(HBDT) – Khởm ngă̒i 29/6, Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) wiḙ̂n Lương Xơn tố chức Hô̭i ngi̭ biếw zương NKT xán xwất kinh zwanh zói zai dwa̭n 2008 – 2018



Lảnh da̭wUBND wiḙ̂n Lương Xơn tlaw zẩi khen cho kác tâ̭p thế, hô̭ za di̒nh tiêw biếw tloong foong tla̒w trao giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào " Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói” zai dwa̭n 2008 – 2018



Lảnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n tă̭ng zẩi khen cho kác tâ̭p thế kỏ tha̒nh tích xwất xăcs tloong kôông tác khwiển hoo̭c – Khwiển ta̒i.

Hướng ửng foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng’’ zo Tlung ương Hô̭i fát dôô̭ng, tloong nhửng năm kwa, Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i NKT wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên tích kư̭c tham za fát chiến kinh tể, xwả dỏl, zám nge̒w bên vưng. Vởi wi tỉn kaw, ngiḙ̂p vṷ foong fủ, ngươ̒i kaw thuối wiḙ̂n Lương Xơn da̒ da za̭ng hwả nga̒nh ngê̒, chiến dối kơ kẩw kinh tể, ửng zṷng khwa ho̭c, kỉ thwâ̭t baw xán xwất, kinh zwanh, kóp fâ̒n la̒ zâ̒w cho za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i. To̒n wiḙ̂n Lương Xơn kỏ tlêênh 10 ngi̒n hô̭i viên NKT, tloong dỏ 179 ngươ̒i da̭t tiêw chỉ xán xwất, kinh zwanh zói tlêênh kác lỉnh vư̭c nôông – lâm ngiḙ̂p – thwí xán, kôông ngiḙ̂p, thương ma̭i, zi̭ch vṷ kỏ mức thu nhâ̭p ha̒ng năm bớ 200 tliḙ̂w dôô̒ng tlớ lêênh, da̒ kóp fa̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho ha̒ng tlăm law dôô̭ng diḙ̂ fương. Tloong dỏ 14 hô̭i viên da̭t zanh hiḙ̂w xán xwất kinh zwanh zói kấp wiḙ̂n kỏ zwanh thu bớ 500 tliḙ̂w dôô̒ng tlớ lêênh; 01 hô̭ da̭t zanh hiḙ̂w kấp tính kỏ zwanh thu khânh 2 tí dôô̒ng/năm. Tiêw biếw nhơ za di̒nh ba̒ Châ̒n Thi̭ Ân ớ thôn Tla̭i 6, xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch fát chiến chăn ruôi bo̒ xươ̭ kỏ mức thu nhâ̭p 1,8 tí dôô̒ng/ năm; ba̒ Bu̒i Thi̭ Minh Thức ớ Tiếw khu 12, thi̭ chẩn Lương Xơn vớ xướng thêw, kinh zwanh toóng hơ̭p, ră̭i ngê̒ va̒ ta̭w wiḙ̂c la̒ cho ngươ̒i khwiết tâ̭t; ba̒ Bu̒i Thi̭ Khuôn ớ thôn Chơ̭ Bển, xa̭ Kaw Thẳng ha̒nh ngê̒ dôông i va̒ kinh zwanh í hơ̭p kỏ mức zwanh thu ha̒ng năm 800 tliḙ̂w dôô̒ng...

Ta̭i hô̭i ngi̭ UBND wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tă̭ng zẩi khen va̒ tiê̒n thướng cho 10 tâ̭p thế kỏ tha̒nh tích xwát xắc tloong kôông tác chí da̭w kôông tác chí da̭w thi duô "Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói” zai dwa̭n 2008 – 2018; 14 hô̭ za di̒nh NKT ản tă̭ng zẩi khen duô "Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói” zai dwa̭n 2008 – 2018. Ban Da̭i ziḙ̂n Hô̭i NKT Lương Xơn tă̭ng zẩi khen ku̒ng fâ̒n thướng cho 7 tâ̭p thế kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kôông tác chí da̭w thư̭c hiḙ̂n foong tlaw thi duôi "Ngươ̒i kaw thuối xán xwất kinh zwanh zói”. Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n tă̭ng zẩi khen cho 6 tâ̭p thế kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong kôông tác khwiển hoo̭c khwiển ta̒i ớ diḙ̂ fương.


Thanh Hwa̒n

(Văn foo̒ng UBND wiḙ̂n Lương Xơn)


KÁC TIN KHÁC


Kiếm tra wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú ớ kơ xớ ta̭i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 23/11, Do̒n kiếm tla kuố Ban chí da̭w (BCD) thư̭c hiḙ̂n n kwi chể zân chú (KCZC) ớ kơ xớ zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ tiển ha̒nh kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n KCZC ta̭i i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT). Tham za do̒n kỏ da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi paw muô̒ la̒ vṷ dôông

(HBDT) – Tlung tâ̒n khảng 11, wiḙ̂c la̒ vṷ dôông ta̭i kác xa̭ roo̭c thew ảng khả 12B: Vỉnh Dô̒ng, Ha̭ Bi̒, Kim Bi̒nh, Nam Thươ̭ng, Sa̒w Bẳi (Kim Bôi)... ớ no i khấn chương. Mâ̒w xeenh mướt kuố vṷ dôông da̒ fú khắw tlêênh keẻnh dôô̒ng xỏm Mở Dô̒l, Mở Khwắc, Mơe Dả xa̭ Ha̭ Bi̒. Nôông zân hâ̭m huối la̒ vṷ dôông cho ví khung thơ̒i vṷ, dươ̭c la̒ kă̒l dất, dươ̭c nó fân, dươ̭c la̒ za̒n lew, khu thưởi kâl...

Kư̭w chiển binh xa̭ Lủng Vân tích kư̭c fát chiến kinh tể

(HBDT) – Nhă̒m zúp hô̭i viên kỏ dôô̭ng lư̭c vươn lêênh fát chiến kinh tể, thơ̒i zan kwa, Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Lủng Vân (Tân La̭c) luôn kwan tâm, dôô̭ng viên hô̭i viên nêu cao ỉ chỉ tư̭ kươ̒ng, chăng chi̭u dỏl nge̒w, thi duô law dôô̭ng, xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương

Zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ta̭i xa̭ Xwất Hwả, Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi. Tham zư̭ zaw lưw kỏ kác dô̭i nôông zân kuố 3 xa̭ Xwất Hwả, Liên Vṷ, Vṷ Lâm.

Ki̭ xư tlé thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng pớ vươ̒n ươm

(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang la̒ zâ̒w pớ tlôông kâl tlói

(HBDT) – Ươ kâl, mển dất, tư zwi khác pơ̭i nhê̒w ngươ̒i, khâw hơn chṷc năm, eenh Hwa̒ng Văn Zang da̒ kỏ vươ̒n 400 kâl tlói, kỏ kwi mô nhất vu̒ng La̭c Xơn. Wa̒i tha za di̒nh eenh ruôi ha̒ng tlăm kon kủi bán diḙ̂, tlôông 2ha kam loo̒ng wa̒ng dang ớ thơ̒i ki̒ kinh zwanh. Mô hi̒nh kinh tể dang vâ̭n hă̒nh chí tloong ít năm nươ̭, eenh Zang kỏ thes thu nhê̒w tí dôô̒ng bớ baảnh hô̭t tlói.