(HBDT) – Tloong khảng 2, hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ziḙ̂n tha xôi dôô̭ng,tăng tlướng kaw. Nguô̒n ha̒ng kung kấp zô̒i za̒w, da za̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w tiêw zu̒ng kuố ngươ̒i zân. Kim ngă̭ch xwất khấw zám nhḙl xo khảng tlước zo lỏ nhê̒w ngă̒i ngí Thết Ngwiên Dản


Bớ dâ̒w nămdêểnh ka̭ ni̒, kác zwanh ngiḙ̂p tloong khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn dấi meḙnh xán xwất – kinh zwanh, kóp fa̒n nơng kaw zả tli̭ xwất khấw kuố tính. (Ánh chṷp ta̭i Kôông ti TNHH Xán xwất ha̒ng măi mă̭c ESQUEL)

Thew rỉ lwi̭ kể tlong khảng, kim ngă̭ch xwất khâw kuố tính ước da̭t 53,7 tliḙ̂w USD, za,s 0,96% xo vởi khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng dâ̒w năm 2019 ước da̭t 107,921 tliḙ̂w USD, tăng 15,02% xo vởi ku̒ng ki̒, da̭t 13,66 kể hwă̭ch năm. Tlong rỉ, xwất khấw ha̒ng hwả ước da̭t 50,5 tliḙ̂w USD, zám 0,73% so vởi khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng ước da̭t 101,371 tliḙ̂w USD, tăng 15,56% so vởi ku̒ng ki̒, da̭t 13,55% kể hwă̭ch năm; xwất khấw zi̭ch vṷ ước da̭t 3,2 tliḙ̂w USD, zám 4,48% xo vởi khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng ước da̭t 6,55 tliḙ̂w USD, tăng 7,2% xo vởi ku̒ng ki̒, da̭t 15,6% kể hwă̭ch năm.

Ku̒ng tloong khảng 2, kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t42,041 tliḙ̂w USD, zám 7,4% xo ku̒ng khảng tlước, lwi̭ kể 2 khảng ước da̭t 87,451 tliḙ̂w USD, tang 22,51% xo vơie ku̒ng ki̒, da̭t 13,77% kể hwă̭ch năm.

HN


KÁC TIN KHÁC


Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.