(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.


Tlung tâ̒n khảng bổn, tlơ̒i da̒ ẩm áp, ớ Miê̒n Dô̒l khúc moóc ko̒n tlẳng tlơ̒i tlu̒m lêênh kác kon na̒ bơ̭c thang. Ảng khả wơ̒l la̒ng Thăn Tlêênh, nơi ản koi la̒ vươ̭ ngiḙ̂ kuố Miê̒n Dô̒l. Dâ̒n tôi dêểnh thăm wâ̒n ngiê kuố za di̒nh ông Bu̒i Văn Hưng, wâ̒n ngiê rôô̭ng kỏ thuối kha̒ nhất ớ Miê̒n Dô̒l

Ngỏ tâ̭n mă̭t wâ̒n kwít kha̒ nhất Miê̒n Dô̒l

Ảng khả wơ̒l Thăn Tlênh – 1 tloong 36 xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố tính năi da̒ ản bê tông. Dă̭c chân dêểnh xỏm thẩy ngăi nhửng kâl ngiê kố ấn hiḙ̂n bên nhửng mải nha̒ xa̒n. Dủng nhơ thiểng zởi thiḙ̂w, wâ̒n ngiê hơn 100 kâl kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xửng zanh nhơ thiểng dô̒n. Thơ̒i diếm ni̒ ngiê dang tha lo̭c, kắp wâ̒n fú mâ̒w xeenh mơ ma̒ng, tlêênh nhửng ke̒nh la̒ nhửng tlải ngiê non mởi dâ̭w.


Wâ̒n ngiê kố ha̒ng chṷc năm thuối kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xỏm Thăn Tlêênh, xa̭ Miê̒n Dô̒l, wiḙ̂n La̭c Xơn

Wơ̒l la̒ zu khânh 30 năm, ngăi bớ ngă̒i dâ̒w ngă̒i, ba̒ Bu̒i Thi̭ Nhương vơ̭ ôông Hưng da̒ thẩi tloong wâ̒n nha̒ nhửng kâl ngiê khai lỉw tlải. Vởi zôổng ngiê bán diḙ̂, ni̒ la̒ xổ thuối da̒I, tlước ni ngiê tư̭ mo̭c, tư̭ fát chiến, kon mo̭l ó chăm xóc chí dô̭ 5 – 10 thuối la̒ kâl bi̭ ha̒ dṷc thân ma̒ chết. Wâ̒n ngiên nha̒ ba̒ Nhương mo̭c tlêênh ménh dất mâ̒w mơ, khức dê̒ khảng tốt kwa mẩi chṷc năm vẩn fát chiến tốt.

Dươ mṷ tôi di ngỏ wâ̒n kwít, ba̒ Nhương chiê xé: "Tlước ni chăng chăm bỏn chi, ke̒nh ó tiế, chăng ha̒ng lổi chi, nhửng kâl non la̒ zo tlải rṷng thuổng rô̒i mo̭c lêênh. Ba năm tlớ la̭i ni, khi mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh ngiên Miê̒n Dô̒l nhê̒w nha̒ la̒ dảm kưởi thi̒m muô cho rêênh ó fái zoong tha chơ̭ nươ̭. Zả baảnh i ốn di̭nh, tlải to 30.000 dôông/kg, tlải kon zả bớ 20.000 – 25.000 dôô̒ng/kg. Ngỏ thẩi zả tli̭ kinh tể kaw, za di̒nh tôi mởi tiế ke̒nh, chăm bỏn cho rêênh năng xwất ngă̒i mô̭ch kaw”

Zả tli̭ kinh tể zoong la̭i la̭i da̒ ro̭, 3 vṷ ngiê khânh ni mối vṷ za di̒nh ba̒ Nhương thu ản khânh 100 tliḙ̂w dôô̒ng. Wa̒i tha thiê̒n baảnh ke̒nh zôổng zoong la̭i nguô̒n thu. Wa̒i za di̒nh ba̒ Nhương, xỏm Thăn Tlênh ko̒n mô̭c xổ hô̭ i kỏ wâ̒n ngiê bán diḙ̂ xổ lương kâl ít hơn, nhơ za di̒nh kác ôông Bu̒i Văn Chiê̒n hăi Bu̒i Van Khảnh. Kuổi năm 2017 Ban kán lỉ Zư̭ ản zám nge̒w wiḙ̂n La̭c Xơn da̒ hổ chơ̭ tlêênh 6.000 kâl zôổng cho 45 hô̭ zân xỏm Thăn Tlêênh

