(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.


Tlung tâ̒n khảng bổn, tlơ̒i da̒ ẩm áp, ớ Miê̒n Dô̒l khúc moóc ko̒n tlẳng tlơ̒i tlu̒m lêênh kác kon na̒ bơ̭c thang. Ảng khả wơ̒l la̒ng Thăn Tlêênh, nơi ản koi la̒ vươ̭ ngiḙ̂ kuố Miê̒n Dô̒l. Dâ̒n tôi dêểnh thăm wâ̒n ngiê kuố za di̒nh ông Bu̒i Văn Hưng, wâ̒n ngiê rôô̭ng kỏ thuối kha̒ nhất ớ Miê̒n Dô̒l

Ngỏ tâ̭n mă̭t wâ̒n kwít kha̒ nhất Miê̒n Dô̒l

Ảng khả wơ̒l Thăn Tlênh – 1 tloong 36 xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố tính năi da̒ ản bê tông. Dă̭c chân dêểnh xỏm thẩy ngăi nhửng kâl ngiê kố ấn hiḙ̂n bên nhửng mải nha̒ xa̒n. Dủng nhơ thiểng zởi thiḙ̂w, wâ̒n ngiê hơn 100 kâl kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xửng zanh nhơ thiểng dô̒n. Thơ̒i diếm ni̒ ngiê dang tha lo̭c, kắp wâ̒n fú mâ̒w xeenh mơ ma̒ng, tlêênh nhửng ke̒nh la̒ nhửng tlải ngiê non mởi dâ̭w.


Wâ̒n ngiê kố ha̒ng chṷc năm thuối kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xỏm Thăn Tlêênh, xa̭ Miê̒n Dô̒l, wiḙ̂n La̭c Xơn

Wơ̒l la̒ zu khânh 30 năm, ngăi bớ ngă̒i dâ̒w ngă̒i, ba̒ Bu̒i Thi̭ Nhương vơ̭ ôông Hưng da̒ thẩi tloong wâ̒n nha̒ nhửng kâl ngiê khai lỉw tlải. Vởi zôổng ngiê bán diḙ̂, ni̒ la̒ xổ thuối da̒I, tlước ni ngiê tư̭ mo̭c, tư̭ fát chiến, kon mo̭l ó chăm xóc chí dô̭ 5 – 10 thuối la̒ kâl bi̭ ha̒ dṷc thân ma̒ chết. Wâ̒n ngiên nha̒ ba̒ Nhương mo̭c tlêênh ménh dất mâ̒w mơ, khức dê̒ khảng tốt kwa mẩi chṷc năm vẩn fát chiến tốt.

Dươ mṷ tôi di ngỏ wâ̒n kwít, ba̒ Nhương chiê xé: "Tlước ni chăng chăm bỏn chi, ke̒nh ó tiế, chăng ha̒ng lổi chi, nhửng kâl non la̒ zo tlải rṷng thuổng rô̒i mo̭c lêênh. Ba năm tlớ la̭i ni, khi mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh ngiên Miê̒n Dô̒l nhê̒w nha̒ la̒ dảm kưởi thi̒m muô cho rêênh ó fái zoong tha chơ̭ nươ̭. Zả baảnh i ốn di̭nh, tlải to 30.000 dôông/kg, tlải kon zả bớ 20.000 – 25.000 dôô̒ng/kg. Ngỏ thẩi zả tli̭ kinh tể kaw, za di̒nh tôi mởi tiế ke̒nh, chăm bỏn cho rêênh năng xwất ngă̒i mô̭ch kaw”

Zả tli̭ kinh tể zoong la̭i la̭i da̒ ro̭, 3 vṷ ngiê khânh ni mối vṷ za di̒nh ba̒ Nhương thu ản khânh 100 tliḙ̂w dôô̒ng. Wa̒i tha thiê̒n baảnh ke̒nh zôổng zoong la̭i nguô̒n thu. Wa̒i za di̒nh ba̒ Nhương, xỏm Thăn Tlênh ko̒n mô̭c xổ hô̭ i kỏ wâ̒n ngiê bán diḙ̂ xổ lương kâl ít hơn, nhơ za di̒nh kác ôông Bu̒i Văn Chiê̒n hăi Bu̒i Van Khảnh. Kuổi năm 2017 Ban kán lỉ Zư̭ ản zám nge̒w wiḙ̂n La̭c Xơn da̒ hổ chơ̭ tlêênh 6.000 kâl zôổng cho 45 hô̭ zân xỏm Thăn Tlêênh

Moong ước la̒ xán fấm "ngiê zươ̭c liḙ̂w” kuố Miê̒n Dô̒l

"La̒ xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn cho rêênh ản Nha̒ nước hổ chơ̭ nhê̒w, dêểnh kâl ngiê bán diḙ̂ mởi thâ̭t xư̭ thẩi fu̒ hơ̭p”, ôông Bu̒i Văn Dép, xỏm Thăn Tlêênh fẩn khới chao hăi, zôổng ngiê hôi bán diḙ̂ kwả kwen thuô̭c dổi vởi mo̭l Miê̒n Dô̒l. Baw dơ̒I năi nhửng xo̭i bo ngiê khi̒ no̒ i kỏ tlênh khươ̭ kuố nha̒ zân, la̒ mô̭ch thứ za vi̭ dớ chể biển mỏn rô̒i kủi. Bo ngiê ko̒n zu̒ng fa dác oỏng, thức oỏng ni̒ dă̭c biḙ̂t tốt cho hḙ̂ hô hấp, nhất la̒ baw muô̒ chả.

