(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, ngă̒nh NN&FCNT da̒ dôn dôốc kác diḙ̂ fương tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xán xwất. Tloong zai dwa̭n 2018 - 2020, to̒n tính da̒ zô̒n dối ản 2.057,5 ha, bước dâ̒w khắc fṷc ản tính tlaa̭ng mănh mủn wê̒l dôô̒ng na̒ kuố kác hô̭i viên.


Thơ̒i zan kwa, nhê̒w ziḙ̂n tích tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá ớ xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch (Lương Xơn) da̒ ản chiến la̭i tlôông kác lo̭i dắc

Kơ kâw kâl tlôô̒ng tiếp tṷc ản chiến dối thew hưởng dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, di̭nh hưởng chiến dối kâl tlôô̒ng kẻm hiḙ̂w kwá chiến la̭i kâl kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ bỉl xeenh, bỉl dó, zươ chuô̭t… 6 khr dâ̒w năm 2021 to̒n tính ước chiến dối ản tlêênh 1.500 ha dất tlôông lo̭ la̭i tlôông kâl khác. Kâl tlôô̒ng ản chiến dối chú iểw nhơ: Rố, thâw dâ̭w kác lo̭i, miể va̒ môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng haa̒ng năm khác. Nhửng ziḙ̂n tích chiến dối dám báw thư̭c hiḙ̂n duủng kác ngwiên tắc chiến dối, fáp lwâ̭t kwi di̭nh

Tloong 6 khaảng, ngă̒nh da̒ kỏ chửng nhân 2.530ha dú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm, tiêw chwấn VietGAP, hư̭w kơ, tloong rỉ ziḙ̂n tích kâl kỏ mủi chửng nhâ̭n 2.079ha; ziḙ̂n tích thâw am twa̒n kác lo̭i khânh 378,6 ha, tlôông kác lo̭i kâl khác ản chửng nhâ̭n khânh 70ha.


 


KÁC TIN KHÁC


7 khaảng, kỏ tlêênh 280 zwănh ngiḙ̂p thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Xổ lươ̭ng zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâpk haa̒ng năm kỏ chiê̒w hưởng za tăng.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.

Tlêênh 18.260 tí dôô̒ng dăng kỉ dâ̒w tư baw hwiḙ̂n

(HBDT) - Tloong rỉ kỏ 30 zư̭ ản daang di baw xán xwất, kinh zwănh, chiể, 51,7% tôống xổ zư̭ ản; kác zư̭ ản ko̒n la̭i dang hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc dâ̒w tư, la̒ thú tṷc thê dất, thu hô̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng… dám báw thew tiển dô̭ zư̭ kiển

Ta̭w bước chiến thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Thew deẻnh zả kuố kác chwiên za kinh tể, vởi vi̭ chỉ kwan tloo̭ng tiếp záp thú dô Ha̒ Nô̭i, kướ ngo̭ khu vư̭c Tâi Bắc, kỏ tiê̒m năng rất lởn wê̒l fát chiến zu li̭ch.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.