Thew dẻnh zả kuố Ban Kwán lỉ kác khu kông ngiḙ̂p (KCN) tính, nawm 2017 gi nhâ̭n xư̭ fát chiến ốn di̭n kuố kác zwanh ngiḙ̂p tloong KCN. Zư̭ bảw khá thi, nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kỏ wa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kác chí tiêw wơ̒l zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, chấp ha̒nh tốt kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, doỏng kóp tích kư̭c baw chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diệ fương.


Kông ti Esquel Viḙ̂t Nam la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá ta̭i KCN Lương Xơn, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho 4.000 law dôô̭ng tăng 1.000 law dôô̭ng xo mân năm 2016. Ánh: LC

Kông ti Esquel Viḙ̂T Nam la̒ diến hi̒nh zái kwiết wiḙ̂c la̒, chăm lo dơ̒i khôổng ngươ̒i law dôô̭ng kuố tính. Chỉnh thức di baw hwa̭t dôô̭ng bớ dâ̒w nawm 2013, Kông ti luôn tâ̭p tlung dâ̒w tư kông ngḙ̂, áp zṷng kác kwi chi̒nh xán xwất thân thiḙ̂n kơ̒ng môi tlươ̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất va̒ kỏ xư̭ fát chiến ốn di̭nh, nhất la̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒, thu nhâ̭p cho ngươ̒i law dôô̭ng. Năm 2017 Kông ti TNHH Esquel Viḙ̂t Nam ta̭w ản xư̭ fát chiến kả "ẩn tươ̭ng”. Năm 2017, Kông ti da̒ tăng thêm 50.000 xán fấm, tăng 30% xo mân năm 2016. Dổi tác khéch ha̒ng tăng lêênh bớ 15 lêênh 19 khéch ha̒ng. Zwanh thu i tăng thêm 30%. Law dôô̭ng tăng thêm 1.000 mo̭l, nơng tôống xổ law dôô̭ng kuố Kông ti da̭t hơn 4.000 ngươ̒i, la̒ zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w ta̭i KCN Lương Xơn

Kông ti TNHH Doosung Tech Viḙ̂t Nam 100% vổn Ha̒n Kuốc, la̒ zwanh ngiḙ̂p fṷ chơ̭, xán xwất, lắp ráp linh kiḙ̂n diḙ̂n tứ cho Samsung, tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản khwáng 200 tí dôô̒ng. Kong ti hwa̭t dôô̭ng da̭t nhửng kết kwá khá kwan khi dâ̒w tư baw KCN Lương Xơn. Kác dơn ha̒ng tiếp tṷc ản zwi chi̒ ốn di̭nh. Xổ lươ̭ng law dôô̭ng tăng mḙnh bướ 600 ngươ̒i lêênh 1.700 ngươ̒i. Dêểnh hết khảng 11, Kông ti da̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức kể kwa̭ch, thư̭c hiḙ̂n zwanh thu 115/98,9 tliḙ̂w USD, tăng 5% xo mân năm tlước. Kông ti la̒ mô̭ch tloong xổ zwanh ngiḙ̂p chấp ha̒nh ngiêm túc kác kwi dinh fáp lwâ̭t dối mân ngươ̒i law dôô̭ng ản Thanh tla Xớ LĐ-TB&XH dê̒ ngi̭ BQL kác KCN khen thướng dô̭t xwất vi̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh dổi mân ngươ̒i law dôô̭ng

Kông ti Almine Viḙ̂t Nam da̒ chỉnh thức hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá khâw mô̭ch năm, zwanh thu tăng bớ 15-20% zwi chi̒ thu nhâ̭p kaw cho ngươ̒i law dôô̭ng. Nhê̒w zwanh ngiḙ̂p KCN i kỏ nhửng hwa̭t nhửng hwa̭t dôô̭ng khả ốn di̭nh ta̭i Viḙ̂t Nam nhơ kác kông ti: HNT ViNa, Nissin Manufatungring Viḙ̂t Nam; Seyong INC, Midori Apparel Viḙ̂t Nam ta̭i KCN Lương Xơn; kác Kông ti TNHH ngiên kửw kỉ thwâ̭t R.Sankon dâ̒w tư ta̭i KCN bơ̒ tlải khôông Da̒... dang kóp fân dảng kế baw zwanh thu, zả tli̭ xwất khấw, zái kwiết wiḙ̂c la̒, nô̭p ngân xách Nha̒ nước kuố tính.

Hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh khá kwan kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nawm 2017 da̒ kỏ nhửng tỉn hiḙ̂w bui khi nhê̒w zwanh ngiḙ̂p kwna tâm, ngiên kửw chiến khai kác zư̭ ản dâ̒w tư ta̭i kác KCN. Riêng KCN Mông Hwả da̒ thu hút thêm 4 zư̭ ản dâ̒w tư với tôống xổ vổn 40 tí dô̒ng gô̒m Zư̭ ản ép rác tlải kâl

Tí dôô̒ng. Zư̭ ản xán xwất vản ép 150 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất thiết bi̭ i tể 100 tí dô̒ng, Zư̭ ản xán xwất fân bỏn 25 tí dô̒ng

Dêểnh ni kác KCN tloong tính kỏ 72 zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư, tloong rỉ kỏ 22 zư̭ ản dâ̒w tư tlư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống vổn dăng kỉ 438 tliḙ̂w USD mân 50 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước kỏ vổn dăng kỉ 7.581,3 tí dô̒ng; kỏ 45 zư̭ ản da̒ di baw hwa̭t dô̭ng xánw xwất kinh zwanh, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 16,230 mo̭l, tloong rỉ khânh 90% la̒ law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Zư̭ bảw khá thi, nawm 2017, kác chí tiêw kể hwa̭ch fát chiến KCN hwa̒n tha̒nh, tloong dỏ, 2 chí tiêw wơ̒l thu hút zư̭ ản mân zái kwiết wiḙ̂c la̒ hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức. UBND tính chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng KCN, kái kách ha̒nh chỉnh, ta̭w thwâ̭n lơ̭i nhất cho kác zư̭ ản khởm di baw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, doỏng kóp tích kư̭c baw zái kwiểt wiḙ̂c la̒, ngân xách Nha̒ nước mân chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể kuố diḙ̂ fương.

LC


KÁC TIN KHÁC


“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

Ngươ̒i zoong tlải ngo̱ch wơ̒l Dô̒ng Tâm

(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n

The̒nh kông wiê̠c ruôi “chim la̠c da̒”

(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.

1.790 hô̱ thwát nge̒w nhơ̒ vổn chỉnh xách

(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015