(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019


Nha̒ măi kuố Kôông ti KF La̭c Thwí ta̭i xa̭ Kổ Ngiḙ̂ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tlêênh 600 law dôô̭ng diḙ̂ fương, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nướ dâ̒w năm 2019, KT-XH tính tiếp tṷc fát chiến khá kwan. Kinh tể zwi chi̒ mức tăng tlướng khả, ước da̭t 8,07%. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng. Xán xwất nôông ngiḙ̂p fát chiến khả. Tí tloo̭ng nga̒nh nôông, lâm ngiḙ̂p, thwí xán da̭t 20,45%; kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng 49,44%; zi̭ch vṷ 30,11%. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t khả xo ku̒ng khu vư̭c.

Nhê̒w lỉnh vư̭c kỏ xư̭ chiến dôô̭ng tích kư̭c. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dôốc Xớ NN&PTNT cho mắt: Tloong bổi kánh ti̒nh hi̒nh thơ̒i tiết ziển biển khắc ngiḙ̂t, xán xwất nôông ngiḙ̂p vấn zwi chi̒ ớ mức fát chiến tlung bi̒nh khả. Kác nga̒nh chăn ruôi, tlôô̒ng tlo̭t dê̒w tăng tlướng, zả tli̭ xán xwất tăng 4% xo ku̒ng ki̒. Tính da̒ kỏ 63 xa̭ da̭t chấn Nôông thôn mởi (NTM), bi̒nh kwân da̭t 13,8 tiêw chỉ/ xa̭, da̒ kỏ dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n da̭t chấn NTM. Zẩn dâ̒w kác tiêw chỉ bi̒nh kwân miê̒n nủi fiể Bắc, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức chí tiêw Ngi̭ kwiết kuố Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI

6 khảng dâ̒w năm 2019, xán xwất kôông ngiḙ̂p kỏ mức tăng tlướng khả, chí xổ xán xwất tăng 10,3% xo vởi ku̒ng ki̒, zả tli̭ xán xwất da̭t 18.300 tí dôô̒ng, tăng 15,46% xo vởi ku̒ng ki̒. Hwa̭t dôô̭ng kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nhất la̒ zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư nước wa̒i ốn di̭nh va̒ fát chiến, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ chiến zi̭ch kơ kẩw diḙ̂ fương. Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch khả xôi dôô̭ng, tloong ki̒, dỏn tlêênh 2 tliḙ̂w lươ̭t kheéch zu li̭ch, zwanh thu da̭t 1.200 tí dôô̒ng...

Thư̭c hiḙ̂n chú chương zaw wiḙ̂c kṷ thế, gẳn ku̒ng chắch nhiḙ̂m ngươ̒i dửng dâ̒w, tính chủ tloo̭ng khác fṷc nhửng iểw kẻm tloongchí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp. Tâ̭p chung thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc cho hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dôô̭ng lư̭c fát chiến. Thew rỉ, kái kách ha̒nh chỉnh môi tlươ̒ng kih zwanh kỏ chiến biển tích kư̭c. Chí xổ năng lư̭c ka̭nh chanh kấp tính tăng 4 bơ̭c xo vởi năm tlước. Lảnh da̭w tính da̒ chí da̭w zái kwiết nhửng nút thắt nhê̒w kôông chi̒nh, zư̭ ản kwan tloo̭ng nhơ zư̭ ản dươ̒ng 435 kết nổl dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh vởi Kwuốc lô̭ 12B đi QL1, zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2. Tâ̭p chung chí da̭w thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản nơng kấp TF Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh dô thi̭ lo̭i II, nơng kấp dô thi̭ khu vư̭c thi̭ chẩn Lương Xơn tlớ thee̒h dô thi̭ lo̭i IV... Xâi zư̭ng kết kẩw ha̭ thơ̒ng dôô̒ng bô̭, kết nổl vớ tha kơ hô̭i khai thác tiê̒m năng, ơ̭i thể fát chiến zu li̭ch, zi̭ch vṷ, dô thi̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Lảnh da̭w tính da̒ kỏ nhê̒w kuô̭c la̒ wiḙ̂c vởi kác nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c tloong va̒ wa̒i nước, chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương hổ chơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, khai thác zư̭ ản dâ̒w tư baw nhửng lỉnh vư̭c kỏ tiê̒m năng, lơ̭i thể, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến mởi...

Kác lỉnh vư̭c văn hwả, xa̭ hô̭i, i tể, khwa hoo̭c kôông ngḙ̂, law dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ da̭t kết kwá tích kư̭c, an xinh xa̭ hô̭i, KF-AN ản dám báw, hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản tăng kươ̒ng vớ rôô̭ng.

Ta̭i kuô̭c ho̭p deẻnh zả ti̒nh hi̒nh 6 khảng dâ̒w năm 2019, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Nướ chă̭ng dươ̒ng năm 2019 da̒ kwa, nhửng kết kwá da̭t ản tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ KT-XH la̒ kwan tloo̭ng. Vấn ko̒n nhửng iểw kẻm, khỏ khăn, đô̒ng chỉ chí da̭w kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ kác tố chức CT-XH fát kwiết liḙ̂t dối mởi fương thức lảnh da̭w, thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp xâi zư̭ng Dáng, chấn bi̭ tốt cho Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp. Nơng kaw tỉnh năng dôô̭ng kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh Nha̒ nước. Tâ̭p cung thả gơ̭ khỏ khăn, nút thắt kán tlớ, kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n ớ mức kaw nhất kác chí tiêw KT-XH năm 2019. Vởi kwiết tam kaw, xư̭ baw kuo̭c kuố ká hḙ̂ thông chỉnh tli̭ dớ tính ta bứt fả, fát chiến meḙnh năm 2019 va̒ nhửng năm tiếp thew.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.

Tôống kết 10 năm Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc

Khởm ngă̒i 3/8, tai tính Hwa̒ Bi̒nh, Ban chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za (MTKZ) zai dwa̭n 2016 – 2020 da̒ chiến khai chương tôống kết chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ di̭nh hưởng zai dwa̭n khâw năm 2020. Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za chú chi̒ hô̭i ngi̭. Tham zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ NN&FTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng; Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ LDTB&XH Da̒w Ngo̭c Zung lảnh da̭w kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i. Wê̒l khả ính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Lảnh da̭w UBND kuố 14 tính tloong vu̒ng va̒ kác tố chức, kả nhân tiêw biếw tloong xâi zư̭ng NTM. Ni la̒ hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm xâi zư̭ng NTM kấp vu̒ng kuố ká nước. Ta̭i ni mối tính dê̒w bổ chỉ za ha̒ng tlưng bă̒i nôông, dă̭c xán tloong chuô̭i xán fấm OCOP (Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm.)

Xa̭ Zủng Fong xâi zư̭ng “Khu zân kư nôông thôn kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”

(HBDT) – Năm 2014, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) ản kôông nhâ̭n da̭t chấn nôông thôn mởi dâ̒w tiên kuố tính. Dớ fát hwi kết kwá da̭t ản, vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ká hḙ̂ổnh chỉnh ti̭, xa̭ tiếp tṷc nơng chấn chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, hưởng dêểnh xâi zư̭ng 7/7 thôn kuố xa̭ da̭t tiêw chấn "Khu zân kư nôông thôn mởi (KZK NTM) kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”