Ản xư̭ hổ chơ̭ kuố kấp tlêênh, kuổi năm 2017, za di̒nh ôông Dét da̒ tlôông hơn 100 kâl ngiê bán diḙ̂. Khỉ hâ̭w, thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p cho rênh wâ̒n ngiê kuố ôông Dét ku̒ng nhơ kác hô̭ khác dê̒w fát chiến tốt. Dôô̒ng chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Hiḙ̂n năi ớ Miê̒n Dô̒l kỏ khwáng 2.000 kâl ngiê bán diḙ̂ dang cho thu wă̭ch, tloong 1 va̭n kâl mởi tlôông chú iểw tâ̭p tlung ớ xỏm Thăn tlêênh. Wa̒i Thăn Tlênh, các xỏm vu̒ng kaw ni̒ dê̒w kỏ tiê̒m năng fát chiến tlôông ngiê bán diḙ̂.

Zôông ngiê bán diḙ̂ Miê̒n Dô̒l kỏ 2 lo̭i, ká 2 khi̒ chỉn dê̒w kỏ vi̭ chuô zôn zốt. Tloong dỏ lo̭i ngiê hôi kỏ zả tli̭ hơn, bo dă̒i dái khô zu̒ng la̒ thuốc va̒ za vi̭ chể biển kác mỏn ăn.

La̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, nhửng năm kwa Miê̒n Dô̒l dang dấi mḙnh chiến dối kơ kẩw kinh tể. Zôổng ngiê bán diḙ̂, chỉnh kwiê̒n, ngươ̒I zân nơi ni̒ dang dă̭ch niê̒m tin lởn tloong ha̒nh chi̒nh xwả dỏl, zám nge̒w. "Kâl ngiên bán diḙ̂ fát chiến khả tốt, vi̭ chuô dă̭c chưng, bo ngiê nhê̒w tác zṷng, mṷ tôi

Tin tướng tương lai xḙ kỏ dâ̒w tha ốn di̭nh. Khắp dêểnh dâ̒n tôi tiếp tṷc tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i dân kái ta̭w wâ̒n ta̭p dớ tlôông ngiê. Khâw khi kỏ xán lươ̭ng lởn, xḙ liên kết ku̒ng zwanh ngiḙ̂p. Nếw fát chiến tốt, ngiên kửw ki̭, khâw ni̒ xḙ đối thên the̒nh ngiê zươ̭c liḙ̂w” Dôông chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Miê̒n Dô̒l chiê xé


Da̒w Viết

KÁC TIN KHÁC


Kiếm tra wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú ớ kơ xớ ta̭i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 23/11, Do̒n kiếm tla kuố Ban chí da̭w (BCD) thư̭c hiḙ̂n n kwi chể zân chú (KCZC) ớ kơ xớ zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ tiển ha̒nh kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n KCZC ta̭i i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT). Tham za do̒n kỏ da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi paw muô̒ la̒ vṷ dôông

(HBDT) – Tlung tâ̒n khảng 11, wiḙ̂c la̒ vṷ dôông ta̭i kác xa̭ roo̭c thew ảng khả 12B: Vỉnh Dô̒ng, Ha̭ Bi̒, Kim Bi̒nh, Nam Thươ̭ng, Sa̒w Bẳi (Kim Bôi)... ớ no i khấn chương. Mâ̒w xeenh mướt kuố vṷ dôông da̒ fú khắw tlêênh keẻnh dôô̒ng xỏm Mở Dô̒l, Mở Khwắc, Mơe Dả xa̭ Ha̭ Bi̒. Nôông zân hâ̭m huối la̒ vṷ dôông cho ví khung thơ̒i vṷ, dươ̭c la̒ kă̒l dất, dươ̭c nó fân, dươ̭c la̒ za̒n lew, khu thưởi kâl...

Kư̭w chiển binh xa̭ Lủng Vân tích kư̭c fát chiến kinh tể

(HBDT) – Nhă̒m zúp hô̭i viên kỏ dôô̭ng lư̭c vươn lêênh fát chiến kinh tể, thơ̒i zan kwa, Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Lủng Vân (Tân La̭c) luôn kwan tâm, dôô̭ng viên hô̭i viên nêu cao ỉ chỉ tư̭ kươ̒ng, chăng chi̭u dỏl nge̒w, thi duô law dôô̭ng, xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương

Zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ta̭i xa̭ Xwất Hwả, Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi. Tham zư̭ zaw lưw kỏ kác dô̭i nôông zân kuố 3 xa̭ Xwất Hwả, Liên Vṷ, Vṷ Lâm.

Ki̭ xư tlé thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng pớ vươ̒n ươm

(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang la̒ zâ̒w pớ tlôông kâl tlói

(HBDT) – Ươ kâl, mển dất, tư zwi khác pơ̭i nhê̒w ngươ̒i, khâw hơn chṷc năm, eenh Hwa̒ng Văn Zang da̒ kỏ vươ̒n 400 kâl tlói, kỏ kwi mô nhất vu̒ng La̭c Xơn. Wa̒i tha za di̒nh eenh ruôi ha̒ng tlăm kon kủi bán diḙ̂, tlôông 2ha kam loo̒ng wa̒ng dang ớ thơ̒i ki̒ kinh zwanh. Mô hi̒nh kinh tể dang vâ̭n hă̒nh chí tloong ít năm nươ̭, eenh Zang kỏ thes thu nhê̒w tí dôô̒ng bớ baảnh hô̭t tlói.