(HBDT) – Chiê̒ng la̒ xỏm tlung tâm kuố xa̭ Lô̭ Xơn, xa̭ vu̒ng xâw khỏ khăn nhất kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Xỏm kỏ 53 hô̭, 238 nhân khâw. Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ 45 hô̭i viên. Tloong nhửng năm kwa Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng. Môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhất la̒ thă̒nh lâ̭p mô hi̒nh xinh kể "Nhỏm chan ruôi kủi, bo̒ xinh xán zôổng bán diḙ̂”.

Chi̭ Bu̒i thi̭ Hwa̒, Tlướng nhỏm chăn ruôi cho mắt: Dâ̒w ăm 2012, tôi mân 10 hô̭i viên tloong chi hô̭i, nhưngx ngươ̒i kỏ dam mê, nhiḙ̂t hwiết pơ̭i ngê̒ chăn ruôi thă̒nh lâ̭p va tham za xinh hwa̭t nhỏm chăn ruôi kủi xinh xán zôổng bán diḙ̂. Nhỏm nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, hổ chơ̭ kuố lẳnh da̭w xa̭, nhất la̒ xư̭ tham mưw, di̭nh hưởng kuố Hô̭i Fṷ nư̭ xa̭. Zư̭ ản zám nge̒w hổ chơ̭ ó hwa̒n la̭i 8 kon kủi zôổng Mỏng Kải, tôống tli̭ zả 16,4 tliḙ̂w dôô̒ng. Bớ nguô̒n hổ chơ̭ 8 kon kủi mḙ̂ dươ wê̒l kác za di̒nh chăm xoóc. Kwả chi̒nh tham za nhỏm, kác tha̒nh viên tlaw dối, hổ chơ̭ kinh ngiḙ̂m chăn ruôi cho kha̒, tham za lớp hoo̭c ki̭ thwâ̭t chăn ruôi, xứ zṷng fân hwa̭i mṷc fṷc vṷ tlôô̒ng cho̭t, kóp fâ̒n dám báw vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, tích kư̭c thi̒m kiểm dâ̒w tha cho thi̭t kủi nhỏm ruôi... Tloong thơ̒i zan ni̒, nhỏm kết na̭p thêm 6thă̒nh viên mởi, nơng tôống xổ thă̒nh viên tloong nhỏm lêênh 16 tha̒nh viên dê̒w la̒ hô̭ nge̒w kuố xóm.

Nhửng năm 2012 – 2015 la̒ thơ̒i zan dâ̒w thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh, zả kủi ốn di̭nh cho rêênh kác hô̭ tham za nhỏm thu ản kết kwá tích kư̭c. Thew hưởng chăn ruôi vươ̒ kung kấp kủi xươ̭, kủi zôổng va̒ kủi thi̭t, tlung bi̒nh môô̭ch năm kủi mḙ̂ dé 2 – 3 lưở, mối lưở khi̒ kaw diếm cho thu nhâ̭p 8 – 10 tliḙ̂w dôô̒ng. Bớ hưởng ni̒, kủi kuố nhỏm tăng lêênh 29 kon kủi mḙ̂, 10 kon mủi thi̭t, ha̒ng tlam kon kủi xươ̭. Thu nhâ̭p zoong la̭i hiḙ̂w kwá khả kaw. Kác thă̒nh viên kỏ thêm chi fỉ dớ tu xướ chuô̒ng cha̭i, vớ rôô̭ng kwi mô chăn ruôi. Twi nhiên la̭i năm 2016, nhu kâ̒w wê̒l kủi tlêênh thi̭ tlươ̒ng zám, zả kủi zám meḙnh, mối lưở nguô̒n thu zám bớ 5 – 6 tliḙ̂w dôô̒ng. Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, nhỏm ho̭p ba̒n, thôổng nhất zám chi fỉ dâ̒w tư, zám kwi mô chăn ruôi dớ tleẻnh ti̒nh tla̭ng thuô lô̭, chiến hưởng la̭i ruôi bo̒ xinh xán, tlôô̒ng cho̭t va̒ chăn ruôi za kâ̒m.

Năm 2016, nhỏm ản zư̭ ản zám nghe̒w hổ chơ̭ thêm nguô̒n vổn lâ̒n 2, nhỏm dê̒ xwất ruôi bo̒ xinh xán. Vởi 16 kon bo̒, tôống tli̭ zả 90,24 tliḙ̂w dôô̒ng ản chiê dê̒w cho kác thă̒nh viên. Dêểnh ka̭ ni̒ xổ lươ̭ng bo̒ fát chiến thêm 4 kon va̒ 6 kon bo̒ mḙ̂ dang chấn bi̭ dé. Bớ mô hi̒nh xinh kể ni̒, 11 hô̭ thă̒nh viên tloong nhỏm da̒ thwát nge̒w, vươn lêênh hô̭ khả. Tiêw biếw nhơ kác hô̭ za di̒nh chi̭: Bu̒i Thi̭ Hwa̒, Bu̒i Thi̭ Hwḙ̂, Lỉ Thi̭ Diê̒m, thu nhâ̭p bi̒nh mối hô̭ da̭t 105 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, tăng50 – 60 tliḙ̂w dôô̒ng xo ku̒ng 5 năm tlước.

Ó chí fát chiến kinh tể, kác thă̒nh viên tloong nhỏm ko̒n zwi chi̒ kóp kwi̭, môix kwỉ 100 dôô̒ng/ thă̒nh viên va̒ doỏng kóp lơ̭i nhwâ̭n khâw mổi chu ki̒ chăn ruôi. Xổ kwi̭ hiḙ̂n ta̭i kuố nhỏm la̒ 9 tliḙ̂w dôô̒ng, zu̒ng zwi chi̒ xinh hwa̭t nhỏm khâw mổi chu ki̒ chăn ruôi. Xổ kwi̭ kuố nhỏm ka̭ ni̒ la̒ 9 tliḙ̂w dôô̒ng zu̒ng dớ xinh hwa̭t nhỏm, tố chức kác kuô̭c zaw lưw, tham kwan, hoo̭c tâ̭p, chiê xé kinh ngiḙ̂m tloong va̒ wa̒i diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i cho kác hô̭ wăl thă̒nh viên wăl tu xướ chuô̒ng tla̭i, muô thức ăn chăn ruôi...

Hô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.