(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.


Một góc thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) Môô̭ch ngóc thi̭ chẩn Lương Xơn.

 

Nểw xo kắch ni va̒i năm, ziḙ̂n ma̭w thi̭ chẩn Lương Xơn da̒ kỏ bước tiển za̒i. Kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dô thi̭, kác tiển dươ̒ng nô̭i thi, kôông chi̒nh fṷ chơ̭ dang ản dâ̒w tư. Viế he̒, diḙ̂n chiểw tlaảng ản dâ̒w tư nơơng kấp, ảng khả zaw thôông xâi zư̭ng thew kwi hwă̭ch, kắnh kwan môi tlươ̒ng da̒ xeenh, kheḙch hơn. Kôông tác kwi hwă̭ch, kwán lỉ kwi hwă̭ch râ̒n di baw nê̒ nếp, bước dâ̒w zái kwiết kác bức xúc ho̭p chơ̭ lẩn tha ảng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n xwất hiḙ̂n nhê̒w khu zân kư ản kwi hwă̭ch dôô̒ng bô̭ nhơ zư̭ ản nha̒ ớ Dôông Zương, khu nha̒ fổ chơ̭ Lương Xơn… Kướ ha̒ng, zi̭ch vṷ, tluung tâm muô baảnh xâ̒m wất, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng ngươ̒i zân ngă̒i môô̭ch kái thiḙ̂n.

Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết xổ 06 kuố Tính wí wê̒l hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng thi̭ chẩn Lương Xơn, ta̭w tiê̒n dê̒ khởm da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭. Kuổi năm 2019, Bô̭ Xâi zư̭ng da̒ kôông nhâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c vớ rôô̭ng da̭t tiêw chỉ dô thi̭ lo̭i IV. Thew rỉ thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c vớ rôô̭ng kỏ tôống ziḙ̂n tích hơn 112 km2 , zân xổ 51.000 mo̭l.

La̒ tlung tâm chỉnh tli̭, hă̒nh chỉnh, kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố hwiḙ̂n, nhê̒w năm năi, thi̭ chẩn Lương Xơn chănh thú hiḙ̂w kwá xư̭ lẳnh da̭w, chí da̭w kuố kấp wí, kác ban, ngă̒nh, tố chức, dấi meḙnh tiên chiê̒n nơơng kaw nhâ̭n thức wê̒l fát chiến dô thi̭. Kôông átc kwi hă̭ch, fát chiến kác khu zân kư, nha̒ ớ mởi tlêênh diḙ̂ ba̒n ản kwan tâm dâ̒w tư xâi zư̭ng. Chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể thew hưởng kôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ tiếp tṷc ản thúc dấi, chiến zi̭ch kơ kẩw law dôô̭ng bớ khu vcư̭ nôông ngiḙ̂p la̭i khu vư̭c fi nôông ngiḙ̂p ziḙ̂n tha meḙnh. Tôốc dô̭ tăng tlướng kinh tể, tôống thu NXNN, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i tăng; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám; tí lḙ̂ dô thi̭ hwả dê̒w da̭t va̒ vươ̭t chí tiêw dê̒ tha. Năm 2020, thi̭ chẩn Lương Xơn da̒ thư̭c hiḙ̂n 23/25 chí tiêw, da̭t va̒ vươ̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 0,51%...

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt thê: Ngi̭ kwiết da̭i hô̭i Dáng bô̭ thi̭ chẩn Lương Xơn dă̭ch mṷc tiêw dêểnh năm 2025 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 89 tliḙ̂w dôô̒ng; thi̭ chẩn Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ dô thi̭ ha̒nh chỉnh kấp fươ̒ng. Thi̭ chẩn dang tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp, dấi meḙnh dô thi̭ hwả, xâi zư̭ng kiển chúc, kắnh kwan dô thi̭; hwa̒n thiḙ̂n kác chí tiêw chỉnh wê̒l fát chiến dô thi̭ tâ̭p chung, tâ̭p chung dâ̒w tư kác kôông chi̒nh ko̒n thiểw va̒ iểw, nhơ xâi zư̭ng kôông chi̒nh xân vâ̭n dôô̭ng hwiḙ̂n, bển xe tlung tâm hwiḙ̂n, kôổng thwát dác, nha̒ tang lḙ̂, khôông za kôông kôô̭ng, kâl xeenh dô thi̭, fẩn dẩw fát chiến dô̭ thi̭ thi̭ chẩn Lương Xơn vớ rôô̭ng thew hưởng tlaảng, xeenh, kheḙch, nơơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng ngươ̒i zân.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Bu̒i Văn Kương thănh niên năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) – Cha̒ng tlai 8X Bu̒i Văn Kương ớ xỏm Chă̒ng Wa̒i, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) ản mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh la̒ môô̭ch thănh niên nhiḙ̂t hwiết kôô̒ng kôông tác Dwa̒n, năng dôô̭ng, xảng ta̭w tloong fát chiến kinh tể. Mô hi̒nh chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng kỏ mủi va̒ HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p kuố eenh da̒ kỏ nhửng hiḙ̂w kwá nhất di̭nh, zoong la̭i nguô̒n htu nhâ̭p ốn di̭nh cho za di̒nh.

Xa̭ Dôô̒ng Tâm Vựng bước tlêênh chă̭ng dươ̒ng mởi

(HBDT) – Năm 2020, nhửng kết kwá da̭t ản tloong fát chiến KT-XH da̒ dă̭ch nê̒n moỏng cho bước di vưng chắc chăng dươ̒ng mởi 2021 kuố xa̭ Dôô̒ng Tâm. Tloong lẳnh da̭w fát chiến KT-XH, xa̭ chủ tloo̭ng dươ tí tloo̭ng kơ kẩw kinh tể di dủng hưởng, vởi nôông, lâm, thwí xán chiểm 19%, tiếw thú kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng chiểm 30%, zi̭ch vṷ, zu li̭ch va̒ thu nhâ̭p khác 51%