(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Xổ lươ̭ng zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâpk haa̒ng năm kỏ chiê̒w hưởng za tăng.


Kôông ti TNHH Thương ma̭i va̒ xán xwất LiMa (khu kôông ngiḙ̂p bơ̒ tlải khôông Da̒ - TF Hwa̒ Bi̒nh) dang khấn chương lắp dă̭ch hḙ̂ thôổng mẳi moóc, thiết bi̭ dớ khởn di baw xán xwất ốn di̭nh.

 Thew xổ liḙ̂w bảw kảw kuố UBNZ tính, tloong khaảng 7, to̒n tính kỏ 39 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi kỏ xổ vổn dăng kỉ 1.101 tí dôô̒ng. Kôô̭ng zô̒n 7 khaảng dâ̒w năm 2021, kỏ 284 zwănh ngiḙ̂p thă̒nh lâ̭p mởi, tôống xổ vổn dăng kỉ 9.287,7 tí dôô̒ng. Wa̒i tha tính kấp bố xuung, thăi dối nô̭i zuung zẩi chửng nhâ̭n dăng kỉ kinh zwănh cho 148 lươ̭t zwănh ngiḙ̂p; lwi̭ kể 7 khaảng, kấp bố xuung, thăi dối nô̭i zuung dăng kỉ kinh zwănh cho 1.091 zwănh ngiḙ̂p

I tloong khaảng 7, kỏ 10 zwănh ngiḙ̂p tlớ la̭i hwa̭t dôô̭ng; lwi̭ kể 7 khaảng kwa kỏ 130 zwănh ngiḙ̂p kwăi tlớ la̭i hwa̭t dôô̭ng. Twi nhiênn, da̒ kỏ 12 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ ta̭m ngư̒ng xán xwất - kinh zwănh; tỉnh tloong 7 khaảng kỏ 127 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ ta̭m ngư̒ng xán xwất - kinh zwănh; 5 zwănh ngiḙ̂p zái thế tư̭ ngwiḙ̂n, tl 7 khaảng kỏ 45 zwănh ngiḙ̂p zái thế tư̭ ngwiḙ̂n

 KÁC TIN KHÁC


Tlêênh 500 tí dôô̒ng nơơng kấp Kwuốc lô̭ 6, khả tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kwi mô 4 la̒n xe

(HBDT) – Thử tlướng Bô̭ Zaw thôông Vân tái (ZTVT) Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Dôông vươ̒ kỉ Kwiết di̭nh xổ 1708/QĐ-BGTVT fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư zư̭ ản kái ta̭w nơơng kấp Kwuốc lô̭ 6, do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kóp fâ̒n “dối chất, tăng lươ̭ng” cho nê̒n nôông ngiḙ̂p

(HBDT) – Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác chuô̭i liên kết dêểnh tiêw thṷ nôông xán (TTNX) ản ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kwan tâm dấi meḙnh. Dă̭c biḙ̂t tloong thơ̒i diếm ziển biển zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c TTNX kă̭p nhê̒w khỏ khăn, mô hi̒nh liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ bê̒n vưưng zúp za tăng chất lươ̭ng, zả tli̭ xán fấm nôông ngiḙ̂p, kóp fâ̒n tiêw thṷ xán fấm zả ká ốn di̭nh cho nôông zân.


Dâ̒w tư vớ rôô̭ng ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh – kơ hô̭i dớ tính tăng tôốc

(HBDT) – Bớ khi ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw khai thác năm 2018, dêê̒nh chi̒ ni̒ da̒ ta̭w hiḙ̂w ưửng tích kư̭c thu hút dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n. Dớ dáp ưửng iêw kâ̒w fát chiến, thu hút dâ̒w tư tloong zai dwa̭n dêểnh, Hwa̒ Bi̒nh daang dê̒ xwất kôô̒ng kác bô̭, ngă̒nh T.Ư ban hă̒nh kơ chể dâ̒w tư vớ rôô̭ng tiển ảng khả nhă̒m vớ tha kơ hô̭i zúp tính dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII.