Thew dẻnh zả kuố Ban Kwán lỉ kác khu kông ngiḙ̂p (KCN) tính, nawm 2017 gi nhâ̭n xư̭ fát chiến ốn di̭n kuố kác zwanh ngiḙ̂p tloong KCN. Zư̭ bảw khá thi, nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kỏ wa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kác chí tiêw wơ̒l zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, chấp ha̒nh tốt kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, doỏng kóp tích kư̭c baw chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diệ fương.


Kông ti Esquel Viḙ̂t Nam la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá ta̭i KCN Lương Xơn, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho 4.000 law dôô̭ng tăng 1.000 law dôô̭ng xo mân năm 2016. Ánh: LC

Kông ti Esquel Viḙ̂T Nam la̒ diến hi̒nh zái kwiết wiḙ̂c la̒, chăm lo dơ̒i khôổng ngươ̒i law dôô̭ng kuố tính. Chỉnh thức di baw hwa̭t dôô̭ng bớ dâ̒w nawm 2013, Kông ti luôn tâ̭p tlung dâ̒w tư kông ngḙ̂, áp zṷng kác kwi chi̒nh xán xwất thân thiḙ̂n kơ̒ng môi tlươ̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất va̒ kỏ xư̭ fát chiến ốn di̭nh, nhất la̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho ngươ̒i law dôô̭ng. Năm 2017 Kông ti TNHH Esquel Viḙ̂t Nam ta̭w ản xư̭ fát chiến kả "ẩn tươ̭ng”. Năm 2017, Kông ti da̒ tăng thêm 50.000 xán fấm, tăng 30% xo mân năm 2016. Dổi tác khéch ha̒ng tăng lêênh bớ 15 lêênh 19 khéch ha̒ng. Zwanh thu i tăng thêm 30%. Law dôô̭ng tăng thêm 1.000 mo̭l, nơng tôống xổ law dôô̭ng kuố Kông ti da̭t hơn 4.000 ngươ̒i, la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w ta̭i KCN Lương Xơn

Kông ti TNHH Doosung Tech Viḙ̂t Nam 100% vổn Ha̒n Kuốc, la̒ zwanh ngiḙ̂p fṷ chơ̭, xán xwất, lắp ráp linh kiḙ̂n diḙ̂n tứ cho Samsung, tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản khwáng 200 tí dôô̒ng. Kong ti hwa̭t dôô̭ng da̭t nhửng kết kwá khá kwan khi dâ̒w tư baw KCN Lương Xơn. Kác dơn ha̒ng tiếp tṷc ản zwi chi̒ ốn di̭nh. Xổ lươ̭ng law dôô̭ng tăng mḙnh bướ 600 ngươ̒i lêênh 1.700 ngươ̒i. Dêểnh hết khảng 11, Kông ti da̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kể kwa̭ch, thư̭c hiḙ̂n zwanh thu 115/98,9 tliḙ̂w USD, tăng 5% xo mân năm tlước. Kông ti la̒ mô̭ch tloong xổ zwanh ngiḙ̂p chấp ha̒nh ngiêm túc kác kwi dinh fáp lwâ̭t dối mân ngươ̒i law dôô̭ng ản Thanh tla Xớ LĐ-TB&XH dê̒ ngi̭ BQL kác KCN khen thướng dô̭t xwất vi̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh dổi mân ngươ̒i law dôô̭ng

Kông ti Almine Viḙ̂t Nam da̒ chỉnh thức hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá khâw mô̭ch năm, zwanh thu tăng bớ 15-20% zwi chi̒ thu nhâ̭p kaw cho ngươ̒i law dôô̭ng. Nhê̒w zwanh ngiḙ̂p KCN i kỏ nhửng hwa̭t nhửng hwa̭t dôô̭ng khả ốn di̭nh ta̭i Viḙ̂t Nam nhơ kác kông ti: HNT ViNa, Nissin Manufatungring Viḙ̂t Nam; Seyong INC, Midori Apparel Viḙ̂t Nam ta̭i KCN Lương Xơn; kác Kông ti TNHH ngiên kửw kỉ thwâ̭t R.Sankon dâ̒w tư ta̭i KCN bơ̒ tlải khôông Da̒... dang kóp fân dảng kế baw zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, nô̭p ngân xách Nha̒ nước kuố tính.

Hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nawm 2017 da̒ kỏ nhửng tỉn hiḙ̂w bui khi nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kwna tâm, ngiên kửw chiến khai kác zư̭ ản dâ̒w tư ta̭i kác KCN. Riêng KCN Mông Hwả da̒ thu hút thêm 4 zư̭ ản dâ̒w tư với tôống xổ vổn 40 tí dô̒ng gô̒m Zư̭ ản ép rác tlải kâl

Tí dôô̒ng. Zư̭ ản xán xwất vản ép 150 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất thiết bi̭ i tể 100 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất fân bỏn 25 tí dô̒ng

