Ngă̒i 30/6, Tôống hô̭i Nôông ngiḙ̂p va̒ Fát chiến nôông thôn Viḙ̂t Nam da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) tố chức Lḙ̂ tôn vinh "Thương hiḙ̂w wa̒ng nôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam năm 2018”

 Vinh zanh Thương hiḙ̂w wa̒ng nôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam năm 2018. 

Bớ kết kwá kháw xát, bi̒nh cho̭n kwi mô to̒n kuốc kỏ 368 xán fấm nôông ngiḙ̂p tlêênh mo̭i vu̒ng miê̒n da̒ cho̭n tha 85 xán fấm nôông ngiḙ̂p kỏ chất lươ̭ngt ốt dớ tlaw zanh hiḙ̂w. Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 2 xán fấm lo̭t Top 86 Thương hiḙ̂w wa̒ng nôông ngiḙ̂p Viḙ̂t nam gô̒m xán fấm kâl ăn tlải kỏ mủi nôông tla̭i hửw kơ Linh Zủng, dô̭i 4 thôn Dô̒ng Wa̒i, xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi); xán fấm Ka La̭c Thwí kuố HTX ka La̭c Thwí, xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí).

Hwa̭t dôô̭ng kuố chương chi̒nh zúp chang bi̭ thêm kiển thức cho kôô̭ng dôô̒ng zwanh ngiḙ̂p nga̒nh nôông ngiḙ̂p va̒ nôông zân wê̒l vai tlo̒ kwan tloo̭ng kuố xâi zư̭ng, fát chiến thương hiḙ̂w tloong hwa̭t dôô̭ng xán xwất kinh zwanh. Kwa 3 bâ̭n tôn vinh, kác xán fấm chất lươ̭ng da̒ ản ngươ̒i tiêw zu̒ng mắt dêểnh va̒ dỏn nhâ̭n, za tăng zả tli̭, kỏ thương hiḙ̂w tlêênh thi̭ tlươ̒ng tloong nước va̒ kuốc tể.

                                                                                                   Bu̒i Minh 


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n thêm ba ố zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i xa̭ Thanh Lương – Lương Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 8/3/2019, Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính nhâ̭n ản tin bảw kuố UBND xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn): ta̭i 3 hô̭ za di̒nh gô̒m za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Kiên ớ xỏm Xẩw Ha̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Ngwan ớ xỏm Ko̒ Mu va̒ ôông Bu̒i Văn Ta̭ ớ xỏm Xwân Zương kỏ 25 kon kủi zôổng va̒ kủi thi̭t bi̭ ổm chết bất thươ̒ng

Thi̒m hưởng di mởi cho vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Xác di̭nh kâl miể la̒ môô̭ch tloong nhửng kâl tlôông chú lư̭c kuố tính tloong fát chiến kinh tể, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, tính ha da̒ xâi zư̭ng, fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w miể dươ̒ng. Mṷc dích hưởng dêểnh xán xwất bên vưng, ó chí la̒ vẩn dê̒ vớ rôô̭ng kwi mô ziḙ̂n tích ma̒ ko̒n fái thăi thể zôổng miể ku bă̒ng zôổng mởi kỏ năng xwất kaw hơn, dấi meḙnh kơ zởi hwả dớ ta̭w tha xán fấm kỏ tỉnh kă̭nh chănh kaw. Twi nhiên ka̭ nf, wiḙ̂c fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ ngwi kơ tiếp tṷc ó da̭t kể hwă̭ch khâw nhê̒w năm khỏ khăn.

Hiḙ̂w kwá liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm kả khôông Da̒

(HBDT) - Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̒ nhân ta̭w lởn, ziḙ̂n tích ớ tính ha khwáng 8.900 ha, tlái za̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n 19 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. Ớ ni kỏ hḙ̂ thôổng thwí xinh da za̭ng, foong fủ, dác kheḙch, dă̭c biḙ̂t kỏ nhê̒w zôổng kả kwie, dă̭c hư̭w, rất thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả. Thơ̒i zan kwa, kỏ nhê̒w tố chức, kả nhân da̒ dâ̒w tư, liên kiết ruôi kả khôông Da̒ thew chuô̭i zả tli̭, dám báw an twa̒n thư̭c fấm, dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, bước dâ̒w ta̭w xư̭ fát chiến bê̒n vưng.

Ba̒n zaw kâl va̒ hwa zôổng cho kác xa̭ xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 29/2, Tlung tâm ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zân (Hô̭i Nôông zân tính) fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n dwa̒n Lương Xơn tiển hă̒nh ba̒n zaw hơn 100 kâl kâw tử thơ̒i cho xa̭ Kư Iên, hwiḙ̂n Lương Xơn. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhă̒m hướng ửng chương chi̒nh mṷc tiêw Kuốc za wê̒l xâi zư̭ng Nôông thôn mởi (NTM) va̒ thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên nhân zi̭p fát dôô̭ng khảng Thanh niên năm 2019 ta̭i xa̭ Kư Iên.

Tố hơ̭p tác ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p zúp kha̒ la̒ zâ̒w

(HBDT) – Tố hơ̭p tác (THT) ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p ớ xỏm Mu, xa̭ Iên Ngiḙ̂p (La̭c Xơn) ản cho la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh fát chiến kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn. THT la̒ dươ̭c kác thă̒nh viên tlaw dối kỉ thwâ̭t, kinh ngiḙ̂m, chiê xé, hổ chơ̭ kha̒ thi̒m thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm.

Tâ̭p chung chăm xoóc lo̭ va̒ kâl mâ̒w vô̭ xwân

(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.