(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019


Nha̒ măi kuố Kôông ti KF La̭c Thwí ta̭i xa̭ Kổ Ngiḙ̂ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tlêênh 600 law dôô̭ng diḙ̂ fương, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nướ dâ̒w năm 2019, KT-XH tính tiếp tṷc fát chiến khá kwan. Kinh tể zwi chi̒ mức tăng tlướng khả, ước da̭t 8,07%. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng. Xán xwất nôông ngiḙ̂p fát chiến khả. Tí tloo̭ng nga̒nh nôông, lâm ngiḙ̂p, thwí xán da̭t 20,45%; kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng 49,44%; zi̭ch vṷ 30,11%. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t khả xo ku̒ng khu vư̭c.

Nhê̒w lỉnh vư̭c kỏ xư̭ chiến dôô̭ng tích kư̭c. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dôốc Xớ NN&PTNT cho mắt: Tloong bổi kánh ti̒nh hi̒nh thơ̒i tiết ziển biển khắc ngiḙ̂t, xán xwất nôông ngiḙ̂p vấn zwi chi̒ ớ mức fát chiến tlung bi̒nh khả. Kác nga̒nh chăn ruôi, tlôô̒ng tlo̭t dê̒w tăng tlướng, zả tli̭ xán xwất tăng 4% xo ku̒ng ki̒. Tính da̒ kỏ 63 xa̭ da̭t chấn Nôông thôn mởi (NTM), bi̒nh kwân da̭t 13,8 tiêw chỉ/ xa̭, da̒ kỏ dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n da̭t chấn NTM. Zẩn dâ̒w kác tiêw chỉ bi̒nh kwân miê̒n nủi fiể Bắc, hwa̒n tha̒nh vươ̭t mức chí tiêw Ngi̭ kwiết kuố Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI

6 khảng dâ̒w năm 2019, xán xwất kôông ngiḙ̂p kỏ mức tăng tlướng khả, chí xổ xán xwất tăng 10,3% xo vởi ku̒ng ki̒, zả tli̭ xán xwất da̭t 18.300 tí dôô̒ng, tăng 15,46% xo vởi ku̒ng ki̒. Hwa̭t dôô̭ng kuố kác zwanh ngiḙ̂p, nhất la̒ zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư nước wa̒i ốn di̭nh va̒ fát chiến, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ chiến zi̭ch kơ kẩw diḙ̂ fương. Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch khả xôi dôô̭ng, tloong ki̒, dỏn tlêênh 2 tliḙ̂w lươ̭t kheéch zu li̭ch, zwanh thu da̭t 1.200 tí dôô̒ng...

Thư̭c hiḙ̂n chú chương zaw wiḙ̂c kṷ thế, gẳn ku̒ng chắch nhiḙ̂m ngươ̒i dửng dâ̒w, tính chủ tloo̭ng khác fṷc nhửng iểw kẻm tloongchí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp. Tâ̭p chung thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc cho hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwanh, dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dôô̭ng lư̭c fát chiến. Thew rỉ, kái kách ha̒nh chỉnh môi tlươ̒ng kih zwanh kỏ chiến biển tích kư̭c. Chí xổ năng lư̭c ka̭nh chanh kấp tính tăng 4 bơ̭c xo vởi năm tlước. Lảnh da̭w tính da̒ chí da̭w zái kwiết nhửng nút thắt nhê̒w kôông chi̒nh, zư̭ ản kwan tloo̭ng nhơ zư̭ ản dươ̒ng 435 kết nổl dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh vởi Kwuốc lô̭ 12B đi QL1, zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2. Tâ̭p chung chí da̭w thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản nơng kấp TF Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh dô thi̭ lo̭i II, nơng kấp dô thi̭ khu vư̭c thi̭ chẩn Lương Xơn tlớ thee̒h dô thi̭ lo̭i IV... Xâi zư̭ng kết kẩw ha̭ thơ̒ng dôô̒ng bô̭, kết nổl vớ tha kơ hô̭i khai thác tiê̒m năng, ơ̭i thể fát chiến zu li̭ch, zi̭ch vṷ, dô thi̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Lảnh da̭w tính da̒ kỏ nhê̒w kuô̭c la̒ wiḙ̂c vởi kác nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c tloong va̒ wa̒i nước, chí da̭w kác nga̒nh, diḙ̂ fương hổ chơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, khai thác zư̭ ản dâ̒w tư baw nhửng lỉnh vư̭c kỏ tiê̒m năng, lơ̭i thể, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến mởi...

Kác lỉnh vư̭c văn hwả, xa̭ hô̭i, i tể, khwa hoo̭c kôông ngḙ̂, law dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ da̭t kết kwá tích kư̭c, an xinh xa̭ hô̭i, KF-AN ản dám báw, hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản tăng kươ̒ng vớ rôô̭ng.

Ta̭i kuô̭c ho̭p deẻnh zả ti̒nh hi̒nh 6 khảng dâ̒w năm 2019, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Nướ chă̭ng dươ̒ng năm 2019 da̒ kwa, nhửng kết kwá da̭t ản tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ KT-XH la̒ kwan tloo̭ng. Vấn ko̒n nhửng iểw kẻm, khỏ khăn, đô̒ng chỉ chí da̭w kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ kác tố chức CT-XH fát kwiết liḙ̂t dối mởi fương thức lảnh da̭w, thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp xâi zư̭ng Dáng, chấn bi̭ tốt cho Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp. Nơng kaw tỉnh năng dôô̭ng kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh Nha̒ nước. Tâ̭p cung thả gơ̭ khỏ khăn, nút thắt kán tlớ, kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n ớ mức kaw nhất kác chí tiêw KT-XH năm 2019. Vởi kwiết tam kaw, xư̭ baw kuo̭c kuố ká hḙ̂ thông chỉnh tli̭ dớ tính ta bứt fả, fát chiến meḙnh năm 2019 va̒ nhửng năm tiếp thew.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.