Dêểnh ni kác KCN tloong tính kỏ 72 zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư, tloong rỉ kỏ 22 zư̭ ản dâ̒w tư tlư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống vổn dăng kỉ 438 tliḙ̂w USD mân 50 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước kỏ vổn dăng kỉ 7.581,3 tí dô̒ng; kỏ 45 zư̭ ản da̒ di baw hwa̭t dô̭ng xánw xwất kinh zwanh, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 16,230 mo̭l, tloong rỉ khânh 90% la̒ law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Zư̭ bảw khá thi, nawm 2017, kác chí tiêw kể hwa̭ch fát chiến KCN hwa̒n tha̒nh, tloong dỏ, 2 chí tiêw wơ̒l thu hút zư̭ ản mân zái kwiết wiḙ̂c la̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức. UBND tính chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN, kái kách ha̒nh chỉnh, ta̭w thwâ̭n lơ̭i nhất cho kác zư̭ ản khởm di baw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, doỏng kóp tích kư̭c baw zái kwiểt wiḙ̂c la̒, ngân xách Nha̒ nước mân chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể kuố diḙ̂ fương.

LC


KÁC TIN KHÁC


Tố chức tlôông 2 ha dắc VietGAP

(HBDT) – HTX zi̭ch vṷ va̒ fát chiến Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) ản lươ̭ cho̭n tlôông dắc VietGAP thew zư̭ ản liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm dắc an twa̒n kỏ kwi mô 10 ha.

Kô̭ Ngiḙ̂ ngă̒i mởi

(HBDT) – Dêểnh xa̭ Kô̭ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) dâ̒n tôi ó khói la̭ bới xư̭ thăi dối dêểnh la̭ mă̭t khâw 3 năm wê̒l dích NTM. Da̒ng tloong la̒ng, ngo̭ xỏm, kác kôông chi̒nh kôông kôô̭ng ản xâi zư̭ng khang chang, kheḙch dḙp. Kác mô hi̒nh fát chiến xán xwất zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, zúp ngươ̒i zân ớ ni kỏ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Ngê̒ chể tác kâl luô̭, dả kắnh Lâm Xơn

(HBDT) – Dâ̒n tôi kám nhâ̭n xư̭ chiến dối kơ kẩw kinh tể tích kư̭c pớ nôông ngiḙ̂p xang kôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ khi̒ dêểnh thăm la̒ng ngê̒ kâl luô̭ va̒ dả kắnh Lâm Xơn (Lương Xơn) paw dâ̒w khảng 9. La̒ng ngê̒ ro̭c thew Kuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dwa̒n Kết, kách chăng xa chṷ xớ UBND xa̭ Lâm Xơn. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, dả kắnh dḙp, ẩn tươ̭ng ản tlưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất. Kác kơ xớ la̒ ngê̒ hwa̭t dôô̭ng khả rô̭. Nhê̒w kheéch ti pô̭, kheéch tham kwan thi̒m hiếw, ngẳm ngỏ xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ kuố la̒ng. Kác ngḙ̂ nhân lă̒nh ngê̒ miḙ̂t mai la̒ wiḙ̂c xảng ta̭w nhê̒w xán fấm la̭ va̒ dḙp mă̭t.

Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh – dám báw an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Hwa̒, Tlướng foo̒ng Tôống hơ̭p Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Ka̭ ni̒, Kôông ti kỏ 7 dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c gô̒m: Xỉ ngiḙ̂p xâi lắp, kác Xỉ ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh nước xă̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn – Ki̒ Xơn, Tân La̭c - Mai Châw, La̭c Xơn – Iên Thwí, Kaw Fong – Bải Cha̭w, Kim Bôi – La̭c Thwí, kỏ 190 kản bô̭, kôông nhân. Xác di̭nh la̒ dơn vi̭ xán xwất, kinh zwanh, thơ̒i zan kwa Kôông ti khi̒ no̒ i kwan tâm dêểnh kôông tác an twa̒n law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

Kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng hwi dôô̭ng vổn diḙ̂ fương da̭t 14.815 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NHNN tính, tôống nguô̒n vổn kuố kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hết kwi̭ III da̭t khânh 22.450 tí dôô̒ng, tăng 10% xo ku̒ng 31/12/2017. Baw gô̒m, vổn hwi dôô̭ng bớ tố chức kinh tể va̒ kư zân da̭t 14.815 tí dôô̒ng, tăng 1.466 tí dôô̒ng, tương dương 11%, ước thư̭c hiḙ̂n dêểnh 30/9 tăng 12,5% xo pơ̭i kuổi năm 2017, dáp ửng 73,8% tí tloo̭ng vổn dâ̒w tư cho wăl, tloong rỉ vổn hwi dôô̭ng tlêênh 12 khảng chiểm 33% nguô̒n vổn hwi dôô̭ng.

Lương Xơn: Tlaw mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam, Hiḙ̂p hô̭i nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Viḙ̂t nam, nhân Ngă̒i hô̭i Hư̭w kơ Viḙ̂t Nam 2018, khuô̭ng 14/9, Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tố chức tlaw 5 mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n gô̒m: TXN nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Dô̒ng Xương (xa̭ Tha̒nh Lâ̭p), HTX nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Tla̭i Hwa̒ (xa̭ Hơ̭p Hwa̒) va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Gươ̒ (xa̭ Kư Iên)