(HBDT) – Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, khỉ hâ̭w khắc ngiḙ̂t, chi̭w nhê̒w ánh hướng kuố thiên tai, nhưng nôông ngiḙ̂p kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc dang vươ̭t khỏ va̒ tlêênh da̒ khới xắc. Hwiḙ̂n tư̒ng bước fát chiến kác chuô̭i zả tli̭, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w tâ̭p thế cho xán fấm thể meḙnh


Dă̭c xán kả khôông Da̒ kuố HTX Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) ản zwanh ngiḙ̂p thu muô, tiêw thṷ ta̭i thi̭ tlươ̒ng Ha̒ Nô̭i

 Dửng dâ̒w to̒n tính wê̒l ruôi kả lôô̒ng xổ lươ̭ng khânh 2.000 lôô̒ng ruôi, xán lươ̭ng ha̒ng năm da̭t khwáng 1.300 tẩn, hwiḙ̂n da̒ tâ̭n zṷng lơ̭i thể khă̭n kỏ kuố vu̒ng hô̒ khôông Da̒ dớ dươ ngă̒nh thwí xán fát chiến, dám báw nguô̒n thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân ớ kác vu̒ng khôông dác. Dă̭c biḙ̂t tloong nhửng năm khânh ni, ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí, chỉnh kwiê̒n, xư̭ dâ̒w tư kuố môô̭ch xổ chương chi̒nh, zư̭ ản, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh ká wê̒l xổ lươ̭ng, chúng lo̭i va̒ chất lươ̭ng xán fấm. Chúng lo̭i kả da za̭ng nhơbớ kác lo̭i kả dă̭c xán nhơ: chiên, lew, ngă̭nh, tâ̒m, zâ̒m xeenh dêểnh kác lo̭i kả thôông thươ̒ng nhơ; tlẳm kó, rô fi, tliêl lai... Xổ lôô̒ng kả tâ̭p chung nhê̒w ớ kác xa̭: Hiê̒n Lương, Vâ̒i Nươ, Tiê̒n Fong, Dô̒ng Ruô̭ng...

Môô̭ch thể meḙnh khác la̒ chăn ruôi kủi bán diḙ̂. Thew kết kwá kháw xát, ngiên kửw, deẻnh zả kuố Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i, năm 2015, da̒n kủi bán diḙ̂ kuố tính kỏ khwáng tlêênh 16.000 kon, riêng kủi bán diḙ̂ kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ chiểm dêểnh 50% tôống da̒n. Ni la̒ kơ xớ dớ ku̒ng thơ̒i diếm rỉ, kỏ xư̭ hổ chơ̭ kuố tố chức Jica Nhâ̭t Bán, Zư̭ ản "Thee̒nh lâ̭p ngân ha̒ng gen dôông leḙnh cho kác zôổng kủi bán diḙ̂ Viḙ̂t Nam vafats chiến hḙ̂ thôổng chăn ruôi kủi bê̒n vưng dớ báw vḙ̂ da za̭ng xinh hoo̭c” ản chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n. Zư̭ ản nhă̒m báw tô̒n nguô̒n zen kwỉ, dôô̒ng thơ̒i thúc dấi fát chiến kinh tể ha̒ng hwả, nơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i chăn ruôi.

Bên keḙnh rỉ, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ thêm kác nôông xán chiến voo̭ng, nối thiểng khác dang ản thi̭ tlươ̒ng ươ chuô̭ng nhơ: kảw J02, thâw kheḙch, miển doong, ra̭w ngô, khwai xo̭... Thew dôô̒ng chỉ Xa Dức Hiê̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc, tloong mẩi năm tlớ la̭i ni, thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh ưw tiên tloong Dê̒ ản tải kơ kẩw nôông ngiḙ̂p, hwiḙ̂n da̒ chiến khai nhê̒w mô hi̒nh chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi thích ửng vởi diê̒w kiḙ̂n khỉ hâ̭w, tâ̭p chung thew hưởng nơng kaw zả tli̭ za tăng va̒ fát chiến bê̒n vưng zai dwa̭n 2016 – 2020. Riêng năm 2018 da̒ thư̭c hiḙ̂n 7 mô hi̒nh fát chiến xán xwất gô̒m mô hi̒nh kái ta̭w dất tlôông lo̭ bi̭ thải hwả, ba̭c mâ̒w ta̭i xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng, mô hi̒nh tlôông ngḙl dó kaw xán ta̭i xa̭ ha̒w Lỉ, mô hi̒nh tlôông dắc an twa̒n tloong nha̒ lưởi dơn zán va̒ mô hi̒nh chăn ruôi ka zươ̭c liḙ̂w ta̭i thi̭ chẩn Da̒ Bắc, mô tlôông va̒ thâm kanh kâl rố lai zôổng P4554, P4311 ta̭i 2 xa̭ Twa̒n Xơn, kaw Xơn, mô hi̒nh ú fân hư̭w kơ vi xinh ta̭i xa̭ Záp Dắt.

