(HBDT) – Chiê̒ng la̒ xỏm tlung tâm kuố xa̭ Lô̭ Xơn, xa̭ vu̒ng xâw khỏ khăn nhất kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Xỏm kỏ 53 hô̭, 238 nhân khâw. Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ 45 hô̭i viên. Tloong nhửng năm kwa Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng. Môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhất la̒ thă̒nh lâ̭p mô hi̒nh xinh kể "Nhỏm chan ruôi kủi, bo̒ xinh xán zôổng bán diḙ̂”.

Chi̭ Bu̒i thi̭ Hwa̒, Tlướng nhỏm chăn ruôi cho mắt: Dâ̒w ăm 2012, tôi mân 10 hô̭i viên tloong chi hô̭i, nhưngx ngươ̒i kỏ dam mê, nhiḙ̂t hwiết pơ̭i ngê̒ chăn ruôi thă̒nh lâ̭p va tham za xinh hwa̭t nhỏm chăn ruôi kủi xinh xán zôổng bán diḙ̂. Nhỏm nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, hổ chơ̭ kuố lẳnh da̭w xa̭, nhất la̒ xư̭ tham mưw, di̭nh hưởng kuố Hô̭i Fṷ nư̭ xa̭. Zư̭ ản zám nge̒w hổ chơ̭ ó hwa̒n la̭i 8 kon kủi zôổng Mỏng Kải, tôống tli̭ zả 16,4 tliḙ̂w dôô̒ng. Bớ nguô̒n hổ chơ̭ 8 kon kủi mḙ̂ dươ wê̒l kác za di̒nh chăm xoóc. Kwả chi̒nh tham za nhỏm, kác tha̒nh viên tlaw dối, hổ chơ̭ kinh ngiḙ̂m chăn ruôi cho kha̒, tham za lớp hoo̭c ki̭ thwâ̭t chăn ruôi, xứ zṷng fân hwa̭i mṷc fṷc vṷ tlôô̒ng cho̭t, kóp fâ̒n dám báw vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, tích kư̭c thi̒m kiểm dâ̒w tha cho thi̭t kủi nhỏm ruôi... Tloong thơ̒i zan ni̒, nhỏm kết na̭p thêm 6thă̒nh viên mởi, nơng tôống xổ thă̒nh viên tloong nhỏm lêênh 16 tha̒nh viên dê̒w la̒ hô̭ nge̒w kuố xóm.

Nhửng năm 2012 – 2015 la̒ thơ̒i zan dâ̒w thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh, zả kủi ốn di̭nh cho rêênh kác hô̭ tham za nhỏm thu ản kết kwá tích kư̭c. Thew hưởng chăn ruôi vươ̒ kung kấp kủi xươ̭, kủi zôổng va̒ kủi thi̭t, tlung bi̒nh môô̭ch năm kủi mḙ̂ dé 2 – 3 lưở, mối lưở khi̒ kaw diếm cho thu nhâ̭p 8 – 10 tliḙ̂w dôô̒ng. Bớ hưởng ni̒, kủi kuố nhỏm tăng lêênh 29 kon kủi mḙ̂, 10 kon mủi thi̭t, ha̒ng tlam kon kủi xươ̭. Thu nhâ̭p zoong la̭i hiḙ̂w kwá khả kaw. Kác thă̒nh viên kỏ thêm chi fỉ dớ tu xướ chuô̒ng cha̭i, vớ rôô̭ng kwi mô chăn ruôi. Twi nhiên la̭i năm 2016, nhu kâ̒w wê̒l kủi tlêênh thi̭ tlươ̒ng zám, zả kủi zám meḙnh, mối lưở nguô̒n thu zám bớ 5 – 6 tliḙ̂w dôô̒ng. Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, nhỏm ho̭p ba̒n, thôổng nhất zám chi fỉ dâ̒w tư, zám kwi mô chăn ruôi dớ tleẻnh ti̒nh tla̭ng thuô lô̭, chiến hưởng la̭i ruôi bo̒ xinh xán, tlôô̒ng cho̭t va̒ chăn ruôi za kâ̒m.

Năm 2016, nhỏm ản zư̭ ản zám nghe̒w hổ chơ̭ thêm nguô̒n vổn lâ̒n 2, nhỏm dê̒ xwất ruôi bo̒ xinh xán. Vởi 16 kon bo̒, tôống tli̭ zả 90,24 tliḙ̂w dôô̒ng ản chiê dê̒w cho kác thă̒nh viên. Dêểnh ka̭ ni̒ xổ lươ̭ng bo̒ fát chiến thêm 4 kon va̒ 6 kon bo̒ mḙ̂ dang chấn bi̭ dé. Bớ mô hi̒nh xinh kể ni̒, 11 hô̭ thă̒nh viên tloong nhỏm da̒ thwát nge̒w, vươn lêênh hô̭ khả. Tiêw biếw nhơ kác hô̭ za di̒nh chi̭: Bu̒i Thi̭ Hwa̒, Bu̒i Thi̭ Hwḙ̂, Lỉ Thi̭ Diê̒m, thu nhâ̭p bi̒nh mối hô̭ da̭t 105 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, tăng50 – 60 tliḙ̂w dôô̒ng xo ku̒ng 5 năm tlước.

Ó chí fát chiến kinh tể, kác thă̒nh viên tloong nhỏm ko̒n zwi chi̒ kóp kwi̭, môix kwỉ 100 dôô̒ng/ thă̒nh viên va̒ doỏng kóp lơ̭i nhwâ̭n khâw mổi chu ki̒ chăn ruôi. Xổ kwi̭ hiḙ̂n ta̭i kuố nhỏm la̒ 9 tliḙ̂w dôô̒ng, zu̒ng zwi chi̒ xinh hwa̭t nhỏm khâw mổi chu ki̒ chăn ruôi. Xổ kwi̭ kuố nhỏm ka̭ ni̒ la̒ 9 tliḙ̂w dôô̒ng zu̒ng dớ xinh hwa̭t nhỏm, tố chức kác kuô̭c zaw lưw, tham kwan, hoo̭c tâ̭p, chiê xé kinh ngiḙ̂m tloong va̒ wa̒i diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i cho kác hô̭ wăl thă̒nh viên wăl tu xướ chuô̒ng tla̭i, muô thức ăn chăn ruôi...

Hô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.

Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.