(HBDT) – Kắch ni 6 năm, Kôông ti Tân Lôch fát bắt dâ̒w tliên kết xán xwất – tiêw thu bỉl dó, buô̭p dẳng lể hô̭t kơ̒ng n zân kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tâ̭p chung ớ kác vu̒ng Kwiết Thẳng, Kôô̭ng Hwa̒ nhơ Mi̭ Thă̒nh, Văn Ngiḙ̂, Văn Xơn... Bớ ni, ba̒ kon râ̒n kwen, tích ửng vởi chương chi̒nh lirn kết, fiể zwanh ngiḙ̂p la̒ dơn vi̭ kung kấp vâ̭t tư fân bỏn, ki̭ thwâ̭t va̒ baw tiêw to̒n bô̭ xán fấm, nôông zân la̒ ngươ̒i tlư̭c tiếp xán xwất, thu hwă̭ch va̒ kam kết baảnh xán fấm cho zwanh ngiḙ̂p thu muô.


Ngươ̒i zân xa̭ Chỉ Da̭w (La̭c Xơn) tham za liên kết tlôông bỉl dó lể hô̭t zoong la̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh

Ka̭ ni̒, liên kết xán xwất – tiêw thṷ bỉl dó, buô̭p dẳng lể hô̭t ta̭i kác vu̒ng Kwiết Thẳng, Kôô̭ng hwa̒ vấn tiếp tṷc fát chiến. Nôông zân meḙnh za̭n dâ̒w tư xán xwất nhơ zwanh ngiḙ̂p kỉ hơ̭p dôô̒ng thu muô lô za̒i, zả ká ốn di̭nh. Ziḙ̂n tích tlôông kâl lể hô̭t dêểnh ka̭ ni̒ da̭t 70,3 ha, năng xwất tluung bi̒nh da̭t bớ 2 – 3,5 ta̭/ha.

Tlêênh da̒ lam rôô̭ng kác mô hi̒nh liên kết, kôông tác chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ nhửng bước tiển dảng mơ̒ng. Thew kết kwá thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến dối khânh 1.183 ha bớ dất lo̭ la̭i tlôông kâl mâ̒w khác. Tloong rỉ, vṷ xwân chién dối 655,2 ha, baw gô̒m 238,3 ha rố, 150 ha miể, 10,2 ha bỉl dó, buô̭p dẳng, bu̒ za̒n, zươ lew lể hô̭t, 13,8 ha zươ hẩw, 16 ha kó VA06 va̒ 183,6 ha kâl hwa mâ̒w khác.Vṷ muô̒ chiến dối 527,ha, baw gô̒m 182,4ha rố, 68,8 ha thâw kác lo̭i, 17,9 ha kâl lể hô̭t, 7,8ha tảw, 8 ha bưới, 3,8 ha ối, 10,8ha la̭c, 5,5ha ngḙl wa̒ng, 4 ha sachi, 65,55ha kó VA06.

Ka̭ ni̒ diḙ̂ fương kỏ ha̒ng chṷc zwanh ngiḙ̂p, HTX dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p thew hưởng liên kết xán xwất – tiêw thṷ zươ̭ zwanh ngiḙ̂p vởi nôông zân. Dảng kế la̒ Kôông ti Tân Lô̭c Fát, Kôông ti Nhiḙ̂t dởi, Kôông ti kố fâ̒n Miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, kôông ti KF chăn ruôi T&T 159, HTX Chăn ruôi ka dô̒l xa̭ Hương Nhươ̭ng, HTX Chăn ruôi va̒ kung ửng ka xa̭ Chỉ Thiḙ̂n... Kác zwanh ngiḙ̂p thư̭c hiḙ̂n kỉ hơ̭p dôô̒ng baw tiêw xán fấm nôông xán. Xán fấm ản thu muô chú iểw la̒ bỉl xeenh, kâl lể hô̭t, miể ngwiên liḙ̂w, kó VA06, ka... Chí tỉnh riêng năm 2018, to̒n hwiḙ̂n kỏ thêm 7 HTX thă̒nh lâ̭p mởi di baw hwa̭t dôô̭ng wê̒l lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p. Kwa rỉ ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho baw tiêw xán fấm nôông ngiḙ̂p cho ba̒ kon.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Tlướng Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n, kác liên kết xán xwất – tiêw thṷ kỏ fương thức chiến khai thư̭c hiḙ̂n kṷ thế la̒ kôông ti hổ chơ̭ wê̒l ki̭ thwâ̭t, vổn, kết hơ̭p khức law dôông, dất dai kác hô̭ zân. Mô hi̒nh ni̒ zúp cho nôông zân tiếp kâ̭n râ̒n wê̒l ki̭ thwâ̭t, zúp nơng kaw thu nhâ̭p tlêênh 1 ziḙ̂n tích dất kanh tác. Twi nhiên, ka̭ ni̒nh mô hi̒nh liên kết xán xwất va̒ zwanh ngiḙ̂p tloong baw tiêw xán fấm ko̒n ít, kả biḙ̂t ko̒n kỏ liên kết chươ thư̭c hiḙ̂n dủg kam kết. Kác zwanh ngiḙ̂p, HTX dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c chươ nhê̒w, hiḙ̂w kwá chươ kaw. Kỏ zwanh ngiḙ̂p khâw khi kỉ hơ̭p dôô̒ng thu muô xán fấm mới chí thanh tỏn ản môô̭ch fâ̒n, fâ̒n ko̒n la̭i nơ̭ gâi khỏ khăn cho nôông zân.

Tloong ti̒nh hi̒nh thi̒m kiểm dâ̒w tha cho xán fấm ko̒n ha̭n chể, xán fấm nôông ngiḙ̂p zả ká bấp bêênh, chăng ốn di̭nh, wiḙ̂c kác liên kết xán xwất – tiêw thṷ da̒ zái kwiết khả kăn bán vẩn dê̒ tlêênh, zúp nôông zân iên tâm wê̒l dâ̒w tha xán fấm, tích kư̭c chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi. Hwiḙ̂n dang tăng kươ̒ng kác zái fáp wê̒l tiên chiê̒n Dê̒ án Chiến dối kơ kẩw kâl tlôông, vâ̭t ruôi, kái ta̭w vươ̒n ta̭p, kác chỉnh xắch khwiển khích hổ chơ̭ kuố tính dổi vởi zwanh ngiḙ̂p, HTX tlong fát chiến nhân rôô̭ng kác liên kết xán xwất – tiêw thṷ dớ ngươ̒i zân hiếw, tham za. Mă̭t khác, tăng kươ̒ng chí da̭w fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông thôn gẳn vởi tải kơ kẩw ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, xâi zư̭ng kác mô hi̒nh fát chiến liên kết thew chuô̭i zả tli̭ gẳn vởi xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm kỏ hiḙ̂w kwá dớ nhân rôô̭ng va̒ hưởng zâ̭n thă̒nh lâ̭p HTX hwa̭t dôô̭ng thew Lwâ̭t HTX năm 2012

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019