(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.Tha mă̭t Ban chú nhiḙ̂m KLB "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó”

KLB nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó ản tha̒nh lâ̭p xwất fát bớ nhu kâ̒w thư̭c tể kuố kác nư̭ chú zwanh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn Bo, moong muổn ta̭w tha mải nha̒ chung dớ ủn ma̭ng ản zaw lưw, chiê xé, hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m tloong xán xwất kinh zwanh nhă̒m da̭t mṷc dích ngă̒i ka̭ng dáp ửng tốt hơn nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô hwa̭td dôô̭ng, thu hút thêm law dôô̭ng...

KLB da̒ bâ̒w tha Ban chú nhiḙ̂m gô̒m 5 tha̒nh viên va̒ xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng, chức năng nhiḙ̂m vṷ kṷ thế. Ngăi khâw lḙ̂ tha mă̭t, kác tha̒nh viên tloong KLB da̒ doỏng kóp ản 50 tliḙ̂w dôô̒ng dớ la̒ Kwi̭ hwa̭t dôô̭ng kuố KLB.


HD


KÁC TIN KHÁC


Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

(HBDT) - Ngă̒i 1/11, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, Vṷ Thi̭ tlươ̒ng tloong nước, Tlung tâm thôông tin kôông ngiḙ̂p va̒ thương ma̭i (Bô̭ Kôông thương), Xớ Kôông thương tính tố chức Hô̭i ngi̭ Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.