Moong ước la̒ xán fấm "ngiê zươ̭c liḙ̂w” kuố Miê̒n Dô̒l

"La̒ xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn cho rêênh ản Nha̒ nước hổ chơ̭ nhê̒w, dêểnh kâl ngiê bán diḙ̂ mởi thâ̭t xư̭ thẩi fu̒ hơ̭p”, ôông Bu̒i Văn Dép, xỏm Thăn Tlêênh fẩn khới chao hăi, zôổng ngiê hôi bán diḙ̂ kwả kwen thuô̭c dổi vởi mo̭l Miê̒n Dô̒l. Baw dơ̒I năi nhửng xo̭i bo ngiê khi̒ no̒ i kỏ tlênh khươ̭ kuố nha̒ zân, la̒ mô̭ch thứ za vi̭ dớ chể biển mỏn rô̒i kủi. Bo ngiê ko̒n zu̒ng fa dác oỏng, thức oỏng ni̒ dă̭c biḙ̂t tốt cho hḙ̂ hô hấp, nhất la̒ baw muô̒ chả.

Ản xư̭ hổ chơ̭ kuố kấp tlêênh, kuổi năm 2017, za di̒nh ôông Dét da̒ tlôông hơn 100 kâl ngiê bán diḙ̂. Khỉ hâ̭w, thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p cho rênh wâ̒n ngiê kuố ôông Dét ku̒ng nhơ kác hô̭ khác dê̒w fát chiến tốt. Dôô̒ng chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Hiḙ̂n năi ớ Miê̒n Dô̒l kỏ khwáng 2.000 kâl ngiê bán diḙ̂ dang cho thu wă̭ch, tloong 1 va̭n kâl mởi tlôông chú iểw tâ̭p tlung ớ xỏm Thăn tlêênh. Wa̒i Thăn Tlênh, các xỏm vu̒ng kaw ni̒ dê̒w kỏ tiê̒m năng fát chiến tlôông ngiê bán diḙ̂.

Zôông ngiê bán diḙ̂ Miê̒n Dô̒l kỏ 2 lo̭i, ká 2 khi̒ chỉn dê̒w kỏ vi̭ chuô zôn zốt. Tloong dỏ lo̭i ngiê hôi kỏ zả tli̭ hơn, bo dă̒i dái khô zu̒ng la̒ thuốc va̒ za vi̭ chể biển kác mỏn ăn.

La̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, nhửng năm kwa Miê̒n Dô̒l dang dấi mḙnh chiến dối kơ kẩw kinh tể. Zôổng ngiê bán diḙ̂, chỉnh kwiê̒n, ngươ̒I zân nơi ni̒ dang dă̭ch niê̒m tin lởn tloong ha̒nh chi̒nh xwả dỏl, zám nge̒w. "Kâl ngiên bán diḙ̂ fát chiến khả tốt, vi̭ chuô dă̭c chưng, bo ngiê nhê̒w tác zṷng, mṷ tôi

Tin tướng tương lai xḙ kỏ dâ̒w tha ốn di̭nh. Khắp dêểnh dâ̒n tôi tiếp tṷc tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i dân kái ta̭w wâ̒n ta̭p dớ tlôông ngiê. Khâw khi kỏ xán lươ̭ng lởn, xḙ liên kết ku̒ng zwanh ngiḙ̂p. Nếw fát chiến tốt, ngiên kửw ki̭, khâw ni̒ xḙ đối thên the̒nh ngiê zươ̭c liḙ̂w” Dôông chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Miê̒n Dô̒l chiê xé


Da̒w Viết

KÁC TIN KHÁC


Wiḙ̂n Lương Xơn biếw zương ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018

(HBDT) – Khởm ngă̒i 29/6, Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) wiḙ̂n Lương Xơn tố chức Hô̭i ngi̭ biếw zương NKT xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018

