HBDT) – Khởm 5/7 ta̭i xa̭ Dông Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức Lḙ̂ Kôông bổ xa̭ Dông Fong. Dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng buối lḙ̂ kỏ lảnh da̭w môô̭ch xổ ban, nga̒nh kuố tính va̒ rất dôông ba̒ kon nhân zân xa̭ Dông Fong.


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, lảnh da̭w Xớ Nô̭i vṷ tlaw bă̒ng kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM năm 2017 cho Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭Dông Fong.

Dông Fong la̒ xa̭ dăng kỉ wê̒l dích NTM năm 2017 kuố wiḙ̂n Kaw Fong. Năm 2011, xa̭ mới da̭t 5 tiêw chỉ. Dêểnh hết năm 2017 da̒ hwa̒n tha̒nh 19 tiêw chỉ NTM. Dơ̒i khôổng nhân zân ản nơng lêênh, an ninh chỉnh tli̭, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i luôn ốn di̭nh. Bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, xa̭ da̒ hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c tlêênh 56,8 tí dôô̒ng thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM, tloong rỉ: Ngân xách Tlung ương 2,5 tí dôô̒ng, ngân xách tính 20,2 tí dôô̒ng, ngân xách wiḙ̂n 19,6 tí dôô̒ng, vổn lôô̒ng kép kác Chương chi̒nh, zư̭ ản 4,5 tí dôô̒ng; nhân zân doỏng kóp bă̒ng thiê̒n mă̭t, hiển dất, hiển ta̒i xán tlêênh dất, ngă̒i kôông law dôô̭ng, vâ̭t liḙ̂w kwi tha thiê̒n 10 tí dôô̒ng.

 


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, lảnh da̭w Xớ Nô̭i vṷ tlaw tă̭ng kôông chi̒nh fúc lơ̭i tli̭ zả 450 tliḙ̂w dôô̒ng cho xa̭ Dông Fong. 

Wa̒i dâ̒w tư xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng ớ n thôn, xa̭ tâ̭p chung chí da̭w vâ̭n dôô̭ng nhân zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, fát chiến kinh tể za di̒nh gẳn ku̒ng kinh tể hơ̭p tác, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể la̒ ăn kỏ hiḙ̂w kwá, zúp kha̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, xwả dỏl, zám nge̒w. Dêểnh ka̭ ni̒ xa̭ da̒ chiến ziḙ̂n tích kẩl lo̭ dớ tlôông miể, dất wâ̒n dô̒l tlôông kâl kỏ mủi. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l da̭t 15.9 tliwwḙ dôô̒ng/ngươ̒i/ năm. Năm 2017 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 26 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w 10,7 %; kâ̭n nge̒w la̒ 14,2%, hô̭ za di̒nh da̭t za di̒nh văn hwả 86,5%, xa̭ kỏ 6/6 xỏm ản kôông nhâ̭n la̒ng văn hwả; 100% tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t chấn kuốc za, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tham za báw hiếm i tểda̭t 95,3%; tí lḙ̂ hô̭ ản xứ zṷng dác kheḙch hơ̭p vḙ̂ xinh da̭t 92,9%...

 


Lảnh da̭w wiḙ̂n Kaw Fong tlaw Zẩi khen cho kác kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong xâi zư̭ng xa̭ Dông Fong da̭t chấn NTM. 

Zai dwa̭n 2018 – 2020, xa̭ Dông Fong dă̭ch mṷc tiêw tiếp tṷc zi chi̒ va̒ nơng kaw chất lươ̭ng 19/19 tiêw chỉ NTM da̒ da̭t ản. Tiếp tṷc dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng kinh tể, xa̭ hô̭i nôông thôn, fát chiến xán xwất nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất va̒ tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân, dám báw xư̭ tăng tlướng va̒ fát chiến bê̒n vưng.

Gi nhâ̭n nhửng tha̒nh kôông kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Dông Fong tloong xâi zư̭ng NTM, Chú ti̭ch UBND tính da̒ tă̭ng Băng kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2017 va̒ tă̭ng thướng kôông chi̒nh fúc lơ̭i tli̭ zả 450 tliḙ̂w dôô̒ng cho xa̭ Dông Fong.

Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n Kaw Fong da̒ tă̭ng zẩi khen cho 2 tâ̭p thế va̒ 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong xâi zư̭ng xa̭ Dông Fong da̭t chấn NTM.

                                                                                Dinh Thẳng

 


KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa xa̭ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thổl ngă̒i 10/8 ta̭i xa̭ Pa̒ Ko̒, fiên chơ̭ dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa dâ̒w tiên tloong năm 2018 da̒ khai ma̭c. Fiên chơ zo Tlung tâm xúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i va̒ zu li̭ch tính fổi hơ̭p pơ̭i UBND wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Zư nơ̭ tỉn zṷng lác tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t 19.594 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NNHNN Chi nhảnh tính, tỉnh dêểnh khảng 7/2018, tôống nguô̒n vổn hwa̭t dôô̭ng kuố kác Ngân ha̒ng (NH), tố chức tỉn zṷng (TCTZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính ước da̭t 21.840 tí dôô̒ng, tăng khânh 9% xo ku̒ng kuổi năm 2017. Tloong dỏ vổn hwi dôô̭ng kuố kác toố chức kinh tể va̒ zân kư da̭t khânh 14.367 tí dôô̒ng.

Zả tli̭ xwất khấw zwanh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p da̭t 267 tliḙ̂w USD

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tính da̒ kấp mởi zẩi chửng nhâ̭n dâ̒w tư 12 zư ản, tloong ri kỏ 11 zư̭ ản FDI, 11 zư̭ ản DDI, kấp diê̒w chính cho 12 zư̭ ản.

Xa̭ Tha̒nh Lâ̭p wiḙ̂n Lương Xơn: Zư̭ noỏng” foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwanh zói

(HBDT) – Tỉn chấp pơ̭i ngan ha̒ng, chanh thú kác chương chi̒nh, zư̭ ản cho nôông zân wăl vổn, fổi hơ̭p tâ̭p hwẩn, chiến zaw KH-KT, thi̒m dâ̒w tha cho nôông xán,... Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c Hô̭i Nôông zân xa̭ Tha̒nh Lâ̭p, wiḙ̂n Lương Xơn chủ tâm thư̭c hiḙ̂n nhê̒w năm năi. Kwa rỉ thu hút tlêênh 97% nôông zân tham za tố chức Hô̭i, luôn zwi chi̒ "zư̭ noỏng” foong tla̒w "Nôông zân xán xwất – kinh zwanh zói”

Dôô̒ng ha̒nh ku̒ng hô̭i viên fát chiến kinh tể

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên nôông zân xa̭ Kim Chwi (Kim Bôi) da̭t 17 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 26,53%. Tlước kon xổ tlêênh, Hô̭i nôông zân xa̭ Kim Chwi da̒ fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên năm dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể tiêw biếw. Kwa rỉ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p cho hô̭i viên, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

6 khảng, zả tli̭ xwất khấw da̭t 308 tliḙ̂w USD

(HBDT) – 6 khảng dâ̒w năm, zả tli̭ xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước da̭t 308,175 tliḙ̂w USD, tăng 31% xo ku̒ng ki̒ năm tlước, bă̒ng 50,52% kể hwă̭ch năm.