HBDT) – Khởm 5/7 ta̭i xa̭ Dông Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức Lḙ̂ Kôông bổ xa̭ Dông Fong. Dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng buối lḙ̂ kỏ lảnh da̭w môô̭ch xổ ban, nga̒nh kuố tính va̒ rất dôông ba̒ kon nhân zân xa̭ Dông Fong.


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, lảnh da̭w Xớ Nô̭i vṷ tlaw bă̒ng kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM năm 2017 cho Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭Dông Fong.

Dông Fong la̒ xa̭ dăng kỉ wê̒l dích NTM năm 2017 kuố wiḙ̂n Kaw Fong. Năm 2011, xa̭ mới da̭t 5 tiêw chỉ. Dêểnh hết năm 2017 da̒ hwa̒n tha̒nh 19 tiêw chỉ NTM. Dơ̒i khôổng nhân zân ản nơng lêênh, an ninh chỉnh tli̭, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i luôn ốn di̭nh. Bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, xa̭ da̒ hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c tlêênh 56,8 tí dôô̒ng thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM, tloong rỉ: Ngân xách Tlung ương 2,5 tí dôô̒ng, ngân xách tính 20,2 tí dôô̒ng, ngân xách wiḙ̂n 19,6 tí dôô̒ng, vổn lôô̒ng kép kác Chương chi̒nh, zư̭ ản 4,5 tí dôô̒ng; nhân zân doỏng kóp bă̒ng thiê̒n mă̭t, hiển dất, hiển ta̒i xán tlêênh dất, ngă̒i kôông law dôô̭ng, vâ̭t liḙ̂w kwi tha thiê̒n 10 tí dôô̒ng.

 


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, lảnh da̭w Xớ Nô̭i vṷ tlaw tă̭ng kôông chi̒nh fúc lơ̭i tli̭ zả 450 tliḙ̂w dôô̒ng cho xa̭ Dông Fong. 

Wa̒i dâ̒w tư xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng ớ n thôn, xa̭ tâ̭p chung chí da̭w vâ̭n dôô̭ng nhân zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, fát chiến kinh tể za di̒nh gẳn ku̒ng kinh tể hơ̭p tác, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh kinh tể la̒ ăn kỏ hiḙ̂w kwá, zúp kha̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, xwả dỏl, zám nge̒w. Dêểnh ka̭ ni̒ xa̭ da̒ chiến ziḙ̂n tích kẩl lo̭ dớ tlôông miể, dất wâ̒n dô̒l tlôông kâl kỏ mủi. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l da̭t 15.9 tliwwḙ dôô̒ng/ngươ̒i/ năm. Năm 2017 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 26 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w 10,7 %; kâ̭n nge̒w la̒ 14,2%, hô̭ za di̒nh da̭t za di̒nh văn hwả 86,5%, xa̭ kỏ 6/6 xỏm ản kôông nhâ̭n la̒ng văn hwả; 100% tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t chấn kuốc za, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tham za báw hiếm i tểda̭t 95,3%; tí lḙ̂ hô̭ ản xứ zṷng dác kheḙch hơ̭p vḙ̂ xinh da̭t 92,9%...

 


Lảnh da̭w wiḙ̂n Kaw Fong tlaw Zẩi khen cho kác kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong xâi zư̭ng xa̭ Dông Fong da̭t chấn NTM. 

Zai dwa̭n 2018 – 2020, xa̭ Dông Fong dă̭ch mṷc tiêw tiếp tṷc zi chi̒ va̒ nơng kaw chất lươ̭ng 19/19 tiêw chỉ NTM da̒ da̭t ản. Tiếp tṷc dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng kinh tể, xa̭ hô̭i nôông thôn, fát chiến xán xwất nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất va̒ tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân, dám báw xư̭ tăng tlướng va̒ fát chiến bê̒n vưng.

Gi nhâ̭n nhửng tha̒nh kôông kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Dông Fong tloong xâi zư̭ng NTM, Chú ti̭ch UBND tính da̒ tă̭ng Băng kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2017 va̒ tă̭ng thướng kôông chi̒nh fúc lơ̭i tli̭ zả 450 tliḙ̂w dôô̒ng cho xa̭ Dông Fong.

Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n Kaw Fong da̒ tă̭ng zẩi khen cho 2 tâ̭p thế va̒ 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong xâi zư̭ng xa̭ Dông Fong da̭t chấn NTM.

                                                                                Dinh Thẳng

 


KÁC TIN KHÁC


Tâ̭p chung chăm xoóc lo̭ va̒ kâl mâ̒w vô̭ xwân

(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.

Xớ NN&PTNT kiếm tla xán xwất vṷ dôông ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ Iên Thwí

(HBDT) – Ngă̒i 14/2, do̒n kôông tác zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dố Xớ NN&PTNT la̒ tlướng do̒n da̒ di kiếm tla xán xwất vṷ dôông xwân tlước va̒ khâw Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i 2019 ta̭i 2 hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ Iên Thwí

Ngươ̒i zân xa̭ Ngo̭c Xơn hảw hức baw muô̒ baảnh da̒w Thết

(HBDT) – Da̒w fai ớ Ngo̭c Xơn (La̭c Xơn) kỏ thiểng bớ lô. Ha̒ww nhơ nha̒ no̒ ớ Ngo̭c Xơn tlôông ít nhất 5 – 7 kâl, nha̒ nhê̒w tlôông thee̒nh wâ̒n, ha̒ng chṷc dêểnh ha̒ng tlăm kốc. Tỉnh ká xa̭ kỏ khwáng 7.000 – 8.000 kô̭ da̒w. Hi̒nh ánh nhửng bôông da̒w fai bung rớ tlước nha̒ mổi khi Thết dêểnh, xwân wê̒l da̒ kwen thuô̭c, ba̒ kon dang hảw hức baw muô̒ xwất baảnh da̒w, moong dỏn kẳi Thết dú dâ̒i.

Kwi hwă̭ch fát chiến kâl zươ̭c liḙ̂w thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả

(HBDT) – Tính ha dang chiến khai thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản kwi hwă̭ch fát chiến kâl zươ̭c liḙ̂w kỏ lơ̭i thể kă̭nh chănh nhơ̒ fu̒ hơ̭p kác tiếw vu̒ng khỉ hâ̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zư̭ ản kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôô̒ng thew xu hưởng xán xwất ha̒ng hwả, dươ ngê̒ tlôông kâl zươ̭c liḙ̂w ta̭ kác vu̒ng kwi hwă̭ch thee̒nh ngê̒ kỏ thể meḙnh tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p kuố tính.

Xa̭ Dwa̒n Kết fát hwi nô̭i lư̭c xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Dối mởi va̒ thăi dối tư zwi, nhâ̭n ản xư̭ tham za tích kư̭c kuố nhân zân la̒ chiê̒ khwả zoong dêểnh thee̒nh kôông thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng NTM ớ xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí). Xa̭ ản kôông nhân da̭t chwấn NTM năm 2018 la̒ thee̒nh kwá 8 năm nổ lư̭c khi̒ kỏ xư̭ dôô̒ng loo̒ng, chưng khức kuố nhân zân

Dâ̒w tư tlêênh 259 tí dôô̒ng zư̭ ản Kôông viên thuối tlé

(HBDT) – Ngă̒i 9/1, UBND tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ Dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết tí lḙ̂ 1/500 zư̭ ản Kôông viên thuối tlé.