(WBDT) - Da̒ kwả tlươ, mu̠ tôi ti̒m dêểnh nha̒ ông Châ̒n Xwân Vu ớ xỏm Tiê̒n Vong, xa̠ Mai Ha̠ (Mai Châw). Khác mân lâ̠n kuố tôi la̒ kăn nha̒ khang chang, rô̠ng ra̠i. Tlước kướ nha̒ kỏ wâ̒n kâl, dâ̒m kả ớ khươ xỏm nge̒w.


Zoong dâ̒n tôi di thăm kơ ngơi kuố mê̒nh, ông Vu chiê xeé: Ni la̒ the̒nh kwá nhê̒w năm law dô̠ng vất vá kuố ông ba̒ tôi. Với nhửng ngươ̒i bi̒nh thươ̒ng he̒ mo̠l wiê̠c thwâ̠n lơ̠i hơn, mê la̒ thương binh nhơ tôi ni vái kổ gẳng nhê̒w. Dớ tleẻnh kẳi thúi tloong la̒ kinh tể, za di̒nh tôi da za̠ng hi̒nh thức kinh zwanh. Wa̒i la̒ nge̠ch bê tông, zi̠ch vu̠ chớ vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng, tôi rwôi kủi kải, rwôi kả dă̠c xán zâ̒m xeenh.


ng n xwất nge̠ch bê tông kuố za di̒nh ông Châ̒n Xwân Vu xóm Tiê̒n Vong, x Mai H (Mai Châw) ta̠w wiê̠c ln di̠nh cho 7 law dô̠ngdiê̠vương, thu nhâ̠p bnh quâ̒n bớ 4 - 5 tliê̠w dô̒ng/ngươ̒i /khảng.

Năm 1971 khi la̒ zảw viên ră̠i kấp II ông Vu xung vong di bô̠ dô̠i báw vê̠ Tố kuốc. Khâw khi tham za chiển dẩw ta̠i Thươ̒ Thiên Wể ản hơn 1 năm ông bi̠ thương, tí lê̠ thương tâ̠t 4/4 va̒ zám khức khwé zo bi̠ nhiê̠m chất dô̠c wả ho̠c dioxin 30%. Tlớ wơ̒l kwê hương tloong nhửng năm khảng thơ̒i ki̒ baw kấp, za di̒nh ông i nhơ baw za di̒nh khác ớ Mai Ha̠ khôổng bă̒ng ngê̒ nông ngiê̠p chú iểw la̒ kẩl lo̠, tlôông mâ̒w va̒ vu̠ kấp zảw viên ít ói. Năm 2004 khâw khi ngí ră̠i ho̠c ông ma̠nh za̠n wăl thiê̒n kuố vươ̒ng ba̠n muô xee kông nông la̒ zi̠ch vu̠ chớ ha̒ng cho ba̒ kon. Khi̒ rỉ ká xa̠ chí kỏ va̒i chiếc xee kông nông. Nhê̒w ngươ̒i cho ră̒ng zân mê̒nh nge̒w, ít mo̠l vâ̠n chiến ha̒ng wả cho rêênh muô kông nông ó kỏ wiê̠c la̒. Khâw mô̠ch thơ̒i zan, nhu kâ̒w xâi zư̠ng vâ̠n chiến ha̒ng wả kuố ba̒ kon ngă̒i ka̠ng nhê̒w. Năm 2010 kỏ ít vổn nhon nhắp ông wăl thêm vổn muô 2 chiếc xee tái vâ̠n chiến ha̒ng wả. Tloong nhửng năm khânh ni, dơ̒i khôổng kuố nhân zân wiê̠n Mai Châw ku̒ng nhơ xa̠ Mai Ha̠ ản nơng lêênh, nhu kâ̒w xâi zư̠ng ngă̒i ka̠ng kaw ma̒ nge̠ch rung vái muô ớ xa, zả tha̒nh kaw cho rêênh ông kwiết di̠nh dâ̒w tư mô̠ch xướng xán xwất nge̠ch bê tông ta̠w wiê̠c la̒ ốn di̠nh cho 7 law dô̠ng ta̠i chô̠ vởi thu nhâ̠p 4 - 5 tliê̠w dô̒ng/ngươ̒i/khảng.

Khi ngwô̒n thu nhâ̠p bớ xán xwất nge̠ch va̒ kinh zwanh vâ̠n tái ốn di̠nh , ông dâ̒w tư chwô̒ng tra̠i rwôi mươ̒l kon kủi kải, xâi ao rwôi kả zâ̒m xenh, ông bô̠ chiê̠n: Mổi năm za di̒nh tôi thu nhâ̠p bớ wâ̒n, ao, chwô̒ng tlêênh 150 tliê̠w dô̒ng/năm, thu nhâ̠p bớ xướng nge̠ch 300 tliê̠w dô̒ng, bớ zi̠ch vu̠ vâ̠n tái 350 tliê̠w dô̒ng/năm. Wa̒i ta̠w wiê̠c la̒ cho kác tha̒nh viên tloong za di̒nh ông ko̒n thươ̒ng xwiên zúp dơ̠ nhửng hô̠ khỏ khăn, CCB tloong xa̠ kỏ wiê̠c la̒ va̒ la̒ zâ̒w chỉnh dảng. Vởi nhửng doỏng kóp baw vát chiến kinh tể diê̠ vương, vươ̒ kwa ông ản Hô̠i Nông zân tính kông nhâ̠n "Hô̠ za di̒nh xán xwất kinh zwanh zói kấp tính zai dwa̠n 2010 - 2015”

  
                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Deẻnh zả mô hi̒nh tlôông lo̠ dă̠c xán tai Mươ̒ng Chiê̒ng

WBDT - Ngă̒i 9/6, UBND wiê̠n Da̒ Bắc da̒ tố chức hô̠i tháw deẻnh zả m ô hi̒nh tlôông lo̠ dă̠c xán J02 ta̠i xa̠ Mươ̒ng Chiê̒ng.

UBND tính dẻnh zả tình hình KT-XH 6 tháng năm 2017


(HBĐT) - Vừa qua,  dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính chú chi̒ kuô̠c ho̠p dẻnh zả ti̒nh hi̒nh KT-XH 6 khảng dâ̒w năm 2017; tháw lwâ̠n va̒ cho ỉ kiển wơ̒l kác zư̠ tháw tơ̒ chi̒nh, dê̒ a̒n kwan tlo̠ng kuố tính.

Kă̠p mă̠t kí niê̠m 10 năm the̒nh lâ̠p Ban kwá lỉ các khu KCN tính


(HBOM) - Khởm ngă̒i 2/6 Ban kwá lỉ các khu KCN tính da̒ tố chức kă̠p mă̠t 10 năm the̒nh lâ̠p (7/6/2017 - 7/6/2017). Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư tính úy. Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, kơ̒ng da̠i ziê̠n Bô̠ KHĐT, kác xớ, nga̒nh, tố chức, các wiê̠n, tha̒nh vổ và kác zwanh ngiê̠p dâ̒w tư baw KCN tloong tính.