Kác chương chi̒nh, zư̭ ản da̒ tiếp khức dớ nôông ngiḙ̂p diḙ̂ fương kỏ nhửng bước chién kwan tloo̭ng, kác liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ hi̒nh thă̒nh, môô̭ch xổ thương hiḙ̂w xán fấm kuố hwiḙ̂n ản hổ chơ̭ xâi zư̭ng va̒ xúc tiển thương mai. Bớ năm 2015, tố chức Jica da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ NN&PTNT hwiḙ̂n xâi zư̭ng mô hi̒nh tố hơ̭p tác chăn ruôi kủi bán diḙ̂. Dêểnh ka̭ ni̒ vởi xư̭ hưởng zâ̭n, tâ̭p hwẩn wê̒l ki̭ thwâ̭t, hổ chơ̭ nguô̒n lư̭c, kon zôổng va̒ xúc tiển thương ma̭i, bớ 6 tố hơ̭p tác ớ kácxa̭ da̒ thă̒nh lâ̭p ản 1 HTX xán xwất va̒ tiêw thṷ kủi bán diḙ̂ Da̒ Bắc xổ lươ̭ng 90 thă̒nhviên. HTX kỏ nguô̒n tiêw thṷ xán fấm ốn di̭nh ta̭i Ha̒ Nô̭i khwáng 30 kon kủi/twâ̒n. Tlêênh kơ xớ liên kết zươ̭ HTX, hô̭ chăn ruôi va̒ zwanh ngiḙ̂p thu muô, dă̭c xán kả khôông Da̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ ản tiêw thṷ tốt ta̭i thi̭ tlươ̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ môô̭ch xổ tính lân kâ̭n. Kôông ti Thwí xán Hưng Ngwiên, Kông ti kố fâ̒n dâ̒w tư va̒ fát chiến zu li̭ch VCR dang tố chức thu muô ốn di̭nh cho 2 xa̭ Vâ̒i Nươ, Tiê̒n Fong; Kôông ti Thwí xán Hái Dăng, Kôông ti Kươ̒ng Thi̭nh da̒ dươ xán fấm kuố HTX Hiê̒n Lương di tiêw thṷ ớ kác chuô̭i kướ ha̒ng thư̭c fấm kheḙch, nha̒ ha̒ng dă̭c xán Ha̒ Nô̭i...

Ka̭ ni̒, hwiḙ̂n Da̒ bắc dang chiến khai chương chi̒nh mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP), thúc dấi xâi zư̭ng thương hiḙ̂w nha̭n hiḙ̂w tâ̭p thế cho xán fấm kủi bán diḙ̂ va̒ kảw J02 Da̒ Bắc tloong năm 2019 – 2020. Dôô̒ng thơ̒i, tiếp tṷc kêw go̭i, thu hút kác chương chi̒nh, zư̭ ản, kác zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư va̒ liên kết xán xwất tloong nôông ngiḙ̂p gẳn vởi tiêw thṷ xán fấm nhă̒m tăng thu nhâ̭p, ốn di̭nh kuô̭c khôổng kuố nhân zân diḙ̂ fương.

Bu̒i Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí kwan tâm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBĐT) - Nhă̒m chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dớ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấn (OCOP) zai dwa̭n 2019 – 2020, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá nhỏm tiêw hcỉ kinh tể va̒ tố chức xán xwất tloong Bô̭ tiêw chỉ kuốc za wê̒l nôông thôn mởi, hwiḙ̂n La̭c thwí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai Chương chi̒nh OCOP zai dwa̭n 2019 – 2020 xát vởi ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương.

Khấp khấl kâ̒w tlew xỏm Ba Zang

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Nha̒ nước, năm 2009, kâ̒w bắc kwa khôông Bôi nổl liê̒n xỏm Ba Zang vởi xỏm Mi va̒ kác xỏm lân kâ̭n thuô̭c xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw xứ zṷng. Ni hwiết meḙch zaw thôông kwan tloong fṷc vṷ wiḙ̂c di la̭i zân xinh kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh da̒ xwất hiḙ̂n 3 ố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, Dwa̒n kôông tác kuố Xớ NN&PTNT da̒ kiếm tla thư̭c tể, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh va̒ dôn dôốc kôông tác foo̒ng – chôổng zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh.

Báw dám an twa̒n zaw thôông muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Xớ Zaw thông vân tái (ZTVT) dang tâ̭p chung kiếm tla kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n (FCTT&TKKN) thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, nơng kaw năng lư̭c xứ lỉ, khác fṷc xư̭ kổ, ách tắc, dám báw zaw thôông an twa̒n va̒ thôông xuốt tloong xuốt muô̒ mươ năm 2019.