(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.Tha mă̭t Ban chú nhiḙ̂m KLB "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó”

KLB nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó ản tha̒nh lâ̭p xwất fát bớ nhu kâ̒w thư̭c tể kuố kác nư̭ chú zwanh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn Bo, moong muổn ta̭w tha mải nha̒ chung dớ ủn ma̭ng ản zaw lưw, chiê xé, hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m tloong xán xwất kinh zwanh nhă̒m da̭t mṷc dích ngă̒i ka̭ng dáp ửng tốt hơn nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô hwa̭td dôô̭ng, thu hút thêm law dôô̭ng...

KLB da̒ bâ̒w tha Ban chú nhiḙ̂m gô̒m 5 tha̒nh viên va̒ xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng, chức năng nhiḙ̂m vṷ kṷ thế. Ngăi khâw lḙ̂ tha mă̭t, kác tha̒nh viên tloong KLB da̒ doỏng kóp ản 50 tliḙ̂w dôô̒ng dớ la̒ Kwi̭ hwa̭t dôô̭ng kuố KLB.


HD


KÁC TIN KHÁC


Hơ̭p tác xa̭ di dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP

(HBDT) -–la̒ lư̭c lươ̭ng di dâ̒w thư̭c hiḙ̂ Chương chi̒nh OCOP cho rêênh kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) luôn chú dôô̭ng nôơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dâ̒w tư baw bi̒, nha̭n mác, tem chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm ản dew khaw OCOP. Kết kwá năm 2019, to̒n tính kỏ 27 xán fấm OCOP kấp tính, tloong rỉ kỏ 16 xán fấm kuố 13 HTX ản xếp ha̭ng, gô̒m: 5 xán fấm 4 khaw, 11 xán fấm 3 khaw.

Zoong kâl la̒ zâ̒w lêênh vu̒ng “dất khỏ”

(HBDT)- Khâw khi ti̒m hiếw, ngiên kửw, chi̭ Fan Twiết nga, hwiḙ̂n Chương Mi̭ (Ha̒ Nô̭i) da̒ zoong zôổng kâl văng tâi lêênh tl vu̒ng dất khỏ, thôn Bển Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) Ản khânh r5 năm fát chiến, mô hi̒nh tlôông văng tâi kuố chi̭ Nga zoong la̭i hiḙ̂w kwá, cho thu nhâ̭p khả, tư̒ng bước ản nhân rôô̭ng ta̭i kác vu̒ng deenh kweenh.

Chiến voo̭ng bớ Chương chi̒nh OCOP ớ hwiḙ̂n Lương Xơn

(HBDT) – Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Lương Xơn xác di̭nh Chương chi̒nh “Mối xa̭ môô̭ch xán fấm” (OCOP) kóp fâ̒n dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM va̒ tải cơ kẩw ngă̒nh nôông nghiḙ̂p. Hwiḙ̂n da̒ lươ̭ cho̭n kác xán fấm thể meḙnh, dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nâơng kaw chất lươ̭ng thew hưởng xán xwất kheḙch, tiêw chấn ViḙTgap… Khâw hơn 1 năm chiến khai, Chương chi̒nh OCOP ta̭w khức bâ̭t lởn cho kinh tể nôông ngiḙ̂p, nôông thôn kuố hwiḙ̂n