh tích xwất xắc tloong fát chiến KT-XH, dám báw AN-QP. Tlước mă̭t tâ̒n tôi la̒ hḙ̂ thôổng kơ xớ ha̭ thơ̒ng, zaw thôông nô̭i dôô̒ng... ản xâi zư̭ng, kái ta̭w, xướ chươ̭ khang chang... ta̭w rêênh ziḙ̂n ma̭w mởi kuố diḙ̂ fương. Kết kwá ni̒ la̒ "tlải ngo̭ch” bu̒ dắp cho nhửng vươ̭t khỏ kuố kản bô̭, nhân zân tloong xa̭.

Kôông ti kố fâ̒n thương ma̭i Za̭ Hơ̭p khắng di̭nh vi̭ thể tlêênh thương tlươ̒ng

(HBDT) – Tlái kwa hơn 8 năm xâi zư̭ng va̒ fát chiến, Kôông ti CPTM Za̭ Hơ̭p ó ngư̒ng hwa̒n thiḙ̂n bô̭ mẳi kán lỉ tlêênh 80 law dôô̭ng, kản bô̭, kỉ xư, chwiên za, kôông nhân viên law dôô̭ng kỏ kiển thức chwiên xâw, zâ̒w kinh ngiḙ̂m, da̒ va̒ dang khắng di̭nh vi̭ thể kuố mêê̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n PF Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi chung.