(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.


Dam mê la̒ vươ̒n pớ ngă̒i ko̒n rét, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, 27 thuối, luôn ú ấp ươc mơ la̒ zâ̒w tlêênh dất kwê hương, dỏ la̒ lỉ zo eenh thi paw tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Lâm ngiḙ̂p.

Năm 2013 tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư nông - lâm lo̭i khả, eenh Tươ̒ng da̒ khởm ngi̭ cho mêê̒nh kon dươ̒ng di riêng. Kôông wiḙ̂c nhơ ản thêm keẻnh khi eenh ản tham za paw zư̭ ản cho̭n, ta̭w va̒ nhân zôổng kâl tlói ớ xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) zo Viḙ̂n Kái thiḙ̂n zôổng va̒ fát chiến lâm xán thuô̭c Hô̭i KH-KT Lâm ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam thư̭c hiḙ̂n.


eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng (bên chiêw), xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) zởi thiḙ̂w wê̒l mô hi̒nh vươ̒n ươm kác zôổng kâl dă̭c xán kuố mêênh.

 

"Khâw 1 năm vươ̒ hoo̭c, vươ̒ chư̭c tiếp gép kâl tlói, tôi hoo̭c hói ản rất nhê̒w va̒ kwiết di̭nh thee̒nh lâ̭p vươ̒n ươm kuố riêng mêê̒nh”. Eenh Tươ̒ng chp hăi.

Mẩi năm khânh ni, kâl tlói zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, kâl fái dú pớ 7 – 10 mḙ̂ cho thu hwă̭ch tlải. Khi̒ zư̭ ản thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông ki̭ thwâ̭t gép kâl tlói da̒ vớ tha hưởng di dâ̒i tiê̒m năng. Khâw môô̭ch năm tham za zư̭ ản, eenh Tươ̒ng la̒ ngươ̒i dâ̒w tiên ớ Hwa̒ Bi̒nh thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông ki̭ thwâ̭t gép kâl tlói. Eenh Tươ̒ng bắt dâ̒w xâi zươ̭ng vươ̒n ươm vổn chí kỏ 10 tliḙ̂w dôô̒ng, vươ̒n rôô̭ng 200m2. Dêểnh năm thử 2, kỏ nguô̒n thu pớ baảnh kâl tlói gép, eenh dâ̒w tư vớ rôô̭ng thêm vươ̒n ươm. Dêểnh ka̭ ni̒, wa̒i vươ̒n ươm ta̭i nha̒, eenh ko̒n liên kết xâi zư̭ng vươ̒n ươm kâl tlói ớ xỏm Be Tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) tôống ziḙ̂n tích hơn 4.000m2.

Lag ngươ̒i zi̒w zắt, zúp dơ̭ eenh Tươ̒ng pớ nhửng ngă̒i dâ̒w khới ngiḙ̂p, Tiển xi̭ Hwa̒ng Tha̒nh Lô̭c, Viḙ̂n tlướng Viḙ̂n Kái thiḙ̂n zôổng va̒ fát chiến lâm xán rất tư̭ ha̒w wê̒l hoo̭c tlo̒. Ôông cho hăi ni la̒ môô̭ch tloong nhửng vươ̒n ươm da̭t chwấn wê̒l ki̭ thwâ̭t ớ khu vư̭c fiể Bắc. Nhơ̒ nămr bắt tốt ki̭ thwâ̭t cho rêênh chất lươ̭ng kâl zôổng vươ̒n ươm ni̒ dám báw, dă̭c biḙ̂t la̒ lo̭i kâl dă̭c xán kuố diḙ̂ fương nhơ tlói, tlải bu̒i.

Chất lươ̭ng la̒ rêênh thương hiḙ̂w, vươ̒n ươm cho thu dê̒w, năm thử 2 eenh Tươ̒ng mới thu khwáng 40 tliḙ̂w dôô̒ng, dêểnh năm thử 3 da̒ tăng lêênh 100 tliḙ̂w, năm thử tư thu nhâ̭p zoong la̭i tlêênh 200 tliḙ̂w dôô̒ng. Pớ dâ̒w năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, vươ̒n eenh Tươ̒ng da̒ kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng ha̒ng va̭n kâl zôổng, nhơ: tlói, tlảm, bu̒i va̒ nhê̒w lo̭i kâl ăn tlải khác, chư̒ chi fỉ thu la̭i 400 tliḙ̂w dôô̒ng. Thee̒nh kôông ma̒ eenh Tươ̒ng kỏ ngă̒i măi la̒ kết kwá kuố kwả chi̒nh law dôô̭ng bê̒n bỉ, ngiêm túc.

Eenh Tươ̒ng cho hăi: "Dêểnh ka̭ ni̒ wa̒i kheéch ha̒ng tloong tính, za di̒nh tôi ko̒n kung kấp zôổng cho nhê̒w ba̒ kon ớ Tâi Ngwiên va̒ môô̭ch xổ tính fiể Bắc. Fâ̒n da kác kâl zôổng tloong vươ̒n ươm dê̒w da̒ kỏ kheéch dă̭ch ha̒ng. Bán thân tôi luôn xác di̭nh fái ta̭w tha kác kâl zôổng dám báw chất lươ̭ng. Dớ la̒ ản, mêê̒nh fái tí mí tloong tư̒ng khâw cho̭n, gép mă̭t, kâl gép ku̒ng nhơ chăm xoóc. Wê̒l hưởng fát chiến tôi chủ tloo̭ng cho̭n va̒ nhân zôổng kác kâl dă̭c xán kuố diḙ̂ fương, vươ̒ dáp ửng nhu kâ̒w thị tlươ̒ng, vườ fâ̒n báw tô̒n kác zôổng kâl kwỉ, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw”.

Dê̒w thew dâ̒n tôi thăm mô hi̒nh kuố eenh Tươ̒ng, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hiḙ̂p, Bỉ thư Dwa̒n Thanh niên xa̭ Thanh Hổi cho mắt: ka̭ ni̒, xa̭ Tha̒nh Hổi da̒ kổ môô̭ch xổ minh hi̒nh la̒ kinh tể nối bâ̭t zo DVTN la̒ chú. Twi nhiên mô hi̒nh kuố dwa̒n viên Tươ̒ng la̒ hưởng di mởi, ó chí la̒ zâ̒w cho bán thân ma̒ ko̒n di̭nh hưởng cho mo̭i ngươ̒i. Chăng nhửng la̒ kinh tể zói, eenh Tươ̒ng ko̒n la̒ DVTN nhiḙ̂t ti̒nh tloong kác kôông wiḙ̂c kuố Dwa̒n.

Mă̭c zu̒ ko̒n tlé, kỏ xư̭ di̭nh hưởng ngê̒ ngiḙ̂p ro̭ ra̒ng, kwiết tâm thew duối dam mê, cha̒ng ki̭ xư 9X ngươ̒i Mươ̒ng – Bu̒i Văn Tươ̒ng da̒ tlớ thee̒nh tẩm kương tlảnng tloong khới ngiḙ̂p la̒ zâ̒w tlêênh dất kwê hương.


Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.

Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.