(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.


Tlung tâ̒n khảng bổn, tlơ̒i da̒ ẩm áp, ớ Miê̒n Dô̒l khúc moóc ko̒n tlẳng tlơ̒i tlu̒m lêênh kác kon na̒ bơ̭c thang. Ảng khả wơ̒l la̒ng Thăn Tlêênh, nơi ản koi la̒ vươ̭ ngiḙ̂ kuố Miê̒n Dô̒l. Dâ̒n tôi dêểnh thăm wâ̒n ngiê kuố za di̒nh ông Bu̒i Văn Hưng, wâ̒n ngiê rôô̭ng kỏ thuối kha̒ nhất ớ Miê̒n Dô̒l

Ngỏ tâ̭n mă̭t wâ̒n kwít kha̒ nhất Miê̒n Dô̒l

Ảng khả wơ̒l Thăn Tlênh – 1 tloong 36 xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố tính năi da̒ ản bê tông. Dă̭c chân dêểnh xỏm thẩy ngăi nhửng kâl ngiê kố ấn hiḙ̂n bên nhửng mải nha̒ xa̒n. Dủng nhơ thiểng zởi thiḙ̂w, wâ̒n ngiê hơn 100 kâl kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xửng zanh nhơ thiểng dô̒n. Thơ̒i diếm ni̒ ngiê dang tha lo̭c, kắp wâ̒n fú mâ̒w xeenh mơ ma̒ng, tlêênh nhửng ke̒nh la̒ nhửng tlải ngiê non mởi dâ̭w.


Wâ̒n ngiê kố ha̒ng chṷc năm thuối kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xỏm Thăn Tlêênh, xa̭ Miê̒n Dô̒l, wiḙ̂n La̭c Xơn

Wơ̒l la̒ zu khânh 30 năm, ngăi bớ ngă̒i dâ̒w ngă̒i, ba̒ Bu̒i Thi̭ Nhương vơ̭ ôông Hưng da̒ thẩi tloong wâ̒n nha̒ nhửng kâl ngiê khai lỉw tlải. Vởi zôổng ngiê bán diḙ̂, ni̒ la̒ xổ thuối da̒I, tlước ni ngiê tư̭ mo̭c, tư̭ fát chiến, kon mo̭l ó chăm xóc chí dô̭ 5 – 10 thuối la̒ kâl bi̭ ha̒ dṷc thân ma̒ chết. Wâ̒n ngiên nha̒ ba̒ Nhương mo̭c tlêênh ménh dất mâ̒w mơ, khức dê̒ khảng tốt kwa mẩi chṷc năm vẩn fát chiến tốt.

Dươ mṷ tôi di ngỏ wâ̒n kwít, ba̒ Nhương chiê xé: "Tlước ni chăng chăm bỏn chi, ke̒nh ó tiế, chăng ha̒ng lổi chi, nhửng kâl non la̒ zo tlải rṷng thuổng rô̒i mo̭c lêênh. Ba năm tlớ la̭i ni, khi mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh ngiên Miê̒n Dô̒l nhê̒w nha̒ la̒ dảm kưởi thi̒m muô cho rêênh ó fái zoong tha chơ̭ nươ̭. Zả baảnh i ốn di̭nh, tlải to 30.000 dôông/kg, tlải kon zả bớ 20.000 – 25.000 dôô̒ng/kg. Ngỏ thẩi zả tli̭ kinh tể kaw, za di̒nh tôi mởi tiế ke̒nh, chăm bỏn cho rêênh năng xwất ngă̒i mô̭ch kaw”

Zả tli̭ kinh tể zoong la̭i la̭i da̒ ro̭, 3 vṷ ngiê khânh ni mối vṷ za di̒nh ba̒ Nhương thu ản khânh 100 tliḙ̂w dôô̒ng. Wa̒i tha thiê̒n baảnh ke̒nh zôổng zoong la̭i nguô̒n thu. Wa̒i za di̒nh ba̒ Nhương, xỏm Thăn Tlênh ko̒n mô̭c xổ hô̭ i kỏ wâ̒n ngiê bán diḙ̂ xổ lương kâl ít hơn, nhơ za di̒nh kác ôông Bu̒i Văn Chiê̒n hăi Bu̒i Van Khảnh. Kuổi năm 2017 Ban kán lỉ Zư̭ ản zám nge̒w wiḙ̂n La̭c Xơn da̒ hổ chơ̭ tlêênh 6.000 kâl zôổng cho 45 hô̭ zân xỏm Thăn Tlêênh

