(HBDT) – Khởm ngă̒i 8/3/2019, Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính nhâ̭n ản tin bảw kuố UBND xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn): ta̭i 3 hô̭ za di̒nh gô̒m za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Kiên ớ xỏm Xẩw Ha̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Ngwan ớ xỏm Ko̒ Mu va̒ ôông Bu̒i Văn Ta̭ ớ xỏm Xwân Zương kỏ 25 kon kủi zôổng va̒ kủi thi̭t bi̭ ổm chết bất thươ̒ng


Ngă̒nh chức năng va̒ xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn) tiển hă̒nh tiêw hwí kủi vắc bêḙ̂nh zi̭ch tá châw Fi


Kác xa̭ kỏ zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn thă̒nh lâ̭p va̒ zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng kác chốt kiếm zi̭ch dớ ngăn zi̭ch tá châw Fi lâi lan tha ziḙ̂n rôô̭ng 

Khâw khi kiếm tla chiḙ̂w chửng lâm xa̒ng, Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính da̒ tiển hă̒nh lể mâ̭w bêḙ̂nh fấm va̒ mâ̭w mẩw kới Chi kṷc Thủ i vu̒ng I xét ngiḙ̂m. Ku̒ng ngă̒i Tla̭m Chấn dản xét ngiḙ̂m - Chi kṷc Thủ i vu̒ng I da̒ kết lwâ̭n fát hiḙ̂ virus Zi̭ch tá kủi châw Fi bớ kác mâ̭w bêḙ̂nh fấm ta̭i kác xỏm Ko̒ Mu, Xẩw Ha̭, Xwân Zương (Thanh Lương – Lương Xơn). Thew rỉ khởm ngă̒i 9/3/2019 Chi kṷc Thủ i da̒ chư̭c tiếp ku̒ng Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn fổi hơ̭p ku̒ng chỉnh kwiê̒n xa̭ Thanh Lương tiển hă̒nh tiêw hwí 25 kon kủi vắc bḙ̂nh zi̭ch ta kủi châw Fi. Dôô̒ng thơ̒i ban hă̒nh Kôông văn xổ 101/CCCN&TY-TY dê̒ ngi̭ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n Lương Xơn kôông bổ bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n va̒ tiếp tṷc chiến khai kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng chổng ki̭p thơ̒i, hiḙ̂w kwá, ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tha ziḙ̂n rôô̭ng.

Tlước ti̒nh hi̒nh bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi kỏ ziển biển ngă̒i ka̭ng fức ta̭p, ngă̒i 8/3 UBND xa̭ Thanh Lương da̒ hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng ta̭i chô̭ thă̒nh lâ̭p va̒ zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng 5 chốt kiếm zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭. Dôô̒ng thơ̒i rảw riết chiến khai kác biḙ̂n fáp nhă̒m ngăn ngươ̒ ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan.

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.