(HBDT) – Khởm ngă̒i 8/3/2019, Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính nhâ̭n ản tin bảw kuố UBND xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn): ta̭i 3 hô̭ za di̒nh gô̒m za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Kiên ớ xỏm Xẩw Ha̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Ngwan ớ xỏm Ko̒ Mu va̒ ôông Bu̒i Văn Ta̭ ớ xỏm Xwân Zương kỏ 25 kon kủi zôổng va̒ kủi thi̭t bi̭ ổm chết bất thươ̒ng


Ngă̒nh chức năng va̒ xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn) tiển hă̒nh tiêw hwí kủi vắc bêḙ̂nh zi̭ch tá châw Fi


Kác xa̭ kỏ zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn thă̒nh lâ̭p va̒ zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng kác chốt kiếm zi̭ch dớ ngăn zi̭ch tá châw Fi lâi lan tha ziḙ̂n rôô̭ng 

Khâw khi kiếm tla chiḙ̂w chửng lâm xa̒ng, Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính da̒ tiển hă̒nh lể mâ̭w bêḙ̂nh fấm va̒ mâ̭w mẩw kới Chi kṷc Thủ i vu̒ng I xét ngiḙ̂m. Ku̒ng ngă̒i Tla̭m Chấn dản xét ngiḙ̂m - Chi kṷc Thủ i vu̒ng I da̒ kết lwâ̭n fát hiḙ̂ virus Zi̭ch tá kủi châw Fi bớ kác mâ̭w bêḙ̂nh fấm ta̭i kác xỏm Ko̒ Mu, Xẩw Ha̭, Xwân Zương (Thanh Lương – Lương Xơn). Thew rỉ khởm ngă̒i 9/3/2019 Chi kṷc Thủ i da̒ chư̭c tiếp ku̒ng Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn fổi hơ̭p ku̒ng chỉnh kwiê̒n xa̭ Thanh Lương tiển hă̒nh tiêw hwí 25 kon kủi vắc bḙ̂nh zi̭ch ta kủi châw Fi. Dôô̒ng thơ̒i ban hă̒nh Kôông văn xổ 101/CCCN&TY-TY dê̒ ngi̭ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n Lương Xơn kôông bổ bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n va̒ tiếp tṷc chiến khai kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng chổng ki̭p thơ̒i, hiḙ̂w kwá, ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tha ziḙ̂n rôô̭ng.

Tlước ti̒nh hi̒nh bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi kỏ ziển biển ngă̒i ka̭ng fức ta̭p, ngă̒i 8/3 UBND xa̭ Thanh Lương da̒ hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng ta̭i chô̭ thă̒nh lâ̭p va̒ zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng 5 chốt kiếm zi̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭. Dôô̒ng thơ̒i rảw riết chiến khai kác biḙ̂n fáp nhă̒m ngăn ngươ̒ ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan.

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.

Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.