Xa̭ Mi̭ Hwa̒ thư̭c hiḙ̂n tiêw chỉ thu nhâ̭p tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Xác di̭nh mṷc tiêw thu nhâ̭p la̒ môô̭ch tloong nhửng tiêw chỉ kwan tloo̭ng nhă̒m thúc dấi hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ khác. Ngăi bớ khi̒ chiến khai chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), xa̭ Mi̭ Hwa̒, wiḙ̂n Tân La̭c da̒ meḙnh za̭n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi; xâi zưng kác mô hi̒nh kinh tể mởi, kóp fân nơng kaw thu nhâ̭p, zám tí lêk hô̭ nge̒w va̒ thúc dấi KT-XH diḙ̂ fương

Wiḙ̂n Tân La̭c fát chiến xán xwất thew chuô̭i liên kết

(HBDT) – Nga̒NH nôông ngiḙ̂p wiḙ̂n Tân La̭c ko̒n manh mủn, xán xwất thew kiếw chiê̒n thôổng, vỉ thiể liên kết tloong xán xwất la̒ hưởng di dủng, ản khwiển khích thew mô hi̒nh chuô̭i liên kết xán xwất. Tloong mô hi̒nh ni̒, zwanh ngiḙ̂p doỏng vai tlo̒ nha̒ dâ̒w tư, ngươ̒i tố chức xán xwất, ửng zṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t va̒ vai tlo̒ dám báw thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Nôông zân nhâ̭n khwản thew di̭nh mức chi fỉ, ản hổ chơ̭ môô̭ch fâ̒n chi fỉ xâi zư̭ng kơ bán ban dâ̒w, chi fải law dôô̭ng va̒ xán xwất tlêênh dâwt kuố mêê̒nh.

Nơng kaw hiḙ̂w kwá kwản lỉ kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông

(HBDT) – “Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT) da̒ ngiêm túc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05”/CT-UBND ngă̒i 8/3/2017 kuố Chú ti̭ch UBND tính wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ dâ̒w tư xâi zư̭ng bớ nguô̒n dâ̒w tư kôông tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan cho thẩi kác zư̭ ản kôông chi̒nh zaw thôông zo Xớ ZTVT la̒ chú dâ̒w tư dê̒w ản thư̭c hiḙ̂n thew dủng kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, dám báw tiển dô̭, chât lươ̭ng thi kôông tốt, dôô̒ng thơ̒i ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng nơ̭ doo̭ng xâi zư̭ng kơ bán, kác zư̭ ản dê̒w fát hwi hiḙ̂w kwá tốt” – dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hâ̭w, Fỏ zảm dôốc xớ ZTVT cho mắt.

Mai Châw kỏ nhê̒w zái fáp thúc dấi zu li̭ch fát chiến

(HBDT) – La̒ vu̒ng tlảng kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n năm kwa wiḙ̂n Mai Châw kỏ nhê̒w zía fáp dớ fát chiến zu li̭ch, nhă̒m khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l ta̒i ngwiên zu li̭ch, kóp fâ̒n ta̭w zư̭ng bô̭ mă̭t NTM, kái thiḙ̂n va̒ nơ̒n kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân.

Dôô̭ng lư̭c dớ thwát nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Khâw 5 năm chiến khai chương chi̒nh tỉn zṷng cho wăl hô̭ kâ̭n nge̒w thew Kwiết di̭nh xổ 15/2013 da̒ kỏ hơn 17 ngi̒n hô̭ kâ̭n nge̒w ản wăl vổn ưw da̭i dớ fát chiến xán xwất, kinh zwanh, dỏ la̒ nê̒n táng kwan tloo̭ng kóp fâ̒n ha̭n chể ti̒nh tla̭ng tải nge̒w, báw dám an xinh xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Chương chi̒nh tỉn zṷng hô̭ kâ̭n nge̒w da̒ ta̭w dôô̭ng lư̭c cho kác hô̭ kâ̭n nge̒w fát chiến kinh tể nơng kaw dơ̒i khôổng za di̒nh va̒ zám nge̒w bê̒n vưng.