(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.Hô̭i viên nôông zân chi hô̭i Tân Vươ̭ng, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) doỏng kóp kôông law dôô̭ng zúp hô̭i viên hwa̒n kắnh khỏ khăn thu hwă̭ch la̭c. 

Năm 2018, bớ nguô̒n Kwi̭ HCNZ zo T.Ư Hô̭i kấp, Zư̭ ản chăn ruôi tlu vổ bẻw zai dwa̭n 1 ản chiến khai ớ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí), kỏ 17 hô̭ tham za. Kác hô̭i viên ản wăl vổn mua tlu, tâ̭p hwẩn KHKT, hưởng zâ̭n xâi zư̭ng chuô̒ng tla̭i dám báw vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng. Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n, wa̒i nơơng kaw thu nhâ̭p, kác hô̭ tham za kỏ thêm kinh ngiḙ̂m chăm xoóc da̒n vâ̭t ruôi, tâ̭ zṷng khức law dôô̭ng, nguô̒n ngwiên liḙ̂w, tiết kiḙ̂m chi fỉ. Ôông Ngwiḙ̂n Văn Lơ̭i, xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Fủ La̭i cho mắt: Chí bớ 30 tliḙ̂w dôô̒ng wăl vổn Kwi̭ HCNZ za di̒nh tôi dâ̒w tư ruôi 2 kon tlu, xâi zư̭ng chuô̒ng tla̭i, ruôi thew fương fáp chăn thá thư̭ nhiḙ̂n. Chí 1 năm za di̒nh tôi thu la̭i 40 tliḙ̂w dôô̒ng thiê̒n baảnh tlu. Kỏ thêm vổn dớ la̒ ăn, tôi da̒ tlá ản vổn wăl, tiếp tṷc vớ rôô̭ng chuô̒ng tla̭i dớ chăn ruôi tlu kải.

Dôô̒ng chỉ Fa̭m Thi̭ Hiê̒n, Chú ti̭ch HNZ xa̭ Fủ Lai cho mắt: Dêểnh chi̒ ni̒ Kwi̭ HCNZ bước baw zai dwa̒n II, tiếp tṷc cho 10 hô̭ wăl tôống xổ kwi̭ 300 tliḙ̂w dôô̒ng. Kác hô̭ dâ̒w tưchuô̒ng tla̭i, ruôi tlu vổ bẻw dủng kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t da̒ ản chiến zaw.

Khâw nhê̒w năm tee̒nh lâ̭p, Kwi̭ HCNZ kác kấp Hô̭i tloong tính ngă̒i ka̭ng fát chiến. Ka̭ ni̒ tôống nguô̒n kwi̭ da̒ da̭t tlêênh 31,5 tí dôô̒ng, ngân xắch tính kấp 8,2 tí dôô̒ng; ngân xắch hwiḙ̂n khânh 5 tí dôô̒ng, thu bớ kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tlêênh 5,3 tí df. Kcá kấp hô̭i cho wăl 238 zư̭ ản, kỏ 3.252 lươ̭t hô̭ wăl. Kôông tác kiếm tla, zảm xát ản tăng kươ̒ng, nhă̒m dám báw hô̭i viên xứ zṷng vổn wăl dủng mṷc dích, báw twa̒n ản vổn ó bi̭ thất thwát, chiểm zṷng. Ha̒ng năm kác kấp Hô̭i fổi hơ̭p tố chức tlêênh 600 lớp tâ̭p hwẩn chiến zaw KHKT, ngiḙ̂p vṷ kôông tác kwán lỉ nguô̒n vổn cho tlêênh 30.000 kản bô̭, hô̭i viên nôông zân, dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xứ zṷng vổn wăl.

Wa̒i tha HNZ tính kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng Ngân ha̒ng NN&FCNT, Ngân ha̒ng CXXH, Ngân ha̒ng Bưw diḙ̂n Liên Viḙ̂t dớ thư̭c hiḙ̂n wí thác tư̒ng fâ̒n tloong kwi chi̒nh cho wăl vổn đổi vởi hô̭ nôông zân nỏi chung, hô̭ nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xắch khác nỏi riêng. Kwa rỉ zúp ha̒ng ngi̒n lươ̭t hô̭ nôông zân tiếp kâ̭n nguô̒n vổn tỉn zṷng fṷc vṷ fát chiến xán xwất mối năm. Ka̭i ni̒ kác kấp hô̭i kwán lỉ 1.687 tố wăl vổn cho 59.935 hô̭, tôống zư̭ nơ̭ 3.258 tí dôô̒ng.

Bớ nguô̒n Kwi̭ HCNZ, hô̭i viên nôông zân kác diḙ̂ fương kỏ thêm vổn dớ fát chiến xán xwất, ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh, nơơng kaw thu nhâ̭p. Nhê̒w mô hi̒nh da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá, ản deẻnh zả kaw nhơ: tl bưới Ziḙ̂n ớ thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí), chăm xoóc kam, bưới xa̭ Fủ Tha̒nh, chăn ruôi bo̒ xinh xán xa̭ Thôổng Nhất (La̭c Thwí)...

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Hái Thương, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i NZ tính cho mắt: Bớ nguô̒n wăl Kwi̭ HCNZ hô̭i viên nôông zân kỏ thêm diếm tươ̭ dớ xâi zư̭ng, fát chiến kinh tể. Mă̭c zu̒ chươ dáp ửng dâ̒i dú iêw kâ̒w cho cho hô̭i viên nôông zân ớ kơ xớ, ha̭n chể ti̒nh tla̭ng cho wăl nă̭ng la̭i. 


Thu Hă̒ng

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c: Chiến voo̭ng bớ mô hi̒nh tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh

(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.