Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Chỉnh fú, kuố tính, Kṷc Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KLTT) tính chí da̭w kác Dô̭i KLTT chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác kwi di̭nh wê̒l FCZ, dôô̒ng thơ̒i dám báw thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ chwiên môn, gẳn ki̭p thơ̒i kiếm tla, xứ lỉ dổi vởi kác kơ xớ kinh zwănh, xán xwấtt kỏ hă̒nh vi vi fa̭m.

\
Dô̭i Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng xổ 5 kíếm tl, kiếm xwát kác mă̭t haa̒ng thiết iểw tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí.

Kṷc KLTL tính chú dôô̭ng fổi hơ̭p kác kơ kwan chức năng nẳm ti̒nh hi̒nh wê̒l nguô̒n kuung haa̒ng hwả thiết iểw dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w FCZ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tiên chiê̒n dâ̒i dú, ki̭p thơ̒i wê̒l năng lư̭c kuung ưửng haa̒ng hwả thiết iểw kuố ká zwănh ngiḙ̂p dớ ốn di̭nh tâm lỉ ngươ̒i zân. Chí da̭w tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh kác mă̭t haa̒ng, tlaang thiết bi̭, vâ̭t tư i tể fṷc vṷ FCZ, kác lo̭i lương thư̭c, thư̭c fấn thiết iểw.

Thôổng kê bớ dâ̒w năm dêểnh ngă̒i 15/7, kwa hwa̭t dôô̭ng kiếm tla thi̭ tlươ̒ng, xứ lỉ kác haa̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t thuô̭c chức năng, nhiḙ̂m vṷ kwiê̒n ha̭n kuố lư̭c lươ̭ng KLTT, kác Dô̭i KLTT da̒ kiếm tla 814 kơ xớ, bă̒ng 69,1% kể hwă̭ch; fát hiḙ̂n 78 kơ xớ vi fa̭m, fath hă̒nh chỉnh 346,05 tliḙ̂w dôô̒ng.

Dêểnh thơ̒i diếm chi̒ ni̒, ti̒nh hi̒nh kuung kâ̒w haa̒ng hwả kác mă̭t haa̒ng lương thư̭c, thư̭c fấm thiết iểw tlêênh diḙ̂ ba̒n vấn zư̭ ốn di̭nh. Zả ká chăng kỏ biển dôô̭ng lởn, nguô̒n kuung kác mă̭t haa̒ng thiết iểw ớ kác xiêw thi̭, kướ haa̒ng tiḙ̂n ích, chơ̭ zân xinh tương dổi dâ̒i dú. Chăng dớ xắi tha ti̒nh tlaa̭ng găm haa̒ng, tăng zả kwả mức tl diḙ̂ ba̒n.

Tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Bả Thức, Kṷc Tlướng Kṷc KLTT tính cho mắt, tloong nhửng khaảng kuổi năm, dơn vi̭ tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác kể hwă̭ch kiếm tla da̒ ản fê zwiḙ̂t; chiến khai thư̭c hiḙ̂n tốt chí da̭w kuố Chỉnh fú, Thú tưởng Chỉnh fú, Bô̭ Kôông thương, Tôống kṷc KLTT, UBNZ tính, Ban Chí da̭w 389 tính va̒ chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương wê̒l kôông tác FCZ Covid-19, chôổng buôn lâ̭w zan lâ̭n thương ma̭i va̒ haa̒ng zá. Fổi hơ̭p chă̭t chḙ kôô̒ng ngă̒nh chức năng kwiết liḙ̂t hơn tloong ngăn chă̭n dâ̒w kơ, găm haa̒ng, tăng zả kwả mức, dám báw kuung ưửng dâ̒i dú kác nguô̒n haa̒ng lưw thôông, dáp ửng nhu kâ̒w tiêw zuu̒ng kuố ngươ̒i zân.

Hôô̒ng Tluung

KÁC TIN KHÁC


Tlêênh 500 tí dôô̒ng nơơng kấp Kwuốc lô̭ 6, khả tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kwi mô 4 la̒n xe

(HBDT) – Thử tlướng Bô̭ Zaw thôông Vân tái (ZTVT) Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Dôông vươ̒ kỉ Kwiết di̭nh xổ 1708/QĐ-BGTVT fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư zư̭ ản kái ta̭w nơơng kấp Kwuốc lô̭ 6, do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kóp fâ̒n “dối chất, tăng lươ̭ng” cho nê̒n nôông ngiḙ̂p

(HBDT) – Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác chuô̭i liên kết dêểnh tiêw thṷ nôông xán (TTNX) ản ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kwan tâm dấi meḙnh. Dă̭c biḙ̂t tloong thơ̒i diếm ziển biển zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c TTNX kă̭p nhê̒w khỏ khăn, mô hi̒nh liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ bê̒n vưưng zúp za tăng chất lươ̭ng, zả tli̭ xán fấm nôông ngiḙ̂p, kóp fâ̒n tiêw thṷ xán fấm zả ká ốn di̭nh cho nôông zân.


Dâ̒w tư vớ rôô̭ng ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh – kơ hô̭i dớ tính tăng tôốc

(HBDT) – Bớ khi ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw khai thác năm 2018, dêê̒nh chi̒ ni̒ da̒ ta̭w hiḙ̂w ưửng tích kư̭c thu hút dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n. Dớ dáp ưửng iêw kâ̒w fát chiến, thu hút dâ̒w tư tloong zai dwa̭n dêểnh, Hwa̒ Bi̒nh daang dê̒ xwất kôô̒ng kác bô̭, ngă̒nh T.Ư ban hă̒nh kơ chể dâ̒w tư vớ rôô̭ng tiển ảng khả nhă̒m vớ tha kơ hô̭i zúp tính dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII.