(HBDT) - Vươ̭t lên khỏ khăn zo xư̭ chăng thwâ̭n kuố thơ̒i tiết, zo zi̭ch Covid-19, zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi... Kuu̒ng vởi xư̭ chí da̭w dôô̒ng bô̭, chă̭t chḙ kuố tính va̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân tloong tính da̒ nổ lư̭c hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ dôông xwân năm 2022 va̒ da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng.


Nôông zân xa̭ Dôông Bắc (Kim Bôi) thu hwă̭ch vṷ lo̭ xwân. 

Thew deẻnh zả kuố Xớ NN&FCNT, vṷ dôông xwân 2021 - 2022 thơ̒i tiết thwâ̭n lơ̭i, nguô̒n dác kơ bán dám báw cho xán xwất, nôông zân chănh thú diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i zew kẩl leenh, tâ̭p chuung, dám báw khuung thơ̒i vṷ. Kác chí tiêw xán xwất kơ bán dê̒w da̭t va̒ vươ̭t xo kuu̒ng ki̒. Năm năi ản deẻnh zả la̒ vṷ ản muô̒, kṷ thế năng xwất lo̭ ước da̭t 58,8ta/ha, xán lươ̭ng 9,7 va̭n tẩn, da̭t hơn 104,5% xo kuu̒ng ki̒ va̒ 104,4% xo kể hwă̭ch. Năng xwất rố ước da̭t 46 ta̭/ha, xán lươ̭ng 8,1 va̭n tẩn, da̭t 101% xo ku̒ng ki̒ va̒ 104% kể hwă̭ch. Nhưửng lo̭i kâl mâ̒w nhơ: Thâw, la̭c, dâ̭w thư̭c fấm... năng xwất chất lươ̭ng, xán lươ̭ng dê̒w da̭t va̒ vươ̭t xo kôô̒ng chí tiêw.

Tloong vṷ he̒ thu, vṷ muô̒ năm 2022, tính fẩn dẩw ziḙ̂n tích zew tlôô̒ng kâl ha̒ng năm da̭t 44,3 ngi̒n ha, tloong rỉ kâl lương thư̭c kỏ hô̭t 33,1ngi̒n ha, năng xwất lo̭ da̭t 53 ta̭/ha... Dớ tiếp tṷc da̭t ản nhưửng kết kwá kaw tloong xán xwất vu muô̒, he̒ thu, dôô̒ng chỉ Dinh Kôông Xử, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính nhâ̭n di̭nh: Ni la̒ vṷ xán xwất kỏ ziḙ̂n tích zew kẩl lo̭ lởn, da za̭ng kâl tlôô̒ng, ắnh hướng lởn dêểnh tôống ziḙ̂n tích, xán lươ̭ng kâl tlôô̒ng ha̒ng năm va̒ tôống zả tli̭ xán xwất ká năm. Dôô̒ng thơ̒i kuu̒ng la̒ vṷ xán xwất kỏ ziển biển thơ̒i tiết fức ta̭p nhơ mươ ba̭w, tlé chưở... Tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng xúc tiển thương ma̭i, tiêw thṷ nôông xán, tâ̭p chung baw kác xán fấm chú lư̭c, kỏ lơ̭i thể kỏ thế xwất khấw.KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.