(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.


Tlung tâ̒n khảng bổn, tlơ̒i da̒ ẩm áp, ớ Miê̒n Dô̒l khúc moóc ko̒n tlẳng tlơ̒i tlu̒m lêênh kác kon na̒ bơ̭c thang. Ảng khả wơ̒l la̒ng Thăn Tlêênh, nơi ản koi la̒ vươ̭ ngiḙ̂ kuố Miê̒n Dô̒l. Dâ̒n tôi dêểnh thăm wâ̒n ngiê kuố za di̒nh ông Bu̒i Văn Hưng, wâ̒n ngiê rôô̭ng kỏ thuối kha̒ nhất ớ Miê̒n Dô̒l

Ngỏ tâ̭n mă̭t wâ̒n kwít kha̒ nhất Miê̒n Dô̒l

Ảng khả wơ̒l Thăn Tlênh – 1 tloong 36 xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố tính năi da̒ ản bê tông. Dă̭c chân dêểnh xỏm thẩy ngăi nhửng kâl ngiê kố ấn hiḙ̂n bên nhửng mải nha̒ xa̒n. Dủng nhơ thiểng zởi thiḙ̂w, wâ̒n ngiê hơn 100 kâl kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xửng zanh nhơ thiểng dô̒n. Thơ̒i diếm ni̒ ngiê dang tha lo̭c, kắp wâ̒n fú mâ̒w xeenh mơ ma̒ng, tlêênh nhửng ke̒nh la̒ nhửng tlải ngiê non mởi dâ̭w.


Wâ̒n ngiê kố ha̒ng chṷc năm thuối kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hưng xỏm Thăn Tlêênh, xa̭ Miê̒n Dô̒l, wiḙ̂n La̭c Xơn

Wơ̒l la̒ zu khânh 30 năm, ngăi bớ ngă̒i dâ̒w ngă̒i, ba̒ Bu̒i Thi̭ Nhương vơ̭ ôông Hưng da̒ thẩi tloong wâ̒n nha̒ nhửng kâl ngiê khai lỉw tlải. Vởi zôổng ngiê bán diḙ̂, ni̒ la̒ xổ thuối da̒I, tlước ni ngiê tư̭ mo̭c, tư̭ fát chiến, kon mo̭l ó chăm xóc chí dô̭ 5 – 10 thuối la̒ kâl bi̭ ha̒ dṷc thân ma̒ chết. Wâ̒n ngiên nha̒ ba̒ Nhương mo̭c tlêênh ménh dất mâ̒w mơ, khức dê̒ khảng tốt kwa mẩi chṷc năm vẩn fát chiến tốt.

Dươ mṷ tôi di ngỏ wâ̒n kwít, ba̒ Nhương chiê xé: "Tlước ni chăng chăm bỏn chi, ke̒nh ó tiế, chăng ha̒ng lổi chi, nhửng kâl non la̒ zo tlải rṷng thuổng rô̒i mo̭c lêênh. Ba năm tlớ la̭i ni, khi mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh ngiên Miê̒n Dô̒l nhê̒w nha̒ la̒ dảm kưởi thi̒m muô cho rêênh ó fái zoong tha chơ̭ nươ̭. Zả baảnh i ốn di̭nh, tlải to 30.000 dôông/kg, tlải kon zả bớ 20.000 – 25.000 dôô̒ng/kg. Ngỏ thẩi zả tli̭ kinh tể kaw, za di̒nh tôi mởi tiế ke̒nh, chăm bỏn cho rêênh năng xwất ngă̒i mô̭ch kaw”

Zả tli̭ kinh tể zoong la̭i la̭i da̒ ro̭, 3 vṷ ngiê khânh ni mối vṷ za di̒nh ba̒ Nhương thu ản khânh 100 tliḙ̂w dôô̒ng. Wa̒i tha thiê̒n baảnh ke̒nh zôổng zoong la̭i nguô̒n thu. Wa̒i za di̒nh ba̒ Nhương, xỏm Thăn Tlênh ko̒n mô̭c xổ hô̭ i kỏ wâ̒n ngiê bán diḙ̂ xổ lương kâl ít hơn, nhơ za di̒nh kác ôông Bu̒i Văn Chiê̒n hăi Bu̒i Van Khảnh. Kuổi năm 2017 Ban kán lỉ Zư̭ ản zám nge̒w wiḙ̂n La̭c Xơn da̒ hổ chơ̭ tlêênh 6.000 kâl zôổng cho 45 hô̭ zân xỏm Thăn Tlêênh

Moong ước la̒ xán fấm "ngiê zươ̭c liḙ̂w” kuố Miê̒n Dô̒l

"La̒ xỏm dă̭c biḙ̂t khỏ khăn cho rêênh ản Nha̒ nước hổ chơ̭ nhê̒w, dêểnh kâl ngiê bán diḙ̂ mởi thâ̭t xư̭ thẩi fu̒ hơ̭p”, ôông Bu̒i Văn Dép, xỏm Thăn Tlêênh fẩn khới chao hăi, zôổng ngiê hôi bán diḙ̂ kwả kwen thuô̭c dổi vởi mo̭l Miê̒n Dô̒l. Baw dơ̒I năi nhửng xo̭i bo ngiê khi̒ no̒ i kỏ tlênh khươ̭ kuố nha̒ zân, la̒ mô̭ch thứ za vi̭ dớ chể biển mỏn rô̒i kủi. Bo ngiê ko̒n zu̒ng fa dác oỏng, thức oỏng ni̒ dă̭c biḙ̂t tốt cho hḙ̂ hô hấp, nhất la̒ baw muô̒ chả.

