(HBDT) – 27/11, ta̭i Ha̒ Nô̭i, nga̒nh NN&PTNT tính ha tham za Chiến la̭m thă̒nh tư̭w 10 wê̒l tam nôông "nôông ngiḙ̂p, nôông zân va̒ nôông thôn”. Ni la̒ chương chi̒nh hwa̭t dôô̭ng nă̒m tloong chuô̭i xư̭ kiḙ̂n Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Tlung ương 7, khwả X.


Zan ha̒ng chiến la̭m kác xán fấm chú lư̭c kuố ngă̒nh NN&PTNT tính.

Kwi tṷ 100 zan ha̒ng, Chiến la̭m za̒nh 3 khu vư̭c dớ zởi thiḙ̂w zan ha̒ng wê̒l thă̒nh tư̭w va̒ mô hi̒nh fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông zân, nôông thôn văn minh, hi̭en da̭i kuố kác bô̭, ngă̒nh, hô̭i kuố tlung ương va̒ kác diḙ̂ fương tiêw biếw; khu vư̭c zan ha̒ng nhửng xán fấm nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng kuố ká nước va̒ zan ha̒ng kuố kác zwanh ngiḙ̂p tiêw biếw; khu vư̭c kết nổl kôông ngḙ̂ va̒ zi̭ch vṷ fát chiến nôông ngiḙ̂p.

Ta̭i khu vư̭c chiến la̭m xán fấm nôôngngiḙ̂p, ngă̒nh NN&PTNT tính ha da̒ zoong dêểnh nhửng xán fấm chú lư̭c kuố tính kỏ lơ̭i thể nhơ kam Kaw Fong, bưới dó Tân La̭c, ka La̭c Thwí, kả khôông Da̒, kác xán fấm tiêw biếw kuố zwanh ngiḙ̂p tiêw biếw nhơ văng Kim Bôi, che̒ Shan tuyết kuố kôông ti Fươ̭ng Hwiê̒n...

                                                                                            Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.