(HBDT) - Năm 2018 gi rẩw thẳng lơ̭i tloong xán xwất, kinh zwanh kuố HTX nôông ngiḙ̂p zi̭ch vṷ thương ma̭i xỏm Vai Da̒w, xa̭ Kaw Răm, hwiḙ̂n Lương Xơn khi xán fấm la̒ tha tăng ká xán lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng, zả tli̭.

Kỏ 18 thă̒nh viên, ziḙ̂n tích tlôông za̭n 24,5ha, HTX ản hwiḙ̂n lươ̭ cho̭n hổ chơ̭ xâi zư̭ng chuô̭i xán xwất va̒ tiêw thṷ za̭n dám báw an twa̒n thư̭c fấm (ATTF). Xán lươ̭ng za̭n kác hô̭ thă̒nh viên khâw kh ản chửng nhâ̭n VietGAP da̒ tăng bớ 10,5 tẩn/ha lêênh 12,5ha, chất lươ̭ng ngon ngoo̭ch, dă̒i bơ̒l, ít khu bêḙ̂nh, zả baảnh bi̒nh kwân 20.000d/kg, kaw hơn 25% xo mă̭t bă̒ng chung thi̭ tlươ̒ng. Lơ̭i nhwâ̭n thew tỉh tỏn kuố HTX khâw hi chơ̒ kác chi fỉ da̭t60% tôống thu.

Tham za chuô̭i liên kết zả tli̭ ko̒n kỏ HTX nôông ngiḙ̂p va̒ zi̭ch vṷ Thwâ̭n Fát ớ xỏmDô̒ng Xương, xa̭ Tha̒nh Lâ̭p. Thew ôông Ngwiḙ̂n Di̒nh Long, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng kwán tli̭ HTX kỏ 8 hô̭ thă̒nh viên tham za, kwi mô 10.000 kon ka/năm. 100% hô̭ dê̒w kỏ nhânj thức tốt, nhă̭i bản tloong xán xwất va̒ thi̭ tlươ̒ng cho rêênh hướng ửng va̒ tham za tích kư̭c. Mô hi̒nh kỏ xư̭ hưởng zâ̭n, tâp hwẩn kiển thức ki̭ thwâ̭t va̒ hổ chơ̭ kác diê̒w kiḙ̂n chăn ruôi khá bớ khả hwiḙ̂n. Chiến khai bớ khảng 6/2018, da̒n ka chăn ruôi thew kwi chi̒nh VietGAP fát chiến tốt. Deẻnh ki̒ xwất baảnh, xán fấm la̒ tha da̭t tiêw chấn, tloo̭ng lươ̭ng bi̒nh kwân bớ 1,8 – 2kg, chất lươ̭ng hơm, ngon, dám báw ATVXTF, zả baảnh ớ mức 85.000d/kg, tloong khi zả thi̭ tlươ̒ng 75.000 – 80.000 d/kg

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Anh Dức, Tlướng foo̒ng NN&FCTNT hwiḙ̂n cho mắt: Bă̒ng nguô̒n vổn xư̭ ngiḙ̂p va̒ vổn hổ chơ̭ xán xwất thew Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM, UBND hwiḙ̂n da̒ kwan tâm xâi zư̭ng kác chuô̭i xán xwất thew hưởng thư̭c hă̒nh nôông ngiḙ̂p tốt (VietGAP), dám báw ATTF. Kṷ thế da̒ hổ chơ̭ khânh 200 tliḙ̂w dôô̒ng cho HTX nôông ngiḙ̂p zi̭ch vṷ thương ma̭i Vai Da̒w dớ xâi zư̭ng chuô̭i za̭n VietGAP, hổ chơ̭ 103 tliḙ̂w dôô̒ng dổi ỉ HTX nôông ngiḙ̂p xa̭ Tân Tha̒nh dớ xâi zư̭ng va̒ chửng nhâ̭n bưới VietGAP. Wḙ̂c hổ chơ̭ kác zwanh ngiḙ̂p, HTX nhă̒m mṷc dích thúc dấi liên kết tiêw thṷ, ta̭w tha vu̒ng xán xwất, kung ửng xán fấm an twa̒n.


 Da̭t tiêw chấn VietGAP, xán fấm za̭n kuố HTX nôông ngiḙ̂p thương ma̭i zi̭ch vṷ Vai Da̒w, xa̭ Kaw Răm (Lương Xơn) kỏ khcứ tiêw thṷ tốt, baảnh ản zả tl thi̭ tlươ̒ng.

Dôô̒ng thơ̒i hwiḙ̂n ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ kác zwanh ngiḙ̂p, HTX zởi thiḙ̂w, kwáng bả xán fấm. Dảng mư̒ng la̒ bớ khi̒ kác chuô̭i ản xâi zư̭ng dêểnh ka̭ ni̒, nhửng khỏ khăn tloong tiêw thṷ xán fấm kơ bán ản zái kwiết, chăng kỏ ti̒nh tla̭ng xán fấm la̒ tha ể ấm. Môô̭ch xổ HTX da̒ kỉ ản kác hơ̭p dôô̒ng tiêw thṷ lởn nhơ HTX nôông ngiḙ̂p Tân Tha̒nh. Năm 2019, kác chuô̭i zả tli̭ nôông ngiḙ̂p VietGAP tiếp tṷc zwi chi̒, fát hwi hiḙ̂w kwá. Mă̭t khác hwiḙ̂n dang chiến khai kác bước thư̭c hiḙ̂n Zư̭ ản kái ta̭w va̒ fát chiến da̒n bo̒ thi̭t ta̭i 10 xa̭ gẳn kung chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM. Hwiḙ̂n chiến khai dươ kác chuô̭i zả tli̭ baw kể hwă̭ch xâi zư̭ng thương hiḙ̂w cho kác xán fấm nôông xán kỏ thể meḙnh uố diḙ̂ fương, thúc dấi Chương chi̒nh OCOP ta̭w mối xa̭ môô̭ch xán fấm lơ̭i thê.

 

Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Mùa dổi ở Chí Đạo

(HBĐT) - Mùa dổi ở Chí Đạo

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.