Ản xư̭ hổ chơ̭ kuố kấp tlêênh, kuổi năm 2017, za di̒nh ôông Dét da̒ tlôông hơn 100 kâl ngiê bán diḙ̂. Khỉ hâ̭w, thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p cho rênh wâ̒n ngiê kuố ôông Dét ku̒ng nhơ kác hô̭ khác dê̒w fát chiến tốt. Dôô̒ng chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ cho mắt: Hiḙ̂n năi ớ Miê̒n Dô̒l kỏ khwáng 2.000 kâl ngiê bán diḙ̂ dang cho thu wă̭ch, tloong 1 va̭n kâl mởi tlôông chú iểw tâ̭p tlung ớ xỏm Thăn tlêênh. Wa̒i Thăn Tlênh, các xỏm vu̒ng kaw ni̒ dê̒w kỏ tiê̒m năng fát chiến tlôông ngiê bán diḙ̂.

Zôông ngiê bán diḙ̂ Miê̒n Dô̒l kỏ 2 lo̭i, ká 2 khi̒ chỉn dê̒w kỏ vi̭ chuô zôn zốt. Tloong dỏ lo̭i ngiê hôi kỏ zả tli̭ hơn, bo dă̒i dái khô zu̒ng la̒ thuốc va̒ za vi̭ chể biển kác mỏn ăn.

La̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, nhửng năm kwa Miê̒n Dô̒l dang dấi mḙnh chiến dối kơ kẩw kinh tể. Zôổng ngiê bán diḙ̂, chỉnh kwiê̒n, ngươ̒I zân nơi ni̒ dang dă̭ch niê̒m tin lởn tloong ha̒nh chi̒nh xwả dỏl, zám nge̒w. "Kâl ngiên bán diḙ̂ fát chiến khả tốt, vi̭ chuô dă̭c chưng, bo ngiê nhê̒w tác zṷng, mṷ tôi

Tin tướng tương lai xḙ kỏ dâ̒w tha ốn di̭nh. Khắp dêểnh dâ̒n tôi tiếp tṷc tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i dân kái ta̭w wâ̒n ta̭p dớ tlôông ngiê. Khâw khi kỏ xán lươ̭ng lởn, xḙ liên kết ku̒ng zwanh ngiḙ̂p. Nếw fát chiến tốt, ngiên kửw ki̭, khâw ni̒ xḙ đối thên the̒nh ngiê zươ̭c liḙ̂w” Dôông chỉ Bu̒I Văn Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Miê̒n Dô̒l chiê xé


Da̒w Viết

KÁC TIN KHÁC


Tâ̭p chung chăm xoóc lo̭ va̒ kâl mâ̒w vô̭ xwân

(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.

Xớ NN&PTNT kiếm tla xán xwất vṷ dôông ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ Iên Thwí

(HBDT) – Ngă̒i 14/2, do̒n kôông tác zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dố Xớ NN&PTNT la̒ tlướng do̒n da̒ di kiếm tla xán xwất vṷ dôông xwân tlước va̒ khâw Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i 2019 ta̭i 2 hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ Iên Thwí

Ngươ̒i zân xa̭ Ngo̭c Xơn hảw hức baw muô̒ baảnh da̒w Thết

(HBDT) – Da̒w fai ớ Ngo̭c Xơn (La̭c Xơn) kỏ thiểng bớ lô. Ha̒ww nhơ nha̒ no̒ ớ Ngo̭c Xơn tlôông ít nhất 5 – 7 kâl, nha̒ nhê̒w tlôông thee̒nh wâ̒n, ha̒ng chṷc dêểnh ha̒ng tlăm kốc. Tỉnh ká xa̭ kỏ khwáng 7.000 – 8.000 kô̭ da̒w. Hi̒nh ánh nhửng bôông da̒w fai bung rớ tlước nha̒ mổi khi Thết dêểnh, xwân wê̒l da̒ kwen thuô̭c, ba̒ kon dang hảw hức baw muô̒ xwất baảnh da̒w, moong dỏn kẳi Thết dú dâ̒i.

Kwi hwă̭ch fát chiến kâl zươ̭c liḙ̂w thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả

(HBDT) – Tính ha dang chiến khai thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản kwi hwă̭ch fát chiến kâl zươ̭c liḙ̂w kỏ lơ̭i thể kă̭nh chănh nhơ̒ fu̒ hơ̭p kác tiếw vu̒ng khỉ hâ̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zư̭ ản kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôô̒ng thew xu hưởng xán xwất ha̒ng hwả, dươ ngê̒ tlôông kâl zươ̭c liḙ̂w ta̭ kác vu̒ng kwi hwă̭ch thee̒nh ngê̒ kỏ thể meḙnh tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p kuố tính.

Xa̭ Dwa̒n Kết fát hwi nô̭i lư̭c xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Dối mởi va̒ thăi dối tư zwi, nhâ̭n ản xư̭ tham za tích kư̭c kuố nhân zân la̒ chiê̒ khwả zoong dêểnh thee̒nh kôông thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng NTM ớ xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí). Xa̭ ản kôông nhân da̭t chwấn NTM năm 2018 la̒ thee̒nh kwá 8 năm nổ lư̭c khi̒ kỏ xư̭ dôô̒ng loo̒ng, chưng khức kuố nhân zân

Dâ̒w tư tlêênh 259 tí dôô̒ng zư̭ ản Kôông viên thuối tlé

(HBDT) – Ngă̒i 9/1, UBND tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ Dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết tí lḙ̂ 1/500 zư̭ ản Kôông viên thuối tlé.