(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.


Dam mê la̒ vươ̒n pớ ngă̒i ko̒n rét, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, 27 thuối, luôn ú ấp ươc mơ la̒ zâ̒w tlêênh dất kwê hương, dỏ la̒ lỉ zo eenh thi paw tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Lâm ngiḙ̂p.

Năm 2013 tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư nông - lâm lo̭i khả, eenh Tươ̒ng da̒ khởm ngi̭ cho mêê̒nh kon dươ̒ng di riêng. Kôông wiḙ̂c nhơ ản thêm keẻnh khi eenh ản tham za paw zư̭ ản cho̭n, ta̭w va̒ nhân zôổng kâl tlói ớ xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) zo Viḙ̂n Kái thiḙ̂n zôổng va̒ fát chiến lâm xán thuô̭c Hô̭i KH-KT Lâm ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam thư̭c hiḙ̂n.


eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng (bên chiêw), xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) zởi thiḙ̂w wê̒l mô hi̒nh vươ̒n ươm kác zôổng kâl dă̭c xán kuố mêênh.

 

"Khâw 1 năm vươ̒ hoo̭c, vươ̒ chư̭c tiếp gép kâl tlói, tôi hoo̭c hói ản rất nhê̒w va̒ kwiết di̭nh thee̒nh lâ̭p vươ̒n ươm kuố riêng mêê̒nh”. Eenh Tươ̒ng chp hăi.

Mẩi năm khânh ni, kâl tlói zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, kâl fái dú pớ 7 – 10 mḙ̂ cho thu hwă̭ch tlải. Khi̒ zư̭ ản thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông ki̭ thwâ̭t gép kâl tlói da̒ vớ tha hưởng di dâ̒i tiê̒m năng. Khâw môô̭ch năm tham za zư̭ ản, eenh Tươ̒ng la̒ ngươ̒i dâ̒w tiên ớ Hwa̒ Bi̒nh thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông ki̭ thwâ̭t gép kâl tlói. Eenh Tươ̒ng bắt dâ̒w xâi zươ̭ng vươ̒n ươm vổn chí kỏ 10 tliḙ̂w dôô̒ng, vươ̒n rôô̭ng 200m2. Dêểnh năm thử 2, kỏ nguô̒n thu pớ baảnh kâl tlói gép, eenh dâ̒w tư vớ rôô̭ng thêm vươ̒n ươm. Dêểnh ka̭ ni̒, wa̒i vươ̒n ươm ta̭i nha̒, eenh ko̒n liên kết xâi zư̭ng vươ̒n ươm kâl tlói ớ xỏm Be Tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) tôống ziḙ̂n tích hơn 4.000m2.

Lag ngươ̒i zi̒w zắt, zúp dơ̭ eenh Tươ̒ng pớ nhửng ngă̒i dâ̒w khới ngiḙ̂p, Tiển xi̭ Hwa̒ng Tha̒nh Lô̭c, Viḙ̂n tlướng Viḙ̂n Kái thiḙ̂n zôổng va̒ fát chiến lâm xán rất tư̭ ha̒w wê̒l hoo̭c tlo̒. Ôông cho hăi ni la̒ môô̭ch tloong nhửng vươ̒n ươm da̭t chwấn wê̒l ki̭ thwâ̭t ớ khu vư̭c fiể Bắc. Nhơ̒ nămr bắt tốt ki̭ thwâ̭t cho rêênh chất lươ̭ng kâl zôổng vươ̒n ươm ni̒ dám báw, dă̭c biḙ̂t la̒ lo̭i kâl dă̭c xán kuố diḙ̂ fương nhơ tlói, tlải bu̒i.

Chất lươ̭ng la̒ rêênh thương hiḙ̂w, vươ̒n ươm cho thu dê̒w, năm thử 2 eenh Tươ̒ng mới thu khwáng 40 tliḙ̂w dôô̒ng, dêểnh năm thử 3 da̒ tăng lêênh 100 tliḙ̂w, năm thử tư thu nhâ̭p zoong la̭i tlêênh 200 tliḙ̂w dôô̒ng. Pớ dâ̒w năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, vươ̒n eenh Tươ̒ng da̒ kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng ha̒ng va̭n kâl zôổng, nhơ: tlói, tlảm, bu̒i va̒ nhê̒w lo̭i kâl ăn tlải khác, chư̒ chi fỉ thu la̭i 400 tliḙ̂w dôô̒ng. Thee̒nh kôông ma̒ eenh Tươ̒ng kỏ ngă̒i măi la̒ kết kwá kuố kwả chi̒nh law dôô̭ng bê̒n bỉ, ngiêm túc.

Eenh Tươ̒ng cho hăi: "Dêểnh ka̭ ni̒ wa̒i kheéch ha̒ng tloong tính, za di̒nh tôi ko̒n kung kấp zôổng cho nhê̒w ba̒ kon ớ Tâi Ngwiên va̒ môô̭ch xổ tính fiể Bắc. Fâ̒n da kác kâl zôổng tloong vươ̒n ươm dê̒w da̒ kỏ kheéch dă̭ch ha̒ng. Bán thân tôi luôn xác di̭nh fái ta̭w tha kác kâl zôổng dám báw chất lươ̭ng. Dớ la̒ ản, mêê̒nh fái tí mí tloong tư̒ng khâw cho̭n, gép mă̭t, kâl gép ku̒ng nhơ chăm xoóc. Wê̒l hưởng fát chiến tôi chủ tloo̭ng cho̭n va̒ nhân zôổng kác kâl dă̭c xán kuố diḙ̂ fương, vươ̒ dáp ửng nhu kâ̒w thị tlươ̒ng, vườ fâ̒n báw tô̒n kác zôổng kâl kwỉ, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw”.

Dê̒w thew dâ̒n tôi thăm mô hi̒nh kuố eenh Tươ̒ng, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hiḙ̂p, Bỉ thư Dwa̒n Thanh niên xa̭ Thanh Hổi cho mắt: ka̭ ni̒, xa̭ Tha̒nh Hổi da̒ kổ môô̭ch xổ minh hi̒nh la̒ kinh tể nối bâ̭t zo DVTN la̒ chú. Twi nhiên mô hi̒nh kuố dwa̒n viên Tươ̒ng la̒ hưởng di mởi, ó chí la̒ zâ̒w cho bán thân ma̒ ko̒n di̭nh hưởng cho mo̭i ngươ̒i. Chăng nhửng la̒ kinh tể zói, eenh Tươ̒ng ko̒n la̒ DVTN nhiḙ̂t ti̒nh tloong kác kôông wiḙ̂c kuố Dwa̒n.

Mă̭c zu̒ ko̒n tlé, kỏ xư̭ di̭nh hưởng ngê̒ ngiḙ̂p ro̭ ra̒ng, kwiết tâm thew duối dam mê, cha̒ng ki̭ xư 9X ngươ̒i Mươ̒ng – Bu̒i Văn Tươ̒ng da̒ tlớ thee̒nh tẩm kương tlảnng tloong khới ngiḙ̂p la̒ zâ̒w tlêênh dất kwê hương.


Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.