(HBDT) – Thew deẻnh zả kuố kác chwiên za kinh tể, vởi vi̭ chỉ kwan tloo̭ng tiếp záp thú dô Ha̒ Nô̭i, kướ ngo̭ khu vư̭c Tâi Bắc, kỏ tiê̒m năng rất lởn wê̒l fát chiến zu li̭ch.


Hwiḙ̂n Lương Xơn ka̭ ni̒ kỏ 48 zư̭ ản dâ̒w tư tloong kác khu kôông ngiḙ̂p, ta̭w dôô̭ng lư̭c thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương. Ắnh chṷp ta̭i Kôông ti TNHH Midon Aparel Viet Nam Hwa̒ Bi̒nh – khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn

Bớ tiê̒m năng, lơ̭i thể ản khắng di̭nh, nhửng năm khânh ni, thu hút dâ̒w tư baw tính kỏ nhê̒w khới xắc. Nhê̒w nha̒ dâ̒w tư (NDT) tloong va̒ wa̒i nước, tloong rỉ kỏ nhửng NDT lởn, chiển lươ̭c da̒ dêểnh kôô̒ng tính. Thew xổ liḙ̂w kuố UBNZ tính, tỉnh dêểnh zươ̭ khaảng 6/2021, to̒n tính kỏ 629 zư̭ ản xứ zuṷng vổn wa̒i NXNN ko̒n hiḙ̂w lư̭c hwa̭t dôô̭ng

Dớ thu hút dâ̒w tư, ta̭w diê̒w kiḙ̂n zúp dơ̭ kác zư̭ ản khởm chiến khai hwa̭t dôô̭ng, Tính wí da̒ tố chức nhê̒w kuô̭c la̒ wiḙ̂c, kă̭p va̒ dổi thwa̭i kôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN), NDT dớ nẳm bắt ti̒nh hi̒nh hwa̭t dôô̭ng, chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc

Lương Xơn la̒ diḙ̂ fương kỏ zư̭ ản dâ̒w tư wa̒i NXNN nhê̒w nhất tính, kỏ 137 zư̭ ản. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zănh, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: "Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố UBNZ tính, hwiḙ̂n tích kư̭c chiến khai xâi zưng kwi hwă̭ch chung kuố hwiḙ̂n, bố xuung kác nô̭i zuung la̒ kơ xớ chiến khai thu hút dâ̒w tư”

I nhơ hwiḙ̂n Lương Xơn, thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Tân La̭c ản nhêwd NDT kwan tâm. Ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 30 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước. Dôô̒ng chỉ Dinh Ănh Twẩn, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí chiê xé: "Hwiḙ̂n xác di̭nh dớ thu hút kác NDT lởn, kỏ tiê̒m năng, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến fát hêt khức kwan tâm thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi hwă̭ch zo tính, hwiḙ̂n chiến khai tl zai dwa̭n 5 năm dêểnh. Kwan tâm dâ̒w tư hwa̒n thiḙ̂n hḙ̂ thôổng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng, nhất la̒ zaw thôông”

Ra̒ xwát, deẻnh zả la̭i xư̭ fu̒ hơ̭p kuố kác zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t kác K-KKN dổi vởi kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương, thư̭c hiḙ̂n diê̒w chính kwi hwăch nểw ó ko̒n fu̒ hơ̭p


 


KÁC TIN KHÁC


7 khaảng, kỏ tlêênh 280 zwănh ngiḙ̂p thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Xổ lươ̭ng zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâpk haa̒ng năm kỏ chiê̒w hưởng za tăng.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.

Tlêênh 18.260 tí dôô̒ng dăng kỉ dâ̒w tư baw hwiḙ̂n

(HBDT) - Tloong rỉ kỏ 30 zư̭ ản daang di baw xán xwất, kinh zwănh, chiể, 51,7% tôống xổ zư̭ ản; kác zư̭ ản ko̒n la̭i dang hwa̒n thiḙ̂n thú tṷc dâ̒w tư, la̒ thú tṷc thê dất, thu hô̒i dất, zái foỏng mă̭t bă̒ng, dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơơ̒ng… dám báw thew tiển dô̭ zư̭ kiển

Chiến dối tlêênh 1.500ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, ngă̒nh NN&FCNT da̒ dôn dôốc kác diḙ̂ fương tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xán xwất. Tloong zai dwa̭n 2018 - 2020, to̒n tính da̒ zô̒n dối ản 2.057,5 ha, bước dâ̒w khắc fṷc ản tính tlaa̭ng mănh mủn wê̒l dôô̒ng na̒ kuố kác hô̭i viên.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.