Moong ước la̒ xán fấm "ngiê zươ̭c liḙ̂w” kuố Miê̒n Dô̒l

"La̒ xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn cho rêênh ản Nha̒ nước hổ chơ̭ nhê̒w, dêểnh kâl ngiê bán diḙ̂ mởi thâ̭t xư̭ thẩi fu̒ hơ̭p”, ôông Bu̒i Văn Dép, xỏm Thăn Tlêênh fẩn khới chao hăi, zôổng ngiê hôi bán diḙ̂ kwả kwen thuô̭c dổi vởi mo̭l Miê̒n Dô̒l. Baw dơ̒I năi nhửng xo̭i bo ngiê khi̒ no̒ i kỏ tlênh khươ̭ kuố nha̒ zân, la̒ mô̭ch thứ za vi̭ dớ chể biển mỏn rô̒i kủi. Bo ngiê ko̒n zu̒ng fa dác oỏng, thức oỏng ni̒ dă̭c biḙ̂t tốt cho hḙ̂ hô hấp, nhất la̒ baw muô̒ chả.

Ản xư̭ hổ chơ̭ kuố kấp tlêênh, kuổi năm 2017, za di̒nh ôông Dét da̒ tlôông hơn 100 kâl ngiê bán diḙ̂. Khỉ hâ̭w, thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p cho rênh wâ̒n ngiê kuố ôông Dét ku̒ng nhơ kác hô̭ khác dê̒w fát chiến tốt. Dôô̒ng chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Hiḙ̂n năi ớ Miê̒n Dô̒l kỏ khwáng 2.000 kâl ngiê bán diḙ̂ dang cho thu wă̭ch, tloong 1 va̭n kâl mởi tlôông chú iểw tâ̭p tlung ớ xỏm Thăn tlêênh. Wa̒i Thăn Tlênh, các xỏm vu̒ng kaw ni̒ dê̒w kỏ tiê̒m năng fát chiến tlôông ngiê bán diḙ̂.

Zôông ngiê bán diḙ̂ Miê̒n Dô̒l kỏ 2 lo̭i, ká 2 khi̒ chỉn dê̒w kỏ vi̭ chuô zôn zốt. Tloong dỏ lo̭i ngiê hôi kỏ zả tli̭ hơn, bo dă̒i dái khô zu̒ng la̒ thuốc va̒ za vi̭ chể biển kác mỏn ăn.

La̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, nhửng năm kwa Miê̒n Dô̒l dang dấi mḙnh chiến dối kơ kẩw kinh tể. Zôổng ngiê bán diḙ̂, chỉnh kwiê̒n, ngươ̒I zân nơi ni̒ dang dă̭ch niê̒m tin lởn tloong ha̒nh chi̒nh xwả dỏl, zám nge̒w. "Kâl ngiên bán diḙ̂ fát chiến khả tốt, vi̭ chuô dă̭c chưng, bo ngiê nhê̒w tác zṷng, mṷ tôi

Tin tướng tương lai xḙ kỏ dâ̒w tha ốn di̭nh. Khắp dêểnh dâ̒n tôi tiếp tṷc tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i dân kái ta̭w wâ̒n ta̭p dớ tlôông ngiê. Khâw khi kỏ xán lươ̭ng lởn, xḙ liên kết ku̒ng zwanh ngiḙ̂p. Nếw fát chiến tốt, ngiên kửw ki̭, khâw ni̒ xḙ đối thên the̒nh ngiê zươ̭c liḙ̂w” Dôông chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Miê̒n Dô̒l chiê xé


Da̒w Viết

KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.