(HBDT) – Tloong khảng 2, hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ziḙ̂n tha xôi dôô̭ng,tăng tlướng kaw. Nguô̒n ha̒ng kung kấp zô̒i za̒w, da za̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w tiêw zu̒ng kuố ngươ̒i zân. Kim ngă̭ch xwất khấw zám nhḙl xo khảng tlước zo lỏ nhê̒w ngă̒i ngí Thết Ngwiên Dản


Bớ dâ̒w nămdêểnh ka̭ ni̒, kác zwanh ngiḙ̂p tloong khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn dấi meḙnh xán xwất – kinh zwanh, kóp fa̒n nơng kaw zả tli̭ xwất khấw kuố tính. (Ánh chṷp ta̭i Kôông ti TNHH Xán xwất ha̒ng măi mă̭c ESQUEL)

Thew rỉ lwi̭ kể tlong khảng, kim ngă̭ch xwất khâw kuố tính ước da̭t 53,7 tliḙ̂w USD, za,s 0,96% xo vởi khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng dâ̒w năm 2019 ước da̭t 107,921 tliḙ̂w USD, tăng 15,02% xo vởi ku̒ng ki̒, da̭t 13,66 kể hwă̭ch năm. Tlong rỉ, xwất khấw ha̒ng hwả ước da̭t 50,5 tliḙ̂w USD, zám 0,73% so vởi khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng ước da̭t 101,371 tliḙ̂w USD, tăng 15,56% so vởi ku̒ng ki̒, da̭t 13,55% kể hwă̭ch năm; xwất khấw zi̭ch vṷ ước da̭t 3,2 tliḙ̂w USD, zám 4,48% xo vởi khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng ước da̭t 6,55 tliḙ̂w USD, tăng 7,2% xo vởi ku̒ng ki̒, da̭t 15,6% kể hwă̭ch năm.

Ku̒ng tloong khảng 2, kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t42,041 tliḙ̂w USD, zám 7,4% xo ku̒ng khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng ước da̭t 87,451 tliḙ̂w USD, tang 22,51% xo vơie ku̒ng ki̒, da̭t 13,77% kể hwă̭ch năm.

HN


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019