(HBĐT) - (HBDT) - Tloong năm 2021, tôống ziḙ̂n tích ước da̭t 120 ngi̒n ha, tloong rỉ, ziên tích kâl lương thư̭c kỏ hô̭t tlêênh 70 ngi̒n ha, xán lươ̭ng 36 va̭n tẩn, tăng 3% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, da̭t 100% kể hwă̭ch; zả tli̭ xán fấm tlêênh 1 ha dất kănh tác tlêênh 140 dôô̒ng.


Ngươ̒i zân xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) chiến dối dất tlôông lo̭ la̭i tlôông kâl kỏ hiḙ̂w kwá kinh tể tế kaw.

Kâl ăn tlải kỏ mủi fát chiến ốn di̭nh, dêểnh chi̒ ni̒, to̒n tính kỏ tlêênh 11,5 ngi̒n ha kâl ăn tlải kỏ mủi, tloong rỉ, ziḙ̂n tích kinh zwănh hơn 8 ngi̒n ha, xán lươ̭ng 15 va̭n tẩn. Kơ kẩw kâl tlôô̒ng tiếp tṷc ản chiến dối thew hưởng dáp ưửng nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng, chiến bớ kâl tlôô̒ng kẻm hiḙ̂w kwá la̭i kâl kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Tloong năm, kác diḙ̂ fương chiến dối ản 2.000 ha dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá la̭i kâl kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ rố, thâw, dâ̭w, kâl kỏ mủi, haa̒ng năm va̒ kâl lô năm. Kác mô hi̒nh liên kết tloong kwả chi̒nh xán xwất, chuô̭i zả tli̭ tiếp tṷc fát chiến, diến hi̒nh nhơ mô hi̒nh liên kết hiḙ̂w kwá tloong xán xwất thâw an twa̒n, ka̒ chuô, zươ lải... kỏ hiḙ̂w kwá tích kư̭c va̒ nơơng kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i nôông zân.KÁC TIN KHÁC


Thu ngân xắch Nha̒ nước da̭t 124,3% zư̭ twản Chỉnh fú zaw

(HBDT) - Khởm 5/1, Kṷc Thể tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thể năm 2021chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm 2022. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fó Chú ti̭ch UBNZ tính; Dă̭ng Ngoo̭c Minh, Fỏ Tôống kư̭c tlướng Tôống kṷc Thwể.

Wê̒l Iên Thwí muô̒ bưới chỉn

(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.