(WBDT) - Nhửng năm khânh ni, ba̒ kon xa̠ Kwi Hâ̠w (Tân La̠c) tâ̠p tlung chiến dối kơ kẩw kinh tể với nhửng hưởng di vu̒ hơ̠p tiê̒m năng, thể me̠nh kuố xa̠. Dê̒w ni̒ da̒ va̒ dang kóp vâ̒n tích kư̠c baw kông kuô̠c xả dỏl , zám nge̒w bê̒n vưng kuố xa̠.


Dô̒ng chỉ Bu̒i Thi̠ Hiê̠p, Chú ti̠ch Hô̠i Nông zân (HND) xa̠ cho mắt: HND xa̠ Kwi Hâ̠w kỏ 12 chi hô̠i, 674 hô̠i viên. Tloong nhửng năm khân ni, HND xa̠ tâ̠p tlung baw 3 vong tla̒w: Nông zân thi duô xán xuất kinh zwanh zói, do̒n zúp kha̒ la̒ zâ̒w va̒ zám nge̒w bê̒n vưng; Nông zân tham za xâi zư̠ng NTM va̒ vong tla̒w Nông zân tham za dám báw an ninh, kuốc vo̒ng ớ diê̠ vương. Tloong dỏ, tloo̠ng tâm la̒ vong tla̒w thi duô xán xuất, kinh zwanh zói da̠t ản nhửng kết kwá thiết thư̠c. Nhơ̒ xư̠ chú dô̠ng kuố hô̠i viên va̒ nguô̒n vổn wăl ưw da̠i bớ kwi̠ hổ chơ̠ nông zân, ớ kác chi hô̠i da̒ xâi zư̠ng ản kác mô hi̒nh kinh tể vu̒ hơ̠p kơ̒ng thể me̠nh tư̒ng xỏm.

Ớ xỏm Dal, dớ tâ̠n zu̠ng nguô̒n thức ăn bớ kâl rố, miể ku̒ng nhơ ba̠i chăn thá, nhê̒w năm tlớ la̠i ni, xỏm vát chiến mô hi̒nh ruôi tlu vôổ bẻw. Hiê̠n năi, kỏ tlêênh 70% hô̠ tloong xỏm vát chiến mô hi̒nh ni̒. Mô hi̒nh da̒ zoong la̠i nguô̒n thu nhâ̠p ốn di̠nh cho nhê̒w hô̠ tloong xỏm, tiêw biếw như kác hô̠: Bu̒i Văn Twa̒n (12 kon), Bu̒i Văn Twiên (8 kon), Dinh Văn Bi̒nh, Ha̒ Văn Bi dê̒w zi chi̒ ruôi 7 kon; nhê̒w hô̠ khác zi chi̒ ruôi 3 - 5 kon.


Tlôông tlải bu̒ dó la̒ hưởng di mởi dâ̒i hưở he̠n, zúp hô̠i viên HND xa̠ Kwi Hâ̠w (Tân La̠c) chiển dổi kơ kẩw kinh tê. Tloong ánh: Vươ̒n tlải bu̒ hơn 2 ha kuố gia di̒nh enh Kwách Văn Wa̒ (wài ku̒ng bên chiêw), xỏm Bă̒i.

Ó chí riêng ớ xỏm Dal kỏ mô hi̒nh ruôi tlu vôổ bẻw, ớ xỏm Bâ̠l ku̒ng dang vát chiến mo hi̒nh ni̒. Xỏm dấi me̠nh kái ta̠w wâ̒n ta̠p chiến xang tlôông kâl kỏ mủi. Riêng ớ xỏm Kôô̠ng 2, ba̒ kon dang vát chiến me̠nh ruôi bo̒ lai; kác xỏm vu̒ng thươ̠ng khác, nhê̒w năm năi ba̒ kon zi chi̒ tlôông kâl miể tlẳng ép rác cho hiê̠w kwá kinh tể khả. Vi̒ rỉ thu nhâ̠p kuố hô̠i viên ó ngư̒ng ản nơng kaw, năm 2016 da̠t 22 tliê̠w dô̒ng/ngươ̒i, tí lê̠ hô̠ nge̒w thew chấn da chiê̒w ko̒n 12%.

Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch HND xa̠ dươ mu̠ tôi dêểnh thăm kwan wâ̒n tlải bu̒ dó rô̠ng 2ha kuố za di̒nh enh Kwách Văn Wa̒, xỏm Bă̒l. Ni la̒ mô hi̒nh mởi, rất vu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n tư̠ nhiên ớ kác xỏm kỏ bươ ba̠i bă̒ng nhơ xỏm Bă̒l . Enh Wa̒ cho mắt: "Tlước ni za di̒nh tlôông kew, chiến la̠i tlôông miể, cho thu nhâ̠p khwáng 300 tliê̠w dô̒ng/năm. Thẩi ră̒ng bu̒ dó vu̒ hơ̠p cho rêênh za di̒nh chiến xang tlôông. Kâl bu̒ dó vát chiến khả tốt, khai tlải. Vởi năng xuất khwáng 15 tẩn/ha, zả baảnh 10.000 dô̒ng/kg, hiê̠w kwá kinh tể zoong la̠i khả kaw. Kác vu̠ dêểnh za di̒nh tiếp tu̠c tlôông bu̒ dó”. Wa̒i tha za di̒nh enh Wa̒ ko̒n kỏ mô̠ch xổ hô̠i viên khác dang dâ̒w tư tlôông bu̒, diến hi̒nh nhơ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Zô̒n, xỏm Tlớ tlôông 1 ha.

"Tloong thơ̒i zan dêểnh, Hô̠i xe̠ tâ̠p tlung baw mô hi̒nh kái ta̠w wâ̒n ta̠p, khwiển khích hô̠i viên vát chiến kác mô hi̒nh mởi vu̠ hơ̠p, kỏ zả tli̠ kinh tể kaw hơn. Dô̒ng thơ̒i, chiến khai kác mô hi̒nh báw vê̠ môi tlươ̒ng, zân vâ̠n khẻw, nông zân tích kư̠c tham za xâi zư̠ng NTM, xâi zư̠ng nếp khôổng văn wả, văn minh ớ kác chi hô̠i”, dô̒ng chỉ Bu̒i Thi̠ Hiê̠p, Chú ti̠ch HND xa̠ Kwi Hâ̠w cho mắt.


                                                                              P.V

KÁC TIN KHÁC


UBND tính dẻnh zả tình hình KT-XH 6 tháng năm 2017


(HBĐT) - Vừa qua,  dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính chú chi̒ kuô̠c ho̠p dẻnh zả ti̒nh hi̒nh KT-XH 6 khảng dâ̒w năm 2017; tháw lwâ̠n va̒ cho ỉ kiển wơ̒l kác zư̠ tháw tơ̒ chi̒nh, dê̒ a̒n kwan tlo̠ng kuố tính.

Kă̠p mă̠t kí niê̠m 10 năm the̒nh lâ̠p Ban kwá lỉ các khu KCN tính


(HBOM) - Khởm ngă̒i 2/6 Ban kwá lỉ các khu KCN tính da̒ tố chức kă̠p mă̠t 10 năm the̒nh lâ̠p (7/6/2017 - 7/6/2017). Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư tính úy. Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính, kơ̒ng da̠i ziê̠n Bô̠ KHĐT, kác xớ, nga̒nh, tố chức, các wiê̠n, tha̒nh vổ và kác zwanh ngiê̠p dâ̒w tư baw KCN tloong tính.